Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.30.20.20.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Suomen kanssa, vienti Suomeen ja tuonti Suomesta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Suomi oli Yhdysvaltain 46. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 9 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 847 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 66.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Suomen kanssa oli Yhdysvalloille 438 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Suomesta oli 71.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 643 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Suomesta olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 16.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 12.2 % sekä Sitc641 (paperi ja pahvi) 11.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Suomeen kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 204 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 21.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc512 (alkoholit,fenolit yms.) 13.1 % sekä Sitc283 (kuparimalmi ja -rikasteet) 7.4 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Suomen kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 31.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2.7 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 516 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 39.2 prosentilla ja viennin arvo 5.74359601874991. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 295 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 52 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.8 0.5 1.2 1.2 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.3 0.8 0.8 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.4 0.3 0.8 0.4
11. Juomat 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.5 2.3 6.5 6.7 7.3 7.1 9.0 8.0 29.1 14.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0 0.0 0 0.0 5.2 5.1 3.10 3.5 8.2 4.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0 0.0 2.2 2.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.7 1.8 3.6 3.7 1.1 1.0 3.8 3.3 4.1 2.0
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 15.5 7.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 39.6 26.5 8.1 8.3 5.8 5.7 0.5 0.4 43.3 21.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 7.7 8.0 5.5 5.3 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 39.6 26.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.2
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 42.9 21.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.6 11.1 16.6 17.2 11.9 11.6 9.5 8.4 38.8 18.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.6 3.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.0 0.9 28.9 14.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.5 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.2 0.8 1.8 1.8 0.8 0.7 2.0 1.8 1.3 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.6 0.7 0.7 0.9 0.8 0.6 0.5 0.7 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 2.2 1.5 3.5 3.6 1.5 1.5 2.3 2.0 2.1 1.0
58. Muovit, valmistetut 0.9 0.6 2.0 2.1 0.9 0.9 1.3 1.1 1.2 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.1 4.0 6.3 6.5 5.6 5.5 1.9 1.6 4.5 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.1 2.7 3.4 3.5 4.8 4.7 5.10 5.3 6.6 3.2
62. Kumituotteet 0.7 0.4 0.4 0.3 0.7 0.6 0.7 0.6 0.10 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.9 0.8 0.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1
68. Muut metallit 0.8 0.5 0.2 0.1 1.4 1.3 0.10 0.8 0.6 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 0.9 1.6 1.6 1.7 1.6 2.2 1.9 3.5 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 59.6 39.9 41.10 43.6 50.8 49.6 65.3 58.0 56.0 27.4
71. Voimakoneet ja moottorit 7.1 4.7 4.9 5.0 3.5 3.4 3.7 3.3 5.3 2.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.5 5.0 4.3 4.4 2.6 2.5 3.5 3.0 5.0 2.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.8 5.2 6.2 6.4 8.4 8.2 5.7 5.0 5.3 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.5 3.0 4.1 4.2 2.9 2.8 3.0 2.6 4.2 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.9 3.9 4.9 5.0 3.3 3.1 6.10 6.2 5.1 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.7 7.1 6.9 7.1 10.5 10.2 8.8 7.7 11.6 5.6
78. Moottoriajoneuvot 8.6 5.7 4.6 4.8 7.4 7.2 6.7 5.9 9.7 4.7
79. Muut kuljetusvälineet 7.5 5.0 6.2 6.4 12.1 11.7 27.1 24.1 9.9 4.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 17.0 11.4 13.5 13.9 15.2 14.8 15.2 13.4 16.9 8.2
87. Kojeet,mittarit yms. 9.3 6.2 9.1 9.4 8.2 7.9 11.2 9.9 10.2 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.2 0.7 0.6 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 6.8 4.5 3.4 3.5 6.3 6.1 2.6 2.3 5.8 2.8
9. Muut tavarat 8.1 5.4 5.2 5.4 5.6 5.4 6.2 5.4 12.6 6.1
93. Erittelemätön 1.1 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 0.9 2.8 1.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6.10 4.6 4.4 4.5 4.7 4.6 5.1 4.5 9.8 4.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 149.3 100.0 96.3 100.0 102.4 100.0 112.6 100.0 204.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.1 0.3 2.1 0.4 2.0 0.4 3.5 0.6 2.7 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.1 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 1.9 0.3 1.1 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.0 0.9 0.2 0.2 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1
11. Juomat 0.3 0.0 0.9 0.2 0.2 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.2 1.2 8.10 1.9 5.1 1.1 10.3 1.9 11.5 1.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.6 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 5.8 1.0 5.9 1.2 2.0 0.4 6.8 1.3 7.3 1.1
25. Paperimassa 0.8 0.1 2.6 0.5 3.0 0.6 3.3 0.6 3.2 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36.6 6.3 24.1 5.0 84.1 17.7 79.4 14.7 108.3 16.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 36.4 6.2 24.0 5.0 83.9 17.6 79.4 14.7 108.3 16.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 127.0 21.8 95.9 20.0 110.5 23.2 78.9 14.6 160.0 24.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.5 1.8 6.3 1.3 15.8 3.3 12.9 2.4 19.0 3.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.7 0.5 5.1 1.1 5.5 1.1 4.8 0.9 6.8 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 100.5 17.2 69.2 14.4 75.9 15.9 47.3 8.8 115.5 18.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 1.6 0.3 1.4 0.3 1.3 0.3 0.1 0.0 1.9 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 3.4 0.6 2.6 0.5 2.4 0.5 4.8 0.9 3.5 0.5
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 1.5 0.3 0.10 0.2 1.1 0.2 2.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.3 1.2 9.5 2.0 8.1 1.7 7.7 1.4 10.8 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 86.0 14.7 120.3 25.1 88.9 18.7 105.6 19.6 135.9 21.1
62. Kumituotteet 2.3 0.4 2.1 0.4 1.1 0.2 2.2 0.4 1.8 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.6 0.6 4.7 1.0 2.3 0.5 6.9 1.3 3.5 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 48.3 8.3 64.5 13.5 65.4 13.7 52.10 9.8 78.7 12.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.3 0.4 2.7 0.6 1.5 0.3 3.9 0.7 2.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 5.1 0.9 4.2 0.9 4.1 0.8 5.3 1.0 3.8 0.6
67. Rauta ja teräs 10.8 1.8 26.6 5.5 4.2 0.9 15.8 2.9 16.3 2.5
68. Muut metallit 8.10 1.5 10.1 2.1 7.4 1.5 13.3 2.5 24.8 3.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.10 0.8 5.6 1.2 3.3 0.7 5.5 1.0 4.5 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 277.4 47.5 187.2 39.1 150.3 31.6 215.7 40.0 168.7 26.2
71. Voimakoneet ja moottorit 15.8 2.7 7.7 1.6 5.6 1.2 10.2 1.9 5.7 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 31.7 5.4 40.4 8.4 35.7 7.5 47.0 8.7 48.3 7.5
73. Metalliteollisuuskoneet 2.8 0.5 3.0 0.6 3.10 0.8 1.9 0.3 10.9 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.3 3.3 24.6 5.1 13.9 2.9 27.1 5.0 18.5 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.1 0.6 0.1 1.2 0.2 0.8 0.1 1.2 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.10 1.5 11.0 2.3 7.6 1.6 5.1 0.9 4.6 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 39.3 6.7 38.6 8.0 26.4 5.5 33.7 6.2 35.6 5.5
78. Moottoriajoneuvot 154.6 26.5 57.2 11.9 53.3 11.2 83.8 15.5 38.2 5.9
79. Muut kuljetusvälineet 4.7 0.8 4.4 0.9 3.1 0.7 6.4 1.2 6.1 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 40.9 7.0 33.6 7.0 28.5 6.0 38.8 7.2 45.4 7.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.6 0.3 1.0 0.2 1.1 0.2 1.8 0.3 1.3 0.2
82. Huonekalut 1.4 0.2 2.5 0.5 0.9 0.2 2.5 0.5 5.2 0.8
87. Kojeet,mittarit yms. 29.8 5.1 21.4 4.5 22.5 4.7 27.2 5.0 23.3 3.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.3 1.5 0.3 1.3 0.3 1.8 0.3 1.7 0.3
89. Muut valmiit tavarat 6.6 1.1 7.4 1.5 2.9 0.6 5.5 1.0 14.1 2.2
9. Muut tavarat 6.7 1.1 6.4 1.3 6.3 1.3 6.6 1.2 9.10 1.5
93. Erittelemätön 3.1 0.5 3.0 0.6 3.0 0.6 3.1 0.6 6.2 1.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.7 0.6 3.5 0.7 3.3 0.7 3.6 0.7 3.8 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 583.8 100.0 479.1 100.0 475.4 100.0 539.0 100.0 642.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu