Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Suomen kanssa, vienti Suomeen ja tuonti Suomesta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Suomi oli Yhdysvaltain 48. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1,0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Suomen kanssa oli Yhdysvalloille 687 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Suomesta oli 34,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 855 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Suomesta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 28,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 16,2 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 10,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Suomeen supistui 20,8 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 168 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 24,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8,2 % sekä Sitc212 (turkisnahat,valmistamattomat) 6,1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Suomen kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 26,6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3,4 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 612 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 29,0 prosentilla ja viennin arvo 17,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 659 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 65 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2,1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,1 0,9 1,0 1,0 0,8 0,5 1,1 0,6 0,9 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 1,0 0,5 0,5 0,3
1. Juomat ja tupakka 0,7 0,6 0,3 0,3 1,4 0,9 0,2 0,1 0,7 0,4
11. Juomat 0,6 0,5 0,3 0,3 1,2 0,8 0,2 0,1 0,7 0,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,3 6,6 9,1 9,2 19,4 12,6 5,2 2,7 13,6 8,1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 00 1,7 1,7 14,3 9,3 2,5 1,3 10,3 6,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,3 0,4 0,4 0,8 0,5 0,8 0,4 0,1 0,1
25. Paperimassa 00 0,7 0,7 00 0,0 0,0 0,5 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,8 3,9 4,5 4,6 2,5 1,6 1,1 0,6 2,2 1,3
28. Malmit ja metalliromu 2,6 2,0 0,5 0,5 1,4 0,9 0,3 0,2 0,3 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,1 0,1 0,6 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 11,8 9,4 8,7 8,7 30,0 19,5 49,1 25,7 40,7 24,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11,2 8,9 00 29,6 19,3 16,8 8,8 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,6 0,5 8,7 8,7 0,4 0,2 7,4 3,9 0,3 0,2
34. Kaasut 00 00 00 24,8 13,0 40,3 24,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19,3 15,4 12,2 12,3 15,1 9,8 41,9 21,9 19,3 11,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9,3 7,5 2,5 2,5 4,0 2,6 23,8 12,5 1,8 1,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,9 0,5 6,8 4,0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,7 0,6 1,0 1,0 1,3 0,8 1,3 0,7 0,7 0,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5 0,3 1,0 0,5 0,5 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 1,9 1,5 1,2 1,2 3,9 2,6 2,4 1,3 2,3 1,4
58. Muovit, valmistetut 1,6 1,3 0,9 0,9 1,3 0,9 1,6 0,8 1,6 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,3 3,4 5,3 5,3 3,3 2,2 10,3 5,4 5,5 3,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,6 5,3 5,5 5,6 8,0 5,2 9,8 5,1 6,6 3,9
62. Kumituotteet 0,4 0,3 1,0 1,0 1,4 0,9 1,6 0,9 1,5 0,9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,9 0,5 0,5 0,3
68. Muut metallit 1,1 0,9 0,6 0,6 1,6 1,0 2,6 1,4 1,2 0,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,5 2,8 2,0 2,0 3,3 2,2 3,8 2,0 2,3 1,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 52,9 42,2 44,3 44,5 49,8 32,5 53,7 28,1 58,9 35,1
71. Voimakoneet ja moottorit 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0 1,9 4,0 2,1 6,6 4,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2,7 2,1 4,7 4,7 4,5 3,0 3,5 1,8 4,0 2,4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,6 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7,3 5,8 6,1 6,2 6,8 4,4 8,2 4,3 8,8 5,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,9 3,1 3,5 3,5 3,9 2,5 4,3 2,3 6,7 4,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,9 6,3 7,5 7,5 4,9 3,2 8,1 4,2 7,4 4,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 13,1 10,5 7,8 7,8 7,6 5,0 10,7 5,6 8,8 5,3
78. Moottoriajoneuvot 8,5 6,8 3,6 3,6 5,0 3,2 4,8 2,5 2,0 1,2
79. Muut kuljetusvälineet 6,7 5,4 8,0 8,0 13,7 8,9 9,6 5,0 13,8 8,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 17,7 14,1 12,3 12,3 19,5 12,7 18,5 9,7 18,2 10,9
82. Huonekalut 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 12,9 10,3 8,0 8,0 8,3 5,4 11,4 6,0 10,5 6,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,6 0,5 0,9 0,9 1,0 0,7 0,5 0,3 2,6 1,5
89. Muut valmiit tavarat 3,4 2,7 2,9 2,9 9,4 6,2 5,2 2,7 3,9 2,3
9. Muut tavarat 6,9 5,5 6,0 6,0 9,5 6,2 11,7 6,1 8,9 5,3
93. Erittelemätön 1,7 1,4 1,6 1,6 2,6 1,7 2,7 1,4 1,4 0,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5,1 4,1 4,4 4,4 6,9 4,5 8,9 4,7 7,4 4,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 125,2 100,0 99,5 100,0 153,3 100,0 191,2 100,0 167,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,1 0,3 2,3 0,4 1,7 0,3 4,0 0,7 2,7 0,3
01. Liha ja lihatuotteet 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 00 0,5 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,3 0,2 1,2 0,2 0,7 0,1 2,3 0,4 0,9 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,8 0,1 0,7 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1
11. Juomat 0,4 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,4 1,1 8,0 1,3 7,1 1,0 12,4 2,1 10,0 1,2
24. Puutavara ja korkki 4,0 0,6 3,8 0,6 4,0 0,6 4,4 0,7 2,2 0,3
25. Paperimassa 3,0 0,4 3,6 0,6 2,8 0,4 7,8 1,3 5,5 0,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,7 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 49,6 7,2 59,5 9,6 110,6 16,3 25,6 4,3 138,8 16,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 49,5 7,2 59,5 9,6 110,6 16,3 25,6 4,3 138,6 16,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 93,1 13,6 113,7 18,3 151,9 22,3 91,6 15,5 143,2 16,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15,6 2,3 12,1 1,9 9,0 1,3 12,1 2,1 10,9 1,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,4 0,9 4,8 0,8 9,3 1,4 15,5 2,6 11,8 1,4
53. Väri- ja parkitusaineet 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 0,3 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 55,6 8,1 76,4 12,3 111,2 16,3 45,8 7,7 101,0 11,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,3 0,0 0,7 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1
56. Lannoitteet, valmistetut 2,4 0,3 2,3 0,4 5,3 0,8 00 2,3 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 3,6 0,5 2,9 0,5 5,0 0,7 1,9 0,3 2,8 0,3
58. Muovit, valmistetut 0,9 0,1 1,0 0,2 1,2 0,2 1,1 0,2 1,2 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8,1 1,2 13,5 2,2 10,4 1,5 14,4 2,4 12,4 1,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 131,6 19,2 126,0 20,3 115,2 16,9 114,5 19,4 133,4 15,6
62. Kumituotteet 2,1 0,3 2,3 0,4 2,2 0,3 1,3 0,2 2,0 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,3 0,5 3,9 0,6 2,9 0,4 3,1 0,5 2,5 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 82,9 12,1 63,3 10,2 64,1 9,4 43,0 7,3 74,7 8,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,7 0,3 2,3 0,4 2,6 0,4 3,6 0,6 4,6 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 5,7 0,8 5,4 0,9 2,1 0,3 2,6 0,4 2,5 0,3
67. Rauta ja teräs 16,1 2,3 24,4 3,9 21,5 3,2 25,5 4,3 10,2 1,2
68. Muut metallit 14,2 2,1 18,8 3,0 15,3 2,2 29,9 5,1 31,5 3,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,6 0,8 5,6 0,9 4,4 0,7 5,5 0,9 5,3 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 339,1 49,5 259,3 41,7 248,2 36,5 289,5 49,0 373,2 43,7
71. Voimakoneet ja moottorit 7,7 1,1 9,1 1,5 10,3 1,5 14,8 2,5 8,9 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 49,7 7,3 48,0 7,7 42,4 6,2 55,5 9,4 41,3 4,8
73. Metalliteollisuuskoneet 0,9 0,1 2,7 0,4 0,9 0,1 0,9 0,2 2,5 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21,6 3,1 19,8 3,2 18,2 2,7 18,4 3,1 28,3 3,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,7 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4,4 0,6 4,1 0,7 4,2 0,6 3,7 0,6 4,5 0,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 35,4 5,2 25,7 4,1 32,0 4,7 40,9 6,9 36,8 4,3
78. Moottoriajoneuvot 215,6 31,5 146,1 23,5 136,0 20,0 147,5 25,0 243,0 28,4
79. Muut kuljetusvälineet 3,2 0,5 3,4 0,6 3,7 0,5 7,3 1,2 6,9 0,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 52,9 7,7 44,9 7,2 37,7 5,5 43,4 7,3 45,1 5,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,3 0,2 1,7 0,3 0,8 0,1 1,6 0,3 1,2 0,1
82. Huonekalut 4,5 0,7 5,5 0,9 3,2 0,5 4,5 0,8 7,0 0,8
87. Kojeet,mittarit yms. 37,5 5,5 30,4 4,9 27,1 4,0 30,3 5,1 28,8 3,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,3 0,2 1,2 0,2 0,8 0,1 1,1 0,2 1,0 0,1
89. Muut valmiit tavarat 8,3 1,2 5,9 1,0 5,8 0,8 5,8 1,0 6,9 0,8
9. Muut tavarat 8,5 1,2 7,2 1,2 6,9 1,0 9,3 1,6 7,4 0,9
93. Erittelemätön 4,6 0,7 3,1 0,5 3,2 0,5 5,1 0,9 3,3 0,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3,9 0,6 4,0 0,7 3,6 0,5 4,2 0,7 4,2 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 684,7 100,0 621,5 100,0 680,1 100,0 590,8 100,0 854,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu