Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Suomen kanssa, vienti Suomeen ja tuonti Suomesta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Suomi oli Yhdysvaltain 46. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 9 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 970 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 78,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Suomen kanssa oli Yhdysvalloille 683 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Suomesta oli 88,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 826 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Suomesta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 22,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 21,3 % sekä Sitc641 (paperi ja pahvi) 8,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Suomeen oli 35,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 144 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu), mikä edusti 16,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc516 (muut orgaaniset kemikaalit) 12,7 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 8,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Suomen kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 33,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 7,7 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 6,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 40,0 prosentilla ja viennin arvo 12,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 789 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 185 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4,5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2,9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,7 1,2 1,2 0,9 1,1 0,6 0,4 0,2 1,1 0,8
05. Hedelmät ja kasvikset 1,6 1,1 0,9 0,7 0,8 0,4 0,2 0,1 0,8 0,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9,2 6,5 6,2 4,7 57,3 30,6 6,3 3,4 5,0 3,5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 6,3 4,5 0,2 0,2 00 00 00
24. Puutavara ja korkki 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,5 1,1 4,3 3,2 4,2 2,3 4,2 2,3 2,8 1,9
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0,1 0,3 0,3 51,3 27,4 0,7 0,4 1,2 0,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 42,0 29,8 30,7 23,3 24,7 13,2 47,8 25,7 24,4 17,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 8,4 6,0 00 9,6 5,1 12,1 6,5 23,7 16,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6,1 4,3 0,2 0,2 0,7 0,4 1,4 0,7 0,8 0,5
34. Kaasut 27,5 19,5 30,5 23,2 14,4 7,7 34,2 18,5 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 18,6 13,2 14,9 11,3 17,0 9,1 21,3 11,5 34,4 23,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8,1 5,8 2,3 1,8 5,7 3,0 8,2 4,4 22,9 16,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,8 1,2 2,2 1,6 1,3 0,7 1,0 0,5 1,0 0,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,8 0,6 0,7 0,5 0,8 0,4 1,2 0,6 0,5 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 2,0 1,5 3,2 2,4 1,4 0,7 2,4 1,3 2,0 1,4
58. Muovit, valmistetut 1,3 0,9 1,1 0,8 1,7 0,9 1,5 0,8 1,7 1,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,5 2,5 4,0 3,0 5,1 2,7 6,1 3,3 5,4 3,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7,9 5,6 9,2 7,0 7,2 3,8 8,0 4,3 6,4 4,4
62. Kumituotteet 1,7 1,2 1,8 1,3 2,2 1,2 1,6 0,9 1,0 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2
67. Rauta ja teräs 0,2 0,1 0,9 0,7 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
68. Muut metallit 2,1 1,5 1,7 1,3 0,6 0,3 1,7 0,9 1,6 1,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,6 1,8 3,4 2,6 3,0 1,6 3,3 1,8 2,7 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 40,1 28,4 48,4 36,8 45,4 24,3 72,8 39,3 45,9 32,0
71. Voimakoneet ja moottorit 2,9 2,1 2,7 2,0 2,9 1,6 5,3 2,8 4,4 3,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,3 2,3 4,2 3,2 4,3 2,3 4,1 2,2 5,8 4,0
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0,1 0,6 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5,6 4,0 8,6 6,6 6,0 3,2 6,1 3,3 5,6 3,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6,0 4,2 2,6 2,0 4,0 2,1 3,6 2,0 3,5 2,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5,3 3,7 4,7 3,6 3,7 2,0 6,4 3,4 5,2 3,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6,3 4,4 10,1 7,7 9,5 5,0 24,6 13,2 6,8 4,7
78. Moottoriajoneuvot 7,1 5,0 5,2 4,0 6,2 3,3 12,3 6,6 7,7 5,4
79. Muut kuljetusvälineet 3,6 2,6 9,6 7,3 8,6 4,6 10,3 5,5 6,5 4,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 13,7 9,7 13,6 10,4 23,0 12,3 17,3 9,3 17,8 12,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,1 0,1 0,3 0,2 3,2 1,7 0,1 0,0 0,1 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 9,1 6,4 7,6 5,8 15,8 8,4 8,6 4,6 14,5 10,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,4
89. Muut valmiit tavarat 3,4 2,4 4,8 3,6 2,9 1,5 7,5 4,1 2,1 1,5
9. Muut tavarat 7,5 5,3 7,0 5,3 11,3 6,0 11,1 6,0 8,3 5,8
93. Erittelemätön 0,8 0,6 0,8 0,6 2,1 1,1 2,4 1,3 1,4 1,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6,6 4,7 6,1 4,6 9,1 4,9 8,7 4,7 6,9 4,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 141,1 100,0 131,6 100,0 187,3 100,0 185,6 100,0 143,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,5 0,4 3,1 0,6 2,8 0,6 1,9 0,4 2,6 0,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,1 0,2 2,0 0,4 1,6 0,3 1,0 0,2 1,7 0,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,5 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0
1. Juomat ja tupakka 1,4 0,2 1,1 0,2 0,7 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1
11. Juomat 1,4 0,2 1,1 0,2 0,7 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9,9 1,6 10,7 2,0 11,7 2,4 8,3 1,6 5,6 0,7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0
24. Puutavara ja korkki 5,3 0,8 4,4 0,8 8,5 1,8 1,8 0,4 2,8 0,3
25. Paperimassa 4,1 0,6 5,0 1,0 2,9 0,6 5,8 1,2 2,3 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,1 0,0 1,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 31,4 4,9 78,6 15,0 40,8 8,4 46,8 9,2 176,0 21,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 31,4 4,9 78,6 15,0 40,7 8,4 46,7 9,2 176,0 21,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 100,6 15,7 108,2 20,7 104,2 21,6 72,8 14,3 131,2 15,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 26,4 4,1 20,2 3,9 10,5 2,2 7,9 1,5 30,3 3,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,7 1,0 6,4 1,2 7,0 1,4 8,4 1,6 11,2 1,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 48,2 7,5 64,0 12,2 66,0 13,7 32,1 6,3 66,2 8,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1
56. Lannoitteet, valmistetut 1,4 0,2 00 3,6 0,8 1,6 0,3 1,6 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 4,2 0,7 4,0 0,8 4,9 1,0 4,7 0,9 3,9 0,5
58. Muovit, valmistetut 1,3 0,2 1,5 0,3 1,7 0,3 1,3 0,3 1,4 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11,6 1,8 11,2 2,1 9,9 2,1 16,0 3,2 15,8 1,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 139,9 21,9 98,9 18,9 123,8 25,6 113,7 22,4 127,3 15,4
62. Kumituotteet 3,4 0,5 2,0 0,4 3,2 0,7 2,5 0,5 2,7 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4,3 0,7 3,3 0,6 1,9 0,4 3,8 0,7 3,6 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 80,4 12,6 63,2 12,1 82,9 17,1 68,7 13,5 68,2 8,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,7 0,4 2,3 0,4 1,6 0,3 1,6 0,3 1,9 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 6,0 0,9 3,8 0,7 5,6 1,2 6,4 1,3 3,7 0,4
67. Rauta ja teräs 24,0 3,7 5,9 1,1 11,5 2,4 16,1 3,2 24,6 3,0
68. Muut metallit 12,1 1,9 12,0 2,3 11,4 2,4 9,9 1,9 15,8 1,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,0 1,1 6,1 1,2 5,7 1,2 4,7 0,9 6,9 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 302,9 47,4 182,7 34,9 152,1 31,5 206,3 40,7 326,3 39,5
71. Voimakoneet ja moottorit 13,1 2,1 8,7 1,7 8,7 1,8 9,7 1,9 7,7 0,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 41,4 6,5 45,8 8,7 41,7 8,6 51,0 10,0 50,4 6,1
73. Metalliteollisuuskoneet 5,1 0,8 4,6 0,9 0,8 0,2 1,4 0,3 1,0 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26,3 4,1 22,4 4,3 33,2 6,9 30,6 6,0 21,5 2,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,7 0,1 0,6 0,1 0,8 0,2 0,9 0,2 1,0 0,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,9 1,1 6,5 1,2 5,9 1,2 3,6 0,7 6,8 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 41,2 6,4 31,4 6,0 34,7 7,2 42,0 8,3 45,2 5,5
78. Moottoriajoneuvot 164,4 25,7 59,1 11,3 22,1 4,6 63,2 12,4 191,0 23,1
79. Muut kuljetusvälineet 3,8 0,6 3,7 0,7 4,2 0,9 3,9 0,8 1,7 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 35,4 5,5 32,0 6,1 35,5 7,3 37,0 7,3 48,4 5,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,9 0,1 1,1 0,2 1,7 0,4 1,7 0,3 1,5 0,2
82. Huonekalut 2,3 0,4 2,3 0,4 1,9 0,4 2,3 0,5 2,8 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 23,2 3,6 22,5 4,3 25,2 5,2 25,2 5,0 34,1 4,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,8 0,1 0,6 0,1 0,8 0,2 1,2 0,2 1,1 0,1
89. Muut valmiit tavarat 8,0 1,3 5,4 1,0 5,9 1,2 6,6 1,3 8,8 1,1
9. Muut tavarat 15,3 2,4 8,1 1,6 11,8 2,4 20,2 4,0 8,4 1,0
93. Erittelemätön 11,3 1,8 4,5 0,9 7,8 1,6 16,0 3,1 4,4 0,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4,0 0,6 3,6 0,7 4,1 0,8 4,2 0,8 4,0 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 639,4 100,0 523,4 100,0 483,4 100,0 507,5 100,0 826,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu