Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.30.20.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Suomen kanssa, vienti Suomeen ja tuonti Suomesta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Suomi oli Yhdysvaltain 50. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 781 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 69.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Suomen kanssa oli Yhdysvalloille 498 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Suomesta oli 88.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 639 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Suomesta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 25.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc641 (paperi ja pahvi) 12.2 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Suomeen oli 16.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 141 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 19.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 6.0 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 4.8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Suomen kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 35.8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 4.7 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 950 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 44.1 prosentilla ja viennin arvo 10.7348541277799. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 475 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), arvon ollessa 106 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Suomeen (FI) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.9 0.7 0.8 0.4 1.1 0.7 1.1 0.8 1.8 1.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.5 0.4 0.2 0.8 0.5 0.9 0.6 1.6 1.1
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.3 0.8 0.4 0.8 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3
11. Juomat 0.3 0.2 0.8 0.4 0.8 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.0 8.0 29.1 14.2 11.2 6.8 6.9 5.3 9.2 6.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3.10 3.5 8.2 4.0 7.4 4.5 1.6 1.2 6.4 4.5
25. Paperimassa 0.3 0.3 0.5 0.2 0.6 0.3 0 0.0 0.5 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.8 3.3 4.1 2.0 1.3 0.8 4.2 3.2 1.6 1.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 15.5 7.6 1.0 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.5 0.4 43.3 21.1 39.7 24.3 21.2 16.3 42.1 29.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0 0.0 15.1 9.2 8.8 6.7 8.5 6.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.5 0.4 0.4 0.2 1.4 0.8 0.5 0.3 6.2 4.3
34. Kaasut 0 0.0 42.9 21.0 23.3 14.2 12.1 9.3 27.5 19.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.5 8.4 38.8 18.9 14.3 8.7 18.4 14.1 18.7 13.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.0 0.9 28.9 14.1 4.3 2.6 3.4 2.6 8.2 5.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.3 0.7 0.5 0.6 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.5 0.2 0.1 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.0 1.8 1.3 0.6 1.2 0.7 2.3 1.7 1.8 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.5 0.7 0.3 0.6 0.4 0.8 0.6 0.8 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 2.3 2.0 2.1 1.0 2.1 1.2 3.2 2.4 2.1 1.5
58. Muovit, valmistetut 1.3 1.1 1.2 0.5 1.1 0.6 2.6 2.0 1.4 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 1.6 4.5 2.2 4.4 2.7 5.3 4.1 3.5 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.10 5.3 6.6 3.2 7.5 4.5 7.6 5.8 7.9 5.6
62. Kumituotteet 0.7 0.6 0.10 0.5 0.8 0.5 1.4 1.0 1.8 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.8 0.7 0.3 0.3 0.1 0.10 0.7 0.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.4 0.3 0.1 1.3 0.8 0.6 0.4 0.6 0.4
67. Rauta ja teräs 0.5 0.4 0.2 0.1 0.6 0.3 0.6 0.4 0.2 0.1
68. Muut metallit 0.10 0.8 0.6 0.3 1.2 0.7 2.3 1.7 2.1 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.2 1.9 3.5 1.7 2.8 1.7 1.5 1.1 2.6 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 65.3 58.0 56.0 27.4 61.6 37.7 53.6 41.3 40.1 28.4
71. Voimakoneet ja moottorit 3.7 3.3 5.3 2.6 3.3 2.0 2.8 2.1 2.10 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.5 3.0 5.0 2.4 3.8 2.3 2.2 1.7 3.4 2.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.7 5.0 5.3 2.6 6.7 4.1 6.6 5.1 5.7 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.0 2.6 4.2 2.0 3.9 2.4 4.0 3.1 6.0 4.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.10 6.2 5.1 2.5 5.8 3.5 11.0 8.5 5.3 3.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.8 7.7 11.6 5.6 8.0 4.9 11.6 8.9 6.3 4.4
78. Moottoriajoneuvot 6.7 5.9 9.7 4.7 10.10 6.7 11.5 8.8 7.1 5.0
79. Muut kuljetusvälineet 27.1 24.1 9.9 4.8 19.3 11.8 4.1 3.2 3.7 2.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.2 13.4 16.9 8.2 18.8 11.5 13.9 10.7 13.7 9.7
82. Huonekalut 0.4 0.3 0.1 0.0 0.6 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 11.2 9.9 10.2 5.0 9.5 5.8 8.9 6.8 9.1 6.4
89. Muut valmiit tavarat 2.6 2.3 5.8 2.8 7.4 4.5 3.2 2.4 3.4 2.4
9. Muut tavarat 6.2 5.4 12.6 6.1 8.9 5.4 6.7 5.1 7.6 5.3
93. Erittelemätön 1.1 0.9 2.8 1.4 1.1 0.7 0.8 0.6 0.9 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5.1 4.5 9.8 4.8 7.7 4.7 5.9 4.5 6.7 4.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 112.6 100.0 204.5 100.0 163.3 100.0 129.7 100.0 141.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Suomesta (FI) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.5 0.6 2.7 0.4 2.5 0.5 3.1 0.6 2.5 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.9 0.3 1.1 0.2 0.8 0.2 1.7 0.3 1.1 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.9 0.2 1.5 0.2
11. Juomat 0.6 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.9 0.2 1.5 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.3 1.9 11.5 1.8 9.6 2.1 9.5 1.9 9.10 1.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0 0.0 0.9 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
24. Puutavara ja korkki 6.8 1.3 7.3 1.1 6.3 1.4 6.7 1.3 5.3 0.8
25. Paperimassa 3.3 0.6 3.2 0.5 2.10 0.6 2.6 0.5 4.2 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 79.4 14.7 108.3 16.8 21.7 4.7 6.1 1.2 31.5 4.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 79.4 14.7 108.3 16.8 21.7 4.7 6.1 1.2 31.5 4.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 78.9 14.6 160.0 24.9 105.6 23.0 100.0 19.7 100.7 15.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.9 2.4 19.0 3.0 10.8 2.3 14.8 2.9 26.4 4.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.8 0.9 6.8 1.0 5.2 1.1 9.2 1.8 6.7 1.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 47.3 8.8 115.5 18.0 75.2 16.4 55.9 11.0 48.3 7.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.1 0.4 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 1.9 0.3 0 0.0 0 0.0 1.5 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 4.8 0.9 3.5 0.5 2.9 0.6 6.0 1.2 4.3 0.7
58. Muovit, valmistetut 1.1 0.2 2.2 0.3 1.0 0.2 1.8 0.3 1.3 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.7 1.4 10.8 1.7 10.1 2.2 11.9 2.3 11.7 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 105.6 19.6 135.9 21.1 102.5 22.3 136.6 26.9 139.10 21.9
62. Kumituotteet 2.2 0.4 1.8 0.3 1.7 0.4 2.9 0.6 3.4 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6.9 1.3 3.5 0.5 4.0 0.9 3.4 0.7 4.4 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 52.10 9.8 78.7 12.2 62.2 13.5 72.10 14.4 80.4 12.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.9 0.7 2.8 0.4 2.3 0.5 2.6 0.5 2.7 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 5.3 1.0 3.8 0.6 4.10 1.1 5.3 1.0 6.0 0.9
67. Rauta ja teräs 15.8 2.9 16.3 2.5 17.1 3.7 29.0 5.7 24.0 3.7
68. Muut metallit 13.3 2.5 24.8 3.9 6.1 1.3 15.1 3.0 12.1 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.5 1.0 4.5 0.7 4.4 0.9 5.5 1.1 7.1 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 215.7 40.0 168.7 26.2 169.9 37.0 189.6 37.3 302.9 47.4
71. Voimakoneet ja moottorit 10.2 1.9 5.7 0.9 7.1 1.5 10.4 2.0 13.2 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 47.0 8.7 48.3 7.5 42.0 9.1 48.3 9.5 41.4 6.5
73. Metalliteollisuuskoneet 1.9 0.3 10.9 1.7 4.5 1.0 0.10 0.2 5.1 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.1 5.0 18.5 2.9 17.1 3.7 19.8 3.9 26.4 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.8 0.1 1.2 0.2 0.7 0.1 1.2 0.2 0.7 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.1 0.9 4.6 0.7 3.9 0.8 14.3 2.8 6.9 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 33.7 6.2 35.6 5.5 33.8 7.4 46.5 9.2 41.3 6.4
78. Moottoriajoneuvot 83.8 15.5 38.2 5.9 58.3 12.7 44.9 8.8 164.4 25.7
79. Muut kuljetusvälineet 6.4 1.2 6.1 0.9 2.8 0.6 3.7 0.7 3.8 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 38.8 7.2 45.4 7.1 39.9 8.7 50.8 10.0 35.5 5.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.8 0.3 1.3 0.2 1.1 0.2 2.5 0.5 0.9 0.1
82. Huonekalut 2.5 0.5 5.2 0.8 5.7 1.2 4.1 0.8 2.4 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 27.2 5.0 23.3 3.6 23.3 5.1 30.1 5.9 23.3 3.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.8 0.3 1.7 0.3 2.1 0.4 1.1 0.2 0.9 0.1
89. Muut valmiit tavarat 5.5 1.0 14.1 2.2 7.8 1.7 13.2 2.6 8.1 1.3
9. Muut tavarat 6.6 1.2 9.10 1.5 7.1 1.5 11.6 2.3 15.3 2.4
93. Erittelemätön 3.1 0.6 6.2 1.0 3.3 0.7 7.4 1.4 11.3 1.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.6 0.7 3.8 0.6 3.8 0.8 4.2 0.8 4.0 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 539.0 100.0 642.8 100.0 459.0 100.0 507.8 100.0 639.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu