Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Ruotsiin (SE) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet51,6 58,4 -11.7
00. Elävät eläimet0,8 0,8 7.8
01. Liha ja lihatuotteet0,3 0,1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,7 2,4 -72.8
03. Kala- ja kalavalmisteet3,2 1,7 98.4
04. Vilja ja viljatuotteet4,3 4,2 4.0
05. Hedelmät ja kasvikset17,9 25,0 -28.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,7 0,5 63.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1,3 1,3 -0.5
08. Rehuaineet0,10 1,5 -36.8
09. Erinäiset elintarvikkeet21,7 21,4 1.3
1. Juomat ja tupakka23,7 25,0 -5.2
11. Juomat23,2 23,4 -1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,6 1,6 -65.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat96,1 106,7 -10.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0,1 368.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,2 0,2 53.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,8 0,6 28.6
24. Puutavara ja korkki7,8 6,6 18.9
25. Paperimassa11,4 20,5 -44.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5,1 4,0 26.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat17,3 30,2 -42.6
28. Malmit ja metalliromu51,8 43,3 19.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1,9 1,8 7.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta234,5 546,4 -57.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.25,5 23,8 7.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet200,9 454,9 -55.8
34. Kaasut8,2 67,8 -87.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,1 0,1 -26.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,1 0,1 29.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,1 0,1 -37.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00,1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet736,0 750,10 -2.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet81,10 66,5 23.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet21,5 14,2 51.1
53. Väri- ja parkitusaineet2,4 2,6 -8.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet450,5 509,5 -11.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet31,2 26,8 16.3
56. Lannoitteet, valmistetut0,1 0,2 -40.0
57. Muovit, valmistamattomat19,9 24,10 -20.2
58. Muovit, valmistetut15,2 11,5 32.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet113,6 95,1 19.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan134,3 112,5 19.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,2 0,3 -20.5
62. Kumituotteet11,8 8,6 37.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1,9 2,2 -13.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4,7 5,7 -16.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6,6 5,5 19.8
66. Kivennäisainetuotteet22,6 13,3 70.3
67. Rauta ja teräs16,2 16,3 -0.8
68. Muut metallit18,1 13,4 35.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista52,5 47,6 10.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet972,5 778,8 24.9
71. Voimakoneet ja moottorit102,6 61,9 65.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet111,10 91,0 23.0
73. Metalliteollisuuskoneet9,10 5,2 93.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet159,7 110,9 44.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet64,5 68,8 -6.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet79,5 64,4 23.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet147,9 141,5 4.5
78. Moottoriajoneuvot125,7 90,6 38.7
79. Muut kuljetusvälineet171,1 144,10 18.0
8. Erinäiset valmiit tavarat401,2 313,10 27.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2,0 1,6 29.6
82. Huonekalut1,6 1,7 -7.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1,2 1,8 -36.0
84. Vaatteet6,2 2,8 124.7
85. Jalkineet0,4 0,7 -54.5
87. Kojeet,mittarit yms.248,3 194,7 27.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot17,9 9,3 93.5
89. Muut valmiit tavarat124,0 101,8 21.9
9. Muut tavarat150,3 155,1 -3.1
93. Erittelemätön12,7 12,9 -1.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 0,1 249.1
97. Kulta, ei monetaarinen0,4 0,6 -38.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain137,3 141,0 -2.6
Kaikki ryhmät yhteensä2.799,10 2.847,7 -1.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet78,1 59,2 31.8
00. Elävät eläimet3,4 1,4 149.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,3 0,1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet2,5 0,5 445.3
04. Vilja ja viljatuotteet24,7 21,0 17.2
05. Hedelmät ja kasvikset4,8 2,3 115.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1,0 0,7 53.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä5,1 2,7 91.9
08. Rehuaineet1,3 0,10 42.4
09. Erinäiset elintarvikkeet35,4 30,1 17.8
1. Juomat ja tupakka128,7 153,5 -16.1
11. Juomat111,7 137,5 -18.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet17,1 16,0 6.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat524,2 357,5 46.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0,1 93.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,8 0,4 117.5
24. Puutavara ja korkki268,9 136,8 96.6
25. Paperimassa148,8 99,1 50.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0,1 34.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,2 1,7 -93.4
28. Malmit ja metalliromu105,0 119,2 -11.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,8 0,5 57.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta294,10 258,9 13.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00,1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet294,10 258,9 13.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4,6 2,1 121.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat00,1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat3,8 1,5 154.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,8 0,6 41.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.922,9 1.659,7 15.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet60,4 49,8 21.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet12,1 14,7 -18.0
53. Väri- ja parkitusaineet33,2 25,1 32.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet980,10 1.035,7 -5.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet160,9 85,9 87.4
56. Lannoitteet, valmistetut0,1 0,2 -63.4
57. Muovit, valmistamattomat163,2 135,6 20.4
58. Muovit, valmistetut22,6 13,9 62.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet489,9 299,2 63.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan931,7 749,4 24.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat3,0 2,10 1.3
62. Kumituotteet30,9 29,5 4.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut12,1 5,3 131.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä219,10 203,4 8.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet20,3 11,6 75.1
66. Kivennäisainetuotteet25,7 24,0 6.8
67. Rauta ja teräs254,3 202,1 25.8
68. Muut metallit104,9 68,10 52.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista260,10 201,8 29.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4.187,4 3.025,7 38.4
71. Voimakoneet ja moottorit436,3 322,5 35.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet461,1 370,4 24.5
73. Metalliteollisuuskoneet78,5 64,4 22.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet674,3 549,1 22.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet45,6 23,7 92.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet120,8 119,8 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet266,4 200,4 32.9
78. Moottoriajoneuvot2.037,10 1.306,4 56.0
79. Muut kuljetusvälineet66,7 69,4 -3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat754,3 645,2 16.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5,0 3,6 38.4
82. Huonekalut66,2 44,0 50.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,9 0,7 35.1
84. Vaatteet5,0 3,9 30.1
85. Jalkineet0,10 1,1 -10.0
87. Kojeet,mittarit yms.437,5 420,3 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot18,4 11,9 55.4
89. Muut valmiit tavarat220,7 160,0 37.9
9. Muut tavarat239,10 191,5 25.3
93. Erittelemätön157,0 121,3 29.5
97. Kulta, ei monetaarinen0,2 0,1 415.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta82,3 70,1 17.4
Kaikki ryhmät yhteensä9.066,4 7.102,2 27.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu