Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,3 0,3 0,3 0,5 0,4
Tuonnista0,5 0,5 0,5 0,6 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,4 0,4 0,6 0,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ruotsin kanssa, vienti Ruotsiin ja tuonti Ruotsista vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Ruotsi oli Yhdysvaltain 33. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 2,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Ruotsin kanssa oli Yhdysvalloille 667 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ruotsista oli 1,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ruotsista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 16,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc248 (sahattu ja höylätty puutavara) 4,2 % sekä Sitc251 (paperimassa) 3,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Ruotsiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Viennin arvo oli 707 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 23,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 13,6 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 7,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Ruotsin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 22,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 8,0 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2,5 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 12,0 prosentilla ja viennin arvo 54,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 513 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3,0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3,3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ruotsiin (SE) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9,1 2,2 6,4 1,4 6,1 1,3 7,3 0,8 6,5 0,9
00. Elävät eläimet 1,7 0,4 0,2 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 00
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,4 0,3 0,0 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,9 0,1 0,7 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,7 0,4 3,5 0,8 2,4 0,5 2,8 0,3 3,5 0,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,9 0,7 1,6 0,4 1,7 0,4 2,9 0,3 1,5 0,2
1. Juomat ja tupakka 2,8 0,7 2,7 0,6 2,3 0,5 4,2 0,5 3,3 0,5
11. Juomat 2,8 0,7 2,7 0,6 2,3 0,5 4,2 0,5 3,3 0,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21,6 5,2 9,6 2,2 17,1 3,6 9,9 1,1 13,6 1,9
24. Puutavara ja korkki 1,1 0,3 0,7 0,2 1,3 0,3 1,0 0,1 1,3 0,2
25. Paperimassa 0,4 0,1 0,6 0,1 1,8 0,4 0,6 0,1 0,7 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,0 0,0 0,4 0,1 0,7 0,2 1,2 0,1 0,8 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9,7 2,3 2,0 0,5 1,0 0,2 1,7 0,2 0,7 0,1
28. Malmit ja metalliromu 10,2 2,4 5,3 1,2 11,9 2,5 4,6 0,5 9,7 1,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 27,5 6,6 81,2 18,3 71,0 15,0 305,7 34,0 224,4 31,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 5,6 1,3 00 21,0 2,3 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 8,8 2,1 49,0 11,0 51,7 10,9 284,6 31,6 168,4 23,8
34. Kaasut 18,7 4,5 26,6 6,0 19,3 4,1 0,0 0,0 56,0 7,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 102,1 24,6 110,7 24,9 119,5 25,3 155,0 17,2 142,9 20,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 20,7 5,0 17,8 4,0 22,5 4,7 41,6 4,6 9,3 1,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,4 0,3 0,7 0,2 0,8 0,2 3,9 0,4 3,1 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 0,2 0,0 0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 58,2 14,0 54,7 12,3 69,2 14,6 80,0 8,9 103,0 14,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,4 1,3 5,0 1,1 3,4 0,7 6,5 0,7 5,9 0,8
57. Muovit, valmistamattomat 2,7 0,6 7,8 1,8 2,7 0,6 2,4 0,3 4,9 0,7
58. Muovit, valmistetut 2,3 0,6 1,4 0,3 2,4 0,5 2,0 0,2 4,4 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11,1 2,7 22,7 5,1 18,0 3,8 17,9 2,0 11,7 1,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21,9 5,3 18,5 4,2 19,8 4,2 24,4 2,7 23,8 3,4
62. Kumituotteet 1,3 0,3 1,2 0,3 1,8 0,4 1,2 0,1 1,4 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0,2 0,8 0,2 0,7 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,9 0,2 0,5 0,1 0,9 0,2 1,4 0,2 1,7 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 2,6 0,6 2,1 0,5 1,3 0,3 2,1 0,2 2,1 0,3
67. Rauta ja teräs 4,6 1,1 0,9 0,2 2,3 0,5 4,8 0,5 3,9 0,5
68. Muut metallit 2,1 0,5 2,5 0,6 1,4 0,3 3,2 0,4 2,9 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,4 2,3 10,4 2,3 11,3 2,4 10,5 1,2 10,8 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 142,3 34,2 131,1 29,5 144,7 30,6 258,0 28,7 173,0 24,5
71. Voimakoneet ja moottorit 15,1 3,6 8,9 2,0 11,8 2,5 11,9 1,3 16,7 2,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15,3 3,7 9,4 2,1 13,8 2,9 22,6 2,5 18,3 2,6
73. Metalliteollisuuskoneet 1,8 0,4 0,7 0,2 0,7 0,2 1,2 0,1 1,0 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21,1 5,1 19,6 4,4 24,3 5,1 27,5 3,1 26,1 3,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 13,3 3,2 25,9 5,8 5,5 1,2 21,5 2,4 4,2 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13,9 3,3 7,5 1,7 13,6 2,9 72,3 8,0 11,1 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23,5 5,7 22,5 5,1 23,3 4,9 23,6 2,6 23,5 3,3
78. Moottoriajoneuvot 20,8 5,0 16,7 3,8 20,0 4,2 32,7 3,6 28,9 4,1
79. Muut kuljetusvälineet 17,5 4,2 19,8 4,5 31,6 6,7 44,7 5,0 43,1 6,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 67,0 16,1 61,7 13,9 67,6 14,3 87,7 9,7 82,6 11,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
82. Huonekalut 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,7 0,1 0,9 0,1
84. Vaatteet 1,4 0,3 0,7 0,2 0,7 0,2 1,4 0,2 1,1 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 33,8 8,1 35,9 8,1 28,5 6,0 45,2 5,0 33,5 4,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,0 0,5 2,1 0,5 2,6 0,5 2,4 0,3 3,2 0,4
89. Muut valmiit tavarat 28,8 6,9 22,1 5,0 35,3 7,5 37,3 4,1 43,1 6,1
9. Muut tavarat 21,2 5,1 22,4 5,0 24,5 5,2 47,6 5,3 37,2 5,3
93. Erittelemätön 0,9 0,2 0,7 0,2 1,6 0,3 2,0 0,2 1,4 0,2
97. Kulta, ei monetaarinen 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 1,5 0,2 0,4 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 20,0 4,8 21,4 4,8 22,7 4,8 44,1 4,9 35,3 5,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 415,6 100,0 444,4 100,0 472,7 100,0 899,9 100,0 707,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9,2 0,6 7,5 0,6 14,8 1,3 7,7 0,4 9,7 0,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,3 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,8 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0,1 1,2 0,1 6,3 0,6 0,7 0,0 1,5 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,5 0,0 1,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 1,0 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,3 0,1 0,6 0,0 0,5 0,0 0,9 0,1 1,0 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,4 0,4 3,6 0,3 6,7 0,6 4,7 0,3 5,0 0,4
1. Juomat ja tupakka 12,3 0,9 15,5 1,2 10,7 0,9 14,5 0,8 18,2 1,3
11. Juomat 10,7 0,8 14,1 1,1 9,6 0,8 13,2 0,8 17,1 1,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,6 0,1 1,4 0,1 1,1 0,1 1,3 0,1 1,1 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 58,2 4,1 90,4 7,2 137,9 12,2 51,3 2,9 132,9 9,7
24. Puutavara ja korkki 27,7 2,0 19,0 1,5 79,6 7,1 48,4 2,8 61,1 4,4
25. Paperimassa 16,3 1,2 31,8 2,5 29,7 2,6 00 51,9 3,8
28. Malmit ja metalliromu 14,1 1,0 39,5 3,1 28,2 2,5 2,6 0,1 19,6 1,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 47,2 3,3 74,2 5,9 11,8 1,0 35,9 2,1 35,9 2,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 47,2 3,3 74,2 5,9 11,8 1,0 35,9 2,1 35,9 2,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0,1 0,8 0,1 0,5 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0,1 0,8 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 244,5 17,3 285,9 22,6 212,9 18,9 458,2 26,2 216,1 15,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10,2 0,7 15,1 1,2 8,5 0,8 9,1 0,5 15,7 1,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,6 0,2 6,4 0,5 3,5 0,3 2,6 0,1 2,3 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 5,6 0,4 5,7 0,5 2,8 0,2 5,2 0,3 6,9 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 99,3 7,0 159,6 12,6 119,1 10,6 322,1 18,4 96,7 7,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 22,6 1,6 22,5 1,8 18,4 1,6 27,5 1,6 33,1 2,4
57. Muovit, valmistamattomat 20,0 1,4 28,3 2,2 20,8 1,8 30,3 1,7 18,2 1,3
58. Muovit, valmistetut 2,9 0,2 4,2 0,3 3,2 0,3 4,2 0,2 4,5 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 81,3 5,8 44,2 3,5 36,6 3,2 57,2 3,3 38,7 2,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 164,8 11,7 127,7 10,1 149,9 13,3 167,6 9,6 186,7 13,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 1,2 0,1 0,5 0,0
62. Kumituotteet 3,7 0,3 4,9 0,4 3,2 0,3 3,9 0,2 5,1 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,3 0,2 1,9 0,2 2,8 0,3 1,7 0,1 1,3 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 36,8 2,6 35,2 2,8 41,5 3,7 42,7 2,4 44,5 3,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,4 0,2 1,8 0,1 1,9 0,2 2,5 0,1 2,5 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 5,4 0,4 3,1 0,2 4,5 0,4 4,7 0,3 3,8 0,3
67. Rauta ja teräs 61,8 4,4 32,6 2,6 39,7 3,5 40,1 2,3 71,4 5,2
68. Muut metallit 10,6 0,7 14,1 1,1 15,9 1,4 19,9 1,1 14,6 1,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 41,4 2,9 33,8 2,7 40,1 3,6 50,9 2,9 42,9 3,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 703,0 49,8 538,2 42,6 442,8 39,3 842,0 48,1 630,5 45,9
71. Voimakoneet ja moottorit 59,1 4,2 52,8 4,2 62,5 5,5 68,9 3,9 54,7 4,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 73,3 5,2 56,8 4,5 64,3 5,7 78,7 4,5 83,0 6,0
73. Metalliteollisuuskoneet 10,2 0,7 12,9 1,0 7,9 0,7 16,4 0,9 16,5 1,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 94,5 6,7 95,5 7,6 89,7 8,0 98,9 5,7 118,4 8,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8,6 0,6 6,7 0,5 5,9 0,5 7,0 0,4 7,8 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16,4 1,2 14,2 1,1 14,0 1,2 18,6 1,1 19,4 1,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38,1 2,7 38,4 3,0 34,5 3,1 41,1 2,3 50,9 3,7
78. Moottoriajoneuvot 399,1 28,3 259,1 20,5 160,7 14,3 504,6 28,8 268,8 19,6
79. Muut kuljetusvälineet 3,7 0,3 1,6 0,1 3,5 0,3 7,9 0,5 11,0 0,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 137,1 9,7 101,1 8,0 113,1 10,0 134,4 7,7 105,2 7,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,5 0,1 0,5 0,0 0,6 0,1 0,6 0,0 0,7 0,0
82. Huonekalut 11,7 0,8 10,2 0,8 7,4 0,7 7,6 0,4 8,6 0,6
84. Vaatteet 0,6 0,0 0,8 0,1 0,3 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 83,1 5,9 58,9 4,7 69,9 6,2 83,9 4,8 59,9 4,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,0 0,3 2,3 0,2 1,6 0,1 3,0 0,2 1,6 0,1
89. Muut valmiit tavarat 35,9 2,5 28,1 2,2 33,0 2,9 38,3 2,2 33,7 2,5
9. Muut tavarat 33,8 2,4 21,4 1,7 32,2 2,9 36,9 2,1 38,6 2,8
93. Erittelemätön 22,9 1,6 10,3 0,8 21,8 1,9 25,1 1,4 27,0 2,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 10,9 0,8 11,1 0,9 10,4 0,9 11,8 0,7 11,7 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.411,3 100,0 1.262,8 100,0 1.126,6 100,0 1.749,2 100,0 1.374,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu