Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.30.30.30.30.2
Tuonnista0.60.60.60.70.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.50.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ruotsin kanssa, vienti Ruotsiin ja tuonti Ruotsista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Ruotsi oli Yhdysvaltain 35. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 1.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Ruotsin kanssa oli Yhdysvalloille 834 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ruotsista oli 0.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ruotsista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 23.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 4.9 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 3.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ruotsiin supistui 27.2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 338 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 8.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 7.8 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 6.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Ruotsin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 11.9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19.3 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 9.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.8 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 27.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 1.8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 320 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 1.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 6.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ruotsiin (SE) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.2 1.4 8.10 2.4 7.4 1.8 7.6 1.6 9.10 2.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.1 0.6 0.1 1.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.5 0.1 1.1 0.3 0.8 0.2 0.6 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 0.4 4.7 1.2 1.2 0.3 2.7 0.6 4.6 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.4 0.8 3.0 0.8 3.4 0.8 3.4 0.7 3.6 1.1
1. Juomat ja tupakka 3.6 0.8 3.4 0.9 4.4 1.1 3.5 0.8 3.8 1.1
11. Juomat 3.6 0.8 3.4 0.9 3.8 0.9 3.5 0.8 3.8 1.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0.6 0.1 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.4 2.7 16.7 4.5 12.9 3.2 9.4 2.0 9.2 2.7
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.3 0.9 0.2 1.6 0.4 0.6 0.1 1.9 0.5
25. Paperimassa 1.7 0.4 1.3 0.3 1.6 0.4 1.3 0.3 0.9 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.1 1.4 0.4 1.0 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 0.3 1.5 0.4 2.4 0.6 0.9 0.2 1.2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 6.5 1.5 11.2 3.0 5.10 1.5 5.9 1.3 4.6 1.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 53.1 12.5 8.3 2.2 13.8 3.4 105.5 23.0 1.1 0.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 7.8 2.1 0 0.0 10.8 2.3 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 53.1 12.5 0.6 0.1 5.7 1.4 94.7 20.7 1.1 0.3
34. Kaasut 0.1 0.0 0 0.0 8.2 2.0 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 103.9 24.5 111.10 30.0 111.7 27.7 80.8 17.6 77.8 23.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9.4 2.2 9.9 2.6 13.1 3.2 20.10 4.6 13.3 3.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.10 0.9 2.7 0.7 3.5 0.9 2.4 0.5 3.2 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 66.0 15.5 72.1 19.3 63.5 15.7 33.4 7.3 32.3 9.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.2 1.0 4.2 1.1 7.1 1.7 3.9 0.9 4.0 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 2.6 0.6 3.4 0.9 3.4 0.8 2.6 0.5 4.5 1.3
58. Muovit, valmistetut 2.2 0.5 2.3 0.6 2.2 0.5 2.6 0.6 1.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.4 3.6 17.5 4.7 18.8 4.6 14.8 3.2 18.7 5.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.1 4.0 16.2 4.3 33.2 8.2 16.8 3.7 16.10 5.0
62. Kumituotteet 1.5 0.3 1.0 0.3 1.1 0.3 1.8 0.4 2.5 0.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.2 0.6 0.2 1.3 0.3 0.5 0.1 0.6 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.3 0.10 0.2 0.10 0.2 1.1 0.2 0.8 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.2 0.3 2.2 0.6 12.1 3.0 2.0 0.4 1.6 0.5
67. Rauta ja teräs 1.7 0.4 1.2 0.3 7.2 1.8 2.1 0.5 1.2 0.3
68. Muut metallit 3.3 0.8 3.6 0.9 2.2 0.5 1.3 0.3 0.10 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.5 1.8 6.6 1.8 8.2 2.0 7.7 1.7 9.4 2.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 148.9 35.1 127.0 34.0 145.1 36.0 160.3 35.0 136.4 40.3
71. Voimakoneet ja moottorit 18.7 4.4 11.4 3.1 12.2 3.0 11.8 2.6 23.7 7.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.0 3.3 20.6 5.5 18.5 4.6 13.7 3.0 11.8 3.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.1 0.6 0.2 5.6 1.4 1.1 0.2 0.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24.10 5.9 18.2 4.9 22.9 5.7 32.8 7.2 18.4 5.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.7 1.8 5.8 1.5 5.7 1.4 9.7 2.1 20.3 6.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.5 3.2 9.6 2.6 8.4 2.1 8.3 1.8 10.1 3.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 22.2 5.2 27.5 7.3 24.0 5.9 20.2 4.4 17.0 5.0
78. Moottoriajoneuvot 27.3 6.4 15.5 4.1 24.9 6.2 18.10 4.1 12.0 3.5
79. Muut kuljetusvälineet 20.2 4.8 18.2 4.9 23.3 5.8 44.0 9.6 22.5 6.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 56.6 13.3 61.2 16.4 54.2 13.4 52.9 11.5 65.9 19.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1
84. Vaatteet 1.1 0.2 1.0 0.3 0.9 0.2 0.6 0.1 1.1 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 37.1 8.7 34.8 9.3 36.0 8.9 35.9 7.8 32.10 9.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.5 0.6 2.10 0.8 2.0 0.5 2.1 0.4 2.7 0.8
89. Muut valmiit tavarat 15.5 3.6 21.7 5.8 14.6 3.6 13.9 3.0 28.3 8.3
9. Muut tavarat 23.8 5.6 19.9 5.3 21.1 5.2 21.9 4.8 17.7 5.2
93. Erittelemätön 2.7 0.6 1.2 0.3 1.1 0.3 0.6 0.1 1.3 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 21.1 5.0 18.7 5.0 20.1 5.0 21.2 4.6 16.2 4.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 424.2 100.0 373.4 100.0 403.4 100.0 458.3 100.0 338.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.6 0.7 9.8 0.7 7.7 0.6 7.10 0.5 16.0 1.4
00. Elävät eläimet 0.8 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 0.1 7.9 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.0 0.8 0.1 0.8 0.1 0.9 0.0 0.6 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.4 0.5 7.4 0.6 4.10 0.4 3.1 0.2 6.1 0.5
1. Juomat ja tupakka 21.5 1.5 17.7 1.3 19.8 1.5 16.3 1.0 19.1 1.6
11. Juomat 18.4 1.3 15.2 1.1 17.5 1.3 14.4 0.9 17.3 1.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.2 0.2 2.5 0.2 2.4 0.2 1.9 0.1 1.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 88.2 6.3 107.5 8.1 69.6 5.3 104.1 6.2 59.7 5.1
24. Puutavara ja korkki 42.1 3.0 60.0 4.5 34.3 2.6 70.7 4.2 21.6 1.8
25. Paperimassa 7.7 0.5 33.9 2.5 19.8 1.5 16.8 1.0 31.8 2.7
28. Malmit ja metalliromu 38.1 2.7 13.5 1.0 15.1 1.1 16.5 1.0 6.1 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 53.0 3.8 48.9 3.7 59.8 4.5 37.0 2.2 4.9 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 53.0 3.8 48.9 3.7 59.8 4.5 37.0 2.2 4.9 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.0 0.9 0.1 0.7 0.0 0.6 0.0 0.9 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.9 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 251.10 18.0 298.4 22.5 235.7 17.8 483.7 28.8 212.1 18.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.5 0.6 8.10 0.7 9.4 0.7 12.9 0.8 9.1 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.9 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1 1.7 0.1 1.9 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 5.5 0.4 4.7 0.4 5.3 0.4 4.1 0.2 6.7 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 80.4 5.8 181.1 13.6 114.1 8.6 312.9 18.6 69.7 5.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 21.7 1.6 21.7 1.6 14.7 1.1 15.1 0.9 36.6 3.1
57. Muovit, valmistamattomat 33.5 2.4 26.8 2.0 18.3 1.4 24.0 1.4 22.0 1.9
58. Muovit, valmistetut 2.7 0.2 3.2 0.2 4.8 0.4 4.1 0.2 3.7 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 98.3 7.0 50.4 3.8 67.6 5.1 109.3 6.5 62.7 5.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 154.3 11.0 149.1 11.2 133.1 10.1 131.1 7.8 133.2 11.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
62. Kumituotteet 5.7 0.4 4.8 0.4 4.3 0.3 4.8 0.3 4.4 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.5 0.1 2.5 0.2 2.4 0.2 2.0 0.1 1.7 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 31.3 2.2 34.6 2.6 30.7 2.3 35.3 2.1 25.10 2.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.4 0.2 2.6 0.2 2.9 0.2 2.8 0.2 4.1 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.10 0.3 3.5 0.3 4.5 0.3 4.4 0.3 3.9 0.3
67. Rauta ja teräs 44.4 3.2 36.10 2.8 41.6 3.1 32.7 1.9 44.10 3.8
68. Muut metallit 24.5 1.8 25.4 1.9 11.3 0.9 6.8 0.4 10.9 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 39.1 2.8 38.7 2.9 35.1 2.6 42.4 2.5 37.3 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 658.6 47.2 568.8 42.8 667.9 50.5 723.3 43.0 590.2 50.3
71. Voimakoneet ja moottorit 66.3 4.7 59.4 4.5 67.1 5.1 82.6 4.9 50.1 4.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 74.2 5.3 73.8 5.6 70.2 5.3 77.6 4.6 54.9 4.7
73. Metalliteollisuuskoneet 11.1 0.8 10.8 0.8 15.3 1.2 11.6 0.7 13.7 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 108.6 7.8 94.8 7.1 121.1 9.2 108.8 6.5 95.7 8.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.5 0.5 6.10 0.5 6.5 0.5 7.2 0.4 7.3 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.7 1.0 14.8 1.1 16.10 1.3 23.5 1.4 18.8 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36.9 2.6 33.8 2.5 38.7 2.9 40.1 2.4 38.4 3.3
78. Moottoriajoneuvot 333.9 23.9 256.6 19.3 325.10 24.7 359.1 21.4 304.1 25.9
79. Muut kuljetusvälineet 6.9 0.5 18.2 1.4 6.4 0.5 13.1 0.8 7.6 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 135.8 9.7 102.6 7.7 102.9 7.8 132.4 7.9 109.6 9.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.0 1.0 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.7 0.1
82. Huonekalut 8.6 0.6 9.3 0.7 8.0 0.6 10.2 0.6 12.1 1.0
84. Vaatteet 0.7 0.0 0.6 0.0 0.9 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 78.10 5.7 57.4 4.3 63.7 4.8 81.6 4.9 58.6 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.5 0.2 2.10 0.2 2.4 0.2 3.2 0.2 2.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 44.4 3.2 31.3 2.4 26.9 2.0 35.9 2.1 34.9 3.0
9. Muut tavarat 23.4 1.7 24.3 1.8 25.3 1.9 44.5 2.6 26.8 2.3
93. Erittelemätön 11.5 0.8 12.9 1.0 12.2 0.9 31.6 1.9 13.7 1.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11.10 0.9 11.4 0.9 13.1 1.0 12.9 0.8 12.6 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,396.7 100.0 1,327.5 100.0 1,321.10 100.0 1,680.5 100.0 1,172.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu