Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Tuonnista0,5 0,4 0,5 0,4 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ruotsin kanssa, vienti Ruotsiin ja tuonti Ruotsista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Ruotsi oli Yhdysvaltain 37. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1,7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 18,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Ruotsin kanssa oli Yhdysvalloille 745 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ruotsista oli 9,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1,2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ruotsista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 12,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet) 6,8 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 6,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ruotsiin oli 49,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 481 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 12,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 9,9 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8,9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Ruotsin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 18,3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17,2 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 13,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 20,9 prosentilla ja viennin arvo 7,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 2,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 538 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 8,9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 6,9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ruotsiin (SE) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9,9 2,9 6,4 1,3 5,7 1,3 7,7 1,5 7,2 1,5
00. Elävät eläimet 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 1,1 0,2 0,4 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,3 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,5 0,2 0,6 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,9 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 4,6 1,3 2,5 0,5 2,1 0,5 2,0 0,4 2,3 0,5
08. Rehuaineet 0,1 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,6 1,1 1,8 0,4 2,0 0,5 2,8 0,5 2,8 0,6
1. Juomat ja tupakka 3,7 1,1 5,4 1,1 2,3 0,5 2,5 0,5 4,4 0,9
11. Juomat 3,7 1,1 4,9 1,0 2,3 0,5 2,5 0,5 4,1 0,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9,2 2,7 9,8 2,0 7,4 1,7 13,1 2,6 12,5 2,6
24. Puutavara ja korkki 1,8 0,5 1,2 0,2 1,8 0,4 1,0 0,2 0,8 0,2
25. Paperimassa 0,8 0,2 2,2 0,5 0,8 0,2 2,4 0,5 1,2 0,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,5 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 1,0 0,2 00
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,2 0,3 3,4 0,7 1,5 0,3 1,1 0,2 1,1 0,2
28. Malmit ja metalliromu 4,5 1,3 2,3 0,5 2,1 0,5 7,4 1,4 8,8 1,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,1 0,3 145,9 29,8 93,3 21,2 115,7 22,6 90,6 18,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 13,5 2,7 14,3 3,3 00 13,7 2,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,1 0,3 132,5 27,0 50,9 11,6 115,6 22,6 67,6 14,1
34. Kaasut 0,0 0,0 00 28,1 6,4 0,1 0,0 9,3 1,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 77,7 23,0 88,9 18,2 107,3 24,4 94,3 18,4 109,0 22,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13,3 3,9 29,8 6,1 12,6 2,9 4,2 0,8 19,6 4,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,2 0,9 4,0 0,8 3,8 0,9 3,2 0,6 3,9 0,8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 32,2 9,5 32,2 6,6 65,1 14,8 62,2 12,2 56,2 11,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,0 1,2 6,1 1,2 3,4 0,8 4,9 1,0 3,9 0,8
57. Muovit, valmistamattomat 4,4 1,3 3,5 0,7 2,8 0,6 3,4 0,7 3,0 0,6
58. Muovit, valmistetut 1,6 0,5 2,0 0,4 2,5 0,6 3,5 0,7 1,6 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18,7 5,5 11,0 2,2 16,9 3,8 12,5 2,4 20,4 4,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16,9 5,0 24,8 5,1 15,5 3,5 20,3 4,0 21,8 4,5
62. Kumituotteet 2,5 0,7 1,4 0,3 1,8 0,4 1,2 0,2 1,1 0,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0,2 0,8 0,2 0,6 0,1 0,8 0,2 0,7 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,8 0,2 1,0 0,2 0,6 0,1 0,9 0,2 0,7 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 1,6 0,5 1,9 0,4 1,4 0,3 3,0 0,6 2,4 0,5
67. Rauta ja teräs 1,1 0,3 5,1 1,0 1,0 0,2 1,2 0,2 1,1 0,2
68. Muut metallit 0,9 0,3 3,1 0,6 2,1 0,5 3,1 0,6 6,4 1,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,3 2,8 11,3 2,3 7,8 1,8 9,4 1,8 9,0 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 136,4 40,3 121,9 24,9 133,6 30,4 152,1 29,7 155,7 32,4
71. Voimakoneet ja moottorit 23,7 7,0 11,1 2,3 16,3 3,7 10,8 2,1 11,6 2,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11,8 3,5 14,9 3,0 12,3 2,8 18,7 3,6 13,5 2,8
73. Metalliteollisuuskoneet 0,9 0,3 0,6 0,1 0,6 0,1 0,8 0,2 0,5 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18,3 5,4 26,2 5,4 20,4 4,6 23,8 4,7 22,9 4,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 20,2 6,0 12,2 2,5 7,8 1,8 10,4 2,0 7,6 1,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,1 3,0 8,2 1,7 20,1 4,6 9,0 1,8 9,4 1,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17,0 5,0 21,8 4,5 24,6 5,6 24,1 4,7 20,4 4,2
78. Moottoriajoneuvot 12,0 3,5 16,8 3,4 10,5 2,4 29,1 5,7 27,1 5,6
79. Muut kuljetusvälineet 22,5 6,6 10,1 2,1 21,1 4,8 25,4 5,0 42,8 8,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 65,8 19,5 61,3 12,5 51,7 11,8 79,0 15,4 55,1 11,5
84. Vaatteet 1,1 0,3 0,8 0,2 0,7 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 32,9 9,7 33,6 6,9 33,5 7,6 38,3 7,5 33,7 7,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,7 0,8 2,2 0,4 1,6 0,4 2,2 0,4 1,9 0,4
89. Muut valmiit tavarat 28,2 8,3 24,0 4,9 14,9 3,4 37,1 7,3 18,0 3,7
9. Muut tavarat 17,6 5,2 25,3 5,2 22,8 5,2 26,7 5,2 24,2 5,0
93. Erittelemätön 1,3 0,4 0,6 0,1 0,8 0,2 0,7 0,1 0,8 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16,1 4,8 24,6 5,0 21,8 5,0 25,7 5,0 23,2 4,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 338,4 100,0 489,8 100,0 439,7 100,0 511,4 100,0 480,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16,0 1,4 9,2 0,9 5,6 0,5 7,9 0,7 10,8 0,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,4 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 7,9 0,7 1,7 0,2 1,6 0,1 1,3 0,1 1,4 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,9 0,1 0,9 0,1 0,4 0,0 0,8 0,1 1,0 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,5 0,0 0,4 0,0 1,1 0,1 0,7 0,1 1,3 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,1 0,5 4,9 0,5 1,8 0,2 4,4 0,4 6,2 0,5
1. Juomat ja tupakka 19,0 1,6 14,9 1,5 15,3 1,3 12,5 1,1 19,3 1,6
11. Juomat 17,2 1,5 13,0 1,3 13,5 1,1 10,3 0,9 17,5 1,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,8 0,2 1,9 0,2 1,9 0,2 2,2 0,2 1,7 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 59,6 5,1 88,9 8,8 49,4 4,1 40,6 3,7 29,2 2,4
24. Puutavara ja korkki 21,6 1,8 31,8 3,1 2,7 0,2 19,5 1,8 12,3 1,0
25. Paperimassa 31,7 2,7 18,2 1,8 16,1 1,3 20,8 1,9 9,1 0,7
28. Malmit ja metalliromu 6,1 0,5 38,8 3,8 30,3 2,5 0,0 0,0 7,6 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4,9 0,4 10,7 1,1 110,3 9,2 66,7 6,0 79,7 6,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4,9 0,4 10,7 1,1 110,3 9,2 66,7 6,0 79,7 6,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,6 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,2 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 212,0 18,1 147,8 14,6 233,0 19,5 180,0 16,3 245,0 20,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9,0 0,8 10,3 1,0 9,4 0,8 7,2 0,6 9,7 0,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,8 0,2 3,4 0,3 2,8 0,2 3,0 0,3 3,4 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 6,6 0,6 4,2 0,4 10,7 0,9 2,3 0,2 6,0 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 69,7 5,9 46,2 4,6 67,6 5,6 61,9 5,6 80,4 6,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 36,5 3,1 24,2 2,4 33,7 2,8 27,9 2,5 22,9 1,9
57. Muovit, valmistamattomat 22,0 1,9 19,3 1,9 25,2 2,1 29,4 2,7 33,7 2,8
58. Muovit, valmistetut 3,7 0,3 2,9 0,3 3,6 0,3 3,2 0,3 3,7 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 62,7 5,3 37,3 3,7 80,0 6,7 45,1 4,1 85,2 7,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 133,2 11,4 133,9 13,2 126,9 10,6 133,6 12,1 128,2 10,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,3 0,0 0,8 0,1 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
62. Kumituotteet 4,3 0,4 4,0 0,4 4,8 0,4 3,9 0,4 3,7 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,7 0,1 2,2 0,2 2,0 0,2 1,6 0,1 2,7 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 25,9 2,2 41,3 4,1 23,7 2,0 31,9 2,9 20,3 1,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,1 0,3 2,0 0,2 2,5 0,2 2,6 0,2 2,8 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 3,8 0,3 2,7 0,3 4,1 0,3 3,9 0,4 5,2 0,4
67. Rauta ja teräs 44,9 3,8 28,6 2,8 38,7 3,2 36,4 3,3 41,1 3,4
68. Muut metallit 10,9 0,9 20,5 2,0 11,3 0,9 19,3 1,7 12,8 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 37,3 3,2 31,8 3,1 39,5 3,3 33,7 3,0 39,0 3,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 590,1 50,3 464,0 45,8 481,5 40,2 513,6 46,4 523,4 42,7
71. Voimakoneet ja moottorit 50,0 4,3 42,8 4,2 63,3 5,3 54,4 4,9 64,1 5,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 54,8 4,7 69,0 6,8 57,3 4,8 62,0 5,6 65,1 5,3
73. Metalliteollisuuskoneet 13,7 1,2 9,0 0,9 8,1 0,7 9,2 0,8 11,7 1,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 95,6 8,2 101,7 10,0 90,7 7,6 75,5 6,8 110,2 9,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7,2 0,6 4,5 0,4 5,3 0,4 5,3 0,5 5,5 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18,7 1,6 11,5 1,1 14,5 1,2 16,8 1,5 15,7 1,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38,4 3,3 34,3 3,4 41,1 3,4 40,2 3,6 45,2 3,7
78. Moottoriajoneuvot 304,1 25,9 176,3 17,4 179,9 15,0 246,8 22,3 184,5 15,1
79. Muut kuljetusvälineet 7,5 0,6 15,0 1,5 21,1 1,8 3,4 0,3 21,5 1,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 109,6 9,4 100,6 9,9 131,8 11,0 119,1 10,8 136,5 11,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,1 1,5 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 0,7 0,1
82. Huonekalut 12,0 1,0 8,7 0,9 8,6 0,7 7,8 0,7 13,2 1,1
84. Vaatteet 0,7 0,1 0,6 0,1 0,4 0,0 0,7 0,1 0,9 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 58,5 5,0 50,7 5,0 83,5 7,0 72,1 6,5 77,3 6,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,6 0,2 3,1 0,3 4,9 0,4 3,0 0,3 4,0 0,3
89. Muut valmiit tavarat 34,8 3,0 35,7 3,5 33,6 2,8 34,1 3,1 39,8 3,2
9. Muut tavarat 26,7 2,3 42,5 4,2 42,4 3,5 31,3 2,8 53,4 4,4
93. Erittelemätön 13,6 1,2 31,6 3,1 30,7 2,6 19,8 1,8 41,9 3,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12,6 1,1 10,9 1,1 11,7 1,0 11,4 1,0 11,4 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.172,1 100,0 1.013,4 100,0 1.197,2 100,0 1.105,8 100,0 1.225,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu