Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Ruotsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.30.40.30.30.3
Tuonnista0.50.50.60.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.50.40.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Ruotsin kanssa, vienti Ruotsiin ja tuonti Ruotsista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Ruotsi oli Yhdysvaltain 33. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 32.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Ruotsin kanssa oli Yhdysvalloille 954 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Ruotsista oli 43.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Ruotsista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 16.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8.8 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 4.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Ruotsiin oli 3.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 373 miljoonaa dollaria.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Ruotsin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 6.5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 11.8 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.6 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 19.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 891 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 217 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 6.3 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Ruotsiin (SE) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.2 2.3 4.1 0.9 7.7 2.3 6.2 1.4 8.10 2.4
00. Elävät eläimet 2.1 0.5 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.0 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.2 0.3 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.2 0.5 0.9 0.2 2.7 0.8 1.6 0.4 4.7 1.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.4 0.6 2.1 0.4 3.1 0.9 3.4 0.8 3.0 0.8
1. Juomat ja tupakka 2.10 0.7 1.10 0.4 3.4 1.0 3.6 0.8 3.4 0.9
11. Juomat 2.9 0.7 1.10 0.4 3.4 1.0 3.6 0.8 3.4 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.1 4.3 17.7 3.8 19.0 5.6 11.4 2.7 16.7 4.5
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.2 1.1 0.2 0.9 0.3 1.1 0.3 0.9 0.2
25. Paperimassa 2.1 0.5 2.2 0.5 2.6 0.8 1.7 0.4 1.3 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.1 0.9 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 1.4 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 7.8 2.0 4.2 0.9 6.0 1.8 1.3 0.3 1.5 0.4
28. Malmit ja metalliromu 5.9 1.5 9.1 1.9 8.9 2.6 6.5 1.5 11.2 3.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 64.8 16.4 52.4 11.3 0.6 0.2 53.1 12.5 8.3 2.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 7.1 1.5 0 0.0 0 0.0 7.8 2.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 64.8 16.4 45.4 9.8 0.6 0.2 53.1 12.5 0.6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 78.1 19.7 159.4 34.4 90.8 26.7 103.9 24.5 111.10 30.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.9 1.2 5.7 1.2 9.8 2.9 9.4 2.2 9.9 2.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.1 0.8 2.4 0.5 3.6 1.0 3.10 0.9 2.7 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 52.2 13.2 122.2 26.4 61.3 18.0 66.0 15.5 72.1 19.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.3 1.1 3.9 0.8 4.1 1.2 4.2 1.0 4.2 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 3.5 0.9 2.1 0.4 1.8 0.5 2.6 0.6 3.4 0.9
58. Muovit, valmistetut 1.5 0.4 3.3 0.7 1.2 0.3 2.2 0.5 2.3 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.6 2.2 19.7 4.2 8.10 2.6 15.4 3.6 17.5 4.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14.3 3.6 15.1 3.3 19.2 5.6 17.1 4.0 16.2 4.3
62. Kumituotteet 2.2 0.5 1.3 0.3 2.8 0.8 1.5 0.3 1.0 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.2 0.7 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.2 0.6 0.1 1.3 0.4 1.1 0.3 0.10 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.5 0.4 1.7 0.4 2.1 0.6 1.2 0.3 2.2 0.6
67. Rauta ja teräs 1.2 0.3 1.1 0.2 1.8 0.5 1.7 0.4 1.2 0.3
68. Muut metallit 2.7 0.7 3.2 0.7 3.9 1.1 3.3 0.8 3.6 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.4 1.3 6.8 1.5 6.6 1.9 7.5 1.8 6.6 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 124.7 31.5 130.0 28.1 125.0 36.8 148.9 35.1 127.0 34.0
71. Voimakoneet ja moottorit 9.6 2.4 12.4 2.7 12.7 3.7 18.7 4.4 11.4 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15.4 3.9 20.3 4.4 13.3 3.9 14.0 3.3 20.6 5.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.2 0.6 0.1 0.6 0.2 0.7 0.1 0.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.2 4.8 22.1 4.8 20.8 6.1 24.10 5.9 18.2 4.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.10 1.8 6.4 1.4 9.1 2.7 7.7 1.8 5.8 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13.3 3.4 13.6 2.9 16.2 4.8 13.5 3.2 9.6 2.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.10 4.8 18.2 3.9 19.1 5.6 22.2 5.2 27.5 7.3
78. Moottoriajoneuvot 31.2 7.9 10.1 2.2 17.2 5.1 27.3 6.4 15.5 4.1
79. Muut kuljetusvälineet 9.7 2.5 26.7 5.8 16.3 4.8 20.2 4.8 18.2 4.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 60.3 15.3 55.2 11.9 55.5 16.3 56.6 13.3 61.2 16.4
84. Vaatteet 0.6 0.1 0.9 0.2 0.9 0.2 1.1 0.2 1.0 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 41.10 10.6 35.8 7.7 36.0 10.6 37.1 8.7 34.8 9.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.3 0.6 2.5 0.5 3.4 1.0 2.5 0.6 2.10 0.8
89. Muut valmiit tavarat 14.10 3.8 15.6 3.4 14.7 4.3 15.5 3.6 21.7 5.8
9. Muut tavarat 24.3 6.1 27.0 5.8 19.3 5.7 23.8 5.6 19.9 5.3
93. Erittelemätön 2.5 0.6 3.2 0.7 2.9 0.8 2.7 0.6 1.2 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 21.7 5.5 23.9 5.2 16.4 4.8 21.1 5.0 18.7 5.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 395.3 100.0 462.5 100.0 340.1 100.0 424.2 100.0 373.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Ruotsista (SE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.8 1.0 18.1 1.6 9.1 0.9 9.6 0.7 9.8 0.7
00. Elävät eläimet 0.5 0.0 0.2 0.0 2.2 0.2 0.8 0.1 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.1 12.5 1.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.1 0.3 0.0 0.8 0.1 0.7 0.0 0.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.10 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.1 0.7 3.4 0.3 4.3 0.4 6.4 0.5 7.4 0.6
1. Juomat ja tupakka 19.3 1.7 19.9 1.8 14.8 1.4 21.5 1.5 17.7 1.3
11. Juomat 16.7 1.5 17.6 1.6 11.6 1.1 18.4 1.3 15.2 1.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.6 0.2 2.4 0.2 3.2 0.3 3.2 0.2 2.5 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 99.1 8.8 57.2 5.2 38.3 3.6 88.2 6.3 107.5 8.1
24. Puutavara ja korkki 32.5 2.9 31.5 2.9 8.9 0.8 42.1 3.0 60.0 4.5
25. Paperimassa 17.7 1.6 11.3 1.0 27.7 2.6 7.7 0.5 33.9 2.5
28. Malmit ja metalliromu 48.7 4.3 14.3 1.3 1.6 0.1 38.1 2.7 13.5 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 16.10 1.5 38.7 3.5 52.9 5.0 53.0 3.8 48.9 3.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 14.4 1.3 38.7 3.5 52.9 5.0 53.0 3.8 48.9 3.7
34. Kaasut 2.6 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1 0.7 0.0 0.9 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1 0.6 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 131.5 11.7 227.2 20.6 214.1 20.1 251.10 18.0 298.4 22.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.3 0.5 4.6 0.4 7.2 0.7 8.5 0.6 8.10 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.4 0.1 1.5 0.1 1.8 0.2 1.9 0.1 1.8 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 6.6 0.6 4.3 0.4 2.9 0.3 5.5 0.4 4.7 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 51.4 4.6 121.5 11.0 101.5 9.5 80.4 5.8 181.1 13.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14.2 1.3 25.8 2.3 25.6 2.4 21.7 1.6 21.7 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 13.1 1.2 18.4 1.7 20.4 1.9 33.5 2.4 26.8 2.0
58. Muovit, valmistetut 1.9 0.2 2.1 0.2 2.4 0.2 2.7 0.2 3.2 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 37.10 3.4 49.3 4.5 52.6 4.9 98.3 7.0 50.4 3.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 111.3 9.9 102.5 9.3 128.7 12.1 154.3 11.0 149.1 11.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
62. Kumituotteet 3.2 0.3 3.3 0.3 3.8 0.4 5.7 0.4 4.8 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.3 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 1.5 0.1 2.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 28.4 2.5 30.8 2.8 31.5 3.0 31.3 2.2 34.6 2.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.2 2.3 0.2 2.6 0.2 3.4 0.2 2.6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 2.10 0.3 2.5 0.2 3.2 0.3 3.10 0.3 3.5 0.3
67. Rauta ja teräs 36.2 3.2 15.10 1.4 37.10 3.6 44.4 3.2 36.10 2.8
68. Muut metallit 5.2 0.5 12.0 1.1 14.2 1.3 24.5 1.8 25.4 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 31.5 2.8 34.2 3.1 34.4 3.2 39.1 2.8 38.7 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 561.8 50.2 494.2 44.9 484.7 45.4 658.6 47.2 568.8 42.8
71. Voimakoneet ja moottorit 47.1 4.2 46.5 4.2 64.6 6.0 66.3 4.7 59.4 4.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 57.1 5.1 59.1 5.4 51.6 4.8 74.2 5.3 73.8 5.6
73. Metalliteollisuuskoneet 6.10 0.6 10.3 0.9 5.10 0.6 11.1 0.8 10.8 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 84.4 7.5 80.4 7.3 65.3 6.1 108.6 7.8 94.8 7.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.2 0.7 5.1 0.5 5.4 0.5 7.5 0.5 6.10 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.3 1.3 21.3 1.9 12.0 1.1 13.7 1.0 14.8 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 31.9 2.8 32.7 3.0 46.1 4.3 36.9 2.6 33.8 2.5
78. Moottoriajoneuvot 303.5 27.1 232.6 21.1 225.10 21.2 333.9 23.9 256.6 19.3
79. Muut kuljetusvälineet 8.7 0.8 6.8 0.6 8.2 0.8 6.9 0.5 18.2 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 131.3 11.7 77.7 7.0 93.5 8.8 135.8 9.7 102.6 7.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.6 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.0 1.0 0.1
82. Huonekalut 9.9 0.9 11.2 1.0 7.1 0.7 8.6 0.6 9.3 0.7
84. Vaatteet 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 83.9 7.5 39.0 3.5 58.5 5.5 78.10 5.7 57.4 4.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.1 0.3 2.3 0.2 2.8 0.3 2.5 0.2 2.10 0.2
89. Muut valmiit tavarat 31.0 2.8 23.7 2.2 23.9 2.2 44.4 3.2 31.3 2.4
9. Muut tavarat 36.2 3.2 65.7 6.0 30.4 2.8 23.4 1.7 24.3 1.8
93. Erittelemätön 25.5 2.3 55.3 5.0 20.3 1.9 11.5 0.8 12.9 1.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 10.7 0.9 10.4 0.9 10.2 0.9 11.10 0.9 11.4 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,119.2 100.0 1,101.1 100.0 1,066.8 100.0 1,396.7 100.0 1,327.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu