Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Argentiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
Tuonnista0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Argentiinan kanssa, vienti Argentiinaan ja tuonti Argentiinasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Argentiina oli Yhdysvaltain 43. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 42,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Argentiinan kanssa oli 65 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Argentiinasta oli 77,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 540 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Argentiinasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 13,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 11,3 % sekä Sitc684 (alumiini) 9,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Argentiinaan oli 21,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 606 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), mikä edusti 12,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 8,9 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 5,1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Argentiinan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 24,4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 11,6 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 16,9 prosentilla ja viennin arvo 29,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 593 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 561 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Argentiinan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 2,4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Argentiinaan (AR) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6,7 0,9 5,4 0,8 6,3 0,9 19,4 2,7 7,4 1,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,1 0,0 1,0 0,1 0,7 0,1 12,4 1,7 1,5 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 1,5 0,2 1,5 0,2 1,8 0,3 0,9 0,1 2,0 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,5 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0 1,1 0,1 0,7 0,1
08. Rehuaineet 0,8 0,1 0,5 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,8 0,2 1,7 0,2 1,6 0,2 3,0 0,4 2,2 0,4
1. Juomat ja tupakka 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 0,8 0,1 1,1 0,2
11. Juomat 0,3 0,0 0,5 0,1 0,3 0,0 0,7 0,1 1,1 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,5 1,1 12,6 1,8 15,7 2,3 13,3 1,8 12,4 2,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,1 0,5 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,5 0,5 5,5 0,8 3,1 0,5 6,4 0,9 1,7 0,3
25. Paperimassa 0,5 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,8 0,1 0,7 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,3 0,2 3,5 0,5 8,1 1,2 3,3 0,5 4,0 0,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,9 0,4 3,2 0,5 3,7 0,6 2,0 0,3 4,7 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 245,2 32,6 147,1 21,5 59,6 8,9 101,1 13,9 61,4 10,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,3 0,0 0,0 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 89,2 11,9 33,9 5,0 44,4 6,6 101,0 13,9 61,4 10,1
34. Kaasut 155,9 20,7 113,2 16,5 13,0 1,9 0,0 0,0 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 190,9 25,4 207,1 30,3 166,8 24,8 200,1 27,5 174,9 28,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 46,1 6,1 56,4 8,2 40,7 6,1 37,8 5,2 31,9 5,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,3 0,4 5,2 0,8 1,4 0,2 6,8 0,9 2,2 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 6,4 0,9 5,6 0,8 5,6 0,8 6,4 0,9 4,2 0,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 39,8 5,3 48,6 7,1 35,8 5,3 45,2 6,2 52,2 8,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,7 1,0 8,7 1,3 7,6 1,1 14,2 2,0 8,4 1,4
56. Lannoitteet, valmistetut 12,2 1,6 13,7 2,0 3,6 0,5 12,7 1,7 2,6 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 26,5 3,5 36,9 5,4 31,6 4,7 40,4 5,6 35,9 5,9
58. Muovit, valmistetut 6,5 0,9 4,2 0,6 4,9 0,7 4,3 0,6 4,0 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 42,4 5,6 27,7 4,1 35,6 5,3 32,4 4,5 33,5 5,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21,2 2,8 24,6 3,6 21,6 3,2 27,9 3,8 24,6 4,1
62. Kumituotteet 2,5 0,3 3,6 0,5 3,3 0,5 3,6 0,5 3,6 0,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,0 0,4 2,9 0,4 2,2 0,3 2,8 0,4 2,8 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,4 0,3 3,4 0,5 2,3 0,3 3,4 0,5 2,3 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 1,3 0,2 1,0 0,1 1,7 0,3 1,4 0,2 1,5 0,2
67. Rauta ja teräs 2,3 0,3 3,5 0,5 3,4 0,5 4,3 0,6 5,5 0,9
68. Muut metallit 0,7 0,1 0,5 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,8 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,7 1,2 9,4 1,4 7,6 1,1 11,4 1,6 7,8 1,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 217,2 28,9 229,0 33,5 282,7 42,1 297,0 40,9 254,6 42,0
71. Voimakoneet ja moottorit 13,4 1,8 17,8 2,6 13,5 2,0 14,4 2,0 22,1 3,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13,7 1,8 16,6 2,4 17,0 2,5 25,3 3,5 24,6 4,1
73. Metalliteollisuuskoneet 6,0 0,8 3,9 0,6 2,4 0,4 2,4 0,3 1,9 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 36,2 4,8 40,4 5,9 39,6 5,9 48,9 6,7 40,3 6,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 63,7 8,5 68,7 10,0 79,5 11,8 92,4 12,7 89,6 14,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 25,3 3,4 20,6 3,0 27,2 4,0 38,4 5,3 23,8 3,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 34,9 4,6 31,6 4,6 30,0 4,5 34,0 4,7 29,0 4,8
78. Moottoriajoneuvot 12,5 1,7 11,1 1,6 16,3 2,4 14,3 2,0 11,5 1,9
79. Muut kuljetusvälineet 11,5 1,5 18,4 2,7 57,3 8,5 26,9 3,7 11,8 2,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 41,5 5,5 38,0 5,6 47,3 7,0 49,4 6,8 54,3 9,0
82. Huonekalut 0,5 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1
84. Vaatteet 1,0 0,1 0,5 0,1 1,2 0,2 0,8 0,1 2,1 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 17,6 2,3 20,5 3,0 24,9 3,7 24,1 3,3 19,9 3,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,0 0,4 2,4 0,4 2,3 0,3 2,1 0,3 2,2 0,4
89. Muut valmiit tavarat 18,9 2,5 13,8 2,0 18,1 2,7 21,7 3,0 29,2 4,8
9. Muut tavarat 20,5 2,7 20,1 2,9 71,1 10,6 17,6 2,4 14,9 2,5
93. Erittelemätön 0,8 0,1 3,0 0,4 55,5 8,3 0,7 0,1 1,0 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 19,7 2,6 17,1 2,5 15,6 2,3 16,9 2,3 13,9 2,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 752,2 100,0 684,6 100,0 671,4 100,0 726,5 100,0 605,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Argentiinasta (AR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 145,5 26,0 111,6 28,9 127,1 21,7 102,5 22,4 135,3 25,0
00. Elävät eläimet 0,4 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,8 0,2 0,9 0,2
01. Liha ja lihatuotteet 12,3 2,2 13,5 3,5 12,7 2,2 11,4 2,5 27,5 5,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,8 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 0,8 0,2 1,0 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 31,2 5,6 30,4 7,9 26,4 4,5 34,7 7,6 37,8 7,0
04. Vilja ja viljatuotteet 13,5 2,4 3,7 1,0 7,4 1,3 6,9 1,5 12,8 2,4
05. Hedelmät ja kasvikset 59,9 10,7 39,9 10,3 29,1 5,0 22,4 4,9 41,8 7,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 17,8 3,2 16,9 4,4 45,0 7,7 19,9 4,3 5,8 1,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,9 1,1 4,8 1,3 3,9 0,7 4,0 0,9 6,9 1,3
08. Rehuaineet 3,8 0,7 1,0 0,3 0,9 0,1 1,3 0,3 0,6 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,1 0,0 0,8 0,2 0,8 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0
1. Juomat ja tupakka 25,1 4,5 32,5 8,4 23,4 4,0 25,4 5,5 32,2 6,0
11. Juomat 24,3 4,3 31,9 8,2 21,1 3,6 21,9 4,8 26,0 4,8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,8 0,1 0,7 0,2 2,2 0,4 3,6 0,8 6,2 1,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 37,9 6,8 17,1 4,4 24,1 4,1 15,4 3,4 22,8 4,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 26,0 4,6 6,2 1,6 11,2 1,9 3,4 0,7 10,6 2,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,8 0,1 0,8 0,2 0,5 0,1 0,9 0,2 0,9 0,2
24. Puutavara ja korkki 9,3 1,7 8,6 2,2 10,7 1,8 9,6 2,1 10,0 1,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,5 0,3 1,2 0,3 1,2 0,2 1,3 0,3 0,9 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 106,5 19,0 73,2 18,9 119,8 20,5 110,5 24,1 115,8 21,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 106,5 19,0 73,2 18,9 116,5 19,9 110,5 24,1 107,1 19,8
34. Kaasut 00 00 3,2 0,6 00 8,7 1,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 9,4 1,7 8,2 2,1 29,4 5,0 19,8 4,3 8,5 1,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 9,3 1,7 7,9 2,0 28,7 4,9 19,6 4,3 8,3 1,5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,1 0,0 0,3 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 65,2 11,6 29,4 7,6 72,9 12,5 49,9 10,9 39,4 7,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,2 0,6 6,3 1,6 2,1 0,4 0,9 0,2 6,7 1,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,8 0,5 10,4 2,7 5,0 0,9 3,1 0,7 3,6 0,7
53. Väri- ja parkitusaineet 0,5 0,1 0,7 0,2 0,4 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 49,9 8,9 1,7 0,5 43,7 7,5 23,8 5,2 2,5 0,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,2 0,2 5,4 1,4 12,5 2,1 11,4 2,5 13,5 2,5
57. Muovit, valmistamattomat 1,2 0,2 1,2 0,3 1,8 0,3 3,1 0,7 1,3 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6,3 1,1 3,5 0,9 7,0 1,2 6,9 1,5 10,7 2,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 83,5 14,9 43,1 11,2 112,9 19,3 70,8 15,4 102,1 18,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2,2 0,4 2,8 0,7 3,3 0,6 2,5 0,5 3,8 0,7
62. Kumituotteet 3,2 0,6 4,0 1,0 5,4 0,9 4,1 0,9 5,9 1,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,7 0,5 1,4 0,4 1,9 0,3 2,1 0,5 2,9 0,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,7 0,1 1,5 0,4 1,1 0,2 1,0 0,2 1,3 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0,1 1,7 0,4 0,7 0,1 0,8 0,2 0,4 0,1
67. Rauta ja teräs 30,2 5,4 0,9 0,2 17,9 3,1 23,1 5,0 33,3 6,2
68. Muut metallit 42,9 7,7 23,7 6,1 81,6 14,0 35,5 7,8 51,3 9,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,9 0,2 7,0 1,8 0,9 0,2 1,5 0,3 3,0 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10,1 1,8 9,4 2,4 11,8 2,0 10,3 2,3 10,1 1,9
71. Voimakoneet ja moottorit 2,0 0,4 2,0 0,5 3,4 0,6 2,9 0,6 1,9 0,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,7 0,1 0,8 0,2 1,0 0,2 0,8 0,2 1,1 0,2
73. Metalliteollisuuskoneet 0,9 0,2 1,0 0,2 0,8 0,1 0,9 0,2 1,0 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,7 0,8 4,1 1,1 4,1 0,7 4,7 1,0 4,4 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,5 0,1 0,8 0,2 1,4 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1
78. Moottoriajoneuvot 0,8 0,1 0,5 0,1 1,0 0,2 0,5 0,1 1,1 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,1 0,6 4,1 1,1 3,7 0,6 5,9 1,3 7,2 1,3
82. Huonekalut 0,7 0,1 0,8 0,2 0,4 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1
84. Vaatteet 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 0,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 0,3 0,1 0,7 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,8 0,2
89. Muut valmiit tavarat 1,4 0,3 2,0 0,5 2,4 0,4 4,0 0,9 4,3 0,8
9. Muut tavarat 73,7 13,2 57,7 14,9 59,4 10,2 47,8 10,4 67,0 12,4
93. Erittelemätön 7,9 1,4 8,6 2,2 4,2 0,7 6,3 1,4 4,9 0,9
97. Kulta, ei monetaarinen 64,8 11,6 48,0 12,4 54,2 9,3 40,5 8,8 61,2 11,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1,0 0,2 1,1 0,3 1,0 0,2 1,1 0,2 1,0 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 559,8 100,0 386,3 100,0 584,5 100,0 458,4 100,0 540,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu