Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Argentiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.40.40.30.40.4
Tuonnista0.10.10.10.10.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Argentiinan kanssa, vienti Argentiinaan ja tuonti Argentiinasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Argentiina oli Yhdysvaltain 43. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 994 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 60.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Argentiinan kanssa oli 189 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Argentiinasta oli 51.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 403 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Argentiinasta olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), joka edusti 18.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 7.2 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Argentiinaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 592 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), mikä edusti 8.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 7.5 % sekä Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit) 5.6 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Argentiinan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 3.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4.3 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 0.8 prosentilla ja viennin arvo 6.58743745069084. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 202 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 150 miljoonaa dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Argentiinan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 770 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Argentiinaan (AR) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.7 1.1 8.4 1.7 8.4 2.0 6.9 1.2 7.5 1.3
00. Elävät eläimet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 0.7 0.1 3.2 0.7 0.5 0.1 1.2 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.2 3.3 0.7 1.6 0.4 1.9 0.3 2.3 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.0 1.0 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
08. Rehuaineet 1.8 0.4 0.4 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.4 2.5 0.5 2.7 0.6 2.8 0.5 2.7 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2
11. Juomat 0.3 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 1.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.2 1.9 8.7 1.8 6.2 1.4 6.3 1.1 11.1 1.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.8 0.4 1.8 0.4 1.4 0.3 1.9 0.3 4.1 0.7
25. Paperimassa 2.9 0.6 2.1 0.4 0.7 0.1 0.7 0.1 1.6 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.0 0.2 0.8 0.2 1.4 0.3 1.2 0.2 2.1 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.2 0.6 3.4 0.7 2.6 0.6 2.3 0.4 3.2 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 43.8 8.8 12.1 2.5 3.0 0.7 65.4 11.8 72.5 12.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 2.5 0.5 0 0.0 0.1 0.0 3.3 0.6 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 41.3 8.3 12.1 2.5 2.10 0.7 47.5 8.6 44.6 7.5
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14.7 2.7 27.9 4.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 137.9 27.8 158.2 33.2 171.0 40.0 181.3 32.8 187.7 31.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 32.9 6.6 34.9 7.3 42.4 9.9 48.6 8.8 56.3 9.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.4 0.9 3.2 0.7 6.6 1.5 4.3 0.8 2.3 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 5.4 1.1 6.2 1.3 5.8 1.3 6.5 1.2 6.4 1.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 17.4 3.5 44.8 9.4 31.0 7.3 50.3 9.1 38.2 6.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.4 2.3 6.8 1.4 7.3 1.7 9.7 1.7 10.10 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut 2.7 0.5 4.2 0.9 10.2 2.4 0.1 0.0 7.8 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 31.4 6.3 30.0 6.3 32.8 7.7 35.2 6.4 35.10 6.1
58. Muovit, valmistetut 4.4 0.9 2.7 0.6 4.4 1.0 3.3 0.6 4.4 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28.4 5.7 25.6 5.4 30.9 7.2 23.6 4.3 25.9 4.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20.9 4.2 17.8 3.7 21.9 5.1 20.6 3.7 24.1 4.1
62. Kumituotteet 2.5 0.5 2.6 0.5 2.7 0.6 2.7 0.5 2.4 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.9 0.6 2.1 0.4 1.3 0.3 1.7 0.3 2.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.4 1.7 0.4 1.7 0.4 2.1 0.4 3.3 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 1.2 0.2 1.2 0.2 1.7 0.4 1.2 0.2 1.9 0.3
67. Rauta ja teräs 4.3 0.9 2.7 0.6 3.9 0.9 3.5 0.6 2.1 0.3
68. Muut metallit 0.9 0.2 0.2 0.0 0.7 0.1 0.4 0.1 0.9 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.0 1.4 7.5 1.6 9.8 2.3 8.9 1.6 11.6 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 223.9 45.2 223.6 46.9 170.0 39.8 219.7 39.7 233.4 39.4
71. Voimakoneet ja moottorit 23.9 4.8 40.4 8.5 12.6 2.9 21.4 3.9 26.3 4.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 31.4 6.3 19.9 4.2 17.2 4.0 20.5 3.7 12.10 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.3 1.4 0.3 1.0 0.2 2.1 0.4 2.2 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 31.3 6.3 26.6 5.6 30.7 7.2 36.6 6.6 34.7 5.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 40.5 8.2 47.9 10.0 42.7 10.0 51.3 9.3 66.3 11.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 29.1 5.9 28.1 5.9 18.4 4.3 25.9 4.7 21.1 3.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 30.0 6.0 24.6 5.2 20.9 4.9 31.9 5.8 29.8 5.0
78. Moottoriajoneuvot 15.8 3.2 14.6 3.0 12.7 3.0 15.4 2.8 15.1 2.6
79. Muut kuljetusvälineet 20.6 4.1 20.5 4.3 14.2 3.3 14.9 2.7 25.3 4.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 41.1 8.3 36.1 7.6 34.4 8.0 39.1 7.1 39.6 6.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 1.8 0.3
84. Vaatteet 1.2 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 21.5 4.3 18.3 3.8 16.10 4.0 19.4 3.5 17.9 3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.1 0.4 2.7 0.6 2.6 0.6 3.7 0.7 2.6 0.4
89. Muut valmiit tavarat 15.3 3.1 14.0 2.9 13.8 3.2 15.1 2.7 16.7 2.8
9. Muut tavarat 13.3 2.7 11.5 2.4 11.8 2.7 14.0 2.5 14.9 2.5
93. Erittelemätön 1.5 0.3 0.4 0.1 1.2 0.3 0.8 0.1 0.6 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 11.9 2.4 11.2 2.3 10.6 2.5 13.3 2.4 14.4 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 495.8 100.0 476.8 100.0 427.2 100.0 553.5 100.0 591.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Argentiinasta (AR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 95.6 35.4 75.2 28.7 74.3 26.7 108.8 32.3 112.4 27.9
00. Elävät eläimet 1.7 0.6 0.6 0.2 1.6 0.6 0.4 0.1 0.8 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 2.7 1.0 4.2 1.6 5.2 1.8 7.6 2.2 7.2 1.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.7 1.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 26.1 9.6 29.6 11.3 26.0 9.3 26.1 7.7 20.6 5.1
04. Vilja ja viljatuotteet 8.2 3.0 1.8 0.7 1.8 0.6 14.9 4.4 22.6 5.6
05. Hedelmät ja kasvikset 37.2 13.8 22.8 8.7 23.1 8.3 37.7 11.2 38.2 9.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.9 3.7 9.7 3.7 10.7 3.8 15.6 4.6 16.4 4.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.4 2.0 4.10 1.9 4.3 1.5 5.2 1.5 4.8 1.2
08. Rehuaineet 0.4 0.1 1.6 0.6 1.7 0.6 1.3 0.4 0.8 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 21.6 8.0 19.7 7.5 17.3 6.2 20.2 6.0 22.0 5.5
11. Juomat 19.7 7.3 18.0 6.9 17.2 6.2 20.2 6.0 17.8 4.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.0 0.7 1.7 0.6 0.2 0.0 0 0.0 4.2 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.4 6.4 7.7 2.9 7.5 2.7 12.8 3.8 18.6 4.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 7.0 2.6 0.5 0.2 0.9 0.3 3.5 1.0 9.2 2.3
24. Puutavara ja korkki 8.2 3.0 6.1 2.3 4.10 1.8 5.4 1.6 6.3 1.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.6 0.5 0.2 1.2 0.4 2.10 0.9 2.6 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21.1 7.8 14.3 5.4 73.1 26.3 39.5 11.7 62.3 15.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21.1 7.8 11.8 4.5 69.6 25.0 39.5 11.7 62.3 15.5
34. Kaasut 0 0.0 2.6 1.0 3.5 1.3 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 8.3 3.1 3.8 1.5 2.5 0.9 2.5 0.7 7.6 1.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.7 2.8 3.6 1.4 2.4 0.9 2.4 0.7 6.8 1.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 20.9 7.7 52.3 20.0 16.4 5.9 19.10 5.9 45.5 11.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.1 0.7 1.4 0.5 1.2 0.4 1.1 0.3 1.8 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.7 1.4 1.1 0.4 0.6 0.2 6.3 1.9 10.7 2.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.8 0.7 39.6 15.1 3.3 1.2 2.3 0.7 24.7 6.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.6 2.0 2.6 1.0 4.4 1.6 1.6 0.4 1.4 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.3 0.10 0.3 1.3 0.5 1.7 0.5 1.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.3 2.3 6.5 2.4 5.1 1.8 6.3 1.9 5.4 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 52.8 19.6 37.1 14.2 24.8 8.9 57.2 17.0 33.6 8.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3.0 1.1 1.5 0.6 1.6 0.6 2.5 0.7 2.1 0.5
62. Kumituotteet 3.1 1.1 3.1 1.2 3.7 1.3 2.4 0.7 1.6 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.4 0.9 1.4 0.5 2.1 0.7 2.0 0.6 2.4 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.4 0.7 0.2 0.9 0.3 0.7 0.2 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.2 0.4 0.5 0.2 0.8 0.3 0.9 0.2 0.5 0.1
67. Rauta ja teräs 5.2 1.9 8.1 3.1 12.9 4.6 16.5 4.9 23.3 5.8
68. Muut metallit 34.7 12.9 20.7 7.9 0.7 0.2 27.6 8.2 0.2 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.3 0.8 1.4 0.5 2.3 0.8 4.8 1.4 2.10 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.10 3.3 6.4 2.4 8.1 2.9 8.3 2.4 9.7 2.4
71. Voimakoneet ja moottorit 2.4 0.9 2.2 0.8 2.2 0.8 1.9 0.5 2.4 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.4 0.1 0.9 0.3 0.5 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 1.1 0.4 0.3 0.1 0.9 0.3 0.4 0.1 0.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.2 1.5 2.4 0.9 3.3 1.2 3.8 1.1 5.3 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.4 0.1 0.5 0.2 0.8 0.3 0.4 0.1 0.5 0.1
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2 0.8 0.2 0.3 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.7 1.0 2.7 1.0 2.9 1.0 11.10 3.5 4.7 1.2
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2
84. Vaatteet 0.5 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1 0.9 0.2 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 1.2 0.4 1.1 0.4 1.5 0.5 10.1 3.0 2.3 0.6
9. Muut tavarat 20.8 7.7 42.10 16.4 51.6 18.6 56.4 16.7 86.7 21.5
93. Erittelemätön 3.7 1.4 8.1 3.1 5.2 1.8 8.1 2.4 11.1 2.7
97. Kulta, ei monetaarinen 16.3 6.0 34.1 13.0 45.8 16.4 47.4 14.1 74.7 18.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 0.3 0.8 0.3 0.8 0.3 0.9 0.3 0.10 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 269.6 100.0 261.7 100.0 278.2 100.0 337.1 100.0 402.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu