Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Argentiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.40.40.50.50.5
Tuonnista0.10.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.30.30.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Argentiinan kanssa, vienti Argentiinaan ja tuonti Argentiinasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Argentiina oli Yhdysvaltain 38. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 1.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 51.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Argentiinan kanssa oli 192 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Argentiinasta oli 43.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 560 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Argentiinasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 15.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 11.6 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 8.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Argentiinaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 752 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 20.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 6.3 % sekä Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet) 6.1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Argentiinan kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 22.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 7.0 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 11.3 prosentilla ja viennin arvo 30.1583981777518. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 389 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc343 (luonnonkaasu), arvon ollessa 411 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Argentiinan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.7 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Argentiinaan (AR) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.9 1.2 7.5 1.3 6.5 0.8 5.1 0.7 6.7 0.9
00. Elävät eläimet 0.6 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.1 1.2 0.2 1.0 0.1 0.9 0.1 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.9 0.3 2.3 0.4 2.1 0.3 1.0 0.1 1.6 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.2 0.0 1.6 0.2
08. Rehuaineet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.8 0.5 2.7 0.5 1.10 0.2 1.9 0.2 1.8 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.1 1.1 0.2 1.0 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1
11. Juomat 0.4 0.1 1.1 0.2 1.0 0.1 0.8 0.1 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.3 1.1 11.1 1.9 13.4 1.7 9.7 1.2 8.6 1.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.9 0.3 4.1 0.7 3.3 0.4 2.7 0.3 3.6 0.5
25. Paperimassa 0.7 0.1 1.6 0.3 1.10 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.2 0.2 2.1 0.3 3.6 0.5 3.7 0.5 1.4 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.3 0.4 3.2 0.5 4.2 0.5 2.4 0.3 2.10 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 65.4 11.8 72.5 12.2 155.5 20.3 250.5 32.1 245.2 32.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3.3 0.6 0 0.0 3.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 47.5 8.6 44.6 7.5 67.5 8.8 123.1 15.8 89.3 11.9
34. Kaasut 14.7 2.7 27.9 4.7 85.1 11.1 127.5 16.3 155.10 20.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 181.3 32.8 187.7 31.7 255.7 33.4 216.7 27.8 190.9 25.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 48.6 8.8 56.3 9.5 49.9 6.5 48.8 6.3 46.1 6.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.3 0.8 2.3 0.4 4.7 0.6 9.3 1.2 3.3 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 6.5 1.2 6.4 1.1 6.4 0.8 4.6 0.6 6.5 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 50.3 9.1 38.2 6.4 73.9 9.7 63.7 8.2 39.9 5.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.7 1.7 10.10 1.8 11.8 1.5 9.2 1.2 7.7 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 7.8 1.3 20.0 2.6 3.1 0.4 12.2 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 35.2 6.4 35.10 6.1 42.8 5.6 36.1 4.6 26.6 3.5
58. Muovit, valmistetut 3.3 0.6 4.4 0.7 4.7 0.6 5.3 0.7 6.5 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 23.6 4.3 25.9 4.4 41.7 5.4 36.10 4.7 42.4 5.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20.6 3.7 24.1 4.1 25.1 3.3 21.5 2.7 21.2 2.8
62. Kumituotteet 2.7 0.5 2.4 0.4 2.6 0.3 2.8 0.4 2.5 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.3 2.2 0.4 3.7 0.5 2.2 0.3 3.1 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.4 3.3 0.5 2.9 0.4 2.4 0.3 2.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 1.2 0.2 1.9 0.3 1.9 0.2 1.8 0.2 1.4 0.2
67. Rauta ja teräs 3.5 0.6 2.1 0.3 4.8 0.6 3.8 0.5 2.4 0.3
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.9 1.6 11.6 2.0 8.10 1.2 8.2 1.0 8.8 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 219.7 39.7 233.4 39.4 245.1 32.0 214.7 27.5 217.3 28.9
71. Voimakoneet ja moottorit 21.4 3.9 26.3 4.4 25.8 3.4 15.6 2.0 13.5 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.5 3.7 12.10 2.2 19.8 2.6 17.4 2.2 13.8 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 2.1 0.4 2.2 0.4 3.10 0.5 2.5 0.3 6.1 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 36.6 6.6 34.7 5.8 36.0 4.7 29.2 3.7 36.2 4.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 51.3 9.3 66.3 11.2 79.6 10.4 58.7 7.5 63.7 8.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 25.9 4.7 21.1 3.6 25.8 3.4 27.9 3.6 25.4 3.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 31.9 5.8 29.8 5.0 28.1 3.7 29.3 3.8 34.9 4.6
78. Moottoriajoneuvot 15.4 2.8 15.1 2.6 14.10 2.0 20.9 2.7 12.5 1.7
79. Muut kuljetusvälineet 14.9 2.7 25.3 4.3 11.4 1.5 13.4 1.7 11.5 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 39.1 7.1 39.6 6.7 42.4 5.5 39.7 5.1 41.5 5.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.1 1.8 0.3 0.8 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
82. Huonekalut 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 1.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 19.4 3.5 17.9 3.0 20.8 2.7 19.2 2.5 17.7 2.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.7 0.7 2.6 0.4 1.9 0.2 2.3 0.3 3.1 0.4
89. Muut valmiit tavarat 15.1 2.7 16.7 2.8 18.1 2.4 16.9 2.2 18.10 2.5
9. Muut tavarat 14.0 2.5 14.9 2.5 20.6 2.7 21.5 2.8 20.6 2.7
93. Erittelemätön 0.8 0.1 0.6 0.1 1.6 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13.3 2.4 14.4 2.4 19.0 2.5 20.8 2.7 19.7 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 553.5 100.0 591.7 100.0 765.1 100.0 779.9 100.0 752.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Argentiinasta (AR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 108.8 32.3 112.4 27.9 109.1 28.2 127.2 32.7 145.5 26.0
00. Elävät eläimet 0.4 0.1 0.8 0.2 1.0 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 7.6 2.2 7.2 1.8 8.8 2.3 12.4 3.2 12.3 2.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1 0.8 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 26.1 7.7 20.6 5.1 26.6 6.9 30.6 7.9 31.2 5.6
04. Vilja ja viljatuotteet 14.9 4.4 22.6 5.6 9.6 2.5 6.1 1.5 13.5 2.4
05. Hedelmät ja kasvikset 37.7 11.2 38.2 9.5 29.9 7.7 44.8 11.5 59.9 10.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 15.6 4.6 16.4 4.1 21.2 5.5 20.2 5.2 17.8 3.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.2 1.5 4.8 1.2 7.5 1.9 4.5 1.1 5.9 1.1
08. Rehuaineet 1.3 0.4 0.8 0.2 3.6 0.9 7.7 2.0 3.8 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.0 0.9 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.1 0.0
1. Juomat ja tupakka 20.2 6.0 22.0 5.5 24.4 6.3 25.1 6.4 25.1 4.5
11. Juomat 20.2 6.0 17.8 4.4 21.2 5.5 24.9 6.4 24.3 4.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 4.2 1.0 3.3 0.8 0.3 0.1 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.8 3.8 18.6 4.6 25.8 6.7 30.5 7.8 37.9 6.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3.5 1.0 9.2 2.3 12.6 3.2 18.9 4.9 26.0 4.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.9 0.2 0.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 5.4 1.6 6.3 1.5 8.2 2.1 8.1 2.1 9.3 1.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.10 0.9 2.6 0.6 3.9 1.0 1.8 0.5 1.5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 39.5 11.7 62.3 15.5 61.7 16.0 41.9 10.7 106.5 19.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 39.5 11.7 62.3 15.5 61.6 15.9 41.9 10.7 106.5 19.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.5 0.7 7.6 1.9 7.9 2.0 2.4 0.6 9.4 1.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.8 0.2 0.1 0.0 0.4 0.1 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.4 0.7 6.8 1.7 7.9 2.0 1.8 0.5 9.3 1.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19.10 5.9 45.5 11.3 15.9 4.1 17.4 4.4 65.3 11.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 0.3 1.8 0.4 0.9 0.2 1.9 0.5 3.2 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.3 1.9 10.7 2.6 4.2 1.1 4.8 1.2 2.9 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.3 0.7 24.7 6.1 4.5 1.2 3.3 0.8 49.9 8.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.4 1.4 0.3 1.5 0.4 1.3 0.3 1.3 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.7 0.5 1.2 0.3 1.3 0.3 0.4 0.1 1.3 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 1.0 0.3 0.2 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.3 1.9 5.4 1.3 3.1 0.8 4.4 1.1 6.3 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 57.2 17.0 33.6 8.3 75.0 19.4 37.7 9.7 83.5 14.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.5 0.7 2.1 0.5 2.7 0.7 2.8 0.7 2.2 0.4
62. Kumituotteet 2.4 0.7 1.6 0.4 2.6 0.7 4.4 1.1 3.3 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.0 0.6 2.4 0.6 1.6 0.4 1.5 0.4 2.7 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2 1.5 0.4 0.7 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.7 0.1
67. Rauta ja teräs 16.5 4.9 23.3 5.8 11.4 3.0 13.1 3.3 30.2 5.4
68. Muut metallit 27.6 8.2 0.2 0.0 48.7 12.6 10.8 2.8 42.10 7.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.8 1.4 2.10 0.7 6.8 1.8 3.1 0.8 0.10 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.3 2.4 9.7 2.4 8.5 2.2 11.8 3.0 10.1 1.8
71. Voimakoneet ja moottorit 1.9 0.5 2.4 0.6 2.6 0.7 2.6 0.7 2.1 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.8 1.1 5.3 1.3 3.4 0.9 6.4 1.6 4.8 0.8
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.9 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.2 0 0.0 0.3 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.10 3.5 4.7 1.2 4.5 1.2 3.6 0.9 3.2 0.6
82. Huonekalut 0.7 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 0.6 0.1 0.8 0.1
84. Vaatteet 0.9 0.2 0.9 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 10.1 3.0 2.3 0.6 2.8 0.7 1.8 0.4 1.5 0.3
9. Muut tavarat 56.4 16.7 86.7 21.5 53.8 13.9 92.4 23.7 73.7 13.2
93. Erittelemätön 8.1 2.4 11.1 2.7 10.4 2.7 11.9 3.0 7.9 1.4
97. Kulta, ei monetaarinen 47.4 14.1 74.7 18.5 42.4 11.0 79.7 20.4 64.9 11.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 0.3 0.10 0.2 1.1 0.3 0.9 0.2 1.0 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 337.1 100.0 402.6 100.0 386.2 100.0 389.4 100.0 559.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu