Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Argentiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,6 0,6 0,7 0,6 1,0
Tuonnista0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Argentiinan kanssa, vienti Argentiinaan ja tuonti Argentiinasta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Argentiina oli Yhdysvaltain 30. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 9 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Argentiinaan. Kauppa Argentiinan kanssa edusti vuoden 2022 kesäkuussa 0,5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,0 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0,2 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 2,4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 104,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Argentiinan kanssa oli 1,3 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Argentiinasta oli 46,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 570 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Argentiinasta olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), joka edusti 16,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc333 (raakaöljy) 13,3 % sekä Sitc684 (alumiini) 11,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Argentiinaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden kesäkuusta. Viennin arvo oli 1,8 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 23,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 22,9 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 5,0 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Argentiinan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 80,3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 10,2 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 68,7 prosentilla ja viennin arvo 86,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 741 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 1,5 miljardia dollaria. Tammi-kesäkuun välinen Yhdysvaltain ja Argentiinan välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 3,3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Argentiinaan (AR) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,5 0,8 7,8 0,7 9,6 0,8 6,2 0,5 12,5 0,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0 00 0,3 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,8 0,1 0,7 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 2,0 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 1,8 0,2 2,3 0,2 2,6 0,2 1,0 0,1 4,3 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,9 0,1 1,1 0,1 2,7 0,2 0,3 0,0 2,4 0,1
08. Rehuaineet 1,1 0,1 0,6 0,1 0,5 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,2 0,2 2,2 0,2 2,0 0,2 3,1 0,3 2,9 0,2
1. Juomat ja tupakka 1,2 0,1 1,4 0,1 1,4 0,1 0,1 0,0 1,7 0,1
11. Juomat 1,1 0,1 1,3 0,1 1,4 0,1 0,1 0,0 1,7 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,6 0,9 10,5 1,0 11,7 1,0 8,6 0,7 11,1 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,3 0,2 3,1 0,3 3,1 0,3 1,6 0,1 3,7 0,2
25. Paperimassa 0,6 0,1 0,6 0,1 0,9 0,1 1,0 0,1 2,1 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,3 0,2 1,3 0,1 3,1 0,3 2,1 0,2 1,0 0,1
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0,0 1,5 0,1 0,5 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,8 0,3 3,7 0,4 3,7 0,3 3,4 0,3 3,7 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 312,7 33,0 251,0 23,9 441,9 37,7 451,1 39,4 862,1 47,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 4,5 0,5 10,2 1,0 6,4 0,5 17,2 1,5 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 308,2 32,6 240,8 22,9 322,0 27,4 243,0 21,2 444,1 24,4
34. Kaasut 00 00 113,5 9,7 190,9 16,7 418,0 22,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 260,5 27,5 349,6 33,3 275,6 23,5 268,5 23,4 414,4 22,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 48,8 5,2 45,8 4,4 42,1 3,6 57,2 5,0 80,7 4,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10,2 1,1 1,8 0,2 9,5 0,8 4,3 0,4 8,9 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 6,0 0,6 5,9 0,6 6,0 0,5 4,7 0,4 7,8 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 85,3 9,0 119,5 11,4 93,2 7,9 82,8 7,2 131,4 7,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14,3 1,5 14,3 1,4 12,9 1,1 14,4 1,3 14,4 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 9,2 1,0 75,0 7,1 20,5 1,8 26,6 2,3 67,7 3,7
57. Muovit, valmistamattomat 47,0 5,0 41,5 4,0 47,4 4,0 43,5 3,8 49,6 2,7
58. Muovit, valmistetut 3,5 0,4 5,5 0,5 4,4 0,4 5,0 0,4 5,1 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 36,4 3,8 40,3 3,8 39,5 3,4 30,0 2,6 48,9 2,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23,9 2,5 27,2 2,6 23,1 2,0 31,1 2,7 32,7 1,8
62. Kumituotteet 2,7 0,3 3,7 0,4 3,1 0,3 4,3 0,4 3,9 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,1 0,3 2,4 0,2 2,8 0,2 2,7 0,2 2,0 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,6 0,3 2,2 0,2 2,4 0,2 2,3 0,2 2,3 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 1,5 0,2 2,5 0,2 2,0 0,2 2,0 0,2 2,9 0,2
67. Rauta ja teräs 5,2 0,6 3,4 0,3 2,8 0,2 4,7 0,4 5,5 0,3
68. Muut metallit 1,3 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 1,2 0,1 1,5 0,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,5 0,8 11,9 1,1 9,1 0,8 13,7 1,2 14,5 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 262,7 27,7 315,8 30,1 317,1 27,0 289,3 25,3 371,8 20,4
71. Voimakoneet ja moottorit 14,2 1,5 21,9 2,1 14,6 1,2 27,4 2,4 20,8 1,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 28,6 3,0 19,0 1,8 28,9 2,5 29,0 2,5 24,8 1,4
73. Metalliteollisuuskoneet 3,8 0,4 3,5 0,3 2,4 0,2 2,5 0,2 3,2 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 34,8 3,7 49,3 4,7 60,6 5,2 47,3 4,1 58,3 3,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 65,4 6,9 109,2 10,4 91,9 7,8 75,4 6,6 72,4 4,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 27,8 2,9 35,7 3,4 33,6 2,9 34,3 3,0 38,2 2,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 21,7 2,3 37,8 3,6 33,1 2,8 31,8 2,8 39,0 2,1
78. Moottoriajoneuvot 15,2 1,6 11,6 1,1 18,2 1,6 23,3 2,0 23,5 1,3
79. Muut kuljetusvälineet 51,2 5,4 28,0 2,7 33,7 2,9 18,4 1,6 91,6 5,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 44,0 4,6 54,1 5,1 60,7 5,2 58,7 5,1 63,2 3,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0
82. Huonekalut 0,6 0,1 0,9 0,1 0,5 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
84. Vaatteet 0,6 0,1 0,5 0,0 1,0 0,1 0,3 0,0 1,2 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 23,1 2,4 20,9 2,0 26,2 2,2 23,0 2,0 30,5 1,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,2 0,3 5,0 0,5 4,7 0,4 3,4 0,3 4,9 0,3
89. Muut valmiit tavarat 16,1 1,7 26,4 2,5 27,9 2,4 30,9 2,7 25,1 1,4
9. Muut tavarat 25,5 2,7 32,5 3,1 32,3 2,7 31,7 2,8 53,0 2,9
93. Erittelemätön 0,5 0,0 5,2 0,5 0,7 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 25,1 2,6 27,3 2,6 31,6 2,7 31,6 2,8 52,7 2,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 946,6 100,0 1.050,0 100,0 1.173,7 100,0 1.145,4 100,0 1.822,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Argentiinasta (AR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 106,2 23,0 147,2 21,2 136,7 19,1 157,5 28,4 154,4 27,1
00. Elävät eläimet 1,3 0,3 0,2 0,0 1,1 0,2 0,8 0,1 0,5 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 12,6 2,7 11,6 1,7 17,1 2,4 9,0 1,6 14,6 2,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,0 1,3 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 40,9 8,9 45,7 6,6 43,6 6,1 56,6 10,2 41,9 7,4
04. Vilja ja viljatuotteet 12,8 2,8 23,3 3,4 9,7 1,4 15,7 2,8 21,6 3,8
05. Hedelmät ja kasvikset 23,2 5,0 40,2 5,8 41,5 5,8 44,0 7,9 39,3 6,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5,8 1,3 18,9 2,7 14,2 2,0 15,0 2,7 25,8 4,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,9 0,6 4,6 0,7 6,4 0,9 6,6 1,2 6,3 1,1
08. Rehuaineet 6,0 1,3 1,9 0,3 1,5 0,2 9,2 1,7 1,7 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,2 0,0 0,2 0,0 1,0 0,1 0,5 0,1 1,4 0,2
1. Juomat ja tupakka 14,6 3,2 18,7 2,7 21,2 3,0 25,5 4,6 33,2 5,8
11. Juomat 13,6 3,0 18,7 2,7 21,2 3,0 25,5 4,6 32,9 5,8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,9 0,2 0,0 0,0 00 0,1 0,0 0,3 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13,7 3,0 17,0 2,4 22,0 3,1 40,8 7,3 18,9 3,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4,1 0,9 5,9 0,8 9,7 1,4 21,8 3,9 5,3 0,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 00 0,5 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0
24. Puutavara ja korkki 8,1 1,7 7,4 1,1 10,4 1,5 14,4 2,6 9,9 1,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,7 0,1 0,2 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,3 0,3 2,6 0,4 1,5 0,2 3,2 0,6 3,2 0,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 99,2 21,5 169,8 24,5 237,6 33,2 153,6 27,7 112,4 19,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 99,2 21,5 169,8 24,5 237,6 33,2 153,6 27,7 112,4 19,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3,8 0,8 20,2 2,9 2,7 0,4 3,0 0,5 7,1 1,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3,8 0,8 20,0 2,9 2,7 0,4 2,5 0,5 6,7 1,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 90,2 19,5 38,6 5,6 124,7 17,4 29,2 5,3 22,3 3,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,4 0,5 6,2 0,9 4,9 0,7 8,1 1,5 3,3 0,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5,1 1,1 9,8 1,4 3,2 0,5 8,1 1,5 2,0 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 0,1 0,0 0,7 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 1,3 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 66,3 14,4 3,0 0,4 107,7 15,1 2,4 0,4 1,8 0,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5,7 1,2 4,8 0,7 2,5 0,3 4,0 0,7 1,8 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 1,4 0,3 0,5 0,1 1,3 0,2 1,3 0,2 1,6 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8,9 1,9 13,7 2,0 4,5 0,6 4,5 0,8 10,3 1,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 70,6 15,3 153,4 22,1 58,9 8,2 88,2 15,9 88,0 15,4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,6 0,3 2,0 0,3 1,9 0,3 2,8 0,5 1,7 0,3
62. Kumituotteet 4,3 0,9 4,9 0,7 3,2 0,5 3,6 0,7 7,7 1,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,4 0,5 1,9 0,3 2,4 0,3 3,1 0,6 1,7 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0,1 1,0 0,1 0,7 0,1 1,5 0,3 0,9 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0,1 0,3 0,0 0,7 0,1 0,2 0,0 0,8 0,1
67. Rauta ja teräs 18,1 3,9 49,8 7,2 35,2 4,9 2,4 0,4 1,7 0,3
68. Muut metallit 40,6 8,8 89,9 13,0 12,8 1,8 72,0 13,0 69,6 12,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,5 0,5 3,0 0,4 1,9 0,3 2,3 0,4 3,6 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11,2 2,4 11,5 1,7 17,9 2,5 10,7 1,9 19,8 3,5
71. Voimakoneet ja moottorit 2,5 0,6 3,0 0,4 1,6 0,2 2,9 0,5 3,9 0,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,9 0,2 0,8 0,1 0,4 0,1 1,7 0,3 3,4 0,6
73. Metalliteollisuuskoneet 0,8 0,2 0,7 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,6 1,0 4,6 0,7 12,3 1,7 3,9 0,7 10,0 1,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,8 0,2 0,3 0,0 1,1 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1
78. Moottoriajoneuvot 0,5 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,8 0,1 0,9 0,2
79. Muut kuljetusvälineet 0,7 0,2 0,9 0,1 1,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,2 0,9 4,7 0,7 5,4 0,8 3,7 0,7 7,4 1,3
82. Huonekalut 0,6 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1
84. Vaatteet 0,2 0,0 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 0,6 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 1,0 0,2
89. Muut valmiit tavarat 2,4 0,5 2,5 0,4 3,5 0,5 1,7 0,3 5,1 0,9
9. Muut tavarat 47,7 10,3 112,9 16,3 88,1 12,3 43,3 7,8 106,2 18,6
93. Erittelemätön 4,1 0,9 12,6 1,8 9,7 1,4 9,0 1,6 9,4 1,7
97. Kulta, ei monetaarinen 43,0 9,3 99,6 14,3 77,4 10,8 33,5 6,0 95,8 16,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0,7 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0,9 0,2 1,0 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 461,4 100,0 694,1 100,0 715,1 100,0 555,6 100,0 569,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu