Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brasilian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä3,0 3,3 3,1 2,8 2,6
Tuonnista1,3 1,1 1,3 1,2 1,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,9 2,0 2,0 1,8 1,7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brasilian kanssa, vienti Brasiliaan ja tuonti Brasiliasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Brasilia oli Yhdysvaltain 15. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Marraskuussa 2021 Brasilia edusti 1,7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 2,6 prosenttia USAn viennistä ja 1,1 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 6,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 37,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Brasilian kanssa oli 1,1 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Brasiliasta oli 47,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 2,9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Brasiliasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 13,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc251 (paperimassa) 7,1 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 5,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Brasiliaan oli 30,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 4,0 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 21,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 11,1 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 5,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Brasilian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 36,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 71,0 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 28,3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 42,8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 35,9 prosentilla ja viennin arvo 37,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 7,3 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Brasilian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 14,5 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Brasiliaan (BR) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 26,0 0,6 34,6 0,7 28,1 0,6 33,9 0,7 21,2 0,5
01. Liha ja lihatuotteet 0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5,5 0,1 3,7 0,1 2,3 0,1 4,7 0,1 4,1 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 1,4 0,0 12,6 0,3 6,3 0,1 3,2 0,1 1,7 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 4,1 0,1 4,1 0,1 5,2 0,1 3,8 0,1 2,7 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,1 0,0 1,1 0,0 0,7 0,0 1,6 0,0 0,6 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,8 0,0 1,2 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 0,9 0,0
08. Rehuaineet 7,0 0,2 4,3 0,1 4,9 0,1 12,1 0,3 5,4 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,6 0,1 6,5 0,1 7,1 0,2 6,4 0,1 4,7 0,1
1. Juomat ja tupakka 1,3 0,0 4,7 0,1 3,6 0,1 4,7 0,1 5,5 0,1
11. Juomat 1,2 0,0 4,6 0,1 3,6 0,1 4,6 0,1 5,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 50,7 1,2 43,3 0,9 57,8 1,3 59,0 1,3 48,9 1,2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,9 0,0 2,1 0,0 2,6 0,1 3,7 0,1 1,7 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 17,1 0,4 17,9 0,4 18,1 0,4 28,7 0,6 17,3 0,4
24. Puutavara ja korkki 1,6 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0
25. Paperimassa 13,1 0,3 9,0 0,2 6,5 0,1 10,4 0,2 5,0 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,0 0,0 1,4 0,0 0,7 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6,4 0,1 5,0 0,1 22,3 0,5 6,6 0,1 15,1 0,4
28. Malmit ja metalliromu 2,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 1,6 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7,6 0,2 6,5 0,1 5,8 0,1 6,5 0,1 6,0 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.379,0 31,9 1.644,6 33,7 1.291,4 28,9 1.486,8 32,2 1.322,6 33,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 49,4 1,1 47,8 1,0 93,4 2,1 85,2 1,8 77,6 1,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 990,0 22,9 1.199,2 24,5 840,0 18,8 949,9 20,6 1.071,5 26,8
34. Kaasut 339,6 7,9 397,6 8,1 358,1 8,0 451,7 9,8 173,5 4,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0,0 0,8 0,0 1,8 0,0 0,9 0,0 2,1 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,5 0,0 0,5 0,0 1,2 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.062,9 24,6 1.263,6 25,9 1.372,3 30,7 1.033,3 22,4 1.027,9 25,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 163,9 3,8 192,5 3,9 131,5 2,9 189,5 4,1 257,5 6,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 51,0 1,2 80,0 1,6 54,0 1,2 77,0 1,7 79,0 2,0
53. Väri- ja parkitusaineet 9,8 0,2 15,3 0,3 12,7 0,3 12,6 0,3 15,5 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 373,5 8,7 508,7 10,4 710,0 15,9 227,8 4,9 285,7 7,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 23,7 0,5 27,5 0,6 22,9 0,5 30,1 0,7 20,6 0,5
56. Lannoitteet, valmistetut 152,8 3,5 99,1 2,0 112,6 2,5 108,8 2,4 59,1 1,5
57. Muovit, valmistamattomat 114,9 2,7 142,5 2,9 138,8 3,1 157,3 3,4 145,1 3,6
58. Muovit, valmistetut 22,3 0,5 20,6 0,4 16,3 0,4 18,9 0,4 13,5 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 151,1 3,5 177,3 3,6 173,3 3,9 211,1 4,6 152,0 3,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 115,1 2,7 122,8 2,5 124,7 2,8 141,9 3,1 117,0 2,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,9 0,0 0,8 0,0 1,7 0,0 1,0 0,0 1,3 0,0
62. Kumituotteet 19,4 0,4 17,5 0,4 19,0 0,4 20,4 0,4 18,1 0,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,7 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7,1 0,2 6,7 0,1 6,9 0,2 9,9 0,2 6,3 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11,6 0,3 13,0 0,3 9,3 0,2 21,0 0,5 11,5 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 15,0 0,3 15,9 0,3 12,5 0,3 14,7 0,3 15,3 0,4
67. Rauta ja teräs 9,4 0,2 9,0 0,2 9,7 0,2 15,4 0,3 10,4 0,3
68. Muut metallit 17,5 0,4 25,5 0,5 32,6 0,7 21,2 0,5 20,6 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 33,5 0,8 34,0 0,7 32,1 0,7 37,7 0,8 32,8 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.427,8 33,1 1.513,3 31,0 1.321,8 29,6 1.587,7 34,4 1.205,4 30,1
71. Voimakoneet ja moottorit 59,9 1,4 68,7 1,4 76,2 1,7 82,1 1,8 72,4 1,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 88,0 2,0 92,0 1,9 75,5 1,7 91,6 2,0 68,9 1,7
73. Metalliteollisuuskoneet 13,6 0,3 11,3 0,2 8,9 0,2 12,0 0,3 14,2 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 171,3 4,0 159,6 3,3 147,1 3,3 197,6 4,3 140,0 3,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 88,5 2,0 67,6 1,4 73,4 1,6 76,9 1,7 75,1 1,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 87,0 2,0 91,2 1,9 93,5 2,1 86,3 1,9 82,0 2,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 193,6 4,5 234,4 4,8 225,7 5,1 210,6 4,6 230,2 5,8
78. Moottoriajoneuvot 82,7 1,9 89,6 1,8 99,1 2,2 96,4 2,1 75,8 1,9
79. Muut kuljetusvälineet 643,3 14,9 699,0 14,3 522,7 11,7 734,2 15,9 446,7 11,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 163,8 3,8 168,9 3,5 182,6 4,1 185,3 4,0 171,3 4,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,7 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 2,3 0,0 0,9 0,0
82. Huonekalut 3,9 0,1 3,1 0,1 3,8 0,1 4,5 0,1 3,2 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,2 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
84. Vaatteet 0,9 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 96,1 2,2 98,4 2,0 105,1 2,4 109,0 2,4 104,7 2,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 7,5 0,2 7,9 0,2 8,3 0,2 8,6 0,2 8,8 0,2
89. Muut valmiit tavarat 53,4 1,2 56,7 1,2 62,9 1,4 59,4 1,3 52,5 1,3
9. Muut tavarat 90,1 2,1 90,8 1,9 80,2 1,8 81,7 1,8 79,4 2,0
93. Erittelemätön 28,1 0,7 20,1 0,4 15,2 0,3 17,1 0,4 20,9 0,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 61,9 1,4 70,7 1,4 65,0 1,5 64,6 1,4 58,4 1,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.317,8 100,0 4.887,3 100,0 4.464,4 100,0 4.614,9 100,0 4.001,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Brasiliasta (BR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 321,1 10,5 322,6 11,5 326,4 10,0 413,4 13,8 423,2 14,8
00. Elävät eläimet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 1,3 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 78,2 2,6 88,2 3,1 83,8 2,6 93,7 3,1 91,1 3,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,8 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 27,6 0,9 31,2 1,1 20,6 0,6 27,2 0,9 26,1 0,9
04. Vilja ja viljatuotteet 13,2 0,4 15,0 0,5 9,8 0,3 9,9 0,3 8,0 0,3
05. Hedelmät ja kasvikset 41,2 1,4 36,1 1,3 64,5 2,0 81,9 2,7 81,3 2,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 28,6 0,9 28,2 1,0 31,1 0,9 47,9 1,6 67,1 2,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 92,2 3,0 109,5 3,9 97,1 3,0 138,2 4,6 128,1 4,5
08. Rehuaineet 34,2 1,1 7,0 0,3 9,1 0,3 6,2 0,2 8,3 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,9 0,2 6,2 0,2 9,4 0,3 7,5 0,2 10,6 0,4
1. Juomat ja tupakka 9,2 0,3 14,5 0,5 15,0 0,5 24,4 0,8 39,5 1,4
11. Juomat 5,2 0,2 5,4 0,2 4,7 0,1 3,5 0,1 4,4 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4,0 0,1 9,1 0,3 10,3 0,3 20,8 0,7 35,2 1,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 387,4 12,7 313,1 11,2 330,7 10,1 269,3 9,0 392,1 13,7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,9 0,1 3,1 0,1 2,8 0,1 4,8 0,2 3,0 0,1
24. Puutavara ja korkki 71,9 2,4 74,3 2,6 77,3 2,4 83,0 2,8 82,3 2,9
25. Paperimassa 118,8 3,9 134,7 4,8 158,9 4,8 133,1 4,4 204,3 7,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10,9 0,4 5,5 0,2 12,1 0,4 10,8 0,4 11,7 0,4
28. Malmit ja metalliromu 172,7 5,7 83,6 3,0 69,3 2,1 26,4 0,9 81,2 2,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9,1 0,3 11,9 0,4 10,1 0,3 11,1 0,4 9,5 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 523,8 17,2 416,2 14,8 792,7 24,2 574,5 19,1 460,2 16,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 523,8 17,2 416,2 14,8 792,7 24,2 574,5 19,1 460,2 16,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,6 0,2 6,8 0,2 7,0 0,2 11,4 0,4 3,6 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 6,7 0,2 00
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,1 0,0 1,4 0,0 3,8 0,1 0,4 0,0 0,6 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 3,3 0,1 5,2 0,2 3,0 0,1 4,3 0,1 3,0 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 184,9 6,1 183,2 6,5 196,8 6,0 195,8 6,5 180,4 6,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 70,0 2,3 69,2 2,5 94,6 2,9 84,2 2,8 74,5 2,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 33,7 1,1 25,4 0,9 25,9 0,8 35,2 1,2 22,4 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 1,2 0,0 1,3 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 17,7 0,6 18,9 0,7 16,1 0,5 14,0 0,5 13,3 0,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9,2 0,3 7,8 0,3 7,3 0,2 8,6 0,3 14,2 0,5
56. Lannoitteet, valmistetut 0,1 0,0 00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 14,9 0,5 23,6 0,8 14,8 0,5 18,8 0,6 14,1 0,5
58. Muovit, valmistetut 8,6 0,3 9,6 0,3 9,5 0,3 8,4 0,3 6,6 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 29,6 1,0 27,3 1,0 27,8 0,8 25,9 0,9 33,5 1,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 802,7 26,3 856,4 30,5 828,1 25,3 646,6 21,5 583,2 20,4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 7,9 0,3 13,6 0,5 8,5 0,3 9,7 0,3 8,5 0,3
62. Kumituotteet 37,2 1,2 43,5 1,6 39,2 1,2 40,2 1,3 36,6 1,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 164,5 5,4 148,0 5,3 106,3 3,2 83,8 2,8 86,1 3,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 21,1 0,7 17,8 0,6 14,7 0,4 18,8 0,6 21,2 0,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,0 0,2 4,5 0,2 5,0 0,2 4,6 0,2 6,1 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 102,2 3,3 115,8 4,1 107,6 3,3 118,9 4,0 97,9 3,4
67. Rauta ja teräs 410,1 13,4 456,3 16,3 480,5 14,7 297,6 9,9 263,3 9,2
68. Muut metallit 29,4 1,0 29,4 1,0 36,2 1,1 42,6 1,4 34,8 1,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 25,2 0,8 27,4 1,0 30,1 0,9 30,3 1,0 28,8 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 455,0 14,9 411,6 14,7 536,7 16,4 557,2 18,5 478,1 16,7
71. Voimakoneet ja moottorit 127,6 4,2 105,4 3,8 118,1 3,6 140,9 4,7 88,3 3,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 79,7 2,6 63,7 2,3 116,6 3,6 111,0 3,7 129,8 4,5
73. Metalliteollisuuskoneet 3,9 0,1 7,0 0,3 4,1 0,1 12,3 0,4 4,0 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 78,5 2,6 67,7 2,4 67,7 2,1 67,4 2,2 60,7 2,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,7 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 2,4 0,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16,4 0,5 14,9 0,5 26,2 0,8 12,2 0,4 14,2 0,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26,1 0,9 18,5 0,7 25,5 0,8 33,2 1,1 16,9 0,6
78. Moottoriajoneuvot 34,2 1,1 30,3 1,1 35,7 1,1 37,9 1,3 38,6 1,3
79. Muut kuljetusvälineet 87,8 2,9 103,4 3,7 141,9 4,3 141,5 4,7 123,3 4,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 121,8 4,0 129,3 4,6 119,0 3,6 144,4 4,8 144,0 5,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,1 0,1 2,0 0,1 1,6 0,0 3,3 0,1 1,9 0,1
82. Huonekalut 29,3 1,0 29,2 1,0 31,8 1,0 36,5 1,2 35,2 1,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,6 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0
84. Vaatteet 2,7 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1 2,0 0,1 3,4 0,1
85. Jalkineet 19,4 0,6 26,2 0,9 23,1 0,7 22,3 0,7 27,9 1,0
87. Kojeet,mittarit yms. 8,4 0,3 9,2 0,3 9,5 0,3 10,5 0,3 7,8 0,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,0 0,1 3,2 0,1 3,4 0,1 4,7 0,2 3,8 0,1
89. Muut valmiit tavarat 57,3 1,9 56,2 2,0 46,7 1,4 64,9 2,2 63,1 2,2
9. Muut tavarat 241,2 7,9 151,5 5,4 126,5 3,9 169,1 5,6 158,7 5,5
93. Erittelemätön 233,9 7,7 144,9 5,2 119,3 3,6 161,0 5,4 149,1 5,2
97. Kulta, ei monetaarinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,1 0,0 2,5 0,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7,4 0,2 6,6 0,2 6,9 0,2 7,0 0,2 7,0 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.051,7 100,0 2.805,2 100,0 3.279,1 100,0 3.006,1 100,0 2.863,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu