Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brasilian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä2.12.42.52.83.0
Tuonnista0.91.01.11.21.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.41.51.61.81.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brasilian kanssa, vienti Brasiliaan ja tuonti Brasiliasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Brasilian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 1.9 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.0 %:a ja 1.3 %:a tuonnista. Heinäkuussa Brasilia oli Yhdysvaltain 13. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 7.4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 63.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Brasilian kanssa oli 1.3 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Brasiliasta oli 58.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 3.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Brasiliasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 13.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc672 (rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä) 7.7 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 7.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Brasiliaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 4.3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 20.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 14.8 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7.3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Brasilian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 26.6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 41.1 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 16.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 24.8 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 25.0 prosentilla ja viennin arvo 27.6855366403756. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc672 (rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 3.9 miljardia dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Brasilian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 8.5 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Brasiliaan (BR) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 24.6 0.8 18.10 0.6 25.1 0.7 23.2 0.6 26.1 0.6
00. Elävät eläimet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.4 0.1 2.4 0.1 3.1 0.1 1.6 0.0 5.5 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.0 0.2 0.0 4.9 0.1 0.8 0.0 1.4 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 4.7 0.1 2.9 0.1 4.6 0.1 4.6 0.1 4.2 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.10 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0 1.3 0.0 1.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.0 1.3 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0
08. Rehuaineet 3.10 0.1 3.6 0.1 5.3 0.1 8.6 0.2 7.0 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 7.6 0.2 6.9 0.2 5.2 0.1 4.7 0.1 5.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 4.2 0.1 3.2 0.1 6.2 0.2 2.6 0.1 1.4 0.0
11. Juomat 4.0 0.1 3.2 0.1 6.0 0.2 2.6 0.1 1.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 66.5 2.1 43.3 1.3 71.0 2.0 54.3 1.3 50.8 1.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.8 0.1 1.4 0.0 2.3 0.1 1.8 0.0 1.9 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 21.10 0.7 14.8 0.4 24.8 0.7 22.9 0.6 17.2 0.4
24. Puutavara ja korkki 1.4 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 0.3 0.0 1.7 0.0
25. Paperimassa 12.5 0.4 12.7 0.4 19.1 0.5 11.0 0.3 13.2 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 1.7 0.0 1.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.7 0.1 4.1 0.1 11.10 0.3 8.2 0.2 6.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 13.10 0.4 2.1 0.1 2.6 0.1 2.1 0.0 2.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.2 0.3 6.5 0.2 8.4 0.2 6.7 0.2 7.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 675.7 21.0 903.7 26.5 890.3 24.8 1,315.0 31.6 1,379.1 31.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 75.1 2.3 73.4 2.2 65.9 1.8 53.5 1.3 49.5 1.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 389.2 12.1 629.4 18.5 597.1 16.6 915.6 22.0 990.1 22.9
34. Kaasut 211.5 6.6 200.10 5.9 227.4 6.3 346.0 8.3 339.6 7.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.4 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 804.5 25.0 742.1 21.8 839.8 23.4 1,000.3 24.0 1,062.10 24.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 141.5 4.4 181.2 5.3 153.1 4.3 189.3 4.5 163.9 3.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 48.6 1.5 44.3 1.3 63.0 1.8 45.3 1.1 51.1 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 15.2 0.5 11.4 0.3 14.2 0.4 11.7 0.3 9.8 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 140.3 4.4 141.6 4.2 168.7 4.7 283.7 6.8 373.6 8.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 27.7 0.9 27.4 0.8 27.4 0.8 23.1 0.6 23.8 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 39.1 1.2 46.3 1.4 41.3 1.1 102.2 2.5 152.8 3.5
57. Muovit, valmistamattomat 225.9 7.0 156.2 4.6 172.2 4.8 153.3 3.7 114.10 2.7
58. Muovit, valmistetut 19.4 0.6 19.8 0.6 21.4 0.6 16.4 0.4 22.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 147.3 4.6 114.4 3.4 178.9 5.0 175.6 4.2 151.1 3.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 180.1 5.6 137.8 4.0 139.10 3.9 142.9 3.4 115.1 2.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.4 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0
62. Kumituotteet 28.8 0.9 22.9 0.7 20.4 0.6 24.0 0.6 19.5 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.10 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 10.3 0.3 10.2 0.3 9.7 0.3 7.3 0.2 7.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.5 0.5 12.7 0.4 14.10 0.4 13.4 0.3 11.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 22.1 0.7 18.1 0.5 17.5 0.5 14.2 0.3 15.1 0.3
67. Rauta ja teräs 12.4 0.4 12.5 0.4 10.5 0.3 12.6 0.3 9.4 0.2
68. Muut metallit 56.3 1.7 23.1 0.7 28.7 0.8 34.5 0.8 17.5 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 32.7 1.0 36.6 1.1 36.10 1.0 36.1 0.9 33.6 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,220.3 37.9 1,309.10 38.4 1,393.1 38.8 1,383.5 33.2 1,427.8 33.1
71. Voimakoneet ja moottorit 88.4 2.7 68.9 2.0 110.7 3.1 74.0 1.8 59.9 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 80.0 2.5 81.3 2.4 72.7 2.0 92.6 2.2 88.1 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 22.8 0.7 11.4 0.3 31.8 0.9 11.6 0.3 13.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 161.2 5.0 150.2 4.4 160.2 4.5 168.4 4.0 171.3 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 59.6 1.8 65.1 1.9 74.2 2.1 78.7 1.9 88.5 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 71.1 2.2 88.1 2.6 83.7 2.3 84.3 2.0 87.0 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 236.9 7.4 182.5 5.4 235.5 6.6 205.8 4.9 193.6 4.5
78. Moottoriajoneuvot 112.7 3.5 137.2 4.0 87.1 2.4 92.1 2.2 82.7 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 388.0 12.0 525.7 15.4 537.6 15.0 576.4 13.8 643.4 14.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 182.3 5.7 178.3 5.2 161.7 4.5 162.10 3.9 163.9 3.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7.3 0.2 1.1 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0 1.7 0.0
82. Huonekalut 2.8 0.1 3.4 0.1 2.7 0.1 3.4 0.1 3.10 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.2 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0
84. Vaatteet 1.2 0.0 0.5 0.0 1.9 0.1 0.9 0.0 0.10 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 106.3 3.3 113.5 3.3 97.7 2.7 92.4 2.2 96.1 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8.10 0.3 6.6 0.2 7.7 0.2 7.5 0.2 7.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 54.8 1.7 53.1 1.6 50.2 1.4 57.2 1.4 53.4 1.2
9. Muut tavarat 62.3 1.9 69.4 2.0 66.1 1.8 75.5 1.8 90.1 2.1
93. Erittelemätön 16.6 0.5 21.0 0.6 15.7 0.4 16.5 0.4 28.2 0.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 45.8 1.4 48.4 1.4 50.5 1.4 59.1 1.4 61.10 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,221.4 100.0 3,407.8 100.0 3,593.10 100.0 4,161.2 100.0 4,317.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Brasiliasta (BR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 250.1 11.6 258.8 11.0 261.4 10.7 294.1 10.4 321.1 10.5
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 49.9 2.3 69.8 3.0 55.5 2.3 67.8 2.4 78.3 2.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.4 0.1 1.0 0.0 1.1 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.7 0.4 8.5 0.4 7.7 0.3 11.4 0.4 27.6 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 2.9 0.1 4.1 0.2 2.8 0.1 3.9 0.1 13.2 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 29.9 1.4 36.3 1.5 28.3 1.2 41.2 1.5 41.3 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 22.8 1.1 24.8 1.1 24.6 1.0 37.0 1.3 28.6 0.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 123.9 5.7 104.0 4.4 130.1 5.3 118.4 4.2 92.2 3.0
08. Rehuaineet 5.2 0.2 4.1 0.2 5.8 0.2 5.9 0.2 34.3 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.9 0.3 6.1 0.3 5.5 0.2 7.0 0.2 4.10 0.2
1. Juomat ja tupakka 16.2 0.8 6.3 0.3 10.3 0.4 8.3 0.3 9.2 0.3
11. Juomat 3.3 0.1 3.6 0.2 3.4 0.1 4.8 0.2 5.3 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 13.0 0.6 2.7 0.1 6.10 0.3 3.5 0.1 4.0 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 256.1 11.9 278.5 11.9 300.7 12.4 393.10 13.9 387.5 12.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0 0.0 18.5 0.8 83.6 2.9 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.6 0.1 1.6 0.1 2.5 0.1 3.3 0.1 3.10 0.1
24. Puutavara ja korkki 64.6 3.0 57.3 2.4 71.4 2.9 69.4 2.4 71.9 2.4
25. Paperimassa 96.7 4.5 114.8 4.9 126.2 5.2 136.8 4.8 118.8 3.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 14.0 0.6 9.4 0.4 9.1 0.4 3.9 0.1 10.9 0.4
28. Malmit ja metalliromu 69.6 3.2 84.8 3.6 63.1 2.6 87.10 3.1 172.8 5.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.7 0.4 10.5 0.4 10.1 0.4 9.4 0.3 9.2 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 199.5 9.2 265.4 11.3 322.4 13.2 372.9 13.1 523.9 17.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 199.5 9.2 265.4 11.3 322.4 13.2 372.9 13.1 523.9 17.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.1 0.2 2.5 0.1 4.5 0.2 4.3 0.1 4.7 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 3.0 0.1 2.1 0.1 3.4 0.1 3.2 0.1 3.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 129.5 6.0 126.2 5.4 149.5 6.1 191.2 6.7 184.9 6.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 36.2 1.7 43.5 1.9 41.8 1.7 79.6 2.8 70.0 2.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 21.2 1.0 19.2 0.8 29.2 1.2 30.8 1.1 33.7 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.0 0.0 1.4 0.1 1.6 0.1 1.4 0.0 1.3 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 18.6 0.9 17.9 0.8 15.1 0.6 20.5 0.7 17.7 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14.7 0.7 10.4 0.4 14.4 0.6 10.1 0.4 9.3 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 8.1 0.4 6.9 0.3 10.1 0.4 14.10 0.5 14.9 0.5
58. Muovit, valmistetut 5.9 0.3 5.3 0.2 7.6 0.3 8.2 0.3 8.7 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 24.1 1.1 21.6 0.9 29.9 1.2 25.10 0.9 29.6 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 603.7 28.0 662.8 28.3 690.9 28.4 755.4 26.6 802.7 26.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 12.5 0.6 7.8 0.3 16.2 0.7 10.1 0.4 7.10 0.3
62. Kumituotteet 35.4 1.6 35.0 1.5 35.2 1.4 36.7 1.3 37.3 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 94.8 4.4 93.3 4.0 137.1 5.6 146.5 5.2 164.6 5.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11.9 0.5 12.8 0.5 15.2 0.6 15.1 0.5 21.2 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.4 0.2 7.1 0.3 6.3 0.3 4.9 0.2 5.0 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 78.1 3.6 78.1 3.3 80.0 3.3 94.3 3.3 102.2 3.3
67. Rauta ja teräs 323.3 15.0 387.9 16.5 349.1 14.3 398.7 14.0 410.2 13.4
68. Muut metallit 20.4 0.9 21.2 0.9 31.2 1.3 26.0 0.9 29.4 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 22.2 1.0 19.9 0.8 21.0 0.9 23.4 0.8 25.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 424.8 19.7 489.0 20.9 465.3 19.1 555.9 19.6 455.1 14.9
71. Voimakoneet ja moottorit 99.9 4.6 114.0 4.9 102.2 4.2 122.0 4.3 127.7 4.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 83.2 3.9 79.5 3.4 102.9 4.2 100.0 3.5 79.8 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 21.9 1.0 11.1 0.5 2.6 0.1 9.6 0.3 3.9 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 48.8 2.3 68.4 2.9 59.1 2.4 57.5 2.0 78.5 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.8 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.0 0.5 8.3 0.4 14.1 0.6 23.2 0.8 16.5 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.1 0.8 27.3 1.2 21.3 0.9 34.8 1.2 26.2 0.9
78. Moottoriajoneuvot 39.9 1.8 36.6 1.6 39.6 1.6 27.1 1.0 34.3 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 102.6 4.8 143.5 6.1 123.1 5.1 181.7 6.4 87.8 2.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 103.2 4.8 111.2 4.7 129.4 5.3 141.2 5.0 121.9 4.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.0 0.1 1.8 0.1 2.0 0.1 2.3 0.1 2.2 0.1
82. Huonekalut 30.3 1.4 31.1 1.3 32.0 1.3 33.2 1.2 29.4 1.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
84. Vaatteet 2.3 0.1 2.7 0.1 2.4 0.1 2.5 0.1 2.7 0.1
85. Jalkineet 13.8 0.6 13.7 0.6 17.5 0.7 20.4 0.7 19.5 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 8.3 0.4 8.4 0.4 7.10 0.3 9.4 0.3 8.5 0.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.0 0.6 0.0 1.9 0.1 1.5 0.1 2.0 0.1
89. Muut valmiit tavarat 45.7 2.1 52.8 2.3 65.8 2.7 71.5 2.5 57.3 1.9
9. Muut tavarat 170.5 7.9 143.7 6.1 99.4 4.1 123.7 4.4 241.3 7.9
93. Erittelemätön 164.2 7.6 137.2 5.8 92.3 3.8 116.7 4.1 233.9 7.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6.4 0.3 6.6 0.3 7.1 0.3 7.0 0.2 7.4 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,157.3 100.0 2,343.9 100.0 2,433.3 100.0 2,840.7 100.0 3,051.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu