Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brasilian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä2,7 2,7 2,4 2,4 3,0
Tuonnista1,2 1,2 1,0 1,0 1,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,8 1,7 1,5 1,6 1,8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brasilian kanssa, vienti Brasiliaan ja tuonti Brasiliasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Brasilian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2022 oli 1,8 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3,0 %:a ja 1,1 %:a tuonnista. Huhtikuussa Brasilia oli Yhdysvaltain 14. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 8,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 45,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Brasilian kanssa oli 2,2 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Brasiliasta oli 24,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 2,9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Brasiliasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 12,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc071 (kahvi) 6,8 % sekä Sitc251 (paperimassa) 5,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Brasiliaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Viennin arvo oli 5,1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 27,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 9,2 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 6,0 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Brasilian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 37,6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 28,2 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 11,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 17,0 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 40,8 prosentilla ja viennin arvo 35,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 3,6 miljardia dollaria. Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Brasilian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 5,7 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Brasiliaan (BR) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 17,8 0,4 43,8 1,1 22,5 0,6 26,7 0,6 26,8 0,5
00. Elävät eläimet 0,2 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,9 0,0 5,8 0,1 3,5 0,1 5,1 0,1 5,6 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,6 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,4 0,0 21,5 0,5 0,6 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 3,2 0,1 1,6 0,0 2,6 0,1 5,0 0,1 4,1 0,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,3 0,0 1,2 0,0 0,6 0,0 1,7 0,0 0,9 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,0 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0
08. Rehuaineet 3,6 0,1 5,1 0,1 7,7 0,2 6,7 0,2 6,8 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,5 0,1 6,2 0,2 4,8 0,1 5,2 0,1 6,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 3,3 0,1 3,6 0,1 1,9 0,1 6,6 0,2 4,2 0,1
11. Juomat 3,2 0,1 3,3 0,1 1,8 0,0 6,4 0,1 4,1 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 52,9 1,2 36,3 0,9 62,4 1,7 43,0 1,0 90,9 1,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,3 0,0 1,9 0,0 1,6 0,0 1,2 0,0 2,3 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 21,0 0,5 13,6 0,3 22,0 0,6 18,7 0,4 23,1 0,4
24. Puutavara ja korkki 0,4 0,0 1,7 0,0 1,3 0,0 0,3 0,0 1,3 0,0
25. Paperimassa 4,5 0,1 5,9 0,1 6,4 0,2 4,8 0,1 5,5 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,2 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 17,4 0,4 7,0 0,2 16,6 0,5 8,3 0,2 48,5 0,9
28. Malmit ja metalliromu 1,1 0,0 1,7 0,0 7,0 0,2 1,1 0,0 1,5 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 6,0 0,1 3,9 0,1 6,6 0,2 7,0 0,2 7,2 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.372,7 32,0 1.079,1 27,4 921,1 25,7 1.593,8 36,8 2.031,4 39,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 140,5 3,3 95,7 2,4 146,7 4,1 91,7 2,1 192,9 3,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.001,5 23,3 824,4 20,9 695,2 19,4 1.385,8 32,0 1.771,8 34,5
34. Kaasut 230,8 5,4 159,0 4,0 79,2 2,2 116,4 2,7 66,7 1,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,0 1,4 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,5 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.081,0 25,2 954,2 24,2 921,6 25,7 970,0 22,4 1.091,2 21,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 263,5 6,1 284,5 7,2 255,7 7,1 177,0 4,1 270,3 5,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 95,2 2,2 111,1 2,8 80,9 2,3 110,6 2,6 77,6 1,5
53. Väri- ja parkitusaineet 13,7 0,3 13,5 0,3 11,1 0,3 13,7 0,3 17,2 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 273,2 6,4 134,3 3,4 124,3 3,5 170,7 3,9 136,5 2,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 25,1 0,6 24,8 0,6 22,3 0,6 29,7 0,7 30,4 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 112,3 2,6 93,1 2,4 83,0 2,3 156,1 3,6 146,5 2,9
57. Muovit, valmistamattomat 147,0 3,4 149,9 3,8 181,6 5,1 140,9 3,3 185,9 3,6
58. Muovit, valmistetut 19,6 0,5 14,9 0,4 14,5 0,4 21,2 0,5 21,1 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 131,4 3,1 128,1 3,3 148,2 4,1 150,2 3,5 205,5 4,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 126,7 2,9 113,4 2,9 136,0 3,8 151,5 3,5 135,5 2,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,6 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 1,6 0,0
62. Kumituotteet 24,0 0,6 18,9 0,5 18,7 0,5 21,3 0,5 19,9 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8,2 0,2 4,8 0,1 6,9 0,2 6,1 0,1 7,6 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 10,0 0,2 12,1 0,3 15,4 0,4 15,3 0,4 16,4 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 11,2 0,3 14,9 0,4 20,8 0,6 20,1 0,5 16,5 0,3
67. Rauta ja teräs 12,6 0,3 6,6 0,2 11,1 0,3 9,7 0,2 14,2 0,3
68. Muut metallit 26,1 0,6 16,9 0,4 26,8 0,7 37,5 0,9 17,4 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 33,5 0,8 37,9 1,0 35,0 1,0 40,0 0,9 40,9 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.382,8 32,2 1.471,7 37,4 1.273,9 35,6 1.234,8 28,5 1.473,5 28,7
71. Voimakoneet ja moottorit 67,0 1,6 164,4 4,2 66,9 1,9 82,4 1,9 89,2 1,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 92,0 2,1 84,7 2,2 61,1 1,7 101,4 2,3 201,0 3,9
73. Metalliteollisuuskoneet 9,1 0,2 5,2 0,1 6,7 0,2 12,0 0,3 6,7 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 154,6 3,6 165,9 4,2 142,9 4,0 161,3 3,7 178,0 3,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 73,2 1,7 63,2 1,6 66,9 1,9 104,0 2,4 125,0 2,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 70,8 1,6 75,3 1,9 68,4 1,9 89,0 2,1 85,5 1,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 202,8 4,7 223,5 5,7 176,3 4,9 234,6 5,4 178,2 3,5
78. Moottoriajoneuvot 52,1 1,2 62,6 1,6 90,7 2,5 99,3 2,3 132,0 2,6
79. Muut kuljetusvälineet 661,1 15,4 626,8 15,9 594,0 16,6 350,8 8,1 477,9 9,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 182,0 4,2 160,1 4,1 153,9 4,3 204,0 4,7 189,5 3,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0,0 1,6 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 3,0 0,1
82. Huonekalut 3,5 0,1 3,0 0,1 3,3 0,1 4,8 0,1 4,3 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0
84. Vaatteet 0,7 0,0 0,7 0,0 1,1 0,0 1,4 0,0 1,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 103,0 2,4 100,8 2,6 87,3 2,4 124,6 2,9 112,4 2,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6,8 0,2 8,0 0,2 7,9 0,2 8,5 0,2 8,0 0,2
89. Muut valmiit tavarat 66,4 1,5 45,7 1,2 52,6 1,5 62,7 1,5 60,2 1,2
9. Muut tavarat 75,6 1,8 75,2 1,9 86,2 2,4 94,5 2,2 94,6 1,8
93. Erittelemätön 17,6 0,4 20,6 0,5 34,9 1,0 29,9 0,7 18,3 0,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 58,0 1,4 54,5 1,4 51,3 1,4 64,6 1,5 76,3 1,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.295,8 100,0 3.938,7 100,0 3.580,2 100,0 4.326,0 100,0 5.138,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Brasiliasta (BR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 463,9 15,2 467,9 16,2 384,3 16,4 434,3 14,0 431,9 14,8
00. Elävät eläimet 0,7 0,0 1,9 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 114,4 3,8 196,6 6,8 114,6 4,9 155,9 5,0 114,2 3,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,3 0,0 2,0 0,1 2,3 0,1 3,4 0,1 2,4 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 25,0 0,8 25,9 0,9 20,5 0,9 18,0 0,6 13,4 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 12,5 0,4 2,8 0,1 1,2 0,1 2,9 0,1 3,9 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 80,4 2,6 35,6 1,2 31,9 1,4 24,6 0,8 60,3 2,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 48,4 1,6 30,4 1,1 15,3 0,7 20,5 0,7 15,5 0,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 161,9 5,3 157,3 5,5 186,8 8,0 193,6 6,2 205,7 7,0
08. Rehuaineet 8,6 0,3 6,4 0,2 5,1 0,2 5,0 0,2 8,2 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 10,8 0,4 9,0 0,3 6,3 0,3 10,3 0,3 7,6 0,3
1. Juomat ja tupakka 29,3 1,0 17,8 0,6 4,6 0,2 9,0 0,3 5,6 0,2
11. Juomat 4,0 0,1 4,3 0,1 0,7 0,0 1,1 0,0 1,6 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 25,3 0,8 13,4 0,5 3,8 0,2 7,9 0,3 4,0 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 381,3 12,5 362,5 12,6 291,4 12,5 369,3 11,9 359,3 12,3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,7 0,1 4,0 0,1 3,8 0,2 3,3 0,1 5,1 0,2
24. Puutavara ja korkki 105,3 3,5 105,1 3,6 68,3 2,9 115,7 3,7 114,2 3,9
25. Paperimassa 138,9 4,6 124,8 4,3 126,0 5,4 138,5 4,5 149,4 5,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 13,9 0,5 14,1 0,5 9,9 0,4 9,6 0,3 8,3 0,3
28. Malmit ja metalliromu 106,3 3,5 104,8 3,6 73,9 3,2 91,6 2,9 71,9 2,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 13,1 0,4 9,7 0,3 9,5 0,4 9,5 0,3 10,2 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 345,2 11,3 287,6 10,0 454,6 19,5 480,6 15,4 522,1 17,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 345,2 11,3 287,6 10,0 454,6 19,5 480,6 15,4 522,1 17,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 11,0 0,4 4,1 0,1 2,9 0,1 18,4 0,6 13,5 0,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 6,9 0,2 00 00 14,4 0,5 8,4 0,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 3,3 0,1 3,6 0,1 2,8 0,1 3,5 0,1 4,1 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 189,4 6,2 175,1 6,1 159,4 6,8 181,7 5,8 159,3 5,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 67,3 2,2 67,1 2,3 57,0 2,4 62,2 2,0 39,7 1,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 34,7 1,1 23,7 0,8 33,2 1,4 33,1 1,1 24,4 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 1,9 0,1 1,4 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 1,8 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14,9 0,5 17,1 0,6 14,8 0,6 19,8 0,6 15,3 0,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 17,3 0,6 13,0 0,4 11,3 0,5 17,4 0,6 13,3 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 9,8 0,3 10,3 0,4 10,3 0,4 12,4 0,4 15,6 0,5
58. Muovit, valmistetut 9,0 0,3 9,3 0,3 5,7 0,2 9,0 0,3 7,3 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 34,3 1,1 33,0 1,1 25,8 1,1 26,7 0,9 41,7 1,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 664,3 21,8 820,3 28,5 512,0 21,9 779,7 25,1 638,3 21,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 8,3 0,3 6,4 0,2 6,0 0,3 11,0 0,4 10,4 0,4
62. Kumituotteet 42,9 1,4 34,4 1,2 27,4 1,2 40,5 1,3 29,4 1,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 88,1 2,9 96,1 3,3 89,0 3,8 121,6 3,9 138,6 4,7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16,6 0,5 17,0 0,6 14,4 0,6 17,6 0,6 17,7 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,1 0,3 9,5 0,3 6,2 0,3 7,6 0,2 9,7 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 112,6 3,7 134,6 4,7 67,4 2,9 83,8 2,7 89,8 3,1
67. Rauta ja teräs 315,1 10,3 431,4 15,0 242,5 10,4 403,0 13,0 245,2 8,4
68. Muut metallit 47,7 1,6 55,5 1,9 38,8 1,7 61,3 2,0 67,4 2,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 25,0 0,8 35,3 1,2 20,2 0,9 33,3 1,1 30,0 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 678,8 22,3 460,5 16,0 264,5 11,3 532,9 17,1 499,0 17,1
71. Voimakoneet ja moottorit 72,6 2,4 78,5 2,7 53,4 2,3 95,4 3,1 101,9 3,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 186,2 6,1 121,1 4,2 45,2 1,9 173,3 5,6 102,3 3,5
73. Metalliteollisuuskoneet 5,4 0,2 3,4 0,1 3,0 0,1 8,4 0,3 8,8 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 56,2 1,8 48,1 1,7 41,5 1,8 67,3 2,2 67,0 2,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,5 0,1 2,9 0,1 1,6 0,1 4,4 0,1 4,9 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,6 0,3 12,9 0,4 4,8 0,2 8,9 0,3 11,2 0,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 41,4 1,4 20,2 0,7 18,3 0,8 23,1 0,7 38,0 1,3
78. Moottoriajoneuvot 40,1 1,3 37,6 1,3 22,1 0,9 29,7 1,0 34,0 1,2
79. Muut kuljetusvälineet 263,7 8,7 135,9 4,7 74,4 3,2 122,3 3,9 130,8 4,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 142,3 4,7 126,4 4,4 123,8 5,3 145,2 4,7 149,5 5,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,5 0,0 1,8 0,1 1,9 0,1 1,0 0,0 2,6 0,1
82. Huonekalut 38,8 1,3 35,4 1,2 24,8 1,1 32,6 1,0 31,1 1,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,3 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
84. Vaatteet 2,6 0,1 1,8 0,1 2,8 0,1 3,9 0,1 3,7 0,1
85. Jalkineet 26,9 0,9 31,8 1,1 23,4 1,0 33,7 1,1 29,4 1,0
87. Kojeet,mittarit yms. 11,5 0,4 8,0 0,3 10,3 0,4 10,1 0,3 9,9 0,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5,4 0,2 4,1 0,1 5,0 0,2 3,0 0,1 1,7 0,1
89. Muut valmiit tavarat 55,3 1,8 42,6 1,5 54,9 2,4 60,6 1,9 70,6 2,4
9. Muut tavarat 141,0 4,6 160,5 5,6 138,6 5,9 159,5 5,1 140,6 4,8
93. Erittelemätön 131,1 4,3 152,1 5,3 130,6 5,6 144,8 4,7 132,3 4,5
97. Kulta, ei monetaarinen 2,4 0,1 1,0 0,0 2,1 0,1 7,6 0,2 1,2 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 7,5 0,2 7,4 0,3 5,9 0,3 7,1 0,2 7,1 0,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.046,5 100,0 2.882,7 100,0 2.336,1 100,0 3.110,5 100,0 2.919,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu