Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Meksikon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä15,7 15,9 15,8 16,2 15,6
Tuonnista13,9 13,6 14,2 13,8 13,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta14,6 14,5 14,8 14,8 14,5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Meksikon kanssa, vienti Meksikoon ja tuonti Meksikosta vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa 2022 Meksiko edusti 14,5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 15,6 prosenttia USAn viennistä ja 13,8 prosenttia tuonnista. Kesäkuussa Meksiko oli Yhdysvaltain toiseksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 67,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 18,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Meksikon kanssa oli Yhdysvalloille 11,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Meksikosta oli 19,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 39,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Meksikosta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 8,3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 7,6 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 6,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Meksikoon oli 18,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 28,5 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 12,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 4,8 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4,7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Meksikon kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 20,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 384,7 miljardiin dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 224,1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 160,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 20,2 prosentilla ja viennin arvo 20,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 17,6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 20,2 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-kesäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 63,4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 52,7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Meksikoon (MX) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.617,0 6,8 1.853,0 6,5 1.791,1 6,6 1.957,4 6,8 1.959,0 6,9
00. Elävät eläimet 19,8 0,1 17,6 0,1 13,5 0,0 15,8 0,1 14,3 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 298,8 1,3 331,3 1,2 303,5 1,1 363,2 1,3 355,9 1,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 173,3 0,7 222,0 0,8 194,0 0,7 218,7 0,8 242,0 0,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,7 0,0 9,4 0,0 7,9 0,0 8,6 0,0 9,9 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 624,9 2,6 675,0 2,4 680,2 2,5 716,4 2,5 743,9 2,6
05. Hedelmät ja kasvikset 156,8 0,7 197,9 0,7 196,5 0,7 200,6 0,7 203,5 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 55,1 0,2 57,1 0,2 60,0 0,2 62,3 0,2 63,3 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 29,0 0,1 31,4 0,1 32,1 0,1 37,9 0,1 37,0 0,1
08. Rehuaineet 139,7 0,6 181,3 0,6 160,2 0,6 203,6 0,7 170,1 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 112,8 0,5 130,0 0,5 143,3 0,5 130,3 0,5 119,2 0,4
1. Juomat ja tupakka 29,1 0,1 34,6 0,1 26,5 0,1 25,2 0,1 24,3 0,1
11. Juomat 22,7 0,1 26,3 0,1 22,2 0,1 22,7 0,1 21,0 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 6,4 0,0 8,3 0,0 4,3 0,0 2,5 0,0 3,3 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 907,3 3,8 1.006,9 3,5 925,4 3,4 1.076,9 3,7 1.076,9 3,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 13,7 0,1 12,0 0,0 9,5 0,0 11,4 0,0 12,2 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 279,0 1,2 296,6 1,0 231,1 0,8 312,0 1,1 367,9 1,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 41,0 0,2 45,9 0,2 43,9 0,2 52,1 0,2 51,5 0,2
24. Puutavara ja korkki 54,8 0,2 66,4 0,2 58,4 0,2 69,2 0,2 70,9 0,2
25. Paperimassa 78,2 0,3 93,4 0,3 99,4 0,4 108,3 0,4 105,0 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 53,3 0,2 84,3 0,3 58,5 0,2 62,3 0,2 65,4 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 40,0 0,2 47,5 0,2 31,7 0,1 44,0 0,2 62,8 0,2
28. Malmit ja metalliromu 301,4 1,3 308,1 1,1 355,4 1,3 360,2 1,2 285,2 1,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 45,8 0,2 52,8 0,2 37,6 0,1 57,5 0,2 56,0 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.626,3 15,3 4.502,3 15,8 5.505,9 20,2 6.068,7 21,0 5.402,1 19,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 26,1 0,1 11,7 0,0 8,3 0,0 24,7 0,1 16,1 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.571,3 10,8 3.315,1 11,6 4.251,2 15,6 4.549,3 15,7 3.742,4 13,2
34. Kaasut 1.028,8 4,3 1.175,5 4,1 1.246,4 4,6 1.494,8 5,2 1.643,5 5,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 52,1 0,2 58,1 0,2 70,1 0,3 52,0 0,2 62,2 0,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 14,4 0,1 21,5 0,1 37,8 0,1 17,9 0,1 23,4 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 29,7 0,1 26,0 0,1 22,2 0,1 22,6 0,1 27,5 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 8,0 0,0 10,5 0,0 10,0 0,0 11,4 0,0 11,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.969,6 12,5 3.684,8 12,9 3.367,7 12,3 3.666,8 12,7 3.624,5 12,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 587,6 2,5 865,2 3,0 762,3 2,8 811,8 2,8 835,0 2,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 187,8 0,8 220,1 0,8 225,3 0,8 240,7 0,8 226,6 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 150,7 0,6 175,4 0,6 163,6 0,6 171,6 0,6 182,8 0,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 180,2 0,8 216,1 0,8 150,3 0,6 264,3 0,9 161,9 0,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 99,8 0,4 117,9 0,4 130,1 0,5 129,6 0,4 124,0 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 28,0 0,1 60,6 0,2 86,1 0,3 53,3 0,2 45,9 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 873,0 3,7 1.042,0 3,7 964,7 3,5 1.043,4 3,6 1.044,6 3,7
58. Muovit, valmistetut 348,5 1,5 418,0 1,5 379,0 1,4 390,9 1,4 403,8 1,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 514,0 2,2 569,6 2,0 506,2 1,9 561,2 1,9 599,9 2,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.903,1 12,2 3.445,5 12,1 3.130,1 11,5 3.271,7 11,3 3.427,6 12,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 22,4 0,1 25,9 0,1 16,9 0,1 21,3 0,1 19,9 0,1
62. Kumituotteet 253,3 1,1 287,2 1,0 263,1 1,0 300,3 1,0 309,2 1,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 35,1 0,1 45,0 0,2 40,7 0,1 46,4 0,2 44,7 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 344,2 1,5 412,5 1,4 368,7 1,3 381,3 1,3 386,4 1,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 344,3 1,5 403,7 1,4 366,8 1,3 366,2 1,3 361,4 1,3
66. Kivennäisainetuotteet 141,7 0,6 156,4 0,5 151,5 0,6 154,1 0,5 148,6 0,5
67. Rauta ja teräs 544,5 2,3 617,8 2,2 584,0 2,1 565,7 2,0 609,2 2,1
68. Muut metallit 457,7 1,9 609,9 2,1 538,5 2,0 575,9 2,0 643,5 2,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 760,0 3,2 887,0 3,1 799,8 2,9 860,5 3,0 904,7 3,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.065,5 38,2 10.828,3 38,0 9.689,7 35,5 9.892,0 34,2 9.920,1 34,9
71. Voimakoneet ja moottorit 895,2 3,8 1.001,6 3,5 868,9 3,2 1.115,9 3,9 1.080,0 3,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 316,3 1,3 383,2 1,3 331,2 1,2 331,1 1,1 333,0 1,2
73. Metalliteollisuuskoneet 102,6 0,4 119,9 0,4 134,5 0,5 104,1 0,4 126,6 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.048,1 4,4 1.342,1 4,7 1.160,0 4,2 1.254,4 4,3 1.306,2 4,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.030,5 4,3 1.096,2 3,8 1.271,9 4,7 1.059,5 3,7 1.064,3 3,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 488,7 2,1 536,3 1,9 500,6 1,8 545,9 1,9 536,6 1,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.883,9 12,2 3.402,4 11,9 3.156,5 11,6 3.041,3 10,5 3.221,5 11,3
78. Moottoriajoneuvot 1.806,3 7,6 2.154,2 7,6 1.726,4 6,3 1.939,8 6,7 1.816,0 6,4
79. Muut kuljetusvälineet 493,9 2,1 792,3 2,8 539,6 2,0 500,0 1,7 436,1 1,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.836,2 7,7 2.248,9 7,9 1.984,6 7,3 2.009,2 6,9 2.094,3 7,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 34,5 0,1 47,9 0,2 37,5 0,1 45,3 0,2 32,5 0,1
82. Huonekalut 96,6 0,4 114,5 0,4 107,3 0,4 128,5 0,4 118,1 0,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 8,6 0,0 10,0 0,0 6,0 0,0 9,3 0,0 15,5 0,1
84. Vaatteet 146,1 0,6 172,3 0,6 142,5 0,5 141,6 0,5 144,2 0,5
85. Jalkineet 9,7 0,0 11,5 0,0 14,9 0,1 13,0 0,0 9,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 533,5 2,2 660,1 2,3 598,1 2,2 615,5 2,1 658,5 2,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 57,0 0,2 58,0 0,2 58,3 0,2 53,4 0,2 57,8 0,2
89. Muut valmiit tavarat 950,1 4,0 1.174,6 4,1 1.020,1 3,7 1.002,6 3,5 1.058,6 3,7
9. Muut tavarat 709,0 3,0 869,2 3,0 825,4 3,0 892,5 3,1 867,7 3,0
93. Erittelemätön 17,3 0,1 40,2 0,1 22,3 0,1 17,8 0,1 13,7 0,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 00 2,5 0,0 1,2 0,0 00
97. Kulta, ei monetaarinen 9,8 0,0 11,9 0,0 10,3 0,0 10,9 0,0 9,1 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 681,8 2,9 817,1 2,9 790,3 2,9 862,6 3,0 844,9 3,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 23.715,2 100,0 28.531,6 100,0 27.316,4 100,0 28.912,4 100,0 28.458,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Meksikosta (MX) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.873,9 8,8 3.316,8 8,2 3.097,1 8,0 2.932,6 7,4 2.577,1 6,5
00. Elävät eläimet 56,8 0,2 66,1 0,2 44,8 0,1 49,9 0,1 48,5 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 204,6 0,6 226,0 0,6 201,9 0,5 201,2 0,5 181,2 0,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 9,0 0,0 15,3 0,0 14,8 0,0 19,0 0,0 10,3 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 70,2 0,2 69,0 0,2 67,5 0,2 53,9 0,1 51,8 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 194,5 0,6 228,2 0,6 189,2 0,5 185,7 0,5 183,2 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.962,3 6,0 2.275,9 5,6 2.195,4 5,6 1.972,8 5,0 1.698,1 4,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 219,7 0,7 229,4 0,6 180,1 0,5 219,3 0,6 172,9 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 80,1 0,2 109,2 0,3 113,3 0,3 126,3 0,3 124,3 0,3
08. Rehuaineet 9,7 0,0 12,5 0,0 16,0 0,0 21,2 0,1 20,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 66,9 0,2 85,2 0,2 74,2 0,2 83,3 0,2 86,6 0,2
1. Juomat ja tupakka 861,8 2,6 1.001,6 2,5 988,4 2,5 1.048,0 2,7 1.058,8 2,7
11. Juomat 850,1 2,6 991,7 2,5 983,2 2,5 1.041,8 2,6 1.050,0 2,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 11,7 0,0 10,0 0,0 5,2 0,0 6,2 0,0 8,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 214,7 0,7 277,1 0,7 260,8 0,7 272,1 0,7 253,8 0,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3,4 0,0 4,7 0,0 3,9 0,0 3,4 0,0 4,9 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,2 0,0 16,1 0,0 15,4 0,0 14,9 0,0 16,8 0,0
24. Puutavara ja korkki 23,9 0,1 31,0 0,1 25,8 0,1 27,8 0,1 30,0 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,8 0,0 1,8 0,0 1,4 0,0 2,0 0,0 1,1 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 20,1 0,1 24,1 0,1 27,2 0,1 25,9 0,1 17,1 0,0
28. Malmit ja metalliromu 124,4 0,4 166,8 0,4 156,0 0,4 168,3 0,4 152,5 0,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 31,5 0,1 32,2 0,1 30,7 0,1 29,4 0,1 31,0 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.613,1 5,0 2.333,2 5,8 2.358,9 6,1 2.906,6 7,4 2.529,9 6,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.612,8 5,0 2.330,9 5,8 2.356,9 6,1 2.904,8 7,4 2.528,5 6,4
34. Kaasut 0,3 0,0 2,2 0,0 1,9 0,0 1,7 0,0 1,3 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 20,9 0,1 27,1 0,1 24,5 0,1 32,5 0,1 31,8 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,6 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 1,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 20,2 0,1 25,0 0,1 22,4 0,1 29,0 0,1 28,8 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,1 0,0 1,5 0,0 1,1 0,0 2,4 0,0 2,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 849,2 2,6 1.040,0 2,6 970,1 2,5 960,8 2,4 978,6 2,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 50,4 0,2 54,9 0,1 60,2 0,2 64,9 0,2 62,0 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 66,3 0,2 101,4 0,3 96,1 0,2 80,3 0,2 89,1 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 27,1 0,1 34,3 0,1 35,3 0,1 35,6 0,1 40,5 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 62,5 0,2 70,5 0,2 62,2 0,2 63,7 0,2 70,2 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 164,1 0,5 207,9 0,5 179,1 0,5 192,0 0,5 207,8 0,5
56. Lannoitteet, valmistetut 40,3 0,1 6,4 0,0 34,1 0,1 9,2 0,0 6,6 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 155,1 0,5 199,1 0,5 186,3 0,5 193,1 0,5 189,2 0,5
58. Muovit, valmistetut 161,1 0,5 203,3 0,5 187,2 0,5 200,0 0,5 202,3 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 122,2 0,4 162,3 0,4 129,6 0,3 122,2 0,3 110,8 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.601,5 8,0 3.173,3 7,8 2.883,2 7,4 3.093,4 7,8 3.244,1 8,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 11,8 0,0 15,9 0,0 13,0 0,0 13,2 0,0 14,3 0,0
62. Kumituotteet 273,8 0,8 317,8 0,8 309,9 0,8 342,2 0,9 327,7 0,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 44,4 0,1 50,7 0,1 48,0 0,1 52,2 0,1 52,1 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 133,3 0,4 158,9 0,4 136,9 0,4 152,7 0,4 157,8 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 208,7 0,6 250,1 0,6 226,9 0,6 243,4 0,6 249,0 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 293,2 0,9 344,8 0,9 330,7 0,9 356,3 0,9 360,9 0,9
67. Rauta ja teräs 543,1 1,7 626,7 1,5 520,5 1,3 610,5 1,5 739,5 1,9
68. Muut metallit 320,8 1,0 472,4 1,2 451,8 1,2 390,3 1,0 406,4 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 772,4 2,4 936,0 2,3 845,5 2,2 932,5 2,4 936,5 2,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19.135,4 58,8 23.840,4 58,9 23.336,4 60,0 23.199,6 58,7 23.681,4 60,1
71. Voimakoneet ja moottorit 1.228,3 3,8 1.463,9 3,6 1.300,3 3,3 1.397,7 3,5 1.368,1 3,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 350,4 1,1 421,1 1,0 390,6 1,0 431,9 1,1 416,9 1,1
73. Metalliteollisuuskoneet 23,2 0,1 24,5 0,1 34,6 0,1 26,9 0,1 26,9 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.945,0 6,0 2.368,3 5,9 2.106,8 5,4 2.271,2 5,7 2.314,6 5,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.338,5 7,2 3.171,1 7,8 3.272,3 8,4 2.930,6 7,4 3.523,1 8,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.808,7 5,6 2.416,8 6,0 1.994,0 5,1 1.971,5 5,0 2.011,5 5,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.805,8 11,7 4.757,4 11,8 4.349,2 11,2 4.675,5 11,8 4.801,4 12,2
78. Moottoriajoneuvot 7.511,2 23,1 9.037,9 22,3 9.677,9 24,9 9.282,5 23,5 9.048,1 22,9
79. Muut kuljetusvälineet 124,3 0,4 179,5 0,4 210,8 0,5 211,8 0,5 170,9 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.426,1 10,5 4.224,0 10,4 3.780,6 9,7 3.959,0 10,0 3.973,1 10,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 245,9 0,8 302,1 0,7 290,9 0,7 299,9 0,8 275,0 0,7
82. Huonekalut 794,9 2,4 1.008,7 2,5 875,0 2,3 932,0 2,4 914,4 2,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 11,7 0,0 24,2 0,1 15,9 0,0 20,2 0,1 20,1 0,1
84. Vaatteet 269,8 0,8 336,3 0,8 309,9 0,8 330,1 0,8 332,9 0,8
85. Jalkineet 54,2 0,2 77,8 0,2 64,2 0,2 70,0 0,2 74,6 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 1.201,1 3,7 1.438,9 3,6 1.260,7 3,2 1.318,9 3,3 1.377,5 3,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 46,0 0,1 59,9 0,1 56,4 0,1 55,3 0,1 54,0 0,1
89. Muut valmiit tavarat 802,4 2,5 976,0 2,4 907,5 2,3 932,5 2,4 924,6 2,3
9. Muut tavarat 939,7 2,9 1.216,7 3,0 1.174,3 3,0 1.102,2 2,8 1.103,5 2,8
93. Erittelemätön 524,3 1,6 723,9 1,8 715,2 1,8 662,8 1,7 648,7 1,6
97. Kulta, ei monetaarinen 201,2 0,6 223,8 0,6 234,5 0,6 208,1 0,5 215,2 0,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 211,3 0,6 263,4 0,7 224,0 0,6 228,9 0,6 238,4 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 32.536,3 100,0 40.450,1 100,0 38.874,3 100,0 39.506,8 100,0 39.432,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu