Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Meksikon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä14.715.317.015.515.6
Tuonnista13.714.214.214.114.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta14.114.615.314.614.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Meksikon kanssa, vienti Meksikoon ja tuonti Meksikosta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Meksikon osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2021 oli 14.7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 15.6 %:a ja 14.2 %:a tuonnista. Huhtikuussa Meksiko oli Yhdysvaltain suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 54.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 93.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Meksikon kanssa oli Yhdysvalloille 9.6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Meksikosta oli 103.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 32.2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Meksikosta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 8.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7.6 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 7.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Meksikoon kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 22.6 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 10.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.2 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 4.9 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Meksikon kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 208.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19.0 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 122.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 86.6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 18.2 prosentilla ja viennin arvo 20.2317711043863. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 10.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 7.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 35.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 31.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Meksikoon (MX) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,464.2 7.5 1,366.9 7.0 1,358.4 6.5 1,712.6 7.3 1,736.4 7.7
00. Elävät eläimet 13.6 0.1 14.4 0.1 10.1 0.0 11.3 0.0 8.6 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 349.2 1.8 281.7 1.4 263.4 1.3 331.6 1.4 330.9 1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 142.0 0.7 118.9 0.6 143.1 0.7 158.3 0.7 158.3 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.2 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 7.2 0.0 8.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 439.8 2.3 438.8 2.3 472.6 2.2 609.6 2.6 661.4 2.9
05. Hedelmät ja kasvikset 185.2 1.0 147.3 0.8 156.6 0.7 204.9 0.9 194.8 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 50.5 0.3 52.3 0.3 45.3 0.2 48.8 0.2 48.9 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 24.7 0.1 34.1 0.2 24.2 0.1 29.10 0.1 26.9 0.1
08. Rehuaineet 146.1 0.8 173.1 0.9 140.8 0.7 195.8 0.8 182.1 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 106.4 0.5 101.3 0.5 97.1 0.5 115.5 0.5 116.9 0.5
1. Juomat ja tupakka 29.0 0.1 26.5 0.1 31.8 0.2 40.1 0.2 31.9 0.1
11. Juomat 17.8 0.1 20.10 0.1 19.8 0.1 27.6 0.1 22.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 11.3 0.1 5.6 0.0 12.1 0.1 12.6 0.1 9.5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 646.10 3.3 737.6 3.8 772.8 3.7 931.1 4.0 800.10 3.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 8.9 0.0 8.9 0.0 9.0 0.0 9.7 0.0 10.5 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 213.3 1.1 229.3 1.2 253.8 1.2 229.5 1.0 226.4 1.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 27.5 0.1 32.0 0.2 29.8 0.1 34.1 0.1 34.1 0.2
24. Puutavara ja korkki 33.9 0.2 37.7 0.2 38.4 0.2 51.9 0.2 52.7 0.2
25. Paperimassa 51.9 0.3 54.0 0.3 59.2 0.3 73.8 0.3 69.9 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 30.5 0.2 38.5 0.2 39.9 0.2 51.5 0.2 52.2 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 26.4 0.1 27.8 0.1 27.2 0.1 32.1 0.1 32.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 207.4 1.1 274.6 1.4 280.0 1.3 382.1 1.6 274.1 1.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 47.6 0.2 35.1 0.2 35.7 0.2 66.8 0.3 49.4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2,537.1 13.0 2,303.1 11.8 5,040.4 23.9 3,139.6 13.4 2,977.6 13.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3.2 0.0 7.4 0.0 3.5 0.0 5.3 0.0 10.3 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,871.4 9.6 1,643.6 8.4 1,641.2 7.8 2,091.0 8.9 2,315.7 10.3
34. Kaasut 662.5 3.4 652.2 3.3 3,395.8 16.1 1,043.4 4.4 651.6 2.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 45.5 0.2 40.5 0.2 39.8 0.2 55.6 0.2 56.5 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 19.7 0.1 23.4 0.1 20.8 0.1 26.0 0.1 31.6 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 20.8 0.1 12.2 0.1 15.0 0.1 24.5 0.1 19.4 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 5.1 0.0 4.9 0.0 4.1 0.0 5.2 0.0 5.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,332.5 12.0 2,456.4 12.6 2,226.9 10.6 2,726.1 11.6 2,936.3 13.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 390.6 2.0 426.10 2.2 333.1 1.6 410.2 1.7 521.8 2.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 208.3 1.1 157.7 0.8 188.1 0.9 247.6 1.1 270.6 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 119.6 0.6 119.6 0.6 102.10 0.5 139.4 0.6 128.7 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 140.2 0.7 118.3 0.6 177.7 0.8 128.2 0.5 241.6 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 107.2 0.6 99.5 0.5 94.3 0.4 126.0 0.5 119.4 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 15.5 0.1 26.2 0.1 23.7 0.1 33.10 0.1 21.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 662.8 3.4 737.8 3.8 643.4 3.1 795.0 3.4 783.6 3.5
58. Muovit, valmistetut 304.1 1.6 323.4 1.7 294.0 1.4 370.1 1.6 346.5 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 384.5 2.0 447.5 2.3 369.9 1.8 475.10 2.0 503.3 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,381.1 12.2 2,552.2 13.1 2,350.5 11.2 3,068.7 13.1 2,825.4 12.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 19.7 0.1 22.6 0.1 18.10 0.1 24.4 0.1 20.6 0.1
62. Kumituotteet 208.3 1.1 215.8 1.1 210.7 1.0 258.5 1.1 223.6 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 26.10 0.1 26.10 0.1 25.0 0.1 32.6 0.1 27.9 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 318.2 1.6 330.7 1.7 281.4 1.3 382.6 1.6 358.2 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 309.2 1.6 329.10 1.7 308.10 1.5 378.3 1.6 332.1 1.5
66. Kivennäisainetuotteet 110.6 0.6 130.4 0.7 112.6 0.5 140.0 0.6 135.8 0.6
67. Rauta ja teräs 338.6 1.7 358.5 1.8 367.2 1.7 482.8 2.1 448.8 2.0
68. Muut metallit 431.8 2.2 484.0 2.5 433.8 2.1 606.1 2.6 573.8 2.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 618.1 3.2 653.6 3.4 592.2 2.8 763.7 3.2 705.0 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7,856.9 40.4 7,773.4 39.9 7,071.6 33.6 9,183.1 39.1 8,711.5 38.6
71. Voimakoneet ja moottorit 919.4 4.7 757.3 3.9 793.7 3.8 1,036.2 4.4 1,092.2 4.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 294.9 1.5 263.3 1.4 241.3 1.1 355.7 1.5 300.4 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 96.5 0.5 95.7 0.5 82.7 0.4 129.4 0.6 112.4 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 947.8 4.9 954.4 4.9 906.0 4.3 1,144.7 4.9 1,007.10 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 936.8 4.8 958.2 4.9 824.9 3.9 1,089.8 4.6 1,067.5 4.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 460.6 2.4 476.6 2.4 405.10 1.9 468.5 2.0 476.5 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,444.3 12.6 2,642.1 13.6 2,163.2 10.3 2,922.8 12.4 2,813.6 12.5
78. Moottoriajoneuvot 1,461.7 7.5 1,412.3 7.2 1,380.4 6.6 1,680.5 7.1 1,516.3 6.7
79. Muut kuljetusvälineet 295.2 1.5 213.10 1.1 273.8 1.3 355.10 1.5 325.1 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,581.1 8.1 1,652.6 8.5 1,521.4 7.2 1,947.7 8.3 1,797.2 8.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 31.3 0.2 26.9 0.1 27.4 0.1 37.3 0.2 38.7 0.2
82. Huonekalut 117.10 0.6 114.3 0.6 99.10 0.5 125.7 0.5 103.5 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10.6 0.1 8.1 0.0 7.9 0.0 12.6 0.1 12.1 0.1
84. Vaatteet 91.8 0.5 101.7 0.5 98.2 0.5 123.9 0.5 124.2 0.6
85. Jalkineet 6.2 0.0 5.0 0.0 8.1 0.0 9.7 0.0 7.7 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 500.6 2.6 486.6 2.5 469.9 2.2 596.3 2.5 556.1 2.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 44.10 0.2 55.3 0.3 49.5 0.2 63.8 0.3 56.10 0.3
89. Muut valmiit tavarat 777.9 4.0 855.1 4.4 760.7 3.6 978.7 4.2 898.1 4.0
9. Muut tavarat 582.1 3.0 574.4 2.9 633.2 3.0 704.4 3.0 685.1 3.0
93. Erittelemätön 27.3 0.1 25.9 0.1 18.2 0.1 21.2 0.1 24.7 0.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0 0 0.0 0.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 5.10 0.0 6.2 0.0 7.2 0.0 9.3 0.0 13.8 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 548.9 2.8 542.4 2.8 606.6 2.9 674.0 2.9 646.8 2.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 19,455.8 100.0 19,483.1 100.0 21,046.2 100.0 23,508.6 100.0 22,558.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Meksikosta (MX) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,139.3 7.2 2,449.8 8.4 2,480.8 9.0 2,872.0 8.6 2,686.0 8.3
00. Elävät eläimet 94.8 0.3 56.5 0.2 68.8 0.3 89.7 0.3 83.2 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 104.3 0.4 111.1 0.4 142.3 0.5 158.0 0.5 159.3 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 9.4 0.0 7.2 0.0 7.9 0.0 11.8 0.0 13.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 59.1 0.2 54.7 0.2 49.5 0.2 54.2 0.2 54.8 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 148.3 0.5 146.0 0.5 137.2 0.5 165.1 0.5 156.9 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1,514.4 5.1 1,874.10 6.5 1,807.7 6.6 2,114.1 6.3 1,929.2 6.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 80.8 0.3 84.4 0.3 144.6 0.5 131.0 0.4 142.2 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 69.6 0.2 62.4 0.2 65.9 0.2 79.7 0.2 81.9 0.3
08. Rehuaineet 5.4 0.0 5.4 0.0 4.10 0.0 8.7 0.0 8.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 53.8 0.2 47.7 0.2 52.4 0.2 59.10 0.2 57.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 661.6 2.2 666.3 2.3 579.8 2.1 726.8 2.2 766.9 2.4
11. Juomat 655.10 2.2 653.1 2.2 572.8 2.1 718.2 2.2 760.6 2.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5.6 0.0 13.3 0.0 7.1 0.0 8.7 0.0 6.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 204.9 0.7 183.7 0.6 186.9 0.7 240.2 0.7 252.8 0.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.2 0.0 1.5 0.0 1.8 0.0 2.3 0.0 1.5 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 7.4 0.0 9.5 0.0 9.9 0.0 10.9 0.0 14.5 0.0
24. Puutavara ja korkki 16.9 0.1 16.1 0.1 18.1 0.1 21.2 0.1 21.8 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.4 0.0 1.6 0.0 1.5 0.0 1.8 0.0 1.3 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 31.0 0.1 22.0 0.1 17.2 0.1 31.4 0.1 39.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 112.5 0.4 105.8 0.4 109.7 0.4 141.0 0.4 144.5 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 33.3 0.1 27.2 0.1 28.8 0.1 31.5 0.1 29.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 961.3 3.2 1,091.1 3.8 844.4 3.1 1,072.2 3.2 1,201.10 3.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 960.0 3.2 1,089.4 3.8 842.1 3.1 1,071.9 3.2 1,201.1 3.7
34. Kaasut 1.3 0.0 1.8 0.0 2.4 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 23.4 0.1 19.1 0.1 21.7 0.1 26.6 0.1 22.8 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.7 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.10 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 22.0 0.1 18.3 0.1 20.8 0.1 25.6 0.1 21.5 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.8 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 622.1 2.1 614.0 2.1 584.3 2.1 699.1 2.1 699.7 2.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 37.5 0.1 47.1 0.2 44.8 0.2 39.6 0.1 60.1 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 52.8 0.2 51.8 0.2 50.3 0.2 60.1 0.2 64.3 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 20.8 0.1 21.6 0.1 24.6 0.1 27.7 0.1 25.10 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 48.3 0.2 50.7 0.2 43.8 0.2 53.9 0.2 54.5 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 133.7 0.5 141.3 0.5 124.3 0.5 156.0 0.5 146.3 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 29.9 0.1 3.0 0.0 16.5 0.1 33.4 0.1 17.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 99.7 0.3 104.3 0.4 87.1 0.3 102.7 0.3 114.6 0.4
58. Muovit, valmistetut 110.0 0.4 116.7 0.4 110.9 0.4 139.1 0.4 142.2 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 89.8 0.3 77.9 0.3 82.4 0.3 86.10 0.3 75.2 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,976.5 6.7 2,126.6 7.3 1,941.8 7.1 2,368.2 7.1 2,369.8 7.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10.8 0.0 9.8 0.0 10.7 0.0 14.1 0.0 12.1 0.0
62. Kumituotteet 222.4 0.8 239.5 0.8 228.1 0.8 276.1 0.8 257.1 0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 31.9 0.1 33.7 0.1 33.1 0.1 39.7 0.1 38.10 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 120.6 0.4 110.1 0.4 94.2 0.3 111.3 0.3 114.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 192.9 0.7 193.1 0.7 185.1 0.7 216.7 0.6 213.3 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 226.8 0.8 233.9 0.8 218.6 0.8 268.7 0.8 274.7 0.9
67. Rauta ja teräs 195.6 0.7 257.8 0.9 216.1 0.8 310.7 0.9 382.1 1.2
68. Muut metallit 363.6 1.2 410.7 1.4 338.6 1.2 376.7 1.1 355.8 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 612.3 2.1 638.4 2.2 617.6 2.3 754.7 2.3 721.6 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19,048.5 64.4 18,083.3 62.3 16,881.7 61.5 20,748.1 62.1 19,857.8 61.7
71. Voimakoneet ja moottorit 1,051.10 3.6 1,145.7 3.9 1,070.6 3.9 1,369.9 4.1 1,187.4 3.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 280.9 0.9 261.6 0.9 269.3 1.0 316.1 0.9 324.7 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 20.0 0.1 22.10 0.1 21.5 0.1 25.2 0.1 23.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,540.3 5.2 1,629.4 5.6 1,586.2 5.8 2,055.8 6.2 1,820.2 5.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,414.8 8.2 2,231.9 7.7 2,050.4 7.5 2,607.8 7.8 2,585.4 8.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,717.6 5.8 1,716.8 5.9 1,599.5 5.8 2,022.6 6.1 1,935.2 6.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,374.4 11.4 3,453.8 11.9 3,250.0 11.8 4,024.5 12.0 3,738.1 11.6
78. Moottoriajoneuvot 8,521.7 28.8 7,489.8 25.8 6,909.9 25.2 8,218.6 24.6 8,090.2 25.1
79. Muut kuljetusvälineet 127.2 0.4 131.9 0.5 124.7 0.5 108.0 0.3 153.8 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,979.7 10.1 2,951.9 10.2 2,929.8 10.7 3,602.5 10.8 3,342.10 10.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 246.3 0.8 230.7 0.8 217.9 0.8 268.6 0.8 276.1 0.9
82. Huonekalut 689.9 2.3 711.7 2.5 669.3 2.4 823.1 2.5 720.1 2.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 11.1 0.0 9.6 0.0 9.9 0.0 12.3 0.0 12.3 0.0
84. Vaatteet 247.7 0.8 215.7 0.7 246.10 0.9 288.7 0.9 246.2 0.8
85. Jalkineet 36.7 0.1 24.5 0.1 33.5 0.1 39.0 0.1 36.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1,050.4 3.6 1,073.1 3.7 1,094.7 4.0 1,354.4 4.1 1,245.5 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 44.5 0.2 44.8 0.2 39.6 0.1 49.4 0.1 50.10 0.2
89. Muut valmiit tavarat 653.5 2.2 642.2 2.2 618.3 2.3 767.4 2.3 755.6 2.3
9. Muut tavarat 963.5 3.3 855.5 2.9 977.4 3.6 1,043.10 3.1 976.10 3.0
93. Erittelemätön 486.2 1.6 425.3 1.5 559.3 2.0 541.1 1.6 532.5 1.7
97. Kulta, ei monetaarinen 266.1 0.9 222.5 0.8 217.2 0.8 257.5 0.8 210.7 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 205.10 0.7 207.7 0.7 200.9 0.7 241.8 0.7 233.7 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 29,580.3 100.029,040.10 100.0 27,428.1 100.0 33,399.2 100.0 32,177.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu