Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Meksikon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä15.515.615.816.316.4
Tuonnista14.114.213.613.613.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta14.614.714.414.614.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Meksikon kanssa, vienti Meksikoon ja tuonti Meksikosta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa 2021 Meksiko edusti 14.6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 16.4 prosenttia USAn viennistä ja 13.4 prosenttia tuonnista. Heinäkuussa Meksiko oli Yhdysvaltain toiseksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 55.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Meksikon kanssa oli Yhdysvalloille 8.2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Meksikosta oli 9.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 31.9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Meksikosta olivat Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot), joka edusti 7.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7.4 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 6.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Meksikoon oli 28.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 23.7 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 10.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.6 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 5.1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Meksikon kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 29.7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 375.5 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 218.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 157.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 26.2 prosentilla ja viennin arvo 34.7975839177712. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 17.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 15.1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 61.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 56.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Meksikoon (MX) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,712.6 7.3 1,736.4 7.7 1,861.2 8.2 1,750.7 7.3 1,768.0 7.5
00. Elävät eläimet 11.3 0.0 8.6 0.0 11.3 0.0 14.4 0.1 18.2 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 331.6 1.4 330.9 1.5 354.1 1.6 353.4 1.5 355.5 1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 158.3 0.7 158.3 0.7 163.6 0.7 187.5 0.8 168.7 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.2 0.0 8.2 0.0 8.10 0.0 10.3 0.0 8.6 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 609.6 2.6 661.4 2.9 737.0 3.2 600.7 2.5 637.4 2.7
05. Hedelmät ja kasvikset 204.9 0.9 194.8 0.9 180.8 0.8 195.3 0.8 213.5 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 48.8 0.2 48.9 0.2 60.6 0.3 52.1 0.2 59.8 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 29.10 0.1 26.9 0.1 26.6 0.1 35.1 0.1 32.7 0.1
08. Rehuaineet 195.8 0.8 182.1 0.8 189.10 0.8 170.6 0.7 154.6 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 115.5 0.5 116.9 0.5 128.7 0.6 131.9 0.5 119.5 0.5
1. Juomat ja tupakka 40.1 0.2 31.9 0.1 30.2 0.1 25.4 0.1 28.5 0.1
11. Juomat 27.6 0.1 22.5 0.1 23.9 0.1 21.2 0.1 25.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 12.6 0.1 9.5 0.0 6.4 0.0 4.3 0.0 3.4 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 931.1 4.0 800.10 3.6 862.4 3.8 807.6 3.3 787.6 3.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 9.7 0.0 10.5 0.0 9.3 0.0 13.8 0.1 12.2 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 229.5 1.0 226.4 1.0 248.7 1.1 221.3 0.9 157.8 0.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 34.1 0.1 34.1 0.2 37.4 0.2 38.10 0.2 43.3 0.2
24. Puutavara ja korkki 51.9 0.2 52.7 0.2 53.9 0.2 60.5 0.3 61.2 0.3
25. Paperimassa 73.8 0.3 69.9 0.3 83.5 0.4 86.2 0.4 78.9 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 51.5 0.2 52.2 0.2 44.4 0.2 43.9 0.2 51.2 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 32.1 0.1 32.0 0.1 43.8 0.2 31.1 0.1 34.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 382.1 1.6 274.1 1.2 294.2 1.3 264.9 1.1 303.5 1.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 66.8 0.3 49.4 0.2 47.5 0.2 47.4 0.2 45.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3,139.6 13.4 2,977.6 13.2 3,426.8 15.0 3,345.4 13.9 3,556.9 15.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.3 0.0 10.3 0.0 25.1 0.1 26.7 0.1 18.1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,091.0 8.9 2,315.7 10.3 2,667.8 11.7 2,546.1 10.5 2,619.4 11.1
34. Kaasut 1,043.4 4.4 651.6 2.9 733.10 3.2 772.7 3.2 919.5 3.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 55.6 0.2 56.5 0.3 59.8 0.3 54.9 0.2 52.8 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 26.0 0.1 31.6 0.1 31.7 0.1 24.7 0.1 24.9 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 24.5 0.1 19.4 0.1 21.3 0.1 23.1 0.1 21.1 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 5.2 0.0 5.7 0.0 6.9 0.0 7.2 0.0 6.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,726.1 11.6 2,936.3 13.0 2,955.3 13.0 3,219.8 13.3 3,196.10 13.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 410.2 1.7 521.8 2.3 561.10 2.5 594.3 2.5 602.8 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 247.6 1.1 270.6 1.2 218.1 1.0 212.9 0.9 204.8 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 139.4 0.6 128.7 0.6 129.9 0.6 142.8 0.6 154.7 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 128.2 0.5 241.6 1.1 185.8 0.8 278.8 1.2 230.8 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 126.0 0.5 119.4 0.5 105.6 0.5 117.6 0.5 137.3 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 33.10 0.1 21.1 0.1 17.8 0.1 32.7 0.1 12.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 795.0 3.4 783.6 3.5 835.7 3.7 934.5 3.9 978.7 4.1
58. Muovit, valmistetut 370.1 1.6 346.5 1.5 323.2 1.4 357.3 1.5 357.2 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 475.10 2.0 503.3 2.2 577.6 2.5 549.3 2.3 518.9 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,068.7 13.1 2,825.4 12.5 2,829.7 12.4 3,123.7 12.9 3,058.2 12.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 24.4 0.1 20.6 0.1 21.2 0.1 27.6 0.1 27.1 0.1
62. Kumituotteet 258.5 1.1 223.6 1.0 235.3 1.0 248.1 1.0 233.8 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 32.6 0.1 27.9 0.1 28.6 0.1 35.2 0.1 36.3 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 382.6 1.6 358.2 1.6 352.7 1.5 384.10 1.6 352.10 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 378.3 1.6 332.1 1.5 328.2 1.4 347.8 1.4 331.4 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 140.0 0.6 135.8 0.6 132.4 0.6 143.1 0.6 133.4 0.6
67. Rauta ja teräs 482.8 2.1 448.8 2.0 486.4 2.1 504.1 2.1 522.1 2.2
68. Muut metallit 606.1 2.6 573.8 2.5 581.9 2.6 695.2 2.9 653.7 2.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 763.7 3.2 705.0 3.1 663.3 2.9 738.1 3.1 767.9 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9,183.1 39.1 8,711.5 38.6 8,436.3 37.0 9,289.8 38.5 8,782.7 37.1
71. Voimakoneet ja moottorit 1,036.2 4.4 1,092.2 4.8 933.4 4.1 847.2 3.5 765.9 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 355.7 1.5 300.4 1.3 279.3 1.2 305.2 1.3 315.2 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 129.4 0.6 112.4 0.5 100.1 0.4 108.4 0.4 111.4 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,144.7 4.9 1,007.10 4.5 1,030.5 4.5 1,074.4 4.5 1,068.7 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,089.8 4.6 1,067.5 4.7 1,045.7 4.6 1,175.7 4.9 1,044.4 4.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 468.5 2.0 476.5 2.1 431.2 1.9 458.1 1.9 471.6 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,922.8 12.4 2,813.6 12.5 2,679.6 11.8 2,804.9 11.6 2,917.4 12.3
78. Moottoriajoneuvot 1,680.5 7.1 1,516.3 6.7 1,577.2 6.9 1,671.7 6.9 1,636.6 6.9
79. Muut kuljetusvälineet 355.10 1.5 325.1 1.4 359.6 1.6 844.6 3.5 451.9 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,947.7 8.3 1,797.2 8.0 1,648.4 7.2 1,810.8 7.5 1,735.0 7.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 37.3 0.2 38.7 0.2 30.7 0.1 41.2 0.2 31.3 0.1
82. Huonekalut 125.7 0.5 103.5 0.5 91.10 0.4 106.0 0.4 103.3 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 12.6 0.1 12.1 0.1 9.7 0.0 10.5 0.0 9.5 0.0
84. Vaatteet 123.9 0.5 124.2 0.6 114.5 0.5 131.1 0.5 142.8 0.6
85. Jalkineet 9.7 0.0 7.7 0.0 7.4 0.0 7.8 0.0 8.5 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 596.3 2.5 556.1 2.5 512.2 2.2 563.7 2.3 517.1 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 63.8 0.3 56.10 0.3 51.7 0.2 59.8 0.2 54.4 0.2
89. Muut valmiit tavarat 978.7 4.2 898.1 4.0 830.6 3.6 891.2 3.7 868.5 3.7
9. Muut tavarat 704.4 3.0 685.1 3.0 690.3 3.0 705.8 2.9 694.8 2.9
93. Erittelemätön 21.2 0.1 24.7 0.1 27.9 0.1 22.8 0.1 15.1 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 9.3 0.0 13.8 0.1 8.7 0.0 10.6 0.0 8.6 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 674.0 2.9 646.8 2.9 653.8 2.9 672.5 2.8 671.3 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 23,508.6 100.0 22,558.5 100.0 22,799.8 100.0 24,133.6 100.0 23,661.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Meksikosta (MX) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,872.0 8.6 2,686.0 8.3 2,623.7 8.4 2,367.7 7.2 1,877.1 5.9
00. Elävät eläimet 89.7 0.3 83.2 0.3 57.1 0.2 59.9 0.2 48.2 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 158.0 0.5 159.3 0.5 177.9 0.6 225.2 0.7 203.3 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11.8 0.0 13.4 0.0 11.6 0.0 11.6 0.0 10.0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 54.2 0.2 54.8 0.2 45.7 0.1 39.0 0.1 50.3 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 165.1 0.5 156.9 0.5 163.7 0.5 167.10 0.5 171.9 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 2,114.1 6.3 1,929.2 6.0 1,829.0 5.8 1,540.3 4.7 1,084.10 3.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 131.0 0.4 142.2 0.4 191.4 0.6 157.5 0.5 142.6 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 79.7 0.2 81.9 0.3 84.7 0.3 91.4 0.3 93.6 0.3
08. Rehuaineet 8.7 0.0 8.1 0.0 10.2 0.0 12.7 0.0 9.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 59.10 0.2 57.6 0.2 52.8 0.2 62.6 0.2 63.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 726.8 2.2 766.9 2.4 784.4 2.5 916.7 2.8 879.10 2.8
11. Juomat 718.2 2.2 760.6 2.4 775.3 2.5 900.9 2.7 869.2 2.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 8.7 0.0 6.3 0.0 9.2 0.0 15.9 0.0 10.8 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 240.2 0.7 252.8 0.8 266.1 0.8 276.5 0.8 268.6 0.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 2.3 0.0 1.5 0.0 2.3 0.0 1.6 0.0 0.10 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10.9 0.0 14.5 0.0 10.2 0.0 11.6 0.0 15.5 0.0
24. Puutavara ja korkki 21.2 0.1 21.8 0.1 22.0 0.1 25.1 0.1 26.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 1.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 31.4 0.1 39.2 0.1 32.3 0.1 22.8 0.1 28.9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 141.0 0.4 144.5 0.4 170.8 0.5 184.9 0.6 162.1 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 31.5 0.1 29.5 0.1 27.3 0.1 28.8 0.1 32.10 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,072.2 3.2 1,201.10 3.7 1,324.7 4.2 1,468.5 4.4 1,695.3 5.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,071.9 3.2 1,201.1 3.7 1,324.0 4.2 1,467.7 4.4 1,693.9 5.3
34. Kaasut 0.3 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 26.6 0.1 22.8 0.1 15.9 0.1 18.10 0.1 16.6 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.10 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 25.6 0.1 21.5 0.1 14.7 0.0 17.5 0.1 15.4 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.6 0.0 0.4 0.0 0.10 0.0 0.10 0.0 0.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 699.1 2.1 699.7 2.2 674.9 2.2 725.1 2.2 758.5 2.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 39.6 0.1 60.1 0.2 64.2 0.2 56.6 0.2 57.8 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 60.1 0.2 64.3 0.2 50.10 0.2 60.9 0.2 59.3 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 27.7 0.1 25.10 0.1 22.9 0.1 26.6 0.1 25.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 53.9 0.2 54.5 0.2 47.5 0.2 54.3 0.2 53.5 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 156.0 0.5 146.3 0.5 138.4 0.4 156.8 0.5 160.10 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 33.4 0.1 17.1 0.1 19.4 0.1 1.9 0.0 5.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 102.7 0.3 114.6 0.4 125.9 0.4 136.3 0.4 167.2 0.5
58. Muovit, valmistetut 139.1 0.4 142.2 0.4 140.7 0.4 157.3 0.5 151.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 86.10 0.3 75.2 0.2 65.2 0.2 74.8 0.2 77.9 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,368.2 7.1 2,369.8 7.4 2,299.9 7.3 2,514.6 7.6 2,563.3 8.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 14.1 0.0 12.1 0.0 14.3 0.0 16.4 0.0 12.7 0.0
62. Kumituotteet 276.1 0.8 257.1 0.8 254.5 0.8 274.8 0.8 284.6 0.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 39.7 0.1 38.10 0.1 38.7 0.1 42.1 0.1 40.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 111.3 0.3 114.5 0.4 110.6 0.4 116.6 0.4 110.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 216.7 0.6 213.3 0.7 207.3 0.7 227.0 0.7 225.1 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 268.7 0.8 274.7 0.9 258.1 0.8 277.9 0.8 275.7 0.9
67. Rauta ja teräs 310.7 0.9 382.1 1.2 326.0 1.0 433.6 1.3 477.4 1.5
68. Muut metallit 376.7 1.1 355.8 1.1 384.5 1.2 361.10 1.1 362.5 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 754.7 2.3 721.6 2.2 706.5 2.3 764.8 2.3 774.6 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20,748.1 62.1 19,857.8 61.7 19,176.9 61.1 20,201.2 61.2 19,386.9 60.8
71. Voimakoneet ja moottorit 1,369.9 4.1 1,187.4 3.7 1,147.1 3.7 1,181.2 3.6 1,179.6 3.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 316.1 0.9 324.7 1.0 296.0 0.9 317.0 1.0 326.8 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 25.2 0.1 23.1 0.1 21.9 0.1 23.7 0.1 24.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,055.8 6.2 1,820.2 5.7 1,786.3 5.7 1,909.5 5.8 1,895.9 5.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,607.8 7.8 2,585.4 8.0 2,302.4 7.3 2,467.9 7.5 2,525.2 7.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,022.6 6.1 1,935.2 6.0 1,995.4 6.4 2,212.7 6.7 2,271.4 7.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,024.5 12.0 3,738.1 11.6 3,564.4 11.4 3,868.9 11.7 3,808.5 11.9
78. Moottoriajoneuvot 8,218.6 24.6 8,090.2 25.1 7,899.1 25.2 8,057.5 24.4 7,212.1 22.6
79. Muut kuljetusvälineet 108.0 0.3 153.8 0.5 164.6 0.5 163.2 0.5 143.6 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,602.5 10.8 3,342.10 10.4 3,241.1 10.3 3,482.1 10.5 3,427.8 10.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 268.6 0.8 276.1 0.9 255.5 0.8 272.6 0.8 267.6 0.8
82. Huonekalut 823.1 2.5 720.1 2.2 720.1 2.3 764.9 2.3 734.4 2.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 12.3 0.0 12.3 0.0 13.2 0.0 15.2 0.0 14.4 0.0
84. Vaatteet 288.7 0.9 246.2 0.8 267.6 0.9 301.3 0.9 308.7 1.0
85. Jalkineet 39.0 0.1 36.6 0.1 38.2 0.1 54.1 0.2 50.7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 1,354.4 4.1 1,245.5 3.9 1,169.7 3.7 1,249.2 3.8 1,201.1 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 49.4 0.1 50.10 0.2 45.10 0.1 49.5 0.1 52.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 767.4 2.3 755.6 2.3 731.0 2.3 775.7 2.3 798.7 2.5
9. Muut tavarat 1,043.10 3.1 976.10 3.0 963.5 3.1 1,052.10 3.2 1,034.8 3.2
93. Erittelemätön 541.1 1.6 532.5 1.7 519.0 1.7 578.3 1.8 594.7 1.9
97. Kulta, ei monetaarinen 257.5 0.8 210.7 0.7 223.3 0.7 235.1 0.7 208.4 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 241.8 0.7 233.7 0.7 220.1 0.7 235.6 0.7 230.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 33,399.2 100.0 32,177.3 100.0 31,370.6 100.0 33,024.0 100.0 31,908.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu