Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Meksikon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä16,4 16,3 16,1 14,9 15,4
Tuonnista13,4 13,1 13,1 13,7 13,3
Tavaroiden ulkomaankaupasta14,6 14,3 14,2 14,2 14,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Meksikon kanssa, vienti Meksikoon ja tuonti Meksikosta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2021 Meksiko edusti 14,1 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 15,4 prosenttia USAn viennistä ja 13,3 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Meksiko oli Yhdysvaltain kolmanneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 58,7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Meksikon kanssa oli Yhdysvalloille 10,5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Meksikosta oli 15,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 34,6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Meksikosta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 7,9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7,8 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 7,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Meksikoon oli 25,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 24,1 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 11,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4,9 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 4,1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Meksikon kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 23,9 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 604,2 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 351,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 252,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 18,9 prosentilla ja viennin arvo 31,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 26,6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 24,3 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 98,7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 103,6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Meksikoon (MX) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.768,0 7,5 1.784,2 7,4 1.708,5 7,5 1.794,9 7,3 1.728,0 7,2
00. Elävät eläimet 18,1 0,1 14,5 0,1 17,6 0,1 25,1 0,1 20,5 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 355,5 1,5 371,9 1,5 334,7 1,5 348,8 1,4 358,5 1,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 168,6 0,7 176,8 0,7 162,8 0,7 160,9 0,7 170,5 0,7
03. Kala- ja kalavalmisteet 8,6 0,0 7,0 0,0 7,9 0,0 4,1 0,0 5,7 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 637,4 2,7 643,2 2,7 581,5 2,6 666,1 2,7 615,6 2,6
05. Hedelmät ja kasvikset 213,4 0,9 217,5 0,9 235,5 1,0 216,9 0,9 186,2 0,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 59,8 0,3 56,8 0,2 55,6 0,2 56,1 0,2 53,0 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 32,6 0,1 35,6 0,1 35,3 0,2 45,8 0,2 33,8 0,1
08. Rehuaineet 154,6 0,7 142,9 0,6 141,4 0,6 160,8 0,7 151,7 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 119,4 0,5 117,8 0,5 136,4 0,6 110,5 0,5 132,6 0,6
1. Juomat ja tupakka 28,4 0,1 27,5 0,1 37,3 0,2 29,5 0,1 30,7 0,1
11. Juomat 25,1 0,1 21,4 0,1 32,4 0,1 22,0 0,1 23,5 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,3 0,0 6,1 0,0 5,0 0,0 7,5 0,0 7,2 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 787,5 3,3 842,9 3,5 784,1 3,4 913,3 3,7 935,2 3,9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 12,1 0,1 12,1 0,1 12,3 0,1 9,6 0,0 11,0 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 157,7 0,7 192,0 0,8 209,4 0,9 298,7 1,2 307,2 1,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 43,2 0,2 45,6 0,2 43,8 0,2 44,9 0,2 41,3 0,2
24. Puutavara ja korkki 61,1 0,3 64,0 0,3 61,6 0,3 72,0 0,3 69,3 0,3
25. Paperimassa 78,8 0,3 91,8 0,4 92,4 0,4 98,1 0,4 88,6 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 51,1 0,2 51,8 0,2 53,2 0,2 56,8 0,2 64,7 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 34,8 0,1 33,5 0,1 42,8 0,2 48,4 0,2 29,1 0,1
28. Malmit ja metalliromu 303,4 1,3 308,9 1,3 207,5 0,9 208,5 0,9 260,1 1,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 45,1 0,2 43,2 0,2 61,0 0,3 76,4 0,3 63,9 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.556,8 15,0 3.370,4 13,9 3.286,1 14,4 3.656,5 14,9 3.812,3 15,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 18,1 0,1 16,0 0,1 14,8 0,1 17,0 0,1 20,0 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.619,3 11,1 2.334,3 9,7 2.136,3 9,4 2.289,2 9,4 2.696,0 11,2
34. Kaasut 919,4 3,9 1.020,1 4,2 1.135,0 5,0 1.350,4 5,5 1.096,3 4,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 52,8 0,2 62,1 0,3 65,0 0,3 77,4 0,3 92,7 0,4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 24,8 0,1 35,8 0,1 34,3 0,2 42,4 0,2 58,5 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 21,1 0,1 16,5 0,1 21,2 0,1 26,0 0,1 25,7 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 6,9 0,0 9,8 0,0 9,5 0,0 9,0 0,0 8,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.196,9 13,5 3.285,5 13,6 3.076,5 13,5 3.140,6 12,8 2.990,7 12,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 602,7 2,5 666,0 2,8 618,6 2,7 633,6 2,6 555,9 2,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 204,7 0,9 183,2 0,8 179,9 0,8 190,3 0,8 158,0 0,7
53. Väri- ja parkitusaineet 154,7 0,7 164,2 0,7 150,7 0,7 146,1 0,6 142,9 0,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 230,7 1,0 244,6 1,0 186,6 0,8 275,5 1,1 293,9 1,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 137,3 0,6 125,6 0,5 113,4 0,5 116,9 0,5 107,5 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 12,2 0,1 14,3 0,1 10,7 0,0 9,4 0,0 16,2 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 978,6 4,1 990,5 4,1 945,9 4,2 898,4 3,7 861,8 3,6
58. Muovit, valmistetut 357,1 1,5 376,1 1,6 353,6 1,6 355,3 1,5 354,1 1,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 518,9 2,2 520,9 2,2 517,0 2,3 515,0 2,1 500,4 2,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.058,1 12,9 3.050,3 12,6 2.868,5 12,6 2.878,7 11,8 2.852,0 11,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 27,1 0,1 29,9 0,1 23,6 0,1 21,7 0,1 23,0 0,1
62. Kumituotteet 233,8 1,0 233,6 1,0 218,4 1,0 239,9 1,0 268,1 1,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 36,2 0,2 36,1 0,1 42,3 0,2 44,9 0,2 41,1 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 352,9 1,5 363,8 1,5 350,1 1,5 357,8 1,5 360,3 1,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 331,3 1,4 356,6 1,5 317,4 1,4 322,9 1,3 328,3 1,4
66. Kivennäisainetuotteet 133,3 0,6 141,2 0,6 130,2 0,6 138,8 0,6 126,9 0,5
67. Rauta ja teräs 522,0 2,2 493,1 2,0 488,3 2,1 501,2 2,0 478,7 2,0
68. Muut metallit 653,6 2,8 601,7 2,5 596,1 2,6 510,1 2,1 488,7 2,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 767,9 3,2 794,4 3,3 701,9 3,1 741,5 3,0 736,8 3,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.782,7 37,1 9.241,1 38,2 8.501,8 37,3 9.333,6 38,1 9.181,0 38,1
71. Voimakoneet ja moottorit 765,8 3,2 1.066,8 4,4 891,3 3,9 890,0 3,6 962,3 4,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 315,2 1,3 310,3 1,3 296,1 1,3 334,0 1,4 334,7 1,4
73. Metalliteollisuuskoneet 111,3 0,5 112,7 0,5 110,0 0,5 119,8 0,5 129,1 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.068,7 4,5 1.083,3 4,5 1.010,8 4,4 1.072,2 4,4 1.072,3 4,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.044,3 4,4 1.228,6 5,1 1.121,0 4,9 1.260,5 5,2 1.111,8 4,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 471,6 2,0 501,8 2,1 452,1 2,0 602,7 2,5 522,5 2,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.917,4 12,3 2.892,4 12,0 2.732,8 12,0 2.935,1 12,0 2.768,3 11,5
78. Moottoriajoneuvot 1.636,5 6,9 1.657,2 6,9 1.473,8 6,5 1.686,7 6,9 1.669,7 6,9
79. Muut kuljetusvälineet 451,9 1,9 387,9 1,6 413,9 1,8 432,6 1,8 610,3 2,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.735,0 7,3 1.795,4 7,4 1.764,3 7,7 1.926,3 7,9 1.743,9 7,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 31,2 0,1 32,7 0,1 34,5 0,2 31,5 0,1 29,3 0,1
82. Huonekalut 103,3 0,4 104,7 0,4 96,5 0,4 101,8 0,4 101,8 0,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 9,4 0,0 11,4 0,0 10,1 0,0 11,5 0,0 10,3 0,0
84. Vaatteet 142,7 0,6 137,8 0,6 139,8 0,6 129,9 0,5 125,1 0,5
85. Jalkineet 8,5 0,0 8,1 0,0 7,8 0,0 7,7 0,0 9,3 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 517,0 2,2 565,5 2,3 498,6 2,2 544,9 2,2 539,3 2,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 54,4 0,2 52,3 0,2 49,6 0,2 51,8 0,2 48,9 0,2
89. Muut valmiit tavarat 868,5 3,7 882,8 3,7 927,5 4,1 1.047,2 4,3 879,8 3,7
9. Muut tavarat 694,8 2,9 721,6 3,0 692,1 3,0 722,2 3,0 722,8 3,0
93. Erittelemätön 15,0 0,1 12,6 0,1 30,2 0,1 24,3 0,1 19,6 0,1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 1,2 0,0 00 00 1,2 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 8,5 0,0 10,2 0,0 8,8 0,0 8,9 0,0 9,2 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 671,2 2,8 697,6 2,9 653,0 2,9 689,0 2,8 692,8 2,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 23.661,0 100,0 24.181,0 100,0 22.784,1 100,0 24.473,0 100,0 24.089,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Meksikosta (MX) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.877,0 5,9 1.842,6 5,7 1.918,5 6,0 2.180,2 6,3 2.503,8 7,2
00. Elävät eläimet 48,1 0,2 39,3 0,1 42,4 0,1 57,3 0,2 80,3 0,2
01. Liha ja lihatuotteet 203,3 0,6 183,2 0,6 190,8 0,6 209,2 0,6 205,7 0,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10,0 0,0 10,0 0,0 9,7 0,0 10,3 0,0 9,2 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 50,2 0,2 53,9 0,2 52,4 0,2 67,6 0,2 93,1 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 171,9 0,5 186,8 0,6 185,4 0,6 199,1 0,6 190,6 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 1.084,9 3,4 1.068,2 3,3 1.146,0 3,6 1.376,3 4,0 1.645,5 4,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 142,5 0,4 140,9 0,4 134,2 0,4 97,3 0,3 124,3 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 93,6 0,3 89,4 0,3 87,3 0,3 94,5 0,3 92,6 0,3
08. Rehuaineet 9,2 0,0 10,5 0,0 8,4 0,0 8,2 0,0 7,1 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 63,3 0,2 60,3 0,2 61,8 0,2 60,3 0,2 55,4 0,2
1. Juomat ja tupakka 879,9 2,8 908,4 2,8 835,7 2,6 876,7 2,6 837,8 2,4
11. Juomat 869,2 2,7 899,8 2,8 822,4 2,6 869,7 2,5 827,8 2,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10,8 0,0 8,6 0,0 13,3 0,0 6,9 0,0 10,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 268,5 0,8 260,9 0,8 242,9 0,8 258,6 0,8 253,5 0,7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,9 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0 2,3 0,0 2,0 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 15,4 0,0 15,8 0,0 15,3 0,0 10,5 0,0 10,7 0,0
24. Puutavara ja korkki 26,5 0,1 25,9 0,1 26,5 0,1 24,7 0,1 27,2 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,0 0,0 1,1 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0 1,2 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 28,8 0,1 36,4 0,1 27,6 0,1 30,6 0,1 26,1 0,1
28. Malmit ja metalliromu 162,0 0,5 151,6 0,5 136,2 0,4 152,8 0,4 147,1 0,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 32,9 0,1 28,5 0,1 33,9 0,1 35,8 0,1 38,7 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.695,2 5,3 1.472,8 4,6 1.551,1 4,8 1.500,4 4,4 1.498,1 4,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.693,9 5,3 1.469,4 4,6 1.549,1 4,8 1.499,0 4,4 1.496,8 4,3
34. Kaasut 1,3 0,0 3,4 0,0 2,1 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 16,6 0,1 23,6 0,1 20,7 0,1 22,7 0,1 21,4 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 15,4 0,0 22,5 0,1 19,3 0,1 20,3 0,1 19,9 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,6 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 1,5 0,0 0,9 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 758,5 2,4 800,7 2,5 816,4 2,5 827,7 2,4 804,5 2,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 57,8 0,2 65,2 0,2 63,0 0,2 80,5 0,2 69,6 0,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 59,2 0,2 61,3 0,2 66,9 0,2 66,1 0,2 65,6 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 25,8 0,1 30,2 0,1 29,4 0,1 26,1 0,1 28,3 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 53,5 0,2 52,7 0,2 66,5 0,2 65,5 0,2 54,8 0,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 160,9 0,5 170,8 0,5 154,1 0,5 160,3 0,5 161,1 0,5
56. Lannoitteet, valmistetut 5,0 0,0 1,8 0,0 11,0 0,0 2,0 0,0 13,6 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 167,1 0,5 165,2 0,5 183,8 0,6 169,6 0,5 153,6 0,4
58. Muovit, valmistetut 151,3 0,5 165,2 0,5 159,9 0,5 173,1 0,5 166,0 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 77,8 0,2 88,3 0,3 81,8 0,3 84,6 0,2 91,8 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.563,2 8,0 2.689,5 8,4 2.620,4 8,2 2.779,8 8,1 2.798,9 8,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 12,7 0,0 13,8 0,0 13,5 0,0 13,3 0,0 12,7 0,0
62. Kumituotteet 284,5 0,9 294,3 0,9 271,6 0,8 295,2 0,9 284,5 0,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 40,3 0,1 45,4 0,1 45,9 0,1 46,0 0,1 44,3 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 110,7 0,3 116,5 0,4 117,3 0,4 119,6 0,3 134,2 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 225,1 0,7 232,0 0,7 220,3 0,7 232,3 0,7 219,5 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 275,6 0,9 278,4 0,9 265,8 0,8 279,1 0,8 269,9 0,8
67. Rauta ja teräs 477,3 1,5 527,0 1,6 570,3 1,8 596,5 1,7 608,5 1,8
68. Muut metallit 362,4 1,1 379,0 1,2 344,7 1,1 360,2 1,0 394,5 1,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 774,6 2,4 803,1 2,5 770,9 2,4 837,6 2,4 830,7 2,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19.386,9 60,8 19.490,1 60,7 19.600,0 61,2 21.243,9 61,8 21.226,2 61,3
71. Voimakoneet ja moottorit 1.179,5 3,7 1.248,1 3,9 1.166,4 3,6 1.195,3 3,5 1.172,8 3,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 326,7 1,0 298,8 0,9 309,3 1,0 316,7 0,9 329,5 1,0
73. Metalliteollisuuskoneet 24,3 0,1 25,5 0,1 22,9 0,1 23,7 0,1 27,1 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.895,8 5,9 1.985,5 6,2 1.842,9 5,8 1.932,5 5,6 1.794,1 5,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.525,2 7,9 2.198,1 6,9 2.664,3 8,3 2.906,6 8,5 2.920,8 8,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.271,4 7,1 2.414,2 7,5 2.423,1 7,6 2.640,4 7,7 2.350,3 6,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.808,4 11,9 3.951,5 12,3 3.823,4 11,9 3.965,8 11,5 3.937,8 11,4
78. Moottoriajoneuvot 7.212,0 22,6 7.245,0 22,6 7.238,0 22,6 8.144,0 23,7 8.552,6 24,7
79. Muut kuljetusvälineet 143,5 0,4 123,4 0,4 109,6 0,3 119,0 0,3 141,2 0,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.427,7 10,7 3.583,3 11,2 3.496,9 10,9 3.634,4 10,6 3.601,3 10,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 267,6 0,8 265,6 0,8 258,1 0,8 276,6 0,8 270,7 0,8
82. Huonekalut 734,3 2,3 827,8 2,6 767,9 2,4 849,4 2,5 830,0 2,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 14,3 0,0 14,0 0,0 14,8 0,0 14,2 0,0 16,3 0,0
84. Vaatteet 308,7 1,0 301,6 0,9 294,1 0,9 299,5 0,9 300,2 0,9
85. Jalkineet 50,6 0,2 54,7 0,2 56,7 0,2 60,2 0,2 64,0 0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 1.201,1 3,8 1.228,9 3,8 1.240,4 3,9 1.244,4 3,6 1.235,3 3,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 52,6 0,2 53,2 0,2 48,5 0,2 44,7 0,1 45,0 0,1
89. Muut valmiit tavarat 798,6 2,5 837,3 2,6 816,4 2,5 845,4 2,5 839,9 2,4
9. Muut tavarat 1.034,8 3,2 1.016,5 3,2 945,3 2,9 1.033,4 3,0 1.075,9 3,1
93. Erittelemätön 594,6 1,9 572,7 1,8 543,5 1,7 626,6 1,8 646,7 1,9
97. Kulta, ei monetaarinen 208,4 0,7 207,3 0,6 178,4 0,6 165,2 0,5 206,2 0,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 230,8 0,7 235,2 0,7 222,4 0,7 240,5 0,7 220,2 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 31.908,4 100,0 32.088,4 100,0 32.048,2 100,0 34.357,9 100,0 34.621,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu