Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kanadan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä18.417.417.518.117.8
Tuonnista12.612.112.613.212.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta14.814.214.515.114.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kanadan kanssa, vienti Kanadaan ja tuonti Kanadasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Kanada oli Yhdysvaltain merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kanadan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 14.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 17.8 %:a ja 12.6 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 55.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 27.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Kanadan kanssa oli Yhdysvalloille 4.3 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kanadasta oli 34.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 30.0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kanadasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 22.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 6.1 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 4.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kanadaan oli 21.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 25.7 miljardia dollaria.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Kanadan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 29.1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 372.4 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 198.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 174.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 33.7 prosentilla ja viennin arvo 24.1886715027439. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 38.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 8.1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 24.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 8.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kanadaan (CA) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,097.3 7.5 1,979.8 7.9 2,064.4 8.1 2,087.0 7.8 2,090.5 8.1
00. Elävät eläimet 62.3 0.2 55.4 0.2 53.7 0.2 57.9 0.2 50.8 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 192.2 0.7 186.2 0.7 204.6 0.8 201.7 0.8 202.2 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 37.9 0.1 33.8 0.1 34.8 0.1 34.3 0.1 31.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 78.0 0.3 59.5 0.2 62.8 0.2 78.5 0.3 176.8 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 285.2 1.0 255.4 1.0 259.0 1.0 255.6 1.0 250.2 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 778.6 2.8 748.5 3.0 853.5 3.4 834.5 3.1 733.4 2.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 48.1 0.2 48.9 0.2 47.0 0.2 48.9 0.2 51.7 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 145.1 0.5 134.8 0.5 131.6 0.5 138.1 0.5 137.7 0.5
08. Rehuaineet 180.5 0.6 185.2 0.7 166.5 0.7 172.8 0.6 184.1 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 289.8 1.0 272.6 1.1 251.3 1.0 265.2 1.0 272.5 1.1
1. Juomat ja tupakka 164.8 0.6 161.3 0.6 160.5 0.6 175.6 0.7 167.0 0.6
11. Juomat 150.3 0.5 145.10 0.6 148.9 0.6 162.4 0.6 154.2 0.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 14.6 0.1 15.4 0.1 11.6 0.0 13.3 0.0 12.9 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 657.6 2.4 675.0 2.7 685.3 2.7 679.4 2.5 642.8 2.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.3 0.0 1.1 0.0 0.5 0.0 1.3 0.0 0.4 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 55.2 0.2 48.1 0.2 31.6 0.1 41.8 0.2 41.2 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 31.3 0.1 36.8 0.1 35.8 0.1 35.9 0.1 39.8 0.2
24. Puutavara ja korkki 125.0 0.4 120.9 0.5 110.0 0.4 120.4 0.5 109.3 0.4
25. Paperimassa 37.7 0.1 41.4 0.2 40.8 0.2 39.4 0.1 42.1 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 13.4 0.0 12.7 0.1 12.3 0.0 13.10 0.1 13.5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 57.10 0.2 58.6 0.2 54.7 0.2 68.5 0.3 71.8 0.3
28. Malmit ja metalliromu 240.3 0.9 264.5 1.1 314.9 1.2 304.4 1.1 282.1 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 95.7 0.3 91.5 0.4 85.2 0.3 54.2 0.2 43.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,794.4 6.4 1,877.9 7.5 1,660.8 6.5 1,800.7 6.8 1,906.1 7.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 14.1 0.1 52.4 0.2 65.3 0.3 66.1 0.2 62.10 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,525.10 5.5 1,617.9 6.4 1,426.2 5.6 1,578.3 5.9 1,654.6 6.4
34. Kaasut 197.2 0.7 186.4 0.7 133.2 0.5 128.3 0.5 151.7 0.6
35. Sähkövirta 57.3 0.2 21.4 0.1 36.3 0.1 28.2 0.1 37.0 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 55.8 0.2 50.5 0.2 58.5 0.2 57.9 0.2 57.10 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 13.8 0.0 9.2 0.0 14.2 0.1 12.10 0.0 11.9 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 36.8 0.1 35.5 0.1 38.5 0.2 40.1 0.2 39.7 0.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 5.4 0.0 5.9 0.0 5.9 0.0 4.9 0.0 6.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,535.1 12.7 3,295.0 13.1 3,453.4 13.6 4,066.2 15.2 3,644.7 14.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 345.7 1.2 367.0 1.5 384.4 1.5 401.5 1.5 387.9 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 156.5 0.6 143.7 0.6 137.2 0.5 152.3 0.6 125.5 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 207.0 0.7 198.6 0.8 195.5 0.8 207.3 0.8 202.1 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 523.4 1.9 448.4 1.8 631.2 2.5 1,159.2 4.3 823.1 3.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 452.2 1.6 426.1 1.7 379.1 1.5 421.1 1.6 443.2 1.7
56. Lannoitteet, valmistetut 144.2 0.5 168.8 0.7 162.9 0.6 74.5 0.3 101.7 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 571.8 2.1 592.10 2.4 640.6 2.5 679.8 2.5 719.4 2.8
58. Muovit, valmistetut 321.8 1.2 321.6 1.3 318.0 1.3 327.6 1.2 314.9 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 813.0 2.9 628.2 2.5 604.9 2.4 643.2 2.4 527.3 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,857.9 13.8 3,460.9 13.8 3,502.3 13.8 3,529.1 13.2 3,289.8 12.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 7.5 0.0 8.4 0.0 7.6 0.0 7.1 0.0 6.7 0.0
62. Kumituotteet 317.2 1.1 279.4 1.1 289.8 1.1 283.7 1.1 272.4 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 117.3 0.4 115.7 0.5 116.4 0.5 120.2 0.5 117.4 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 465.9 1.7 443.4 1.8 450.4 1.8 473.9 1.8 490.5 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 247.4 0.9 233.1 0.9 236.10 0.9 231.2 0.9 231.3 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 343.6 1.2 333.6 1.3 328.5 1.3 356.2 1.3 340.9 1.3
67. Rauta ja teräs 529.0 1.9 521.5 2.1 500.0 2.0 570.8 2.1 538.9 2.1
68. Muut metallit 1,026.1 3.7 766.3 3.0 829.3 3.3 726.8 2.7 545.8 2.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 804.4 2.9 759.9 3.0 743.6 2.9 759.5 2.8 746.3 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11,743.0 42.1 9,753.5 38.8 9,807.7 38.6 10,340.4 38.8 10,137.1 39.4
71. Voimakoneet ja moottorit 748.3 2.7 631.3 2.5 570.6 2.2 688.6 2.6 606.9 2.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 998.7 3.6 1,042.9 4.1 972.3 3.8 986.1 3.7 998.5 3.9
73. Metalliteollisuuskoneet 137.2 0.5 105.7 0.4 98.6 0.4 99.10 0.4 106.5 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,689.3 6.1 1,570.6 6.2 1,654.7 6.5 1,631.8 6.1 1,553.5 6.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 836.6 3.0 646.2 2.6 605.7 2.4 695.3 2.6 649.6 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 688.2 2.5 589.8 2.3 550.4 2.2 584.4 2.2 582.9 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,465.2 5.3 1,233.3 4.9 1,238.2 4.9 1,275.4 4.8 1,259.6 4.9
78. Moottoriajoneuvot 4,515.6 16.2 3,349.8 13.3 3,432.8 13.5 3,574.2 13.4 3,559.7 13.8
79. Muut kuljetusvälineet 664.4 2.4 584.3 2.3 684.8 2.7 805.1 3.0 820.4 3.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,649.4 9.5 2,441.0 9.7 2,503.8 9.9 2,398.4 9.0 2,418.5 9.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 136.7 0.5 130.3 0.5 139.3 0.5 132.1 0.5 139.5 0.5
82. Huonekalut 321.5 1.2 305.7 1.2 333.1 1.3 326.0 1.2 306.1 1.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 40.8 0.1 35.2 0.1 34.2 0.1 34.9 0.1 41.1 0.2
84. Vaatteet 200.7 0.7 176.1 0.7 143.5 0.6 146.2 0.5 163.3 0.6
85. Jalkineet 30.1 0.1 27.2 0.1 24.3 0.1 23.2 0.1 24.0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 673.7 2.4 575.1 2.3 556.8 2.2 555.9 2.1 547.0 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 85.0 0.3 78.7 0.3 77.2 0.3 82.8 0.3 81.4 0.3
89. Muut valmiit tavarat 1,161.3 4.2 1,112.10 4.4 1,195.7 4.7 1,097.7 4.1 1,116.4 4.3
9. Muut tavarat 1,326.2 4.8 1,468.8 5.8 1,496.9 5.9 1,535.7 5.8 1,367.9 5.3
93. Erittelemätön 16.7 0.1 16.7 0.1 30.1 0.1 45.1 0.2 16.4 0.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 1.7 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 283.5 1.0 267.10 1.1 396.5 1.6 311.9 1.2 277.4 1.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,013.9 3.6 1,177.5 4.7 1,067.0 4.2 1,173.8 4.4 1,069.9 4.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 27,881.2 100.0 25,163.4 100.0 25,393.2 100.0 26,670.1 100.025,721.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kanadasta (CA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,135.9 7.2 2,411.7 8.8 2,789.4 9.6 2,857.7 8.9 2,637.4 8.8
00. Elävät eläimet 147.9 0.5 145.4 0.5 119.3 0.4 117.0 0.4 121.6 0.4
01. Liha ja lihatuotteet 306.3 1.0 335.0 1.2 359.2 1.2 380.9 1.2 370.5 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 19.10 0.1 17.7 0.1 18.9 0.1 20.1 0.1 16.1 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 175.1 0.6 475.4 1.7 794.10 2.7 796.3 2.5 592.3 2.0
04. Vilja ja viljatuotteet 485.2 1.6 449.7 1.6 468.7 1.6 470.1 1.5 460.9 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 353.5 1.2 385.3 1.4 431.5 1.5 442.9 1.4 482.4 1.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 70.2 0.2 61.5 0.2 69.2 0.2 73.8 0.2 69.4 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 175.9 0.6 168.5 0.6 180.9 0.6 180.0 0.6 191.8 0.6
08. Rehuaineet 198.1 0.7 186.6 0.7 162.5 0.6 173.2 0.5 161.4 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 204.2 0.7 186.9 0.7 184.6 0.6 203.9 0.6 171.5 0.6
1. Juomat ja tupakka 98.7 0.3 101.10 0.4 110.5 0.4 107.0 0.3 102.7 0.3
11. Juomat 95.1 0.3 97.5 0.4 107.4 0.4 103.9 0.3 98.10 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.7 0.0 4.5 0.0 3.1 0.0 3.2 0.0 3.7 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,914.6 6.4 2,017.8 7.3 2,347.9 8.1 2,359.5 7.3 1,635.10 5.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 5.7 0.0 2.8 0.0 2.0 0.0 2.1 0.0 1.7 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 66.1 0.2 51.7 0.2 46.4 0.2 58.5 0.2 45.9 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 13.0 0.0 11.2 0.0 10.5 0.0 9.8 0.0 10.5 0.0
24. Puutavara ja korkki 1,175.6 3.9 1,280.1 4.7 1,619.6 5.6 1,580.6 4.9 881.2 2.9
25. Paperimassa 163.1 0.5 168.5 0.6 154.4 0.5 172.3 0.5 180.7 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.4 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 1.6 0.0 1.3 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 59.10 0.2 74.7 0.3 104.4 0.4 106.4 0.3 81.10 0.3
28. Malmit ja metalliromu 339.5 1.1 310.0 1.1 314.4 1.1 369.5 1.1 382.5 1.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 90.8 0.3 117.7 0.4 95.1 0.3 59.0 0.2 50.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7,821.2 26.2 7,017.3 25.5 7,567.5 26.0 8,920.7 27.8 8,976.10 29.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 55.6 0.2 53.5 0.2 60.10 0.2 74.5 0.2 64.4 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6,730.8 22.6 6,227.0 22.7 6,673.4 22.9 7,950.5 24.7 7,632.4 25.5
34. Kaasut 865.9 2.9 622.7 2.3 662.9 2.3 715.8 2.2 876.8 2.9
35. Sähkövirta 169.1 0.6 114.3 0.4 170.4 0.6 180.1 0.6 403.4 1.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 233.10 0.8 233.7 0.9 290.9 1.0 320.4 1.0 402.4 1.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 25.5 0.1 21.3 0.1 25.2 0.1 32.6 0.1 29.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 199.8 0.7 205.4 0.7 256.9 0.9 280.9 0.9 366.4 1.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 8.8 0.0 7.1 0.0 8.9 0.0 6.9 0.0 6.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,634.4 8.8 2,629.4 9.6 2,621.8 9.0 2,772.9 8.6 2,797.5 9.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 312.4 1.0 283.5 1.0 289.5 1.0 327.2 1.0 288.7 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 210.3 0.7 216.7 0.8 221.4 0.8 227.5 0.7 225.8 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 93.4 0.3 88.7 0.3 89.6 0.3 98.6 0.3 82.10 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 407.8 1.4 421.10 1.5 405.4 1.4 457.9 1.4 493.1 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 192.5 0.6 172.10 0.6 183.10 0.6 199.5 0.6 185.1 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 251.4 0.8 305.2 1.1 318.9 1.1 263.1 0.8 267.9 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 566.3 1.9 556.5 2.0 551.8 1.9 592.5 1.8 683.9 2.3
58. Muovit, valmistetut 291.1 1.0 285.4 1.0 303.8 1.0 316.2 1.0 290.2 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 309.4 1.0 298.8 1.1 257.9 0.9 290.9 0.9 280.2 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,300.3 14.4 4,250.0 15.5 4,399.3 15.1 4,586.9 14.3 4,336.3 14.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.6 0.0 1.0 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0
62. Kumituotteet 247.3 0.8 214.4 0.8 227.9 0.8 209.6 0.7 194.4 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 654.5 2.2 698.6 2.5 774.4 2.7 837.2 2.6 750.4 2.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 550.7 1.8 518.9 1.9 510.9 1.8 537.5 1.7 541.10 1.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 95.4 0.3 87.10 0.3 93.0 0.3 92.7 0.3 86.8 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 202.4 0.7 218.2 0.8 212.2 0.7 212.4 0.7 198.3 0.7
67. Rauta ja teräs 642.1 2.2 633.7 2.3 681.0 2.3 744.2 2.3 738.8 2.5
68. Muut metallit 1,373.3 4.6 1,386.4 5.0 1,382.7 4.8 1,411.6 4.4 1,322.6 4.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 533.6 1.8 491.1 1.8 516.9 1.8 541.2 1.7 502.4 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7,160.7 24.0 5,304.0 19.3 5,441.0 18.7 6,545.1 20.4 5,652.8 18.9
71. Voimakoneet ja moottorit 667.9 2.2 517.1 1.9 613.3 2.1 615.3 1.9 574.3 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 439.6 1.5 380.7 1.4 394.3 1.4 383.6 1.2 415.4 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 68.0 0.2 86.10 0.3 65.3 0.2 54.7 0.2 57.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 903.9 3.0 784.7 2.9 786.3 2.7 861.4 2.7 820.8 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 64.10 0.2 64.1 0.2 60.9 0.2 69.9 0.2 70.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 162.7 0.5 152.6 0.6 131.7 0.5 171.3 0.5 169.4 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 447.3 1.5 401.8 1.5 426.5 1.5 432.8 1.3 410.7 1.4
78. Moottoriajoneuvot 3,901.2 13.1 2,598.4 9.5 2,384.4 8.2 3,311.3 10.3 2,760.8 9.2
79. Muut kuljetusvälineet 505.6 1.7 317.9 1.2 578.8 2.0 645.2 2.0 373.4 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,480.6 5.0 1,338.6 4.9 1,330.3 4.6 1,473.4 4.6 1,466.8 4.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 79.9 0.3 79.3 0.3 82.2 0.3 90.7 0.3 86.9 0.3
82. Huonekalut 325.4 1.1 293.7 1.1 321.2 1.1 346.0 1.1 316.6 1.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4.5 0.0 3.3 0.0 4.0 0.0 5.6 0.0 5.7 0.0
84. Vaatteet 47.4 0.2 44.1 0.2 42.7 0.1 51.1 0.2 48.10 0.2
85. Jalkineet 3.5 0.0 2.10 0.0 2.9 0.0 3.6 0.0 3.9 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 324.0 1.1 310.1 1.1 290.1 1.0 319.8 1.0 270.9 0.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 8.7 0.0 6.4 0.0 6.3 0.0 7.5 0.0 6.9 0.0
89. Muut valmiit tavarat 687.6 2.3 599.2 2.2 581.2 2.0 649.4 2.0 727.2 2.4
9. Muut tavarat 2,018.2 6.8 2,166.2 7.9 2,184.5 7.5 2,183.10 6.8 1,970.6 6.6
93. Erittelemätön 1,501.5 5.0 1,527.6 5.6 1,618.5 5.6 1,579.10 4.9 1,320.8 4.4
97. Kulta, ei monetaarinen 138.4 0.5 248.5 0.9 167.7 0.6 220.1 0.7 281.2 0.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 230.1 0.8 216.6 0.8 208.1 0.7 218.8 0.7 211.6 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 29,798.2 100.0 27,470.3 100.0 29,082.7 100.0 32,127.2 100.0 29,978.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu