Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kanadan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/11 - 2022/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/11
%
2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
Viennistä17,7 17,3 16,7 16,8 18,1
Tuonnista13,0 12,8 13,0 13,2 13,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta14,8 14,5 14,4 14,6 15,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kanadan kanssa, vienti Kanadaan ja tuonti Kanadasta vuoden 2022 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Kanada oli Yhdysvaltain merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kauppa Kanadan kanssa edusti vuoden 2022 maaliskuussa 15,3 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 18,1 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 13,6 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 72,9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 26,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Kanadan kanssa oli Yhdysvalloille 8,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kanadasta oli 35,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 40,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kanadasta olivat Sitc333 (raakaöljy), joka edusti 25,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 7,4 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 3,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kanadaan oli 16,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 32,4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 4,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4,1 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 3,9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-maaliskuun aikana

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Kanadan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-maaliskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-maaliskuussa. Kasvua oli peräti 23,2 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 185,8 miljardiin dollariin. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 103,6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 82,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 30,2 prosentilla ja viennin arvo 15,4 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 25,9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 3,5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 21,3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 8,3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kanadaan (CA) jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.193,1 7,9 2.259,6 8,2 2.040,3 8,3 2.099,0 8,3 2.546,9 7,9
00. Elävät eläimet 51,5 0,2 27,3 0,1 33,8 0,1 25,6 0,1 32,2 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 194,5 0,7 217,7 0,8 170,4 0,7 181,1 0,7 229,0 0,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 37,9 0,1 47,9 0,2 30,6 0,1 35,3 0,1 56,8 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 149,5 0,5 105,1 0,4 82,0 0,3 78,9 0,3 85,6 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 360,5 1,3 419,4 1,5 355,5 1,4 399,8 1,6 486,0 1,5
05. Hedelmät ja kasvikset 733,4 2,7 759,4 2,8 739,7 3,0 722,4 2,9 837,3 2,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 47,1 0,2 44,6 0,2 42,6 0,2 46,5 0,2 62,8 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 159,4 0,6 147,9 0,5 130,6 0,5 138,3 0,5 176,8 0,5
08. Rehuaineet 194,3 0,7 219,8 0,8 203,5 0,8 201,3 0,8 237,0 0,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 265,1 1,0 270,5 1,0 251,4 1,0 269,7 1,1 343,4 1,1
1. Juomat ja tupakka 153,4 0,6 127,1 0,5 115,9 0,5 133,4 0,5 193,2 0,6
11. Juomat 143,7 0,5 114,8 0,4 109,2 0,4 120,6 0,5 170,5 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 9,7 0,0 12,3 0,0 6,6 0,0 12,8 0,1 22,7 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 708,0 2,6 601,8 2,2 579,1 2,4 572,3 2,3 712,8 2,2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 45,4 0,2 45,1 0,2 40,1 0,2 43,8 0,2 70,3 0,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 37,6 0,1 31,3 0,1 35,0 0,1 35,6 0,1 42,1 0,1
24. Puutavara ja korkki 86,6 0,3 87,9 0,3 95,7 0,4 100,1 0,4 131,4 0,4
25. Paperimassa 50,6 0,2 40,6 0,1 45,2 0,2 36,3 0,1 43,1 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 12,9 0,0 13,6 0,0 13,4 0,1 12,5 0,0 14,9 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 58,8 0,2 59,4 0,2 53,6 0,2 50,1 0,2 71,4 0,2
28. Malmit ja metalliromu 357,8 1,3 269,4 1,0 232,8 0,9 217,2 0,9 234,7 0,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 58,1 0,2 54,4 0,2 63,1 0,3 76,0 0,3 104,5 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.487,5 9,0 2.486,4 9,0 2.258,6 9,2 2.079,2 8,2 2.546,3 7,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 72,0 0,3 88,8 0,3 46,8 0,2 21,8 0,1 32,1 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.068,4 7,5 1.942,8 7,1 1.721,1 7,0 1.776,7 7,0 2.185,8 6,7
34. Kaasut 290,5 1,1 372,6 1,4 412,5 1,7 252,9 1,0 273,8 0,8
35. Sähkövirta 56,7 0,2 82,1 0,3 78,2 0,3 27,7 0,1 54,6 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 59,1 0,2 65,2 0,2 70,3 0,3 69,5 0,3 85,9 0,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 10,7 0,0 14,7 0,1 12,4 0,1 9,9 0,0 12,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 42,1 0,2 45,0 0,2 52,3 0,2 52,8 0,2 65,0 0,2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 6,3 0,0 5,5 0,0 5,7 0,0 6,9 0,0 8,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.376,0 15,8 3.643,3 13,2 3.688,7 15,0 3.386,4 13,4 4.331,2 13,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 527,5 1,9 520,8 1,9 503,7 2,1 463,5 1,8 548,0 1,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 130,0 0,5 142,3 0,5 131,2 0,5 135,0 0,5 157,8 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 183,7 0,7 183,6 0,7 171,9 0,7 182,7 0,7 245,5 0,8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.501,1 5,4 750,7 2,7 758,7 3,1 413,2 1,6 561,6 1,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 456,3 1,7 433,2 1,6 385,5 1,6 417,1 1,6 533,8 1,6
56. Lannoitteet, valmistetut 156,1 0,6 175,9 0,6 182,6 0,7 213,4 0,8 274,0 0,8
57. Muovit, valmistamattomat 681,0 2,5 612,4 2,2 671,2 2,7 653,0 2,6 815,7 2,5
58. Muovit, valmistetut 302,4 1,1 299,1 1,1 303,2 1,2 313,7 1,2 402,9 1,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 437,8 1,6 525,5 1,9 580,8 2,4 594,9 2,4 791,9 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.226,3 11,7 3.058,7 11,1 3.185,6 13,0 3.362,0 13,3 4.140,6 12,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 8,2 0,0 7,7 0,0 6,1 0,0 7,3 0,0 8,0 0,0
62. Kumituotteet 252,7 0,9 250,9 0,9 268,0 1,1 293,1 1,2 342,2 1,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 104,8 0,4 101,1 0,4 105,8 0,4 107,1 0,4 134,3 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 497,8 1,8 486,0 1,8 474,1 1,9 481,4 1,9 580,3 1,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 222,9 0,8 218,0 0,8 234,5 1,0 238,9 0,9 289,2 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 330,8 1,2 297,3 1,1 288,9 1,2 311,6 1,2 383,8 1,2
67. Rauta ja teräs 593,4 2,1 531,5 1,9 586,9 2,4 586,5 2,3 753,0 2,3
68. Muut metallit 474,9 1,7 454,1 1,7 516,7 2,1 616,2 2,4 724,4 2,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 740,7 2,7 712,2 2,6 704,8 2,9 719,9 2,8 925,4 2,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10.313,5 37,3 10.519,9 38,2 9.090,8 37,0 9.966,7 39,4 13.176,9 40,6
71. Voimakoneet ja moottorit 676,4 2,4 598,9 2,2 553,6 2,3 698,0 2,8 796,7 2,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 753,4 2,7 829,1 3,0 783,3 3,2 786,1 3,1 1.118,8 3,5
73. Metalliteollisuuskoneet 95,9 0,3 122,1 0,4 96,8 0,4 96,3 0,4 130,2 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.470,2 5,3 1.490,5 5,4 1.407,0 5,7 1.538,9 6,1 1.989,8 6,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 730,5 2,6 859,7 3,1 678,1 2,8 685,5 2,7 837,9 2,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 705,6 2,6 835,4 3,0 584,6 2,4 582,8 2,3 756,5 2,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.367,3 4,9 1.407,8 5,1 1.302,4 5,3 1.415,2 5,6 1.749,4 5,4
78. Moottoriajoneuvot 3.705,0 13,4 3.607,6 13,1 3.017,5 12,3 3.517,8 13,9 4.774,2 14,7
79. Muut kuljetusvälineet 809,3 2,9 768,7 2,8 667,5 2,7 646,2 2,6 1.023,4 3,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.688,8 9,7 2.634,9 9,6 2.303,8 9,4 2.323,5 9,2 3.036,2 9,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 146,8 0,5 144,6 0,5 128,5 0,5 124,5 0,5 165,1 0,5
82. Huonekalut 300,9 1,1 292,0 1,1 279,2 1,1 285,0 1,1 371,8 1,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 54,3 0,2 54,4 0,2 37,6 0,2 37,6 0,1 48,9 0,2
84. Vaatteet 196,4 0,7 181,2 0,7 155,5 0,6 149,7 0,6 199,6 0,6
85. Jalkineet 26,7 0,1 25,5 0,1 26,0 0,1 27,3 0,1 33,4 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 553,4 2,0 602,1 2,2 522,4 2,1 543,9 2,2 723,5 2,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 83,4 0,3 90,5 0,3 68,4 0,3 75,5 0,3 94,1 0,3
89. Muut valmiit tavarat 1.326,9 4,8 1.244,5 4,5 1.086,0 4,4 1.080,1 4,3 1.399,7 4,3
9. Muut tavarat 1.424,8 5,2 2.115,5 7,7 1.229,6 5,0 1.291,6 5,1 1.647,5 5,1
93. Erittelemätön 23,6 0,1 26,6 0,1 20,1 0,1 22,5 0,1 25,4 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 282,1 1,0 329,9 1,2 561,1 2,3 277,5 1,1 432,8 1,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.112,9 4,0 1.752,1 6,4 643,4 2,6 981,5 3,9 1.161,0 3,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 27.630,5 100,0 27.512,3 100,0 24.562,7 100,0 25.283,6 100,0 32.417,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kanadasta (CA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.513,3 7,4 2.271,6 6,9 2.276,4 7,1 2.195,2 7,1 2.727,8 6,7
00. Elävät eläimet 146,9 0,4 141,7 0,4 141,2 0,4 159,5 0,5 217,8 0,5
01. Liha ja lihatuotteet 419,0 1,2 337,5 1,0 363,0 1,1 376,4 1,2 418,3 1,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 21,4 0,1 16,4 0,0 20,3 0,1 18,1 0,1 23,4 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 270,7 0,8 304,1 0,9 229,3 0,7 195,9 0,6 215,2 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 578,6 1,7 519,6 1,6 553,2 1,7 505,5 1,6 630,7 1,6
05. Hedelmät ja kasvikset 424,0 1,3 342,2 1,0 350,0 1,1 329,0 1,1 458,6 1,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 87,3 0,3 79,0 0,2 80,6 0,3 75,2 0,2 99,6 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 204,4 0,6 186,1 0,6 182,1 0,6 197,1 0,6 228,7 0,6
08. Rehuaineet 155,4 0,5 149,0 0,5 162,7 0,5 153,2 0,5 190,9 0,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 205,7 0,6 196,1 0,6 193,9 0,6 185,2 0,6 244,5 0,6
1. Juomat ja tupakka 117,4 0,3 106,1 0,3 99,2 0,3 95,8 0,3 115,9 0,3
11. Juomat 97,9 0,3 98,0 0,3 92,2 0,3 90,0 0,3 112,8 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 19,5 0,1 8,1 0,0 7,0 0,0 5,9 0,0 3,1 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.630,2 4,8 1.364,6 4,1 1.433,1 4,4 1.652,5 5,3 2.068,7 5,1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 2,0 0,0 2,9 0,0 7,9 0,0 10,5 0,0 0,9 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 58,5 0,2 43,5 0,1 49,0 0,2 53,1 0,2 72,8 0,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 14,1 0,0 12,7 0,0 10,4 0,0 10,9 0,0 13,5 0,0
24. Puutavara ja korkki 713,3 2,1 623,8 1,9 749,3 2,3 928,9 3,0 1.198,4 3,0
25. Paperimassa 185,9 0,6 185,3 0,6 176,1 0,5 171,1 0,6 197,9 0,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,2 0,0 1,8 0,0 0,8 0,0 1,2 0,0 1,6 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 101,6 0,3 83,2 0,3 80,4 0,2 73,2 0,2 87,3 0,2
28. Malmit ja metalliromu 406,0 1,2 350,3 1,1 293,7 0,9 329,4 1,1 400,3 1,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 147,6 0,4 61,1 0,2 65,5 0,2 74,3 0,2 95,9 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 11.075,3 32,8 11.212,7 33,9 11.953,9 37,1 11.068,5 35,8 13.853,0 34,2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 70,3 0,2 50,6 0,2 48,2 0,1 41,7 0,1 48,7 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 9.474,6 28,1 9.278,9 28,1 9.075,1 28,2 9.034,7 29,2 12.032,0 29,7
34. Kaasut 1.246,3 3,7 1.653,0 5,0 2.604,6 8,1 1.615,0 5,2 1.553,4 3,8
35. Sähkövirta 284,2 0,8 230,3 0,7 226,0 0,7 377,2 1,2 219,0 0,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 320,5 0,9 334,8 1,0 299,3 0,9 304,0 1,0 402,2 1,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 32,3 0,1 35,3 0,1 31,8 0,1 28,0 0,1 43,8 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 274,5 0,8 288,8 0,9 249,2 0,8 264,5 0,9 336,0 0,8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 13,8 0,0 10,7 0,0 18,3 0,1 11,5 0,0 22,4 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.955,4 8,8 2.788,8 8,4 2.706,8 8,4 2.643,7 8,5 3.605,7 8,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 268,4 0,8 251,6 0,8 300,9 0,9 279,6 0,9 310,7 0,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 236,2 0,7 239,5 0,7 250,9 0,8 266,6 0,9 319,9 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 85,4 0,3 83,6 0,3 96,3 0,3 92,4 0,3 109,3 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 434,4 1,3 468,8 1,4 328,7 1,0 286,2 0,9 564,9 1,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 203,4 0,6 193,8 0,6 166,2 0,5 167,2 0,5 256,2 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 419,8 1,2 419,5 1,3 336,7 1,0 374,4 1,2 607,5 1,5
57. Muovit, valmistamattomat 682,1 2,0 564,4 1,7 638,2 2,0 585,9 1,9 701,6 1,7
58. Muovit, valmistetut 311,9 0,9 275,5 0,8 303,7 0,9 299,1 1,0 376,9 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 313,8 0,9 292,1 0,9 285,2 0,9 292,4 0,9 358,7 0,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.607,4 13,7 4.203,2 12,7 4.394,5 13,6 4.126,9 13,3 5.280,4 13,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0
62. Kumituotteet 232,5 0,7 206,0 0,6 208,3 0,6 196,6 0,6 258,9 0,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 520,2 1,5 492,4 1,5 540,7 1,7 583,2 1,9 879,7 2,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 562,9 1,7 557,6 1,7 581,1 1,8 543,7 1,8 662,1 1,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 93,5 0,3 87,8 0,3 78,6 0,2 83,4 0,3 98,7 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 185,9 0,6 171,6 0,5 164,5 0,5 154,4 0,5 206,2 0,5
67. Rauta ja teräs 808,2 2,4 839,4 2,5 872,7 2,7 716,7 2,3 951,4 2,4
68. Muut metallit 1.687,1 5,0 1.362,3 4,1 1.457,1 4,5 1.372,0 4,4 1.607,2 4,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 516,0 1,5 484,9 1,5 490,6 1,5 475,8 1,5 614,7 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.846,2 20,3 7.100,5 21,5 5.600,4 17,4 5.714,7 18,5 8.366,1 20,7
71. Voimakoneet ja moottorit 682,6 2,0 645,0 2,0 610,9 1,9 571,5 1,8 805,0 2,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 441,9 1,3 455,5 1,4 414,1 1,3 451,6 1,5 558,3 1,4
73. Metalliteollisuuskoneet 60,3 0,2 55,5 0,2 57,4 0,2 60,4 0,2 78,5 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 867,1 2,6 812,2 2,5 783,3 2,4 802,1 2,6 1.016,4 2,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 81,8 0,2 78,9 0,2 65,2 0,2 66,5 0,2 70,6 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 184,1 0,5 216,5 0,7 157,1 0,5 151,1 0,5 200,4 0,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 443,6 1,3 437,3 1,3 412,2 1,3 421,1 1,4 530,9 1,3
78. Moottoriajoneuvot 3.593,7 10,6 3.526,5 10,7 2.758,7 8,6 2.741,5 8,9 4.418,3 10,9
79. Muut kuljetusvälineet 491,1 1,5 873,1 2,6 341,5 1,1 449,0 1,5 687,6 1,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.670,7 4,9 1.485,2 4,5 1.460,6 4,5 1.436,7 4,6 1.869,9 4,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 101,0 0,3 91,9 0,3 85,1 0,3 87,7 0,3 110,6 0,3
82. Huonekalut 371,7 1,1 327,3 1,0 351,1 1,1 340,0 1,1 411,8 1,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6,3 0,0 6,2 0,0 5,5 0,0 5,8 0,0 7,7 0,0
84. Vaatteet 86,1 0,3 57,8 0,2 49,0 0,2 55,5 0,2 63,4 0,2
85. Jalkineet 4,7 0,0 4,2 0,0 2,9 0,0 3,6 0,0 3,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 317,2 0,9 373,9 1,1 288,3 0,9 316,6 1,0 420,7 1,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 9,4 0,0 9,7 0,0 8,5 0,0 8,8 0,0 11,5 0,0
89. Muut valmiit tavarat 774,4 2,3 614,2 1,9 670,3 2,1 618,7 2,0 840,3 2,1
9. Muut tavarat 2.016,1 6,0 2.185,7 6,6 1.984,4 6,2 1.685,4 5,5 2.161,5 5,3
93. Erittelemätön 1.481,2 4,4 1.505,1 4,6 1.347,8 4,2 1.288,9 4,2 1.498,7 3,7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 131,6 0,4 346,4 1,0 267,2 0,8 106,3 0,3 297,9 0,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 220,1 0,7 196,6 0,6 257,8 0,8 188,2 0,6 232,3 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 33.752,5 100,0 33.053,3 100,0 32.208,6 100,0 30.923,5 100,0 40.451,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2022 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2022 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu