Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen Kauppatase
in English

Tuonti Ceutasta, vienti Ceutaan, tavaroiden ulkomaankauppa ja kauppatase vuosina 2002 - 2022

Ceuta
vuosiTuonti
1000 €
Vienti
1000 €
Kauppa
1000 €
Kauppatase
1000 €
20020224224224
20030399399399
20040333
20050666
20060414141
20070140140140
20080777
20090166166166
20100887
20110131313
20120161616
20131363734
20142343632
20151545653
201668142
20173141712
20180101010
20191118118117
20200787
20210333333
20220171817

Lähde: Tulli

*) SITC = Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)

Taulukko: Suomen vienti Ceutaan (XC) tuoteryhmittäin (SITC 2)

20182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet769,3 21,3 678,8 3283,0 1798,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet18,0 717,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet111,3 616,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet113,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet326,3 1585,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet435,1 21,3 453,8 2052,2 211,9
8. Erinäiset valmiit tavarat330,7 11698,6 221,2 616,1
84. Vaatteet411,7
87. Kojeet,mittarit yms.327,6 10,6 220,9 24,2
89. Muut valmiit tavarat11598,1
Kaikki ryhmät yhteensä10100,0 118100,0 7100,0 38100,0 18100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Ceutasta (XC) tuoteryhmittäin (SITC 2)

20182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
9. Muut tavarat 1100,0
93. Erittelemätön 1100,0
Kaikki ryhmät yhteensä 1100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ceutasta Suomeen ja Suomen vientiä Ceutaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot