Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

PIIGS-maat: Espanja, Irlanti, Kreikka, Portugali
in English

PIIGS-maiden ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

PIIGS-maat

PIIGS-maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti PIIGS-maihin tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 5.4153,9 3.49455,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.7261,2 1.813-4,8
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 1630,1 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.5631,1 1.813-13,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 3.6892,6 1.680119,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1.5451,1 335360,9
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.1441,5 1.34559,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 78.97656,4 98.984-20,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.9592,1 460542,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 76.01754,2 98.523-22,8
3. Poltto- ja voiteluaineet 1180,1 7459,4
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 1110,1 6862,6
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 70,0 519,4
321. Moottoripolttoaineet 00 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 70,0 520,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 43.49431,0 43.2000,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 31.65522,6 31.789-0,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 11.8398,4 11.4113,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 6.6054,7 18.004-63,3
51. Henkilöautot 2600,2 0..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 4.2963,1 14.981-71,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 3.9132,8 14.826-73,6
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 3830,3 154148,3
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 2.0481,5 3.023-32,2
6. Kulutustavarat 4.5873,3 8.222-44,2
61. Kestokulutustavarat 7250,5 897-19,1
62. Puolikestokulutustavarat 1.4631,0 1.00845,2
63. Kertakulutustavarat 2.3981,7 6.317-62,0
7. Muut tavarat 9410,7 78020,7
Kaikki ryhmät 140.135100,0 172.757-18,9

Lähde: Tulli

PIIGS-maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti PIIGS-maista (G-PIIGS) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 37.81719,3 36.0225,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 17.2168,8 18.416-6,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 760,0 5..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 17.1418,7 18.411-6,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 20.60110,5 17.60617,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1660,1 244-31,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 20.43410,4 17.36317,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 61.09331,2 105.383-42,0
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 29.01314,8 69.888-58,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 32.08016,4 35.495-9,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 3140,2 5.682-94,5
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 64..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 3140,2 5.618-94,4
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 3140,2 5.618-94,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 29.00614,8 31.417-7,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 19.57610,0 21.060-7,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 9.4304,8 10.357-8,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 30.34215,5 32.058-5,4
51. Henkilöautot 12.9806,6 20.717-37,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 9.8545,0 6.16160,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 9.5424,9 5.57071,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 3130,2 591-47,1
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 7.5073,8 5.18044,9
6. Kulutustavarat 24.40912,5 22.8616,8
61. Kestokulutustavarat 3.7741,9 2.53349,0
62. Puolikestokulutustavarat 4.4252,3 5.119-13,6
63. Kertakulutustavarat 16.2108,3 15.2096,6
7. Muut tavarat 13.0146,6 3.069324,0
Kaikki ryhmät 195.994100,0 236.492-17,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia PIIGS-maista Suomeen ja Suomen vientiä PIIGS-maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot