Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Pohjois-Afrikka: Algeria, Ceuta, Egypti, Libya, Länsi-Sahara, Marokko, Melilla, Sudan, Tunisia
in English

Pohjois-Afrikan ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Pohjois-Afrikka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Pohjois-Afrikkaan (G-NAFR) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat6.8375.75818,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 052..
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön00..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön052..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6.8375.70619,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön6.3615.60513,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön476101372,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty507.720628.529-19,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty8.61510.218-15,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty499.106618.311-19,3
3. Poltto- ja voiteluaineet31.255376..
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 35364-90,5
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 31.22012..
321. Moottoripolttoaineet31.2160..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet412-66,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet104.52781.28628,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)70.06356.18224,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)34.46525.10437,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet2.2605.672-60,1
51. Henkilöautot38828138,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot1.2682.974-57,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö1.2672.974-57,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö10..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet6052.418-75,0
6. Kulutustavarat2.3592.734-13,7
61. Kestokulutustavarat494759-34,9
62. Puolikestokulutustavarat269126112,5
63. Kertakulutustavarat1.5971.849-13,6
7. Muut tavarat20..
Kaikki ryhmät654.961724.355-9,6

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Pohjois-Afrikasta (G-NAFR) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat21.90214.52850,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 19.55713.10749,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön3255,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön19.55413.10549,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2.3441.42165,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön18318900,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön2.1621.40254,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty105.10378.47833,9
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty24.63527.451-10,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty80.46851.02757,7
3. Poltto- ja voiteluaineet27.806460..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 27.806460..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet27.806460..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet5.4456.895-21,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)2.9064.972-41,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)2.5391.92332,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet5.37310.319-47,9
51. Henkilöautot1.8986.609-71,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot8641.189-27,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö553938-41,1
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö31225124,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet2.6112.5213,6
6. Kulutustavarat27.44823.72515,7
61. Kestokulutustavarat6.6283.61183,6
62. Puolikestokulutustavarat14.19214.463-1,9
63. Kertakulutustavarat6.6275.65117,3
7. Muut tavarat1891.847-89,7
Kaikki ryhmät193.161136.25041,8

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Pohjois-Afrikasta Suomeen ja Suomen vientiä Pohjois-Afrikkaan
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot