Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Euroopan unioni: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro
in English

Euroopan unionin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Euroopan unioni

Euroopan unioni

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Euroopan unioniin tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 118.4603,7 101.01417,3
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 30.2771,0 22.57034,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 9880,0 1.162-14,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 29.2890,9 21.40836,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 88.1832,8 78.44412,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 15.9640,5 10.79547,9
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 72.2192,3 67.6496,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.747.08754,8 1.891.266-7,6
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 148.2744,7 99.15949,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.598.81350,2 1.792.107-10,8
3. Poltto- ja voiteluaineet 227.4487,1 375.095-39,4
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 9250,0 17.104-94,6
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 226.5237,1 357.991-36,7
321. Moottoripolttoaineet 50.1071,6 78.515-36,2
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 176.4175,5 279.476-36,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 677.22721,3 688.524-1,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 476.50415,0 488.265-2,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 200.7236,3 200.2590,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 249.5837,8 281.306-11,3
51. Henkilöautot 41.0251,3 40.0562,4
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 77.6312,4 92.035-15,7
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 55.5471,7 63.404-12,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 22.0840,7 28.631-22,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 130.9274,1 149.215-12,3
6. Kulutustavarat 154.3424,8 141.7418,9
61. Kestokulutustavarat 16.9340,5 15.5299,0
62. Puolikestokulutustavarat 55.9331,8 55.4440,9
63. Kertakulutustavarat 81.4742,6 70.76815,1
7. Muut tavarat 12.2410,4 14.173-13,6
Kaikki ryhmät 3.186.388100,0 3.493.119-8,8

Lähde: Tulli

Euroopan unioni

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Euroopan unionista (G-EU) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 345.9179,9 315.5569,6
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 60.6331,7 62.591-3,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 7.6460,2 8.703-12,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 52.9871,5 53.888-1,7
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 285.2848,2 252.96412,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 28.1300,8 15.42882,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 257.1547,4 237.5368,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.152.69033,1 1.337.995-13,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 299.7178,6 374.759-20,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 852.97324,5 963.236-11,4
3. Poltto- ja voiteluaineet 328.4509,4 436.317-24,7
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 3.3110,1 91.929-96,4
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 325.1399,3 344.388-5,6
321. Moottoripolttoaineet 42.3041,2 86.339-51,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 282.8348,1 258.0499,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 750.56221,5 758.070-1,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 454.65113,1 421.5337,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 295.9128,5 336.536-12,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 517.34514,9 484.6516,7
51. Henkilöautot 209.9046,0 204.2992,7
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 101.8032,9 120.125-15,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 85.4702,5 103.167-17,2
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 16.3330,5 16.958-3,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 205.6385,9 160.22628,3
6. Kulutustavarat 358.73310,3 351.2922,1
61. Kestokulutustavarat 70.9732,0 76.006-6,6
62. Puolikestokulutustavarat 84.4502,4 89.803-6,0
63. Kertakulutustavarat 203.3105,8 185.4839,6
7. Muut tavarat 29.6870,9 10.702177,4
Kaikki ryhmät 3.483.384100,0 3.694.582-5,7

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Euroopan unionista Suomeen ja Suomen vientiä Euroopan unioniin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot