Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Kongon demokraattisen tasavallan ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Kongon demokraattinen tasavalta

Kongon demokraattinen tasavalta

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Kongon demokraattinen tasavaltaan (CD) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 20,1 128-98,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10,1 0..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00,0 128-99,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 170,9 406-95,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 130,7 24-48,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 50,2 382-98,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.92398,9 0..
51. Henkilöautot 40,2 0..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 1.79792,4 0..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1.79792,4 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1226,3 0..
6. Kulutustavarat 20,1 0..
61. Kestokulutustavarat 20,1 0..
63. Kertakulutustavarat 00,0 0..
Kaikki ryhmät 1.944100,0 534263,8

Lähde: Tulli

Kongon demokraattinen tasavalta

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Kongon demokraattisesta tasavallasta (CD) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 9.927100,0 16.502-39,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 9.927100,0 16.502-39,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 00 0..
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 00 0..
6. Kulutustavarat 00,0 0-41,9
63. Kertakulutustavarat 00,0 0-41,9
7. Muut tavarat 00,0 04,5
Kaikki ryhmät 9.927100,0 16.502-39,8

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kongon demokraattisesta tasavallasta Suomeen ja Suomen vientiä Kongon demokraattinen tasavaltaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot