Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Bahama (BS) 2023 kolmas vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Bahama

Bahama

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Bahamaan (BS)

Q3 / 2023Q3 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 740,2 82
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 740,2 82-10,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 740,2 82-10,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 690,2 87
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 690,2 87-20,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 29.80999,1 0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 29.80999,1 0..
321. Moottoripolttoaineet 29.80499,1 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 40,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1290,4 29
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 360,1 1894,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 930,3 11742,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 00 0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00 0..
6. Kulutustavarat 60,0 0
62. Puolikestokulutustavarat 10,0 0242,7
63. Kertakulutustavarat 50,0 0..
Kaikki ryhmät 30.087100,0 199..

Lähde: Tulli

Bahama

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Bahamasta (BS)

Q3 / 2023Q3 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 6295,3 71
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6295,3 71-13,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 6295,3 71-13,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00 0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 34,1 12
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 34,1 9-69,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 00,0 3-99,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 00,4 0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00,4 0386,5
6. Kulutustavarat 00,1 0
61. Kestokulutustavarat 00 0..
62. Puolikestokulutustavarat 00,0 0..
63. Kertakulutustavarat 00,1 0..
Kaikki ryhmät 65100,0 83-22,2

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bahamasta Suomeen ja Suomen vientiä Bahamaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot