Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Nigeria

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Osuus Yhdysvaltain2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
Viennistä Nigeriaan5,8 8,6 5,4 10,1 6,5 5,1
Tuonnista Nigeriasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta Nigerian3,8 2,7 1,3 3,3 2,7 3,4

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Nigeriaan (NG)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 20,8 10,3 10,5 00,1 10,3 00,3
02. Elämäntieteet (Life Science) 146,8 138,2 1210,6 135,0 167,4 2014,1
03. Optoelektroniikka 21,2 10,7 22,0 20,6 21,1 21,3
04. Tietoviestintä 4622,8 3622,1 3429,2 4817,6 5928,0 4128,5
05. Elektroniikka 52,3 42,5 32,8 155,3 41,7 21,6
06. Joustava valmistus 62,9 42,5 32,4 20,9 42,0 53,3
07. Edistyneet materiaalit 00,1 00,0 00,0 00,1 00,1 00,0
08. Ilmailu 12662,9 10363,4 5951,0 19069,9 12258,3 7250,0
09. Aseet 00,1 00,0 00,1 00,1 00,1 10,5
10. Ydinteknologia 10,3 00,2 21,5 10,4 21,0 00,3
Yhteensä 200 100 162 100 117 100 272 100 209 100 143 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Nigeriasta (NG)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
02. Elämäntieteet (Life Science) 00,6 03,1 011,5 01,7 00,7 023,7
03. Optoelektroniikka 00 00 00 00 00,6 02,2
04. Tietoviestintä 042,0 043,7 027,9 065,1 023,5 030,1
05. Elektroniikka 02,1 00 04,9 00 01,4 016,1
06. Joustava valmistus 02,5 03,0 00,6 03,6 02,5 021,6
08. Ilmailu 052,8 049,7 055,2 029,6 169,8 05,3
10. Ydinteknologia 00 00,6 00 00 01,5 01,0
Yhteensä 1 100 1 100 1 100 0 100 1 100 1 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu