Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Iran

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Iraniin28,7 31,4 59,5 00
Tuonnista Iranista0000
Tavaroiden ulkomaankaupasta Iranin kanssa28,7 30,9 58,1 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Iraniin (IR) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00 00,7 00
02. Elämäntieteet (Life Science) 191,5 188,6 2100,0
08. Ilmailu 00 03,1 00
10. Ydinteknologia 08,5 07,7 00
Yhteensä 1 100 1 100 2 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iranista (IR) Yhdysvaltoihin

Ei tuontia Iranista jaksolla 2021/5 - 2021/9

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu