Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iranin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Iranin kanssa, vienti Iraniin ja tuonti Iranista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Iran oli Yhdysvaltain 185. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Iraniin. Kuukauden suuruudeltaan 2.7 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 15.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Iranin kanssa oli 2.6 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Iranista supistui voimakkasti eli 69.0 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 66.4 tuhatta dollaria heinäkuussa 2021. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc892 (painotuotteet) edustaen 63.6 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc522 (epäorgaaniset kemialliset alkuaineet,oksidit ym.), 21.3 prosenttia tuonnista ja Sitc659 (lattianpäällysteet yms.) 15.1 %.

Viennin arvo Iraniin oli 23.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 2.7 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), mikä edusti 46.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc899 (muut valmiit tavarat) 12.5 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 11.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 23 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 12.8 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 362.6 tuhatta dollaria. Viennin arvo oli 22 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 88.7 prosentilla ja viennin arvo 2.3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc892 (painotuotteet), arvon ollessa 165.6 tuhatta dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), arvon ollessa 7.3 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Iranin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 22 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iraniin (IR) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.0 28.9 0 0.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.0 28.9 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.9 18.9 1.5 55.5 1.1 25.5 0.10 27.9 0.6 22.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 4.9 0.9 31.3 0.2 4.2 0.7 18.0 0.4 14.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 13.8 0.4 13.5 0.9 21.4 0.4 9.4 0.3 8.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.4 30.0 0.4 13.5 0.6 12.1 0.6 16.3 0.1 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 30.0 0.4 13.5 0.5 11.7 0.6 16.3 0.1 2.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.1 43.8 0.7 24.2 2.7 62.4 0.10 26.9 1.9 70.8
87. Kojeet,mittarit yms. 1.10 42.1 0.5 18.0 2.6 61.0 0.8 21.4 1.6 58.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.6 100.0 2.7 100.0 4.3 100.0 3.4 100.0 2.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iranista (IR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu