Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

OPEC-maiden Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista

OPEC-maiden Yhdysvaltain vienti ja tuonti YhdysvalloistaOsuus Yhdysvaltain2023 5
%
2023 6
%
2023 7
%
2023 8
%
2023 9
%
Viennistä2,7 3,3 3,4 3,2 3,5
Tuonnista1,9 1,8 2,0 2,0 2,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,2 2,4 2,5 2,4 2,6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti OPEC-maihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 403,7 8,8 370,3 6,7 380,2 7,1 341,9 6,3 366,1 6,0
00. Elävät eläimet 2,2 0,0 3,5 0,1 2,8 0,1 1,5 0,0 0,5 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 32,2 0,7 32,5 0,6 33,0 0,6 28,5 0,5 30,9 0,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 15,3 0,3 14,7 0,3 20,5 0,4 11,3 0,2 15,2 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,1 0,1 5,3 0,1 5,5 0,1 6,6 0,1 4,6 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 135,4 3,0 66,3 1,2 98,5 1,8 71,7 1,3 76,0 1,3
05. Hedelmät ja kasvikset 64,2 1,4 49,5 0,9 53,8 1,0 65,8 1,2 66,4 1,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,9 0,1 3,1 0,1 3,1 0,1 4,9 0,1 4,4 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10,6 0,2 11,0 0,2 12,7 0,2 10,7 0,2 12,2 0,2
08. Rehuaineet 94,5 2,1 140,2 2,5 104,3 1,9 103,2 1,9 113,2 1,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 42,3 0,9 44,0 0,8 46,2 0,9 37,7 0,7 42,7 0,7
1. Juomat ja tupakka 13,8 0,3 29,2 0,5 11,8 0,2 6,3 0,1 11,5 0,2
11. Juomat 13,0 0,3 28,2 0,5 10,4 0,2 5,0 0,1 8,4 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,8 0,0 1,0 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 3,2 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 86,6 1,9 67,9 1,2 48,8 0,9 65,3 1,2 58,9 1,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 19,0 0,4 0,7 0,0 0,4 0,0 15,0 0,3 12,1 0,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,7 0,0 1,8 0,0 1,9 0,0 2,9 0,1 2,5 0,0
24. Puutavara ja korkki 2,3 0,0 3,1 0,1 3,9 0,1 2,8 0,1 2,2 0,0
25. Paperimassa 17,5 0,4 17,6 0,3 13,4 0,2 16,1 0,3 14,9 0,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9,2 0,2 12,0 0,2 8,8 0,2 8,0 0,1 8,4 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,4 0,1 2,8 0,1 3,1 0,1 2,2 0,0 1,9 0,0
28. Malmit ja metalliromu 24,4 0,5 21,4 0,4 8,6 0,2 8,1 0,1 7,5 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 10,2 0,2 8,4 0,2 8,7 0,2 10,1 0,2 9,5 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 418,8 9,1 467,1 8,4 725,8 13,6 619,6 11,4 461,4 7,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,0 0,0 15,5 0,3 00 0,2 0,0 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 300,7 6,6 325,6 5,9 587,3 11,0 542,9 10,0 362,0 6,0
34. Kaasut 118,1 2,6 125,9 2,3 138,6 2,6 76,6 1,4 99,4 1,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4,6 0,1 28,6 0,5 3,2 0,1 27,9 0,5 2,3 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3,9 0,1 28,0 0,5 2,1 0,0 26,5 0,5 1,9 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 483,3 10,6 474,1 8,5 466,4 8,7 399,4 7,3 449,5 7,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 51,5 1,1 61,9 1,1 53,6 1,0 34,5 0,6 36,2 0,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,4 0,1 9,3 0,2 11,2 0,2 19,2 0,4 13,4 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 10,7 0,2 11,3 0,2 9,7 0,2 11,6 0,2 12,9 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 125,5 2,7 109,0 2,0 121,8 2,3 96,0 1,8 127,5 2,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 62,9 1,4 64,6 1,2 65,2 1,2 57,6 1,1 51,2 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 1,0 0,0 0,8 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 3,4 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 72,2 1,6 64,0 1,2 70,6 1,3 53,7 1,0 74,6 1,2
58. Muovit, valmistetut 18,5 0,4 13,9 0,3 14,5 0,3 18,4 0,3 17,0 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 134,6 2,9 139,1 2,5 118,7 2,2 107,1 2,0 113,2 1,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 260,7 5,7 320,3 5,8 283,6 5,3 250,1 4,6 266,2 4,4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0
62. Kumituotteet 17,8 0,4 25,6 0,5 21,4 0,4 19,2 0,4 26,4 0,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1,5 0,0 1,4 0,0 2,5 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 15,7 0,3 20,6 0,4 23,3 0,4 18,6 0,3 23,0 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11,9 0,3 17,1 0,3 15,1 0,3 12,7 0,2 12,2 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 118,1 2,6 139,2 2,5 127,4 2,4 101,0 1,9 97,2 1,6
67. Rauta ja teräs 18,6 0,4 30,2 0,5 21,5 0,4 21,9 0,4 29,0 0,5
68. Muut metallit 20,0 0,4 17,7 0,3 16,8 0,3 14,5 0,3 17,2 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 56,6 1,2 67,8 1,2 55,2 1,0 60,3 1,1 59,9 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.302,6 50,3 3.173,2 57,1 2.843,4 53,1 2.837,0 52,1 3.504,3 57,8
71. Voimakoneet ja moottorit 145,7 3,2 148,1 2,7 129,0 2,4 207,8 3,8 183,9 3,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 95,2 2,1 121,8 2,2 117,4 2,2 110,2 2,0 149,8 2,5
73. Metalliteollisuuskoneet 13,3 0,3 13,0 0,2 12,2 0,2 12,5 0,2 15,6 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 274,7 6,0 317,7 5,7 304,8 5,7 323,8 6,0 333,6 5,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 161,2 3,5 178,0 3,2 181,7 3,4 271,0 5,0 183,9 3,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 268,7 5,9 306,7 5,5 337,9 6,3 299,7 5,5 278,4 4,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 183,6 4,0 182,7 3,3 178,6 3,3 212,1 3,9 196,0 3,2
78. Moottoriajoneuvot 825,9 18,0 896,2 16,1 980,8 18,3 721,0 13,2 943,0 15,6
79. Muut kuljetusvälineet 334,3 7,3 1.009,0 18,2 601,0 11,2 678,9 12,5 1.220,1 20,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 432,2 9,4 446,2 8,0 394,5 7,4 704,0 12,9 703,5 11,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6,2 0,1 8,0 0,1 3,7 0,1 6,3 0,1 4,8 0,1
82. Huonekalut 16,9 0,4 17,6 0,3 21,0 0,4 21,5 0,4 24,7 0,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4,3 0,1 2,4 0,0 2,0 0,0 2,7 0,1 2,4 0,0
84. Vaatteet 23,8 0,5 15,8 0,3 21,3 0,4 23,2 0,4 21,7 0,4
85. Jalkineet 4,7 0,1 4,6 0,1 5,4 0,1 7,3 0,1 4,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 154,5 3,4 158,9 2,9 159,7 3,0 160,8 3,0 188,7 3,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 12,6 0,3 12,8 0,2 14,2 0,3 12,3 0,2 11,2 0,2
89. Muut valmiit tavarat 209,1 4,6 226,1 4,1 167,3 3,1 469,9 8,6 445,3 7,4
9. Muut tavarat 170,9 3,7 182,3 3,3 198,8 3,7 190,6 3,5 234,0 3,9
93. Erittelemätön 40,9 0,9 53,9 1,0 48,6 0,9 51,4 0,9 82,2 1,4
97. Kulta, ei monetaarinen 38,3 0,8 29,4 0,5 45,7 0,9 31,4 0,6 45,8 0,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 91,6 2,0 99,0 1,8 104,4 1,9 107,1 2,0 105,7 1,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.577,3 100,0 5.559,2 100,0 5.356,6 100,0 5.442,0 100,0 6.057,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti OPEC-maista Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 271,8 5,5 258,4 5,7 267,2 5,3 273,6 5,2 270,6 5,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 154,7 3,2 155,3 3,4 162,5 3,3 151,7 2,9 153,3 3,0
04. Vilja ja viljatuotteet 4,8 0,1 5,2 0,1 5,3 0,1 6,3 0,1 6,0 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 74,1 1,5 73,4 1,6 70,8 1,4 76,3 1,5 68,3 1,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,6 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 5,9 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 30,0 0,6 20,1 0,4 24,1 0,5 32,9 0,6 32,1 0,6
08. Rehuaineet 5,5 0,1 1,7 0,0 1,8 0,0 3,4 0,1 3,0 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,7 0,0 1,7 0,0 1,9 0,0 2,1 0,0 1,5 0,0
1. Juomat ja tupakka 5,1 0,1 7,1 0,2 4,4 0,1 5,0 0,1 4,8 0,1
11. Juomat 1,8 0,0 2,1 0,0 1,6 0,0 2,0 0,0 1,2 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,3 0,1 4,9 0,1 2,8 0,1 3,0 0,1 3,6 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 73,8 1,5 48,0 1,1 62,1 1,2 42,4 0,8 48,4 0,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,5 0,0 3,3 0,1 5,2 0,1 1,2 0,0 1,0 0,0
24. Puutavara ja korkki 1,2 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 2,1 0,0 1,0 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,8 0,0 1,9 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,0 0,0 0,1 0,0 4,6 0,1 0,0 0,0 00
28. Malmit ja metalliromu 2,0 0,0 2,7 0,1 11,9 0,2 5,0 0,1 9,3 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 68,1 1,4 38,8 0,9 37,5 0,8 33,3 0,6 36,3 0,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.413,7 69,5 3.262,3 71,7 3.939,0 78,8 4.173,7 80,0 3.954,7 77,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.381,4 68,9 3.240,6 71,3 3.877,8 77,6 4.140,2 79,3 3.882,3 75,8
34. Kaasut 32,3 0,7 21,7 0,5 61,2 1,2 33,5 0,6 72,5 1,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,0 1,2 0,0 0,6 0,0 1,3 0,0 1,8 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,0 1,2 0,0 0,6 0,0 1,2 0,0 1,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 322,5 6,6 268,1 5,9 145,7 2,9 188,0 3,6 248,6 4,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 85,8 1,7 89,1 2,0 43,7 0,9 81,9 1,6 81,6 1,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 13,6 0,3 3,7 0,1 5,0 0,1 10,5 0,2 4,7 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,1 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 26,3 0,5 23,7 0,5 25,6 0,5 30,1 0,6 34,0 0,7
56. Lannoitteet, valmistetut 183,5 3,7 139,3 3,1 55,3 1,1 51,2 1,0 115,8 2,3
57. Muovit, valmistamattomat 2,9 0,1 2,2 0,0 5,9 0,1 6,4 0,1 4,2 0,1
58. Muovit, valmistetut 9,4 0,2 6,8 0,1 5,9 0,1 6,5 0,1 7,0 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 0,0 2,0 0,0 3,7 0,1 1,0 0,0 0,8 0,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 550,0 11,2 404,6 8,9 314,2 6,3 252,2 4,8 324,6 6,3
62. Kumituotteet 3,8 0,1 3,3 0,1 3,2 0,1 3,8 0,1 3,4 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 11,8 0,2 10,7 0,2 10,5 0,2 10,0 0,2 11,0 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5,5 0,1 3,4 0,1 4,3 0,1 6,4 0,1 5,6 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 10,4 0,2 12,4 0,3 9,9 0,2 10,1 0,2 13,0 0,3
66. Kivennäisainetuotteet 106,4 2,2 40,4 0,9 50,8 1,0 24,8 0,5 68,9 1,3
67. Rauta ja teräs 43,3 0,9 111,6 2,5 56,3 1,1 70,3 1,3 46,4 0,9
68. Muut metallit 341,8 7,0 206,0 4,5 159,5 3,2 106,0 2,0 149,9 2,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 27,1 0,6 16,9 0,4 19,7 0,4 20,7 0,4 26,0 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 64,7 1,3 61,6 1,4 57,9 1,2 62,4 1,2 63,3 1,2
71. Voimakoneet ja moottorit 6,2 0,1 3,9 0,1 3,6 0,1 6,4 0,1 6,1 0,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,2 0,1 4,1 0,1 4,7 0,1 4,1 0,1 2,9 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15,5 0,3 23,2 0,5 18,2 0,4 22,3 0,4 18,5 0,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,0 0,1 5,8 0,1 6,4 0,1 7,8 0,2 7,9 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,5 0,1 0,5 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 24,4 0,5 20,2 0,4 19,1 0,4 15,4 0,3 18,2 0,4
78. Moottoriajoneuvot 2,8 0,1 2,7 0,1 2,9 0,1 2,8 0,1 4,8 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 4,7 0,1 1,1 0,0 2,2 0,0 2,8 0,1 3,5 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 31,1 0,6 35,5 0,8 19,3 0,4 23,4 0,4 21,6 0,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,9 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0
82. Huonekalut 1,6 0,0 1,7 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 0,8 0,0
84. Vaatteet 1,5 0,0 2,4 0,1 1,5 0,0 1,8 0,0 2,0 0,0
85. Jalkineet 0,9 0,0 3,3 0,1 3,0 0,1 2,3 0,0 1,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 3,5 0,1 1,8 0,0 1,2 0,0 3,3 0,1 2,5 0,0
89. Muut valmiit tavarat 22,6 0,5 24,7 0,5 10,9 0,2 12,6 0,2 13,1 0,3
9. Muut tavarat 175,5 3,6 200,8 4,4 188,8 3,8 196,6 3,8 184,9 3,6
93. Erittelemätön 112,4 2,3 141,2 3,1 135,4 2,7 133,0 2,5 125,6 2,5
97. Kulta, ei monetaarinen 30,9 0,6 31,5 0,7 27,4 0,5 34,9 0,7 28,5 0,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 32,1 0,7 28,0 0,6 26,0 0,5 28,5 0,5 30,6 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.909,1 100,0 4.547,6 100,0 4.999,1 100,0 5.218,6 100,0 5.123,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu