Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

NATO maiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti NATO maihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet25.597,8 26.745,0 -4,3
00. Elävät eläimet442,3 405,9 9,0
01. Liha ja lihatuotteet2.124,5 2.129,8 -0,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat522,0 456,0 14,5
03. Kala- ja kalavalmisteet1.659,7 1.901,4 -12,7
04. Vilja ja viljatuotteet3.244,4 4.017,7 -19,2
05. Hedelmät ja kasvikset9.389,1 9.984,6 -6,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja628,0 608,3 3,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.666,2 1.656,4 0,6
08. Rehuaineet2.457,6 2.270,6 8,2
09. Erinäiset elintarvikkeet3.464,0 3.314,2 4,5
1. Juomat ja tupakka2.865,7 2.485,8 15,3
11. Juomat2.504,6 2.271,9 10,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet361,1 213,9 68,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat17.114,3 18.486,4 -7,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at107,4 98,9 8,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.906,1 2.265,1 28,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi847,6 962,6 -11,9
24. Puutavara ja korkki2.198,2 2.358,9 -6,8
25. Paperimassa1.367,4 1.524,7 -10,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet500,5 421,4 18,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.037,8 967,1 7,3
28. Malmit ja metalliromu7.206,5 8.852,5 -18,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet942,9 1.035,2 -8,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta86.083,4 98.747,3 -12,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.4.198,7 5.404,0 -22,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet60.708,2 64.056,6 -5,2
34. Kaasut20.181,1 28.831,2 -30,0
35. Sähkövirta995,4 455,5 118,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat744,0 958,1 -22,4
41. Eläinöljyt ja -rasvat166,5 217,5 -23,4
42. Kasviöljyt ja -rasvat498,1 608,6 -18,2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.79,3 132,1 -39,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet96.473,2 92.410,8 4,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet14.298,3 14.722,6 -2,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2.903,3 3.138,5 -7,5
53. Väri- ja parkitusaineet2.624,8 2.818,1 -6,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet40.259,4 32.001,5 25,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.196,1 6.923,8 3,9
56. Lannoitteet, valmistetut1.679,7 2.172,5 -22,7
57. Muovit, valmistamattomat9.782,1 12.125,7 -19,3
58. Muovit, valmistetut4.688,4 5.054,5 -7,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet13.041,0 13.453,6 -3,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan48.321,9 50.661,9 -4,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat188,1 202,1 -7,0
62. Kumituotteet3.683,7 3.598,3 2,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.288,5 1.350,1 -4,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.542,5 6.005,2 -7,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.846,1 3.137,1 -9,3
66. Kivennäisainetuotteet8.176,9 8.575,9 -4,7
67. Rauta ja teräs6.879,1 6.858,3 0,3
68. Muut metallit8.289,4 9.894,6 -16,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista11.427,8 11.040,4 3,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet212.817,6 188.705,3 12,8
71. Voimakoneet ja moottorit14.529,8 12.242,2 18,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet17.057,2 15.461,7 10,3
73. Metalliteollisuuskoneet2.010,8 1.764,1 14,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet26.884,9 25.456,1 5,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet12.062,0 11.607,8 3,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet13.906,6 11.903,4 16,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet30.447,4 27.502,9 10,7
78. Moottoriajoneuvot57.704,3 49.798,0 15,9
79. Muut kuljetusvälineet38.214,7 32.969,2 15,9
8. Erinäiset valmiit tavarat58.309,8 56.622,8 3,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.460,1 1.592,1 -8,3
82. Huonekalut3.253,5 3.376,8 -3,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.568,0 553,3 2,7
84. Vaatteet2.372,9 2.378,2 -0,2
85. Jalkineet441,7 410,7 7,6
87. Kojeet,mittarit yms.21.767,1 20.282,4 7,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.216,0 2.123,9 4,3
89. Muut valmiit tavarat26.230,5 25.905,4 1,3
9. Muut tavarat31.074,1 28.690,4 8,3
93. Erittelemätön2.307,4 2.188,5 5,4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)50,0 117,1 -57,3
97. Kulta, ei monetaarinen9.241,6 8.813,5 4,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain19.149,3 17.069,7 12,2
Kaikki ryhmät yhteensä579.401,8 564.513,8 2,6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti NATO maista Yhdysvaltoihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet37.699,6 36.381,0 3,6
00. Elävät eläimet1.773,5 1.900,7 -6,7
01. Liha ja lihatuotteet3.960,9 4.144,0 -4,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.409,5 1.251,8 12,6
03. Kala- ja kalavalmisteet5.181,2 5.493,8 -5,7
04. Vilja ja viljatuotteet8.082,0 7.230,2 11,8
05. Hedelmät ja kasvikset6.796,8 6.268,9 8,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.282,6 1.236,9 3,7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.346,3 3.351,1 -0,1
08. Rehuaineet2.344,1 2.067,2 13,4
09. Erinäiset elintarvikkeet3.522,5 3.436,4 2,5
1. Juomat ja tupakka10.267,7 11.619,1 -11,6
11. Juomat10.123,1 11.495,6 -11,9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet144,6 123,5 17,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat14.045,2 20.248,7 -30,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at19,8 26,1 -23,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet509,2 676,8 -24,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi463,2 584,0 -20,7
24. Puutavara ja korkki5.066,7 9.032,2 -43,9
25. Paperimassa1.578,0 1.950,0 -19,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet191,2 221,1 -13,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat787,5 1.009,9 -22,0
28. Malmit ja metalliromu3.692,2 4.816,4 -23,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.737,4 1.932,4 -10,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta107.961,8 139.611,1 -22,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.519,4 587,3 -11,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet94.329,5 120.734,9 -21,9
34. Kaasut10.315,3 14.988,9 -31,2
35. Sähkövirta2.797,6 3.300,0 -15,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat5.866,8 5.058,2 16,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat397,4 453,2 -12,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat5.168,5 4.322,8 19,6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.300,9 282,1 6,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet111.809,7 105.537,6 5,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet10.179,7 10.710,9 -5,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet6.250,6 6.007,8 4,0
53. Väri- ja parkitusaineet2.045,4 2.266,2 -9,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet58.431,3 49.164,7 18,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet8.240,3 7.490,2 10,0
56. Lannoitteet, valmistetut3.792,6 5.200,5 -27,1
57. Muovit, valmistamattomat7.350,6 9.331,1 -21,2
58. Muovit, valmistetut4.628,2 5.257,2 -12,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet10.891,0 10.109,1 7,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan75.607,7 82.628,4 -8,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat281,3 320,3 -12,2
62. Kumituotteet5.364,8 5.134,2 4,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.248,2 7.432,8 -29,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä8.026,6 8.145,4 -1,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.083,0 3.308,9 -6,8
66. Kivennäisainetuotteet8.677,3 9.562,6 -9,3
67. Rauta ja teräs12.520,0 13.380,4 -6,4
68. Muut metallit19.363,4 23.123,5 -16,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista13.043,0 12.220,3 6,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet234.913,8 195.522,0 20,1
71. Voimakoneet ja moottorit28.344,1 23.958,6 18,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet26.046,1 20.841,1 25,0
73. Metalliteollisuuskoneet4.183,0 3.249,1 28,7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet36.753,7 31.922,6 15,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.526,3 3.894,8 -9,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet6.547,0 6.597,2 -0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet27.122,9 23.477,7 15,5
78. Moottoriajoneuvot85.808,5 66.761,1 28,5
79. Muut kuljetusvälineet16.582,0 14.819,7 11,9
8. Erinäiset valmiit tavarat62.391,9 60.166,5 3,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.833,6 1.757,4 4,3
82. Huonekalut7.185,5 7.658,0 -6,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.386,4 2.833,4 -15,8
84. Vaatteet3.516,2 3.427,7 2,6
85. Jalkineet2.513,1 2.732,6 -8,0
87. Kojeet,mittarit yms.16.741,5 15.345,8 9,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.514,3 2.715,7 -7,4
89. Muut valmiit tavarat25.701,4 23.695,8 8,5
9. Muut tavarat46.802,5 41.023,0 14,1
93. Erittelemätön33.662,1 32.004,6 5,2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)246,1 160,3 53,5
97. Kulta, ei monetaarinen5.009,3 1.722,3 190,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta5.738,1 5.337,3 7,5
Kaikki ryhmät yhteensä707.366,7 697.795,6 1,4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu