Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

CPTPP maiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti CPTPP maihin 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
milj. $
2022 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet61.432,2 62.755,5 -2,1
00. Elävät eläimet689,3 764,0 -9,8
01. Liha ja lihatuotteet10.331,6 10.455,5 -1,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.722,0 4.053,0 -8,2
03. Kala- ja kalavalmisteet1.991,8 2.144,6 -7,1
04. Vilja ja viljatuotteet14.413,2 15.970,7 -9,8
05. Hedelmät ja kasvikset13.275,8 12.947,7 2,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.957,5 1.623,6 20,6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.663,0 2.554,8 4,2
08. Rehuaineet6.485,5 6.480,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet5.902,4 5.761,4 2,4
1. Juomat ja tupakka2.745,5 2.852,5 -3,8
11. Juomat2.543,2 2.634,7 -3,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet202,2 217,8 -7,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat26.120,3 30.443,0 -14,2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at142,6 161,6 -11,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet5.196,8 6.410,3 -18,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.145,8 1.348,4 -15,0
24. Puutavara ja korkki2.694,1 3.012,6 -10,6
25. Paperimassa2.472,9 2.859,5 -13,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.625,6 2.462,1 -34,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.434,5 1.560,4 -8,1
28. Malmit ja metalliromu9.746,6 10.932,2 -10,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.661,3 1.695,7 -2,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta100.451,9 126.516,4 -20,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.2.935,0 2.590,3 13,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet76.940,2 93.358,1 -17,6
34. Kaasut19.395,0 29.938,1 -35,2
35. Sähkövirta1.181,7 629,9 87,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.424,5 1.984,6 -28,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat374,4 560,2 -33,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat759,0 934,0 -18,7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.291,1 490,4 -40,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet105.398,1 112.219,7 -6,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet16.480,2 19.044,4 -13,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet6.412,2 6.813,2 -5,9
53. Väri- ja parkitusaineet4.628,6 4.886,4 -5,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet18.087,5 18.472,5 -2,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet9.430,4 8.812,9 7,0
56. Lannoitteet, valmistetut2.706,8 3.367,1 -19,6
57. Muovit, valmistamattomat18.926,7 22.044,6 -14,1
58. Muovit, valmistetut9.465,7 9.316,4 1,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet19.260,0 19.462,0 -1,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan83.339,1 84.454,9 -1,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat385,6 455,4 -15,3
62. Kumituotteet8.004,9 7.512,6 6,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.745,1 1.991,7 -12,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä10.197,6 10.913,5 -6,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.663,1 7.256,8 -8,2
66. Kivennäisainetuotteet6.959,2 7.074,2 -1,6
67. Rauta ja teräs14.011,6 14.104,3 -0,7
68. Muut metallit13.837,0 14.655,1 -5,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista21.534,9 20.491,3 5,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet331.083,9 305.897,9 8,2
71. Voimakoneet ja moottorit24.614,6 22.905,5 7,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet27.801,7 25.590,9 8,6
73. Metalliteollisuuskoneet3.630,7 2.985,1 21,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet43.599,5 40.319,3 8,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet22.439,1 24.859,7 -9,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet20.693,1 19.010,2 8,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet69.190,1 66.941,0 3,4
78. Moottoriajoneuvot85.394,0 74.517,5 14,6
79. Muut kuljetusvälineet33.721,0 28.768,6 17,2
8. Erinäiset valmiit tavarat73.997,1 73.302,2 0,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.010,5 2.273,0 -11,5
82. Huonekalut5.162,6 5.259,6 -1,8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.726,8 754,6 -3,7
84. Vaatteet4.308,6 4.325,9 -0,4
85. Jalkineet724,3 767,9 -5,7
87. Kojeet,mittarit yms.25.071,1 23.583,8 6,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.838,0 2.824,5 0,5
89. Muut valmiit tavarat33.155,2 33.513,0 -1,1
9. Muut tavarat36.678,2 35.918,3 2,1
93. Erittelemätön1.856,5 1.668,2 11,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)16,1 30,2 -46,8
97. Kulta, ei monetaarinen7.565,8 7.584,4 -0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain27.121,7 26.475,4 2,4
Kaikki ryhmät yhteensä822.670,9 836.344,9 -1,6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti CPTPP maista Yhdysvaltoihin 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
milj. $
2022 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet84.402,8 83.643,1 0,9
00. Elävät eläimet2.899,2 2.353,8 23,2
01. Liha ja lihatuotteet10.265,8 10.465,9 -1,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat945,3 788,4 19,9
03. Kala- ja kalavalmisteet9.252,4 10.726,6 -13,7
04. Vilja ja viljatuotteet10.911,5 9.889,2 10,3
05. Hedelmät ja kasvikset31.954,5 30.808,9 3,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.256,3 3.186,2 2,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä5.170,3 5.272,8 -1,9
08. Rehuaineet2.839,4 2.606,5 8,9
09. Erinäiset elintarvikkeet6.908,0 7.544,8 -8,4
1. Juomat ja tupakka13.580,4 13.324,2 1,9
11. Juomat13.343,7 13.123,3 1,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet236,7 201,0 17,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat18.582,8 24.637,5 -24,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at20,7 26,3 -21,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet637,1 792,1 -19,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi524,7 743,7 -29,4
24. Puutavara ja korkki6.202,3 10.322,2 -39,9
25. Paperimassa1.772,9 2.385,5 -25,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet203,8 248,2 -17,9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.592,9 1.758,9 -9,4
28. Malmit ja metalliromu5.809,8 6.549,1 -11,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.818,5 1.811,5 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta140.899,5 174.866,2 -19,4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.648,5 691,8 -6,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet125.054,1 151.671,2 -17,5
34. Kaasut12.040,6 18.521,1 -35,0
35. Sähkövirta3.156,3 3.982,2 -20,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat7.027,5 5.888,5 19,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat912,9 863,6 5,7
42. Kasviöljyt ja -rasvat5.421,7 4.516,5 20,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.692,9 508,3 36,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet75.204,7 71.976,7 4,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet9.498,7 8.016,7 18,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet5.426,8 5.506,2 -1,4
53. Väri- ja parkitusaineet1.903,1 2.065,9 -7,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet24.674,3 18.483,2 33,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5.264,5 4.932,0 6,7
56. Lannoitteet, valmistetut4.340,3 5.894,2 -26,4
57. Muovit, valmistamattomat7.994,2 10.086,3 -20,7
58. Muovit, valmistetut6.149,8 6.931,4 -11,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet9.953,0 10.060,8 -1,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan105.808,7 114.923,8 -7,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat213,4 248,8 -14,2
62. Kumituotteet10.830,9 10.376,0 4,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6.822,5 9.726,7 -29,9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä9.203,6 9.601,1 -4,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.135,0 5.475,2 -6,2
66. Kivennäisainetuotteet8.685,5 8.511,1 2,0
67. Rauta ja teräs15.804,4 19.725,6 -19,9
68. Muut metallit28.078,6 30.014,2 -6,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista21.034,8 21.245,3 -1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet559.080,8 524.661,7 6,6
71. Voimakoneet ja moottorit36.027,0 33.592,6 7,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet26.821,2 27.152,2 -1,2
73. Metalliteollisuuskoneet3.644,9 3.523,1 3,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet51.114,8 47.369,4 7,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet47.740,2 54.456,6 -12,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet58.753,7 64.359,0 -8,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet108.111,6 104.763,4 3,2
78. Moottoriajoneuvot214.456,7 178.951,2 19,8
79. Muut kuljetusvälineet12.410,6 10.494,2 18,3
8. Erinäiset valmiit tavarat129.794,0 139.153,5 -6,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.862,5 5.110,1 -4,8
82. Huonekalut25.069,8 28.008,6 -10,5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.369,6 1.618,3 -15,4
84. Vaatteet19.268,7 24.519,5 -21,4
85. Jalkineet7.815,5 10.944,4 -28,6
87. Kojeet,mittarit yms.32.611,0 29.586,3 10,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3.308,2 3.840,2 -13,9
89. Muut valmiit tavarat35.488,6 35.526,0 -0,1
9. Muut tavarat55.951,7 46.436,5 20,5
93. Erittelemätön35.713,1 31.638,5 12,9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)847,6 1.508,6 -43,8
97. Kulta, ei monetaarinen9.013,5 4.360,8 106,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta7.741,0 7.211,2 7,3
Kaikki ryhmät yhteensä1.190.332,9 1.199.511,7 -0,8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu