Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Caribbian Communityn ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Caribbian Communityyn 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2.741,0 2.832,6 -3,2
00. Elävät eläimet9,9 9,0 10,3
01. Liha ja lihatuotteet647,7 624,2 3,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat255,3 265,9 -4,0
03. Kala- ja kalavalmisteet49,8 55,6 -10,5
04. Vilja ja viljatuotteet750,9 883,9 -15,1
05. Hedelmät ja kasvikset332,2 330,4 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja30,8 27,5 12,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä65,8 60,2 9,4
08. Rehuaineet331,0 319,4 3,6
09. Erinäiset elintarvikkeet267,6 256,7 4,3
1. Juomat ja tupakka437,5 409,5 6,9
11. Juomat184,9 200,4 -7,8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet252,6 209,0 20,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat354,3 402,5 -12,0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00,1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet56,9 68,7 -17,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2,4 3,8 -37,2
24. Puutavara ja korkki187,6 212,2 -11,6
25. Paperimassa4,7 3,1 52,9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet37,5 42,6 -12,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat29,1 36,0 -19,3
28. Malmit ja metalliromu5,2 6,3 -17,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet30,9 29,6 4,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta7.704,8 9.063,1 -15,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.98,1 107,0 -8,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet6.610,1 7.803,0 -15,3
34. Kaasut996,5 1.153,0 -13,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat55,8 144,6 -61,4
41. Eläinöljyt ja -rasvat5,0 3,8 30,5
42. Kasviöljyt ja -rasvat41,8 120,2 -65,2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.9,1 20,6 -55,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.631,1 1.807,4 -9,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet249,2 316,5 -21,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet161,5 143,2 12,8
53. Väri- ja parkitusaineet120,5 131,1 -8,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet80,0 88,2 -9,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet274,6 266,6 3,0
56. Lannoitteet, valmistetut45,1 63,0 -28,4
57. Muovit, valmistamattomat274,4 360,7 -23,9
58. Muovit, valmistetut200,2 220,6 -9,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet225,5 217,6 3,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.556,6 1.693,1 -8,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat9,4 11,9 -20,7
62. Kumituotteet58,0 65,6 -11,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut64,9 75,3 -13,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä249,2 303,5 -17,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet502,6 528,0 -4,8
66. Kivennäisainetuotteet137,0 124,0 10,5
67. Rauta ja teräs117,8 131,8 -10,7
68. Muut metallit32,5 32,6 -0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista385,2 420,5 -8,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4.171,0 4.841,7 -13,9
71. Voimakoneet ja moottorit169,2 195,7 -13,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet424,2 460,6 -7,9
73. Metalliteollisuuskoneet20,1 25,9 -22,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet798,2 675,8 18,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet311,8 287,4 8,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet352,5 339,6 3,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet785,9 744,6 5,5
78. Moottoriajoneuvot958,2 943,8 1,5
79. Muut kuljetusvälineet351,0 1.168,3 -70,0
8. Erinäiset valmiit tavarat1.703,9 1.644,2 3,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet63,6 52,9 20,2
82. Huonekalut115,2 116,3 -1,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.14,9 11,6 28,2
84. Vaatteet81,3 71,7 13,4
85. Jalkineet27,6 27,8 -0,5
87. Kojeet,mittarit yms.457,9 422,9 8,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot63,4 62,1 2,0
89. Muut valmiit tavarat879,9 878,8 0,1
9. Muut tavarat1.397,0 1.555,3 -10,2
93. Erittelemätön232,2 312,6 -25,7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,0 0,0 -3,2
97. Kulta, ei monetaarinen2,3 1,5 51,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain1.162,4 1.240,9 -6,3
Kaikki ryhmät yhteensä21.752,9 24.393,9 -10,8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Caribbian Communitysta Yhdysvaltoihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet791,3 789,9 0,2
00. Elävät eläimet1,4 1,8 -24,0
01. Liha ja lihatuotteet0,3 0,2 69,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat5,7 5,5 3,7
03. Kala- ja kalavalmisteet139,1 132,9 4,7
04. Vilja ja viljatuotteet58,0 51,0 13,8
05. Hedelmät ja kasvikset224,4 208,0 7,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja177,9 186,7 -4,7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä64,6 83,1 -22,3
08. Rehuaineet1,1 1,2 -5,9
09. Erinäiset elintarvikkeet118,9 119,6 -0,6
1. Juomat ja tupakka857,1 831,7 3,1
11. Juomat97,0 92,3 5,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet760,1 739,4 2,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat185,2 204,7 -9,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,0 0,0 -26,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,0 0,1 -98,6
24. Puutavara ja korkki9,6 8,3 16,5
25. Paperimassa0,0 0,0 -77,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2,6 3,3 -20,9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat53,0 46,3 14,5
28. Malmit ja metalliromu108,7 134,6 -19,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet11,3 12,1 -7,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3.861,4 4.699,5 -17,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,0 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3.426,0 3.953,4 -13,3
34. Kaasut435,4 746,1 -41,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,9 1,2 -28,4
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,7 1,1 -40,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,2 0,1 97,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet933,1 1.834,4 -49,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet147,8 365,1 -59,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet412,2 1.121,1 -63,2
53. Väri- ja parkitusaineet2,5 2,4 4,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet92,7 78,5 18,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet49,2 36,6 34,7
56. Lannoitteet, valmistetut125,2 103,0 21,6
57. Muovit, valmistamattomat54,9 81,5 -32,7
58. Muovit, valmistetut45,0 39,9 12,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3,4 6,4 -47,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan819,5 1.032,2 -20,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,8 2,2 -65,5
62. Kumituotteet1,4 2,6 -45,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3,2 3,0 8,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä37,6 43,9 -14,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet89,7 97,4 -7,9
66. Kivennäisainetuotteet10,2 8,9 15,2
67. Rauta ja teräs529,4 770,7 -31,3
68. Muut metallit70,7 40,4 75,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista76,5 63,1 21,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.113,2 1.001,9 11,1
71. Voimakoneet ja moottorit16,6 5,8 189,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10,0 4,9 103,6
73. Metalliteollisuuskoneet0,1 0,2 -50,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet123,8 109,6 13,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet6,4 6,2 2,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet3,4 10,6 -67,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet926,0 844,6 9,6
78. Moottoriajoneuvot25,5 19,8 28,7
79. Muut kuljetusvälineet1,5 0,3 442,2
8. Erinäiset valmiit tavarat2.732,0 2.979,5 -8,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,3 0,4 -17,8
82. Huonekalut30,1 36,1 -16,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.14,8 14,6 2,0
84. Vaatteet1.072,8 1.294,8 -17,1
85. Jalkineet121,4 154,2 -21,3
87. Kojeet,mittarit yms.945,3 917,3 3,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,3 0,4 -29,7
89. Muut valmiit tavarat546,9 561,8 -2,7
9. Muut tavarat1.084,8 804,3 34,9
93. Erittelemätön889,0 638,2 39,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,0 0,0 25,5
97. Kulta, ei monetaarinen104,5 102,5 1,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta91,2 63,6 43,4
Kaikki ryhmät yhteensä12.378,5 14.179,4 -12,7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu