Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Cairns Groupinin maat Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista

Cairns Groupinin maat Yhdysvaltain vienti ja tuonti YhdysvalloistaOsuus Yhdysvaltain2023 5
%
2023 6
%
2023 7
%
2023 8
%
2023 9
%
Viennistä30,7 30,5 30,3 30,0 29,6
Tuonnista26,7 26,6 26,1 26,3 26,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta28,2 28,1 27,7 27,7 27,9

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Cairns Groupin maihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.700,7 7,2 3.615,7 7,1 3.540,8 7,3 3.569,8 6,9 3.552,6 7,0
00. Elävät eläimet 54,2 0,1 56,6 0,1 59,7 0,1 47,9 0,1 69,8 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 409,3 0,8 417,1 0,8 398,1 0,8 399,2 0,8 418,8 0,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 224,3 0,4 176,7 0,3 197,1 0,4 187,6 0,4 159,1 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 97,4 0,2 101,5 0,2 142,6 0,3 190,1 0,4 168,8 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 622,4 1,2 531,3 1,0 602,1 1,2 617,1 1,2 628,9 1,2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.007,2 2,0 1.051,8 2,1 928,8 1,9 845,7 1,6 817,0 1,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 94,1 0,2 87,5 0,2 84,7 0,2 88,2 0,2 83,5 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 192,4 0,4 200,3 0,4 204,8 0,4 217,1 0,4 222,8 0,4
08. Rehuaineet 533,8 1,0 574,1 1,1 523,7 1,1 543,0 1,1 544,8 1,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 465,6 0,9 418,6 0,8 399,2 0,8 433,9 0,8 438,9 0,9
1. Juomat ja tupakka 245,3 0,5 225,9 0,4 214,8 0,4 227,6 0,4 225,7 0,4
11. Juomat 226,6 0,4 206,0 0,4 197,7 0,4 210,7 0,4 208,9 0,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 18,6 0,0 19,9 0,0 17,1 0,0 16,8 0,0 16,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.978,0 3,9 1.756,7 3,4 1.604,2 3,3 1.854,6 3,6 1.643,9 3,3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 6,7 0,0 7,9 0,0 8,2 0,0 5,6 0,0 7,6 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 301,8 0,6 287,0 0,6 221,3 0,5 317,0 0,6 220,3 0,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 73,9 0,1 75,9 0,1 73,7 0,2 73,2 0,1 71,5 0,1
24. Puutavara ja korkki 137,2 0,3 141,3 0,3 120,5 0,2 127,2 0,2 127,0 0,3
25. Paperimassa 179,0 0,4 179,6 0,4 173,6 0,4 185,9 0,4 194,5 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 329,8 0,6 246,1 0,5 166,6 0,3 161,4 0,3 145,6 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 104,1 0,2 117,5 0,2 113,5 0,2 127,0 0,2 103,5 0,2
28. Malmit ja metalliromu 712,6 1,4 606,3 1,2 641,8 1,3 764,8 1,5 690,8 1,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 132,9 0,3 95,2 0,2 85,0 0,2 92,7 0,2 83,2 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.134,8 12,0 5.379,0 10,5 5.464,5 11,3 6.250,4 12,2 6.097,9 12,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 277,7 0,5 290,3 0,6 256,6 0,5 305,8 0,6 263,0 0,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.850,3 9,5 4.281,2 8,4 4.493,0 9,3 5.291,8 10,3 5.226,8 10,3
34. Kaasut 889,3 1,7 776,1 1,5 623,0 1,3 485,2 0,9 470,4 0,9
35. Sähkövirta 117,5 0,2 31,5 0,1 91,9 0,2 167,5 0,3 137,7 0,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 72,1 0,1 80,4 0,2 78,1 0,2 79,9 0,2 92,1 0,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 12,9 0,0 12,4 0,0 18,8 0,0 15,4 0,0 24,4 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 48,2 0,1 58,2 0,1 51,7 0,1 53,1 0,1 57,0 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 11,1 0,0 9,8 0,0 7,7 0,0 11,4 0,0 10,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.990,7 13,7 6.823,7 13,4 6.350,3 13,1 6.879,0 13,4 6.805,5 13,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 975,1 1,9 1.061,9 2,1 957,5 2,0 1.097,3 2,1 996,8 2,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 506,2 1,0 440,5 0,9 437,7 0,9 369,9 0,7 407,7 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 295,0 0,6 307,0 0,6 280,9 0,6 292,5 0,6 273,1 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.124,9 2,2 1.083,1 2,1 1.190,6 2,5 1.187,2 2,3 1.321,8 2,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 729,5 1,4 719,3 1,4 713,5 1,5 858,9 1,7 793,5 1,6
56. Lannoitteet, valmistetut 385,8 0,8 255,7 0,5 151,8 0,3 292,2 0,6 307,8 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 1.231,9 2,4 1.117,2 2,2 1.053,7 2,2 1.163,0 2,3 1.159,3 2,3
58. Muovit, valmistetut 483,0 0,9 485,1 1,0 438,2 0,9 469,3 0,9 447,5 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.259,4 2,5 1.354,0 2,7 1.126,5 2,3 1.148,7 2,2 1.098,0 2,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.632,8 9,1 4.577,0 9,0 4.183,9 8,7 4.532,8 8,8 4.290,9 8,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 23,8 0,0 16,8 0,0 17,2 0,0 18,6 0,0 17,4 0,0
62. Kumituotteet 489,4 1,0 482,8 0,9 429,6 0,9 471,7 0,9 454,1 0,9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 128,8 0,3 133,7 0,3 131,8 0,3 134,3 0,3 130,6 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 610,8 1,2 627,6 1,2 612,7 1,3 640,6 1,2 625,9 1,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 306,5 0,6 321,0 0,6 294,7 0,6 316,9 0,6 295,7 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 533,9 1,0 562,5 1,1 435,0 0,9 498,6 1,0 447,9 0,9
67. Rauta ja teräs 789,1 1,5 724,2 1,4 692,7 1,4 731,7 1,4 657,7 1,3
68. Muut metallit 635,5 1,2 572,4 1,1 534,6 1,1 585,6 1,1 514,6 1,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.115,1 2,2 1.136,0 2,2 1.035,6 2,1 1.134,9 2,2 1.146,9 2,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20.789,0 40,7 21.389,4 41,9 20.075,9 41,5 21.376,9 41,6 21.074,5 41,7
71. Voimakoneet ja moottorit 1.344,1 2,6 1.305,9 2,6 1.185,5 2,5 1.383,8 2,7 1.424,9 2,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.996,1 3,9 2.162,1 4,2 1.839,1 3,8 2.050,8 4,0 1.855,1 3,7
73. Metalliteollisuuskoneet 185,1 0,4 186,3 0,4 170,2 0,4 221,6 0,4 176,8 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.804,1 5,5 2.911,5 5,7 2.662,7 5,5 3.022,1 5,9 2.720,3 5,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.173,5 2,3 1.292,3 2,5 1.208,4 2,5 1.248,4 2,4 1.133,9 2,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.491,2 2,9 1.625,5 3,2 1.579,4 3,3 1.563,5 3,0 1.686,8 3,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.209,7 6,3 3.212,5 6,3 3.126,5 6,5 3.328,9 6,5 3.501,1 6,9
78. Moottoriajoneuvot 6.075,9 11,9 6.094,2 11,9 5.644,5 11,7 6.127,2 11,9 6.079,8 12,0
79. Muut kuljetusvälineet 2.509,2 4,9 2.599,1 5,1 2.659,6 5,5 2.430,5 4,7 2.495,8 4,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.074,9 8,0 4.224,5 8,3 3.850,3 8,0 4.221,0 8,2 4.148,8 8,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 153,9 0,3 165,4 0,3 141,9 0,3 168,0 0,3 167,3 0,3
82. Huonekalut 368,4 0,7 371,7 0,7 347,4 0,7 377,0 0,7 363,2 0,7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 59,5 0,1 55,0 0,1 51,9 0,1 55,5 0,1 62,8 0,1
84. Vaatteet 223,5 0,4 222,0 0,4 226,3 0,5 255,3 0,5 235,1 0,5
85. Jalkineet 70,8 0,1 66,0 0,1 59,9 0,1 63,0 0,1 61,7 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.304,8 2,6 1.397,5 2,7 1.255,6 2,6 1.320,5 2,6 1.326,0 2,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 145,6 0,3 155,0 0,3 139,6 0,3 139,4 0,3 149,8 0,3
89. Muut valmiit tavarat 1.748,5 3,4 1.792,0 3,5 1.627,8 3,4 1.842,3 3,6 1.782,9 3,5
9. Muut tavarat 2.465,0 4,8 2.930,2 5,7 2.968,1 6,1 2.372,2 4,6 2.642,8 5,2
93. Erittelemätön 157,8 0,3 137,7 0,3 122,5 0,3 128,6 0,3 141,7 0,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,2 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 445,3 0,9 869,8 1,7 960,0 2,0 470,1 0,9 743,6 1,5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.850,9 3,6 1.914,9 3,8 1.877,7 3,9 1.764,4 3,4 1.751,1 3,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 51.083,2 100,0 51.002,5 100,0 48.331,0 100,0 51.364,1 100,0 50.574,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Cairns Groupin maista Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.168,4 8,7 6.374,6 9,3 6.494,1 9,7 6.751,5 9,6 6.332,8 9,0
00. Elävät eläimet 150,9 0,2 149,4 0,2 138,2 0,2 173,8 0,2 199,8 0,3
01. Liha ja lihatuotteet 849,0 1,2 859,9 1,3 918,2 1,4 966,9 1,4 915,2 1,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 58,8 0,1 79,7 0,1 73,5 0,1 96,1 0,1 73,8 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.214,8 1,7 1.313,4 1,9 1.303,6 2,0 1.202,1 1,7 1.008,4 1,4
04. Vilja ja viljatuotteet 819,9 1,2 811,7 1,2 804,4 1,2 893,4 1,3 879,5 1,3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.526,1 2,2 1.558,2 2,3 1.632,5 2,4 1.771,2 2,5 1.676,0 2,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 232,3 0,3 253,3 0,4 218,0 0,3 278,9 0,4 297,7 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 703,6 1,0 755,3 1,1 792,6 1,2 734,4 1,0 672,1 1,0
08. Rehuaineet 298,9 0,4 281,1 0,4 307,7 0,5 304,1 0,4 295,1 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 314,0 0,4 312,7 0,5 305,4 0,5 330,6 0,5 315,2 0,4
1. Juomat ja tupakka 322,7 0,5 272,6 0,4 287,4 0,4 288,0 0,4 316,9 0,5
11. Juomat 277,4 0,4 247,7 0,4 254,7 0,4 257,2 0,4 264,4 0,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 45,3 0,1 24,9 0,0 32,7 0,0 30,8 0,0 52,5 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.336,4 3,3 2.172,7 3,2 2.027,5 3,0 1.959,9 2,8 1.947,9 2,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,7 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 1,7 0,0 0,9 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 127,6 0,2 152,9 0,2 144,7 0,2 74,4 0,1 44,4 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 99,9 0,1 98,3 0,1 122,0 0,2 106,3 0,2 109,3 0,2
24. Puutavara ja korkki 677,2 1,0 624,5 0,9 665,7 1,0 657,2 0,9 650,9 0,9
25. Paperimassa 313,4 0,4 245,3 0,4 268,8 0,4 275,6 0,4 259,4 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 34,1 0,0 30,9 0,0 35,5 0,1 36,4 0,1 30,3 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 149,5 0,2 138,4 0,2 115,6 0,2 141,6 0,2 137,6 0,2
28. Malmit ja metalliromu 534,2 0,8 627,7 0,9 442,7 0,7 428,3 0,6 474,6 0,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 398,8 0,6 253,8 0,4 231,6 0,3 238,3 0,3 240,5 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 11.655,2 16,5 10.868,5 15,8 10.737,5 16,1 12.782,8 18,3 12.108,8 17,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 83,8 0,1 94,5 0,1 88,5 0,1 85,8 0,1 75,7 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.566,6 15,0 9.882,2 14,4 9.674,2 14,5 11.812,4 16,9 11.050,5 15,8
34. Kaasut 769,2 1,1 649,5 0,9 644,6 1,0 557,7 0,8 734,1 1,0
35. Sähkövirta 235,6 0,3 242,3 0,4 330,2 0,5 326,9 0,5 248,5 0,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 843,1 1,2 671,7 1,0 799,7 1,2 810,6 1,2 985,2 1,4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 92,8 0,1 108,0 0,2 100,0 0,1 100,2 0,1 109,2 0,2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 663,0 0,9 496,2 0,7 658,2 1,0 658,5 0,9 804,6 1,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 87,3 0,1 67,5 0,1 41,6 0,1 51,8 0,1 71,4 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.812,7 5,4 3.661,1 5,3 4.093,3 6,1 3.930,9 5,6 3.496,0 5,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 517,5 0,7 540,0 0,8 553,4 0,8 543,9 0,8 448,8 0,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 423,9 0,6 396,4 0,6 427,6 0,6 391,8 0,6 364,0 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 123,3 0,2 121,2 0,2 114,7 0,2 119,7 0,2 108,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 553,3 0,8 599,1 0,9 934,0 1,4 757,4 1,1 622,4 0,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 305,3 0,4 289,4 0,4 281,6 0,4 279,9 0,4 280,5 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 394,4 0,6 314,5 0,5 281,8 0,4 339,2 0,5 324,1 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 520,4 0,7 491,9 0,7 593,1 0,9 558,5 0,8 489,6 0,7
58. Muovit, valmistetut 421,0 0,6 386,2 0,6 396,3 0,6 399,9 0,6 378,9 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 553,6 0,8 522,4 0,8 510,9 0,8 540,6 0,8 479,5 0,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.223,3 13,1 8.832,0 12,9 8.489,9 12,7 8.297,5 11,9 8.225,8 11,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 22,3 0,0 23,0 0,0 19,2 0,0 20,6 0,0 22,0 0,0
62. Kumituotteet 887,9 1,3 842,5 1,2 867,4 1,3 937,1 1,3 924,6 1,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 726,2 1,0 675,6 1,0 727,5 1,1 771,7 1,1 747,7 1,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 759,5 1,1 730,8 1,1 738,8 1,1 762,7 1,1 766,6 1,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 387,3 0,5 356,5 0,5 368,0 0,6 385,8 0,6 379,4 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 787,7 1,1 660,8 1,0 666,5 1,0 611,5 0,9 681,0 1,0
67. Rauta ja teräs 1.494,9 2,1 1.592,9 2,3 1.476,4 2,2 1.303,8 1,9 1.259,9 1,8
68. Muut metallit 3.063,4 4,3 2.898,5 4,2 2.595,7 3,9 2.410,3 3,4 2.370,6 3,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.093,9 1,6 1.051,4 1,5 1.030,4 1,5 1.094,0 1,6 1.073,9 1,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 21.754,2 30,8 22.485,5 32,8 21.255,4 31,8 21.365,0 30,5 22.995,1 32,8
71. Voimakoneet ja moottorit 1.325,4 1,9 1.337,2 1,9 1.239,7 1,9 1.286,5 1,8 1.222,5 1,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.175,0 1,7 1.086,0 1,6 1.035,3 1,5 948,1 1,4 1.146,6 1,6
73. Metalliteollisuuskoneet 97,3 0,1 123,2 0,2 112,0 0,2 110,2 0,2 125,9 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.851,4 2,6 1.694,4 2,5 1.709,3 2,6 1.656,4 2,4 1.627,0 2,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.347,5 3,3 2.585,3 3,8 2.315,2 3,5 2.285,1 3,3 2.441,4 3,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.486,9 4,9 3.545,6 5,2 3.804,1 5,7 3.696,8 5,3 4.293,8 6,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.322,1 7,5 5.205,8 7,6 5.486,4 8,2 5.281,5 7,5 5.367,4 7,7
78. Moottoriajoneuvot 5.282,0 7,5 5.623,3 8,2 4.834,5 7,2 5.441,6 7,8 5.500,1 7,8
79. Muut kuljetusvälineet 866,6 1,2 1.284,7 1,9 719,1 1,1 658,9 0,9 1.270,4 1,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 10.413,1 14,8 9.003,8 13,1 8.970,8 13,4 10.012,9 14,3 9.446,1 13,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 213,1 0,3 242,2 0,4 250,0 0,4 253,7 0,4 233,8 0,3
82. Huonekalut 1.593,4 2,3 1.556,6 2,3 1.522,9 2,3 1.580,3 2,3 1.513,7 2,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 220,8 0,3 241,8 0,4 229,7 0,3 255,1 0,4 266,0 0,4
84. Vaatteet 2.226,3 3,2 2.316,9 3,4 2.681,9 4,0 2.699,0 3,9 2.636,8 3,8
85. Jalkineet 983,7 1,4 859,5 1,3 863,7 1,3 1.052,2 1,5 952,5 1,4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.208,1 1,7 1.207,4 1,8 1.138,9 1,7 1.172,0 1,7 1.195,9 1,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 109,1 0,2 96,1 0,1 117,3 0,2 109,7 0,2 121,0 0,2
89. Muut valmiit tavarat 3.858,5 5,5 2.483,2 3,6 2.166,5 3,2 2.890,9 4,1 2.526,4 3,6
9. Muut tavarat 3.987,0 5,7 4.267,4 6,2 3.686,4 5,5 3.775,1 5,4 4.227,8 6,0
93. Erittelemätön 2.564,7 3,6 2.151,7 3,1 1.922,3 2,9 2.004,4 2,9 2.359,4 3,4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 225,8 0,3 156,7 0,2 40,0 0,1 29,8 0,0 21,1 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 468,5 0,7 1.298,0 1,9 1.087,4 1,6 1.184,0 1,7 1.240,6 1,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 454,0 0,6 435,4 0,6 410,8 0,6 444,3 0,6 439,3 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 70.516,2 100,0 68.609,9 100,0 66.842,0 100,0 69.974,1 100,0 70.082,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu