Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

BRICS-maiden+laajennus ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti BRICS-maihin+laajennus 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet11.776,7 16.711,3 -29,5
00. Elävät eläimet51,0 58,1 -12,1
01. Liha ja lihatuotteet2.869,0 3.584,3 -20,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat486,5 649,2 -25,1
03. Kala- ja kalavalmisteet699,7 764,3 -8,5
04. Vilja ja viljatuotteet3.064,7 6.954,4 -55,9
05. Hedelmät ja kasvikset2.032,6 2.150,4 -5,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja173,6 176,0 -1,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä145,2 159,5 -8,9
08. Rehuaineet1.525,9 1.520,1 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet728,6 695,1 4,8
1. Juomat ja tupakka541,8 244,6 121,5
11. Juomat294,1 221,7 32,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet247,7 23,0 977,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat19.271,4 21.665,3 -11,0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at406,6 392,3 3,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet8.414,5 8.325,7 1,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi365,1 414,6 -12,0
24. Puutavara ja korkki1.257,8 1.453,6 -13,5
25. Paperimassa2.055,8 2.544,5 -19,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.631,9 3.112,5 -47,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat517,2 509,4 1,5
28. Malmit ja metalliromu4.053,0 4.260,3 -4,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet569,6 652,4 -12,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta34.543,5 41.209,2 -16,2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.4.907,4 5.246,1 -6,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet23.457,5 28.407,8 -17,4
34. Kaasut6.178,6 7.555,3 -18,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat138,4 337,5 -59,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat22,5 18,5 21,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat93,8 296,1 -68,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.22,1 22,9 -3,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet40.054,7 42.519,4 -5,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet7.018,7 7.320,0 -4,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2.414,8 2.868,1 -15,8
53. Väri- ja parkitusaineet615,2 710,6 -13,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.549,8 11.235,2 2,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.994,5 2.037,8 -2,1
56. Lannoitteet, valmistetut1.214,2 2.978,2 -59,2
57. Muovit, valmistamattomat7.401,1 6.783,6 9,1
58. Muovit, valmistetut1.566,6 1.619,7 -3,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6.279,7 6.966,3 -9,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan12.888,8 14.525,0 -11,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat79,4 104,4 -23,9
62. Kumituotteet866,9 787,3 10,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut52,0 46,4 12,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä689,4 760,1 -9,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet661,7 706,1 -6,3
66. Kivennäisainetuotteet5.716,5 6.600,4 -13,4
67. Rauta ja teräs747,0 672,5 11,1
68. Muut metallit1.770,7 2.534,7 -30,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.305,1 2.313,1 -0,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet74.507,7 71.421,6 4,3
71. Voimakoneet ja moottorit3.714,6 3.257,9 14,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet7.111,6 7.920,8 -10,2
73. Metalliteollisuuskoneet665,4 704,5 -5,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet8.829,9 8.505,5 3,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4.730,1 4.654,6 1,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet5.337,5 4.644,8 14,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet12.972,0 16.160,1 -19,7
78. Moottoriajoneuvot14.083,9 11.421,9 23,3
79. Muut kuljetusvälineet17.062,7 14.151,6 20,6
8. Erinäiset valmiit tavarat17.907,5 16.890,7 6,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet102,9 85,2 20,8
82. Huonekalut307,4 279,8 9,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.75,2 58,0 29,6
84. Vaatteet341,0 244,0 39,8
85. Jalkineet123,3 66,9 84,4
87. Kojeet,mittarit yms.9.652,5 9.390,4 2,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.049,1 1.181,1 -11,2
89. Muut valmiit tavarat6.256,0 5.585,4 12,0
9. Muut tavarat6.122,9 5.888,0 4,0
93. Erittelemätön1.359,7 1.243,5 9,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)2,0 0,0 ..
97. Kulta, ei monetaarinen1.480,0 1.792,7 -17,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain3.279,5 2.851,2 15,0
Kaikki ryhmät yhteensä217.753,5 231.412,7 -5,9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti BRICS-maista+laajennus Yhdysvaltoihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet11.810,1 14.352,7 -17,7
00. Elävät eläimet23,8 19,5 22,4
01. Liha ja lihatuotteet825,1 1.039,0 -20,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat90,9 100,9 -9,9
03. Kala- ja kalavalmisteet3.534,6 5.246,1 -32,6
04. Vilja ja viljatuotteet759,0 785,0 -3,3
05. Hedelmät ja kasvikset2.657,8 2.638,6 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja887,7 678,4 30,9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.985,8 2.512,8 -21,0
08. Rehuaineet373,0 564,7 -33,9
09. Erinäiset elintarvikkeet672,3 767,7 -12,4
1. Juomat ja tupakka530,5 564,0 -5,9
11. Juomat275,6 342,3 -19,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet255,0 221,6 15,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat5.565,5 6.939,8 -19,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at1,2 1,8 -35,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet406,2 309,2 31,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi88,6 198,1 -55,3
24. Puutavara ja korkki650,0 1.214,8 -46,5
25. Paperimassa1.279,7 1.425,3 -10,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet167,2 255,2 -34,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat659,0 738,8 -10,8
28. Malmit ja metalliromu1.159,4 1.364,9 -15,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.154,2 1.431,8 -19,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta22.307,8 32.817,6 -32,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.51,8 37,2 39,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet22.243,7 32.745,5 -32,1
34. Kaasut12,3 34,9 -64,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat998,5 431,8 131,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat196,9 60,6 224,9
42. Kasviöljyt ja -rasvat258,0 295,4 -12,7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.543,7 75,8 617,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet36.357,3 49.908,4 -27,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet9.652,8 14.328,1 -32,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2.783,3 2.900,1 -4,0
53. Väri- ja parkitusaineet473,0 717,1 -34,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet14.023,5 18.067,4 -22,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.830,0 1.857,7 -1,5
56. Lannoitteet, valmistetut1.798,7 1.894,0 -5,0
57. Muovit, valmistamattomat1.166,8 1.816,7 -35,8
58. Muovit, valmistetut1.461,5 1.901,3 -23,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3.167,7 6.426,1 -50,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan65.301,5 89.004,1 -26,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat341,5 573,2 -40,4
62. Kumituotteet2.543,5 3.504,8 -27,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.248,2 3.724,5 -39,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.587,5 3.120,1 -17,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet11.366,6 15.270,9 -25,6
66. Kivennäisainetuotteet13.528,3 17.948,4 -24,6
67. Rauta ja teräs6.977,2 9.478,7 -26,4
68. Muut metallit8.298,3 11.675,1 -28,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista17.410,6 23.708,3 -26,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet186.323,0 220.655,6 -15,6
71. Voimakoneet ja moottorit6.626,6 7.553,1 -12,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet7.646,0 8.314,8 -8,0
73. Metalliteollisuuskoneet839,6 849,2 -1,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet20.754,9 24.453,5 -15,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet36.866,1 50.072,6 -26,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet53.066,9 63.823,4 -16,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet43.209,8 46.318,3 -6,7
78. Moottoriajoneuvot15.147,4 17.019,7 -11,0
79. Muut kuljetusvälineet2.165,8 2.250,9 -3,8
8. Erinäiset valmiit tavarat103.996,6 140.320,1 -25,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.028,6 5.888,3 -31,6
82. Huonekalut11.455,1 17.254,4 -33,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.372,5 3.066,0 -22,6
84. Vaatteet19.952,1 27.200,3 -26,6
85. Jalkineet8.075,9 12.398,4 -34,9
87. Kojeet,mittarit yms.6.376,3 8.011,5 -20,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.204,0 2.582,7 -14,7
89. Muut valmiit tavarat49.532,0 63.918,7 -22,5
9. Muut tavarat13.054,0 11.975,7 9,0
93. Erittelemätön7.760,6 7.082,3 9,6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)6,3 12,4 -49,2
97. Kulta, ei monetaarinen1.304,6 1.000,6 30,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta3.886,0 3.746,7 3,7
Kaikki ryhmät yhteensä446.244,9 566.969,8 -21,3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu