Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Arabiliitton ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Arabiliittoon 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet3.597,0 3.731,8 -3,6
00. Elävät eläimet26,1 32,1 -18,8
01. Liha ja lihatuotteet277,6 344,1 -19,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat212,6 311,2 -31,7
03. Kala- ja kalavalmisteet14,4 19,1 -24,6
04. Vilja ja viljatuotteet886,3 1.005,7 -11,9
05. Hedelmät ja kasvikset931,0 1.009,9 -7,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja34,0 28,9 17,5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä96,4 108,0 -10,7
08. Rehuaineet737,2 521,5 41,3
09. Erinäiset elintarvikkeet381,4 351,2 8,6
1. Juomat ja tupakka177,5 138,9 27,8
11. Juomat139,7 106,0 31,8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet37,8 32,9 14,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1.282,4 2.891,1 -55,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,0 0,1 -92,2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet648,0 2.090,2 -69,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi18,5 15,8 17,1
24. Puutavara ja korkki52,7 59,3 -11,3
25. Paperimassa196,0 243,5 -19,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet142,0 94,2 50,7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat45,2 72,7 -37,8
28. Malmit ja metalliromu108,2 228,1 -52,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet71,8 87,2 -17,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.550,6 3.469,0 -26,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.482,5 453,8 6,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet714,9 869,0 -17,7
34. Kaasut1.353,2 2.146,2 -36,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat138,0 215,2 -35,8
41. Eläinöljyt ja -rasvat1,6 1,9 -15,7
42. Kasviöljyt ja -rasvat128,9 207,2 -37,8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.7,6 6,1 24,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet4.419,6 4.050,8 9,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet737,4 509,6 44,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet139,4 255,7 -45,5
53. Väri- ja parkitusaineet81,0 74,0 9,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.156,3 1.072,4 7,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet514,7 420,6 22,4
56. Lannoitteet, valmistetut5,0 9,6 -48,5
57. Muovit, valmistamattomat580,6 659,6 -12,0
58. Muovit, valmistetut158,5 132,5 19,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.046,7 916,8 14,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2.848,9 2.152,6 32,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat4,0 3,0 34,0
62. Kumituotteet186,6 153,0 22,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut14,7 17,7 -16,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä101,8 153,7 -33,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet140,5 135,9 3,4
66. Kivennäisainetuotteet1.430,1 846,0 69,0
67. Rauta ja teräs198,1 165,3 19,8
68. Muut metallit194,0 166,6 16,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista579,1 511,4 13,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet25.858,5 19.416,8 33,2
71. Voimakoneet ja moottorit1.526,0 1.081,0 41,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.018,7 817,5 24,6
73. Metalliteollisuuskoneet124,1 88,8 39,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet2.598,6 1.960,7 32,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.479,4 1.267,4 16,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.480,5 2.461,2 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.584,0 1.336,5 18,5
78. Moottoriajoneuvot7.950,3 5.957,1 33,5
79. Muut kuljetusvälineet7.096,9 4.446,5 59,6
8. Erinäiset valmiit tavarat4.777,7 4.298,5 11,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet56,0 41,0 36,5
82. Huonekalut176,1 142,9 23,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.26,4 20,7 27,5
84. Vaatteet157,2 113,9 38,0
85. Jalkineet43,2 18,5 134,0
87. Kojeet,mittarit yms.1.473,6 1.416,0 4,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot120,0 122,0 -1,7
89. Muut valmiit tavarat2.725,4 2.423,4 12,5
9. Muut tavarat1.968,5 1.672,2 17,7
93. Erittelemätön602,6 654,5 -7,9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,4 0,0 ..
97. Kulta, ei monetaarinen440,8 307,9 43,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain924,2 709,1 30,3
Kaikki ryhmät yhteensä47.618,9 42.036,9 13,3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Arabiliitosta Yhdysvaltoihin 2023 tammi-syyskuu

2023 1-9
milj. $
2022 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet635,7 723,3 -12,1
00. Elävät eläimet1,1 0,7 47,8
01. Liha ja lihatuotteet0,0 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat11,6 17,6 -33,7
03. Kala- ja kalavalmisteet120,4 153,7 -21,7
04. Vilja ja viljatuotteet45,9 21,4 114,1
05. Hedelmät ja kasvikset365,0 435,5 -16,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja17,9 15,6 14,6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä49,8 46,8 6,5
08. Rehuaineet0,4 4,6 -90,7
09. Erinäiset elintarvikkeet23,6 27,4 -13,9
1. Juomat ja tupakka46,6 51,5 -9,4
11. Juomat14,0 14,8 -5,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet32,7 36,6 -10,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat188,9 261,8 -27,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1,3 0,8 67,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi16,9 34,0 -50,2
24. Puutavara ja korkki0,2 0,4 -42,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet6,3 11,1 -42,9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat82,2 71,1 15,6
28. Malmit ja metalliromu38,3 66,6 -42,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet43,6 77,9 -44,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta23.798,0 31.553,3 -24,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0,1 0,0 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet23.786,4 31.431,7 -24,3
34. Kaasut11,5 121,6 -90,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat188,7 205,9 -8,4
41. Eläinöljyt ja -rasvat00,2 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat188,4 205,5 -8,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0,3 0,2 73,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet2.969,3 3.818,5 -22,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet620,3 644,6 -3,8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet112,0 86,5 29,4
53. Väri- ja parkitusaineet12,9 18,2 -29,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet66,3 37,2 78,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet235,4 199,5 18,0
56. Lannoitteet, valmistetut1.478,0 1.912,1 -22,7
57. Muovit, valmistamattomat76,3 404,1 -81,1
58. Muovit, valmistetut341,8 489,8 -30,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet26,2 26,3 -0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan4.239,1 5.787,4 -26,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,4 0,5 -30,5
62. Kumituotteet8,0 11,8 -32,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut6,7 5,8 15,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä43,0 56,7 -24,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet325,7 418,1 -22,1
66. Kivennäisainetuotteet530,9 461,0 15,2
67. Rauta ja teräs745,2 898,8 -17,1
68. Muut metallit2.243,9 3.411,4 -34,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista335,3 523,3 -35,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.247,0 1.106,1 12,7
71. Voimakoneet ja moottorit118,6 90,8 30,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet41,2 45,2 -8,9
73. Metalliteollisuuskoneet1,5 1,4 4,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet272,4 277,8 -1,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet40,1 13,1 205,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet29,7 25,6 16,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet536,4 394,8 35,9
78. Moottoriajoneuvot148,5 179,7 -17,4
79. Muut kuljetusvälineet58,5 77,7 -24,7
8. Erinäiset valmiit tavarat3.757,6 3.992,9 -5,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet16,2 43,0 -62,3
82. Huonekalut20,3 32,7 -37,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.8,8 7,0 25,7
84. Vaatteet2.485,9 2.879,2 -13,7
85. Jalkineet31,3 19,6 59,9
87. Kojeet,mittarit yms.51,1 42,2 21,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2,6 5,0 -48,1
89. Muut valmiit tavarat1.141,4 964,1 18,4
9. Muut tavarat1.696,7 1.393,3 21,8
93. Erittelemätön1.535,5 1.302,8 17,9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00,2 ..
97. Kulta, ei monetaarinen55,5 5,5 916,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta104,1 83,9 24,1
Kaikki ryhmät yhteensä38.767,6 48.893,9 -20,7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu