Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Sveitsi

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä Sveitsiin15,1 17,1 17,2 00
Tuonnista Sveitsistä15,3 13,9 19,1 00
Tavaroiden ulkomaankaupasta Sveitsin kanssa15,2 14,4 18,7 00

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Sveitsiin (CH) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 13755,1 10145,8 8233,3
02. Elämäntieteet (Life Science) 3815,2 3616,5 4317,3
03. Optoelektroniikka 21,0 20,7 10,3
04. Tietoviestintä 228,8 198,7 208,0
05. Elektroniikka 72,6 73,3 72,7
06. Joustava valmistus 21,0 41,6 52,0
07. Edistyneet materiaalit 00,2 10,3 10,3
08. Ilmailu 3915,7 5022,7 8936,0
09. Aseet 00,2 10,4 00,0
10. Ydinteknologia 00,2 00,1 00,0
Yhteensä 250 100 220 100 247 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Sveitsistä (CH) jaksolla 5/2021 - 9/2021

2021/52021/62021/72021/82021/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 33846,5 50556,2 48054,0
02. Elämäntieteet (Life Science) 27237,3 26129,0 25729,0
03. Optoelektroniikka 243,3 212,4 232,6
04. Tietoviestintä 131,8 161,8 151,7
05. Elektroniikka 71,0 60,7 70,8
06. Joustava valmistus 283,8 414,6 303,4
07. Edistyneet materiaalit 00,1 00,0 00,0
08. Ilmailu 446,0 434,8 718,0
09. Aseet 10,1 50,5 20,2
10. Ydinteknologia 10,2 10,1 10,1
Yhteensä 728 100 899 100 888 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu