Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Sveitsi

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Kehittyneen teknologian tuotteiden osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä Sveitsiin16.223.812.810.08.9
Tuonnista Sveitsistä17.516.213.417.319.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta Sveitsin kanssa17.117.813.315.015.4

Table: USA's import of Advanced Technology Products to Sveitsiin (CH) during 12/2020 - 4/2021

2020/122021/12021/22021/32021/4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 131 40.4 139 42.8 81 39.8 130 45.3 105 43.8
02. Elämäntieteet (Life Science) 38 11.7 41 12.7 45 22.4 42 14.5 69 28.9
03. Optoelektroniikka 2 0.6 2 0.5 3 1.3 4 1.2 2 0.9
04. Tietoviestintä 34 10.4 17 5.3 15 7.6 23 8.0 16 6.7
05. Elektroniikka 6 1.8 5 1.6 4 2.1 6 2.0 7 2.9
06. Joustava valmistus 3 0.9 4 1.2 4 2.1 4 1.6 3 1.1
07. Edistyneet materiaalit 1 0.2 1 0.2 1 0.3 1 0.2 0 0.1
08. Ilmailu 110 34.0 116 35.7 49 24.4 78 27.1 37 15.6
09. Aseet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.1 0 0.0
10. Ydinteknologia 0 0.0 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.0
Yhteensä 325 100 325 100 203 100 288 100 239 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Sveitsistä (CH) jaksolla 12/2020 - 4/2021

2020/122021/12021/22021/32021/4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 438 53.1 552 67.6 333 50.6 589 54.3 457 55.7
02. Elämäntieteet (Life Science) 285 34.6 191 23.4 225 34.1 374 34.5 259 31.6
03. Optoelektroniikka 18 2.1 10 1.2 12 1.9 16 1.4 21 2.6
04. Tietoviestintä 15 1.8 8 1.0 12 1.8 13 1.2 15 1.9
05. Elektroniikka 6 0.8 6 0.7 6 0.9 7 0.7 7 0.9
06. Joustava valmistus 34 4.2 24 2.9 30 4.6 43 4.0 28 3.5
07. Edistyneet materiaalit 0 0.0 0 0.1 0 0.1 0 0.0 0 0.0
08. Ilmailu 26 3.2 25 3.1 39 5.9 39 3.6 30 3.7
09. Aseet 1 0.2 0 0.0 2 0.2 2 0.2 1 0.2
10. Ydinteknologia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.1
Yhteensä 824 100 817 100 659 100 1.084 100 821 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu