Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä1,6 1,4 1,1 1,5 1,2
Tuonnista2,2 1,6 1,4 1,5 1,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,0 1,5 1,3 1,5 1,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Sveitsin kanssa, vienti Sveitsiin ja tuonti Sveitsistä vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Sveitsi oli Yhdysvaltain 18. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kauppa Sveitsin kanssa edusti vuoden 2023 syyskuussa 1,4 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,2 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 1,5 prosenttia tuonnista. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaupan arvo oli 6,0 miljardia dollaria ja pudotusta 17,4 prosenttia. Syyskuussa kauppatase Sveitsin kanssa oli Yhdysvalloille 2,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Sveitsistä supistui 14,5 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4,0 miljardia dollaria syyskuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Sveitsistä olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 24,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 13,4 % sekä Sitc885 (kellot) 12,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Sveitsiin supistui 22,8 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2,0 miljardia dollaria syyskuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 44,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 9,4 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8,2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun kehitys

Alkuvuoden 2023 tammi-syyskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 61,0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 16,8 %. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 40,4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 20,6 miljardia dollaria. Vuoden 2022 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 12,5 % ja viennin arvon osalla 24,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 7,7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 8,4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 19,7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 19,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Sveitsiin (CH) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,7 0,2 4,5 0,2 7,1 0,4 6,8 0,3 6,8 0,3
00. Elävät eläimet 0,6 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 0,9 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,0 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,6 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 1,5 0,1 0,9 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0,0 0,7 0,0 1,1 0,1 0,6 0,0 0,7 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
08. Rehuaineet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,7 0,0 0,1 0,0 3,0 0,2 1,8 0,1 1,7 0,1
1. Juomat ja tupakka 1,4 0,1 1,8 0,1 0,9 0,1 3,8 0,1 1,2 0,1
11. Juomat 1,3 0,0 1,8 0,1 0,8 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,3 0,1 0,5 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18,8 0,7 7,5 0,3 9,8 0,6 13,3 0,5 15,4 0,8
25. Paperimassa 9,5 0,4 2,9 0,1 4,9 0,3 3,3 0,1 2,2 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,6 0,1 0,3 0,0 0,9 0,1 2,7 0,1 0,8 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,9 0,0 1,1 0,0 1,0 0,1 1,0 0,0 1,9 0,1
28. Malmit ja metalliromu 5,7 0,2 2,6 0,1 2,6 0,2 5,8 0,2 10,3 0,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 90,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 60,8 2,4 0,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 73,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2 1,6 0,0 0,0
34. Kaasut 16,5 0,6 00 00 20,5 0,8 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 374,9 14,1 341,5 14,2 268,4 15,5 353,3 13,7 377,0 19,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 89,1 3,3 65,8 2,7 64,7 3,7 25,8 1,0 48,4 2,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6,3 0,2 9,2 0,4 5,9 0,3 4,0 0,2 4,4 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 12,8 0,5 13,7 0,6 7,1 0,4 9,5 0,4 11,7 0,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 235,8 8,9 212,5 8,9 158,5 9,2 267,8 10,4 263,2 13,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 17,7 0,7 23,6 1,0 18,7 1,1 21,5 0,8 25,3 1,3
57. Muovit, valmistamattomat 3,0 0,1 4,5 0,2 4,1 0,2 7,9 0,3 10,4 0,5
58. Muovit, valmistetut 2,9 0,1 2,8 0,1 2,1 0,1 2,5 0,1 4,5 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,3 0,3 9,4 0,4 7,3 0,4 14,3 0,6 9,2 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 689,0 25,9 181,6 7,6 109,2 6,3 147,3 5,7 88,5 4,5
62. Kumituotteet 0,9 0,0 1,2 0,0 1,0 0,1 1,7 0,1 0,5 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,0 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0 1,8 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,1 0,1 3,6 0,1 3,5 0,2 2,8 0,1 3,2 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 638,2 24,0 116,5 4,9 52,5 3,0 71,6 2,8 49,9 2,5
67. Rauta ja teräs 3,5 0,1 2,9 0,1 3,2 0,2 2,1 0,1 2,7 0,1
68. Muut metallit 29,3 1,1 44,9 1,9 38,9 2,2 56,4 2,2 20,8 1,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,6 0,5 11,7 0,5 9,1 0,5 11,3 0,4 9,3 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 186,2 7,0 266,0 11,1 211,1 12,2 174,7 6,8 276,6 14,0
71. Voimakoneet ja moottorit 7,8 0,3 26,6 1,1 7,5 0,4 10,3 0,4 5,2 0,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,7 0,3 7,2 0,3 7,0 0,4 8,2 0,3 7,8 0,4
73. Metalliteollisuuskoneet 1,8 0,1 3,1 0,1 3,2 0,2 2,2 0,1 1,6 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 20,3 0,8 19,8 0,8 24,4 1,4 18,4 0,7 22,6 1,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11,3 0,4 18,6 0,8 14,5 0,8 13,9 0,5 6,0 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11,2 0,4 15,6 0,7 15,1 0,9 13,2 0,5 15,0 0,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 43,4 1,6 44,1 1,8 30,7 1,8 32,6 1,3 45,3 2,3
78. Moottoriajoneuvot 13,7 0,5 8,8 0,4 13,6 0,8 10,9 0,4 9,1 0,5
79. Muut kuljetusvälineet 68,0 2,6 122,3 5,1 95,1 5,5 65,0 2,5 164,0 8,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 699,3 26,3 598,3 24,9 283,6 16,4 449,5 17,4 263,1 13,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,7 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0
82. Huonekalut 1,3 0,1 0,6 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,3 0,0 2,2 0,1 1,4 0,1 1,1 0,0 1,5 0,1
84. Vaatteet 1,4 0,1 1,3 0,1 1,6 0,1 1,0 0,0 1,1 0,1
85. Jalkineet 21,7 0,8 0,4 0,0 1,9 0,1 0,9 0,0 1,2 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 49,0 1,8 52,9 2,2 41,6 2,4 45,9 1,8 53,0 2,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 32,0 1,2 32,9 1,4 23,6 1,4 35,0 1,4 29,5 1,5
89. Muut valmiit tavarat 591,8 22,3 507,4 21,2 212,5 12,3 364,1 14,1 175,9 8,9
9. Muut tavarat 593,4 22,3 996,9 41,6 841,4 48,6 1.370,1 53,1 948,3 48,0
93. Erittelemätön 8,5 0,3 7,1 0,3 7,5 0,4 7,4 0,3 5,1 0,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,6 0,0 1,2 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 520,1 19,6 912,6 38,1 787,4 45,5 1.299,6 50,4 887,5 44,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 56,8 2,1 73,1 3,0 41,9 2,4 61,0 2,4 52,6 2,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.658,8 100,0 2.398,1 100,0 1.731,5 100,0 2.579,7 100,0 1.977,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Sveitsistä (CH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 119,2 2,1 115,4 2,8 129,9 3,7 198,2 5,1 133,3 3,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 8,0 0,1 7,8 0,2 8,2 0,2 13,7 0,4 10,5 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 1,3 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,4 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5,9 0,1 5,8 0,1 7,6 0,2 6,0 0,2 5,6 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 95,3 1,7 90,9 2,2 104,4 3,0 168,0 4,3 105,7 2,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 8,1 0,1 8,4 0,2 7,7 0,2 8,5 0,2 9,4 0,2
1. Juomat ja tupakka 20,8 0,4 16,9 0,4 16,7 0,5 25,9 0,7 16,9 0,4
11. Juomat 20,1 0,3 16,8 0,4 16,4 0,5 25,6 0,7 16,1 0,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,7 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,6 0,1 2,7 0,1 2,3 0,1 0,6 0,0 2,0 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,9 0,1 1,2 0,0 1,1 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,4 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,4 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.289,3 39,8 1.602,1 38,5 1.029,9 29,6 1.428,9 36,8 1.700,8 42,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 562,0 9,8 265,7 6,4 149,8 4,3 199,5 5,1 143,3 3,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,3 0,0 1,7 0,0 2,0 0,1 1,1 0,0 1,5 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 5,4 0,1 8,0 0,2 7,9 0,2 4,9 0,1 4,2 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.662,2 28,9 1.275,4 30,7 824,8 23,7 1.169,3 30,1 1.508,7 37,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 22,7 0,4 21,3 0,5 19,1 0,5 23,0 0,6 18,1 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 15,0 0,3 10,1 0,2 9,3 0,3 11,2 0,3 11,6 0,3
58. Muovit, valmistetut 6,4 0,1 5,1 0,1 4,6 0,1 6,4 0,2 4,1 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14,3 0,2 14,7 0,4 12,3 0,4 13,5 0,3 9,3 0,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 152,6 2,7 165,6 4,0 229,4 6,6 125,7 3,2 111,1 2,8
62. Kumituotteet 3,1 0,1 3,5 0,1 3,1 0,1 3,4 0,1 3,7 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,3 0,0 3,1 0,1 3,5 0,1 3,1 0,1 2,7 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5,8 0,1 1,9 0,0 3,6 0,1 2,7 0,1 2,1 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6,2 0,1 6,1 0,1 7,8 0,2 4,4 0,1 5,5 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 46,1 0,8 54,8 1,3 102,1 2,9 47,5 1,2 45,2 1,1
67. Rauta ja teräs 3,7 0,1 3,3 0,1 3,3 0,1 2,5 0,1 1,6 0,0
68. Muut metallit 39,3 0,7 49,9 1,2 60,7 1,7 20,8 0,5 20,0 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 46,0 0,8 42,9 1,0 45,3 1,3 41,1 1,1 30,1 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 515,3 9,0 515,2 12,4 500,1 14,4 513,4 13,2 474,8 11,9
71. Voimakoneet ja moottorit 51,5 0,9 48,0 1,2 48,5 1,4 47,2 1,2 43,5 1,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 93,1 1,6 96,0 2,3 84,3 2,4 120,8 3,1 75,4 1,9
73. Metalliteollisuuskoneet 48,8 0,8 54,7 1,3 58,4 1,7 43,3 1,1 40,9 1,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 133,1 2,3 131,3 3,2 124,9 3,6 117,4 3,0 122,8 3,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8,0 0,1 9,5 0,2 12,5 0,4 7,2 0,2 9,6 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,6 0,1 7,0 0,2 11,2 0,3 8,1 0,2 9,1 0,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 98,8 1,7 98,1 2,4 100,7 2,9 108,2 2,8 91,8 2,3
78. Moottoriajoneuvot 4,1 0,1 3,9 0,1 3,8 0,1 2,9 0,1 3,1 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 69,3 1,2 66,6 1,6 55,8 1,6 58,2 1,5 78,6 2,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.994,0 34,7 1.146,1 27,6 1.131,0 32,5 1.173,2 30,2 1.172,9 29,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5,1 0,1 3,0 0,1 1,7 0,0 4,2 0,1 4,4 0,1
82. Huonekalut 3,5 0,1 2,5 0,1 2,2 0,1 4,2 0,1 4,0 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6,9 0,1 0,7 0,0 0,8 0,0 1,8 0,0 0,6 0,0
84. Vaatteet 2,0 0,0 2,0 0,0 2,7 0,1 2,3 0,1 2,8 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 182,5 3,2 188,1 4,5 171,7 4,9 155,8 4,0 164,8 4,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 495,1 8,6 496,0 11,9 505,1 14,5 445,4 11,5 490,8 12,3
89. Muut valmiit tavarat 1.298,7 22,6 453,4 10,9 446,2 12,8 559,3 14,4 505,0 12,6
9. Muut tavarat 653,1 11,4 594,2 14,3 435,6 12,5 421,0 10,8 384,8 9,6
93. Erittelemätön 511,2 8,9 496,6 11,9 365,8 10,5 326,6 8,4 324,5 8,1
97. Kulta, ei monetaarinen 90,9 1,6 56,1 1,3 31,3 0,9 59,1 1,5 24,0 0,6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 34,1 0,6 36,0 0,9 33,8 1,0 31,9 0,8 33,3 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.748,6 100,0 4.159,0 100,0 3.475,5 100,0 3.887,4 100,0 3.997,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu