Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä1,0 1,9 1,3 1,6 0,9
Tuonnista2,0 2,1 2,0 1,7 2,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,6 2,0 1,7 1,7 2,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Sveitsin kanssa, vienti Sveitsiin ja tuonti Sveitsistä vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Sveitsin kanssa edusti vuoden 2021 marraskuussa 2,0 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,9 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 2,7 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Sveitsi oli Yhdysvaltain 12. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 8,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Sveitsin kanssa oli Yhdysvalloille 5,6 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Sveitsistä oli 40,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 7,0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Sveitsistä olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 19,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 18,8 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 15,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Sveitsiin supistui 32,0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1,3 miljardia dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 21,9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 10,2 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 8,9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 79,1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 8,3 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 57,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 21,5 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-marraskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 18,0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 14,2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 9,2 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 34,0 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 36,0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 54,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Sveitsiin (CH) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,4 0,7 6,5 0,2 6,7 0,4 10,2 0,4 7,4 0,6
01. Liha ja lihatuotteet 1,0 0,1 0,7 0,0 0,9 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 0,6 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 2,1 0,1 1,7 0,1 0,7 0,0 1,2 0,0 1,6 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 2,4 0,2 1,4 0,0 0,4 0,0 2,9 0,1 2,0 0,1
08. Rehuaineet 0,2 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,6 0,3 1,0 0,0 3,2 0,2 3,2 0,1 2,3 0,2
1. Juomat ja tupakka 5,5 0,4 1,8 0,1 1,8 0,1 1,5 0,1 4,2 0,3
11. Juomat 1,6 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1 1,4 0,1 3,1 0,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16,3 1,1 5,3 0,2 9,7 0,5 7,8 0,3 8,5 0,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
25. Paperimassa 2,3 0,2 2,8 0,1 2,1 0,1 2,4 0,1 2,7 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,7 0,1
28. Malmit ja metalliromu 11,8 0,8 0,5 0,0 6,2 0,3 3,3 0,1 4,1 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 42,0 2,9 23,4 0,8 82,5 4,5 57,2 2,2 68,3 5,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21,2 1,5 0,6 0,0 53,9 2,9 29,0 1,1 50,8 3,8
34. Kaasut 20,8 1,4 22,7 0,8 28,6 1,6 28,2 1,1 17,5 1,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 244,7 17,0 298,7 10,7 270,0 14,7 289,8 11,0 309,0 22,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 60,7 4,2 69,2 2,5 45,1 2,5 56,4 2,1 59,8 4,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,5 0,0 1,2 0,0 0,9 0,0 1,8 0,1 0,7 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 8,5 0,6 9,8 0,4 4,2 0,2 10,0 0,4 6,2 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 125,1 8,7 167,7 6,0 178,6 9,7 183,5 6,9 198,2 14,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 27,9 1,9 22,5 0,8 23,2 1,3 21,7 0,8 32,1 2,4
57. Muovit, valmistamattomat 4,1 0,3 2,2 0,1 1,1 0,1 3,9 0,1 2,8 0,2
58. Muovit, valmistetut 6,1 0,4 8,0 0,3 5,5 0,3 3,6 0,1 2,6 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11,8 0,8 18,0 0,6 11,2 0,6 8,8 0,3 6,6 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 254,8 17,7 155,8 5,6 152,9 8,3 569,8 21,6 206,7 15,3
62. Kumituotteet 0,4 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0 0,8 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,0 0,1 1,2 0,0 1,7 0,1 1,5 0,1 0,8 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,4 0,2 1,7 0,1 1,9 0,1 2,4 0,1 1,7 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 52,7 3,7 55,4 2,0 90,8 4,9 383,1 14,5 51,3 3,8
67. Rauta ja teräs 1,3 0,1 1,2 0,0 1,5 0,1 1,4 0,1 1,6 0,1
68. Muut metallit 189,1 13,1 86,6 3,1 47,1 2,6 171,9 6,5 142,7 10,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,5 0,5 8,5 0,3 8,8 0,5 8,0 0,3 7,4 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 196,4 13,6 151,2 5,4 178,8 9,7 147,5 5,6 144,5 10,7
71. Voimakoneet ja moottorit 8,6 0,6 17,8 0,6 11,2 0,6 7,9 0,3 7,5 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,7 0,4 7,8 0,3 7,7 0,4 8,9 0,3 8,2 0,6
73. Metalliteollisuuskoneet 3,4 0,2 2,7 0,1 1,6 0,1 2,2 0,1 2,4 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 22,0 1,5 17,8 0,6 17,1 0,9 18,6 0,7 15,0 1,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10,0 0,7 7,9 0,3 8,3 0,4 9,4 0,4 16,1 1,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,8 0,7 11,8 0,4 11,9 0,6 8,0 0,3 9,9 0,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 34,4 2,4 26,2 0,9 37,3 2,0 35,8 1,4 39,3 2,9
78. Moottoriajoneuvot 13,6 0,9 6,4 0,2 18,0 1,0 14,6 0,6 8,4 0,6
79. Muut kuljetusvälineet 89,1 6,2 52,7 1,9 65,7 3,6 42,2 1,6 37,6 2,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 277,7 19,3 286,8 10,3 485,8 26,5 480,4 18,2 268,9 19,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0
82. Huonekalut 0,5 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,3 0,1 0,8 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 1,0 0,1
84. Vaatteet 1,0 0,1 1,6 0,1 1,1 0,1 1,1 0,0 1,6 0,1
85. Jalkineet 0,6 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 42,7 3,0 33,7 1,2 45,5 2,5 39,7 1,5 32,7 2,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 25,9 1,8 27,1 1,0 24,5 1,3 30,3 1,1 22,9 1,7
89. Muut valmiit tavarat 205,2 14,2 222,0 7,9 413,0 22,5 406,0 15,4 209,9 15,6
9. Muut tavarat 393,6 27,3 1.865,0 66,7 648,5 35,3 1.077,6 40,8 331,2 24,6
93. Erittelemätön 3,9 0,3 6,4 0,2 2,4 0,1 3,8 0,1 2,7 0,2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,8 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 352,0 24,4 1.796,0 64,3 595,5 32,4 1.017,6 38,5 295,3 21,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 34,5 2,4 60,9 2,2 46,4 2,5 54,4 2,1 31,3 2,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.441,3 100,0 2.794,5 100,0 1.836,6 100,0 2.641,8 100,0 1.348,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Sveitsistä (CH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 109,6 2,4 98,3 1,9 93,9 1,9 102,9 2,4 123,0 1,8
00. Elävät eläimet 0,6 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,9 0,1 8,5 0,2 16,4 0,3 14,7 0,3 12,0 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 1,7 0,0 0,7 0,0 1,2 0,0 1,9 0,0 1,5 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 1,3 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,3 0,0 1,7 0,0 1,9 0,0 4,1 0,1 4,6 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 88,3 1,9 78,0 1,5 67,0 1,4 74,9 1,8 95,7 1,4
08. Rehuaineet 0,3 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 9,1 0,2 8,4 0,2 5,7 0,1 6,0 0,1 7,7 0,1
1. Juomat ja tupakka 49,6 1,1 66,9 1,3 40,1 0,8 40,5 1,0 77,9 1,1
11. Juomat 49,6 1,1 66,9 1,3 39,9 0,8 39,6 0,9 77,0 1,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,9 0,1 3,5 0,1 3,3 0,1 2,6 0,1 3,8 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,0 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,8 0,0 2,4 0,0 1,9 0,0 1,5 0,0 2,1 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,7 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 23,0 0,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,7 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 23,0 0,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.592,3 34,3 2.649,7 50,9 2.531,5 52,6 1.820,2 42,7 2.425,0 34,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 347,5 7,5 263,9 5,1 616,3 12,8 419,5 9,8 731,8 10,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,1 0,0 1,8 0,0 1,6 0,0 1,5 0,0 3,8 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 6,8 0,1 7,5 0,1 9,4 0,2 7,8 0,2 10,7 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.176,5 25,4 2.315,5 44,4 1.855,4 38,5 1.342,1 31,5 1.617,1 23,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 19,3 0,4 18,6 0,4 15,8 0,3 17,2 0,4 17,6 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 19,6 0,4 17,7 0,3 13,2 0,3 12,0 0,3 18,0 0,3
58. Muovit, valmistetut 5,7 0,1 6,4 0,1 5,5 0,1 5,2 0,1 5,8 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15,6 0,3 18,2 0,3 14,2 0,3 14,8 0,3 20,0 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 160,2 3,5 146,4 2,8 126,1 2,6 127,8 3,0 110,8 1,6
62. Kumituotteet 2,8 0,1 2,6 0,1 1,8 0,0 2,8 0,1 3,0 0,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3,3 0,1 2,4 0,0 3,2 0,1 2,3 0,1 5,7 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0,0 1,7 0,0 2,5 0,1 2,3 0,1 3,3 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,1 0,2 5,6 0,1 5,1 0,1 5,0 0,1 6,0 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 18,1 0,4 34,2 0,7 18,7 0,4 31,6 0,7 22,1 0,3
67. Rauta ja teräs 3,2 0,1 2,9 0,1 3,1 0,1 2,8 0,1 3,2 0,0
68. Muut metallit 85,3 1,8 56,3 1,1 54,8 1,1 46,7 1,1 32,5 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 39,8 0,9 40,5 0,8 36,8 0,8 34,5 0,8 35,0 0,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 528,6 11,4 452,5 8,7 466,2 9,7 449,6 10,6 489,7 7,0
71. Voimakoneet ja moottorit 38,1 0,8 36,9 0,7 36,7 0,8 35,5 0,8 35,0 0,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 91,9 2,0 96,0 1,8 86,8 1,8 97,0 2,3 93,7 1,3
73. Metalliteollisuuskoneet 61,2 1,3 50,9 1,0 44,6 0,9 43,6 1,0 56,7 0,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 136,5 2,9 118,1 2,3 115,7 2,4 108,0 2,5 135,5 1,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8,7 0,2 6,7 0,1 9,4 0,2 9,9 0,2 8,1 0,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,0 0,2 8,7 0,2 12,0 0,2 12,0 0,3 8,9 0,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 99,0 2,1 89,2 1,7 104,4 2,2 97,7 2,3 101,2 1,5
78. Moottoriajoneuvot 6,1 0,1 4,7 0,1 4,1 0,1 4,9 0,1 2,6 0,0
79. Muut kuljetusvälineet 79,1 1,7 41,2 0,8 52,5 1,1 41,1 1,0 48,1 0,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.018,2 21,9 945,7 18,2 1.065,8 22,1 1.163,8 27,3 2.381,0 34,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,9 0,1 2,9 0,1 2,4 0,0 2,5 0,1 0,8 0,0
82. Huonekalut 2,5 0,1 2,2 0,0 3,5 0,1 3,3 0,1 2,7 0,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,9 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 3,2 0,1 1,2 0,0
84. Vaatteet 2,6 0,1 1,7 0,0 2,1 0,0 2,3 0,1 3,3 0,0
85. Jalkineet 0,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 3,4 0,1 0,2 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 183,0 3,9 158,4 3,0 190,4 4,0 188,7 4,4 180,7 2,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 403,3 8,7 347,5 6,7 399,9 8,3 479,8 11,3 484,6 6,9
89. Muut valmiit tavarat 420,5 9,1 432,6 8,3 467,0 9,7 480,6 11,3 1.707,5 24,5
9. Muut tavarat 1.177,9 25,4 846,0 16,2 489,8 10,2 551,7 13,0 1.342,7 19,2
93. Erittelemätön 619,8 13,4 573,2 11,0 381,2 7,9 453,9 10,7 1.046,7 15,0
97. Kulta, ei monetaarinen 523,4 11,3 241,9 4,6 70,7 1,5 65,7 1,5 256,7 3,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 27,4 0,6 24,4 0,5 25,4 0,5 29,6 0,7 29,4 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.640,9 100,0 5.209,4 100,0 4.817,2 100,0 4.259,8 100,0 6.977,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu