Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä1.51.11.31.91.9
Tuonnista2.22.52.52.61.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.91.92.02.41.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Sveitsin kanssa, vienti Sveitsiin ja tuonti Sveitsistä vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Sveitsin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2021 oli 1.9 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1.9 %:a ja 1.8 %:a tuonnista. Huhtikuussa Sveitsi oli USAn 14. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 6.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Sveitsin kanssa oli Yhdysvalloille 1.5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Sveitsistä supistui voimakkasti eli 50.1 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 4.2 miljardia dollaria huhtikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Sveitsistä olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 21.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 11.8 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 9.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Sveitsiin yli kaksinkertaistui edellisen vuoden huhtikuusta. Viennin arvo oli 2.7 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 60.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 4.0 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 3.7 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Sveitsin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 28.9 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 7.4 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 20.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.5 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 5.9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 5.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 4.4 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 62.3 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 11.9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 16.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Sveitsiin (CH) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.4 0.3 8.5 0.6 8.2 0.5 8.9 0.3 7.0 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.10 0.0 0.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.7 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.0 0.0 1.8 0.1 2.4 0.1 1.4 0.0 1.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 0.1 2.6 0.2 4.1 0.3 5.1 0.2 2.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.7 0.1 3.2 0.2 0.5 0.0 0.7 0.0 2.5 0.1
1. Juomat ja tupakka 3.4 0.2 12.5 0.9 32.9 2.1 18.8 0.7 28.1 1.0
11. Juomat 2.10 0.1 1.1 0.1 2.1 0.1 3.2 0.1 2.9 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.0 11.5 0.8 30.8 1.9 15.7 0.5 25.2 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 37.2 1.8 6.8 0.5 3.2 0.2 8.5 0.3 8.8 0.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 28.5 1.4 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
25. Paperimassa 2.7 0.1 1.4 0.1 1.7 0.1 1.10 0.1 2.0 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4.5 0.2 4.0 0.3 0.1 0.0 4.9 0.2 5.0 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.0 0.8 0.1 1.1 0.1 0.9 0.0 0.7 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 20.7 1.0 73.4 5.4 83.4 5.2 57.9 2.0 46.9 1.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.6 0.3 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 36.0 2.6 59.4 3.7 40.10 1.4 46.9 1.7
34. Kaasut 20.7 1.0 37.4 2.7 24.0 1.5 7.5 0.3 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 268.10 13.4 297.10 21.8 284.5 17.9 282.7 9.8 305.5 11.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 52.4 2.6 48.5 3.5 57.5 3.6 60.3 2.1 83.2 3.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.2 2.9 0.2 3.1 0.2 5.2 0.2 4.8 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 6.8 0.3 15.6 1.1 11.9 0.7 3.7 0.1 11.2 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 168.6 8.4 191.0 13.9 156.5 9.9 164.5 5.7 159.1 5.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 22.10 1.1 22.4 1.6 36.2 2.3 33.4 1.2 22.6 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 2.3 0.1 4.3 0.3 3.7 0.2 2.4 0.1 7.4 0.3
58. Muovit, valmistetut 3.1 0.2 3.5 0.2 3.10 0.2 4.2 0.1 5.8 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.9 0.5 9.8 0.7 12.0 0.8 9.5 0.3 11.6 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 245.5 12.2 171.8 12.5 112.2 7.1 87.5 3.0 158.7 5.9
62. Kumituotteet 0.8 0.0 0.7 0.0 0.9 0.1 1.3 0.0 0.9 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.1 2.1 0.1 1.0 0.1 1.2 0.0 1.2 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 0.1 1.7 0.1 1.3 0.1 2.0 0.1 2.1 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 97.7 4.9 126.1 9.2 67.2 4.2 54.6 1.9 101.4 3.8
67. Rauta ja teräs 1.5 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.6 0.1 1.10 0.1
68. Muut metallit 135.3 6.7 31.6 2.3 32.4 2.0 19.5 0.7 43.8 1.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.5 0.4 8.5 0.6 8.0 0.5 6.8 0.2 6.10 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 226.4 11.3 216.8 15.8 162.1 10.2 183.2 6.4 143.7 5.4
71. Voimakoneet ja moottorit 7.4 0.4 8.1 0.6 13.6 0.9 9.10 0.3 10.1 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.4 0.6 10.0 0.7 9.0 0.6 6.6 0.2 6.10 0.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1.8 0.1 2.9 0.2 2.5 0.2 1.6 0.1 1.9 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.7 0.8 15.7 1.1 16.2 1.0 17.9 0.6 19.1 0.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.5 0.5 6.6 0.5 7.1 0.4 7.9 0.3 5.8 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.1 0.9 10.2 0.7 15.5 1.0 16.3 0.6 10.8 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 37.2 1.9 35.2 2.6 33.5 2.1 36.0 1.3 37.2 1.4
78. Moottoriajoneuvot 14.8 0.7 13.1 0.9 15.6 1.0 11.3 0.4 15.3 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 109.8 5.5 115.5 8.4 49.4 3.1 76.0 2.6 36.9 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 314.7 15.7 263.8 19.3 228.8 14.4 293.9 10.2 276.9 10.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.0 1.4 0.1 1.1 0.1 1.1 0.0 0.7 0.0
82. Huonekalut 0.6 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.0 0.0 0.8 0.1 0.7 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0
84. Vaatteet 2.4 0.1 1.5 0.1 1.8 0.1 1.9 0.1 1.3 0.0
85. Jalkineet 0.4 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 36.1 1.8 29.1 2.1 32.1 2.0 38.8 1.3 39.9 1.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 26.7 1.3 22.8 1.7 30.8 1.9 42.8 1.5 29.6 1.1
89. Muut valmiit tavarat 247.4 12.3 207.1 15.1 161.4 10.2 207.8 7.2 203.10 7.6
9. Muut tavarat 883.5 44.0 318.5 23.3 672.5 42.4 1,936.5 67.3 1,709.8 63.7
93. Erittelemätön 2.9 0.1 1.9 0.1 2.3 0.1 5.3 0.2 6.8 0.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.9 0.1 1.10 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 821.9 41.0 281.5 20.6 619.6 39.0 1,862.4 64.7 1,630.1 60.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 50.2 2.5 30.6 2.2 39.1 2.5 64.1 2.2 69.10 2.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,006.3 100.0 1,369.7 100.0 1,587.5 100.0 2,877.6 100.0 2,684.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Sveitsistä (CH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 71.8 1.5 67.6 1.3 60.3 1.2 88.6 1.4 94.7 2.3
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 9.5 0.2 8.3 0.2 6.9 0.1 11.6 0.2 8.5 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2.7 0.1 1.2 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 1.5 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.9 0.1 0.8 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 47.8 1.0 51.3 1.0 47.6 1.0 69.6 1.1 78.5 1.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 7.8 0.2 4.1 0.1 3.6 0.1 4.2 0.1 3.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 59.10 1.3 64.1 1.3 42.5 0.9 63.3 1.0 58.6 1.4
11. Juomat 59.8 1.3 64.1 1.3 42.1 0.9 63.0 1.0 58.4 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.5 0.1 2.0 0.0 3.7 0.1 3.5 0.1 4.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.1 0.1 1.4 0.0 3.0 0.1 2.4 0.0 3.6 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,554.9 33.1 2,405.9 47.8 1,977.5 40.3 2,787.7 44.5 1,823.10 43.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 186.2 4.0 176.8 3.5 174.9 3.6 648.5 10.3 369.7 8.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.3 0.0 0.10 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 7.5 0.2 6.1 0.1 6.3 0.1 7.9 0.1 9.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,312.3 28.0 2,181.8 43.4 1,757.4 35.8 2,075.2 33.1 1,391.5 33.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13.9 0.3 10.9 0.2 8.1 0.2 16.9 0.3 15.5 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 15.0 0.3 9.3 0.2 12.0 0.2 13.3 0.2 13.10 0.3
58. Muovit, valmistetut 4.4 0.1 5.9 0.1 5.2 0.1 6.1 0.1 6.0 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14.5 0.3 14.3 0.3 12.9 0.3 19.3 0.3 16.9 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 162.5 3.5 125.7 2.5 283.3 5.8 340.8 5.4 205.8 4.9
62. Kumituotteet 3.1 0.1 1.9 0.0 2.4 0.0 2.8 0.0 3.5 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.0 0.0 3.1 0.1 2.3 0.0 2.4 0.0 3.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.0 0.0 0.7 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 2.0 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.3 0.1 3.7 0.1 4.3 0.1 4.9 0.1 5.4 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 49.1 1.0 16.8 0.3 49.1 1.0 81.7 1.3 20.7 0.5
67. Rauta ja teräs 2.7 0.1 2.4 0.0 2.7 0.1 3.5 0.1 5.3 0.1
68. Muut metallit 58.9 1.3 65.0 1.3 190.7 3.9 203.1 3.2 122.4 2.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 40.6 0.9 32.2 0.6 30.4 0.6 41.3 0.7 42.10 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 472.5 10.1 405.3 8.1 380.5 7.8 478.8 7.6 427.3 10.2
71. Voimakoneet ja moottorit 27.8 0.6 30.0 0.6 25.9 0.5 36.10 0.6 36.1 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 100.3 2.1 108.2 2.2 80.6 1.6 92.6 1.5 76.4 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 48.3 1.0 42.1 0.8 39.6 0.8 58.7 0.9 48.1 1.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 139.6 3.0 101.5 2.0 87.9 1.8 113.8 1.8 115.4 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.1 0.2 5.2 0.1 6.8 0.1 8.10 0.1 8.3 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.2 0.2 5.2 0.1 6.1 0.1 8.5 0.1 10.5 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 96.5 2.1 84.5 1.7 87.7 1.8 111.2 1.8 94.2 2.2
78. Moottoriajoneuvot 2.8 0.1 2.7 0.1 2.3 0.0 3.6 0.1 3.3 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 41.4 0.9 26.5 0.5 43.9 0.9 44.8 0.7 35.5 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,414.0 30.1 1,077.6 21.4 1,800.2 36.7 1,040.3 16.6 1,019.5 24.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.3 0.0 0.10 0.0 1.5 0.0 2.3 0.0 1.10 0.0
82. Huonekalut 3.3 0.1 1.7 0.0 2.1 0.0 3.9 0.1 3.1 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.8 0.0 0.2 0.0 2.3 0.0 0.4 0.0 6.6 0.2
84. Vaatteet 1.1 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0
85. Jalkineet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 195.6 4.2 131.4 2.6 159.4 3.2 180.8 2.9 175.10 4.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 302.5 6.4 312.3 6.2 334.8 6.8 366.1 5.8 361.8 8.6
89. Muut valmiit tavarat 909.5 19.4 630.4 12.5 1,298.9 26.5 485.4 7.7 468.9 11.2
9. Muut tavarat 954.3 20.3 880.9 17.5 357.2 7.3 1,463.4 23.4 556.1 13.3
93. Erittelemätön 848.8 18.1 298.4 5.9 279.7 5.7 1,349.8 21.5 416.9 9.9
97. Kulta, ei monetaarinen 78.4 1.7 553.4 11.0 40.8 0.8 82.5 1.3 98.1 2.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 24.1 0.5 20.2 0.4 22.5 0.5 25.4 0.4 24.2 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,693.7 100.0 5,029.0 100.0 4,904.10 100.0 6,266.6 100.0 4,190.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu