Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä1.91.91.10.91.0
Tuonnista2.61.82.12.72.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.41.91.72.01.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Sveitsin kanssa, vienti Sveitsiin ja tuonti Sveitsistä vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Sveitsi oli Yhdysvaltain 17. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Sveitsin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2021 oli 1.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1.0 %:a ja 2.0 %:a tuonnista. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 6.1 miljardia dollaria ja pudotusta 31.5 prosenttia. Heinäkuussa kauppatase Sveitsin kanssa oli Yhdysvalloille 3.2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Sveitsistä supistui voimakkasti eli 39.9 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 4.6 miljardia dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Sveitsistä olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 13.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 13.4 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 11.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Sveitsiin oli 24.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 24.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit) 12.9 % sekä Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 7.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-heinäkuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 49.2 miljardiin dollariin, laskun ollessa 14.1 %. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 36.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 12.9 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 25.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 8.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 5.5 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 53.1 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 23.4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 40.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Sveitsiin (CH) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.9 0.3 7.0 0.3 10.6 0.6 8.2 0.6 10.4 0.7
01. Liha ja lihatuotteet 0.10 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 1.1 0.1 1.0 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 0.0 1.1 0.0 1.8 0.1 1.10 0.1 2.1 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.1 0.2 2.6 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1 2.4 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.0 2.5 0.1 5.8 0.3 3.0 0.2 3.7 0.3
1. Juomat ja tupakka 18.8 0.7 28.1 1.0 21.10 1.3 18.5 1.4 5.5 0.4
11. Juomat 3.2 0.1 2.9 0.1 3.1 0.2 1.7 0.1 1.7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 15.7 0.5 25.2 0.9 18.9 1.1 16.9 1.3 3.9 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.5 0.3 8.8 0.3 8.7 0.5 25.9 2.0 16.3 1.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 2.1 0.2 1.3 0.1
25. Paperimassa 1.10 0.1 2.0 0.1 4.2 0.2 1.4 0.1 2.4 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 1.7 0.1 0.4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4.9 0.2 5.0 0.2 2.3 0.1 18.8 1.5 11.8 0.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.0 0.7 0.0 0.9 0.1 1.6 0.1 0.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 57.9 2.0 46.9 1.7 72.8 4.4 39.3 3.0 42.0 2.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 9.6 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 40.10 1.4 46.9 1.7 48.8 2.9 24.9 1.9 21.2 1.5
34. Kaasut 7.5 0.3 0.1 0.0 24.0 1.4 14.5 1.1 20.8 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 282.7 9.8 305.5 11.4 337.3 20.4 287.8 22.4 244.8 17.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 60.3 2.1 83.2 3.1 75.2 4.5 74.7 5.8 60.8 4.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.2 0.2 4.8 0.2 1.7 0.1 2.7 0.2 0.5 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 3.7 0.1 11.2 0.4 12.0 0.7 9.8 0.8 8.5 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 164.5 5.7 159.1 5.9 197.1 11.9 154.1 12.0 125.2 8.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 33.4 1.2 22.6 0.8 29.10 1.8 27.6 2.1 27.10 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 2.4 0.1 7.4 0.3 3.8 0.2 3.5 0.3 4.1 0.3
58. Muovit, valmistetut 4.2 0.1 5.8 0.2 6.2 0.4 7.5 0.6 6.2 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.5 0.3 11.6 0.4 11.6 0.7 8.2 0.6 11.8 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 87.5 3.0 158.7 5.9 209.8 12.7 161.7 12.6 254.8 17.7
62. Kumituotteet 1.3 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 1.2 0.1 0.5 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.0 1.2 0.0 1.8 0.1 1.5 0.1 1.0 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.0 0.1 2.1 0.1 2.5 0.1 2.7 0.2 2.4 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 54.6 1.9 101.4 3.8 146.1 8.8 93.2 7.2 52.8 3.7
67. Rauta ja teräs 1.6 0.1 1.10 0.1 1.6 0.1 1.9 0.1 1.3 0.1
68. Muut metallit 19.5 0.7 43.8 1.6 50.8 3.1 52.3 4.1 189.2 13.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.8 0.2 6.10 0.3 6.1 0.4 9.1 0.7 7.5 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 183.2 6.4 143.7 5.4 153.7 9.3 147.4 11.5 196.5 13.6
71. Voimakoneet ja moottorit 9.10 0.3 10.1 0.4 6.7 0.4 10.4 0.8 8.7 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.6 0.2 6.10 0.3 7.4 0.4 6.6 0.5 5.7 0.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.1 1.9 0.1 2.2 0.1 3.2 0.2 3.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17.9 0.6 19.1 0.7 18.0 1.1 17.4 1.4 22.0 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.9 0.3 5.8 0.2 9.9 0.6 8.3 0.6 10.0 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.3 0.6 10.8 0.4 12.7 0.8 10.3 0.8 9.8 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36.0 1.3 37.2 1.4 34.7 2.1 35.1 2.7 34.4 2.4
78. Moottoriajoneuvot 11.3 0.4 15.3 0.6 22.2 1.3 6.4 0.5 13.7 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 76.0 2.6 36.9 1.4 40.4 2.4 50.0 3.9 89.1 6.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 293.9 10.2 276.9 10.3 254.10 15.4 373.10 29.1 277.7 19.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
82. Huonekalut 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.0 0.8 0.0 1.5 0.1 0.10 0.1 1.3 0.1
84. Vaatteet 1.9 0.1 1.3 0.0 1.1 0.1 1.8 0.1 1.1 0.1
85. Jalkineet 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 38.8 1.3 39.9 1.5 30.8 1.9 35.9 2.8 42.8 3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 42.8 1.5 29.6 1.1 22.10 1.4 26.2 2.0 25.10 1.8
89. Muut valmiit tavarat 207.8 7.2 203.10 7.6 197.2 11.9 308.0 23.9 205.2 14.2
9. Muut tavarat 1,936.5 67.3 1,709.8 63.7 584.1 35.3 224.7 17.5 393.7 27.3
93. Erittelemätön 5.3 0.2 6.8 0.3 6.2 0.4 3.7 0.3 3.10 0.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2.9 0.1 1.10 0.1 0.9 0.1 4.0 0.3 0.8 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1,862.4 64.7 1,630.1 60.7 529.1 32.0 186.0 14.4 352.1 24.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 64.1 2.2 69.10 2.6 36.10 2.2 28.4 2.2 34.6 2.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,877.6 100.0 2,684.10 100.0 1,653.6 100.0 1,287.1 100.0 1,441.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Sveitsistä (CH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 88.6 1.4 94.7 2.3 60.6 1.3 92.6 1.4 109.6 2.4
00. Elävät eläimet 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11.6 0.2 8.5 0.2 5.3 0.1 6.1 0.1 6.10 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 0.0 1.7 0.0 0.8 0.0 1.8 0.0 1.7 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.0 1.5 0.0 1.10 0.0 1.10 0.0 1.4 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 1.4 0.0 1.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 69.6 1.1 78.5 1.9 48.4 1.0 73.1 1.1 88.4 1.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.2 0.1 3.8 0.1 3.5 0.1 8.4 0.1 9.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 63.3 1.0 58.6 1.4 73.7 1.5 68.4 1.1 49.7 1.1
11. Juomat 63.0 1.0 58.4 1.4 73.4 1.5 68.2 1.1 49.6 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.5 0.1 4.4 0.1 3.2 0.1 1.4 0.0 3.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 1.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.4 0.0 3.6 0.1 1.10 0.0 0.7 0.0 1.9 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 2.9 0.0 0.7 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 2.9 0.0 0.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,787.7 44.5 1,823.10 43.5 2,124.9 44.6 2,050.2 31.6 1,592.3 34.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 648.5 10.3 369.7 8.8 262.0 5.5 241.8 3.7 347.6 7.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.0 1.4 0.0 1.2 0.0 1.3 0.0 1.2 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 7.9 0.1 9.2 0.2 7.6 0.2 7.3 0.1 6.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,075.2 33.1 1,391.5 33.2 1,796.8 37.7 1,751.10 27.0 1,176.6 25.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16.9 0.3 15.5 0.4 14.6 0.3 14.6 0.2 19.3 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 13.3 0.2 13.10 0.3 14.9 0.3 11.8 0.2 19.7 0.4
58. Muovit, valmistetut 6.1 0.1 6.0 0.1 4.4 0.1 4.10 0.1 5.7 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19.3 0.3 16.9 0.4 23.7 0.5 16.9 0.3 15.7 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 340.8 5.4 205.8 4.9 204.4 4.3 207.2 3.2 160.2 3.5
62. Kumituotteet 2.8 0.0 3.5 0.1 2.8 0.1 2.5 0.0 2.8 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.4 0.0 3.8 0.1 1.3 0.0 2.7 0.0 3.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.4 0.0 2.0 0.0 2.7 0.1 2.5 0.0 0.7 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.9 0.1 5.4 0.1 4.9 0.1 4.4 0.1 7.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 81.7 1.3 20.7 0.5 28.1 0.6 25.6 0.4 18.1 0.4
67. Rauta ja teräs 3.5 0.1 5.3 0.1 3.1 0.1 2.6 0.0 3.3 0.1
68. Muut metallit 203.1 3.2 122.4 2.9 127.2 2.7 131.9 2.0 85.3 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 41.3 0.7 42.10 1.0 34.5 0.7 35.3 0.5 39.9 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 478.8 7.6 427.3 10.2 447.9 9.4 449.3 6.9 528.6 11.4
71. Voimakoneet ja moottorit 36.10 0.6 36.1 0.9 29.5 0.6 36.10 0.6 38.1 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 92.6 1.5 76.4 1.8 86.3 1.8 95.4 1.5 91.9 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 58.7 0.9 48.1 1.1 46.3 1.0 49.9 0.8 61.3 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 113.8 1.8 115.4 2.8 124.9 2.6 105.0 1.6 136.6 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.10 0.1 8.3 0.2 8.9 0.2 8.6 0.1 8.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.5 0.1 10.5 0.2 7.9 0.2 10.4 0.2 8.1 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 111.2 1.8 94.2 2.2 94.7 2.0 96.5 1.5 99.0 2.1
78. Moottoriajoneuvot 3.6 0.1 3.3 0.1 3.1 0.1 2.9 0.0 6.1 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 44.8 0.7 35.5 0.8 46.7 1.0 44.0 0.7 79.1 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,040.3 16.6 1,019.5 24.3 1,030.6 21.6 1,483.1 22.9 1,018.2 21.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.3 0.0 1.10 0.0 3.7 0.1 2.3 0.0 2.10 0.1
82. Huonekalut 3.9 0.1 3.1 0.1 2.7 0.1 2.5 0.0 2.5 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.4 0.0 6.6 0.2 0.5 0.0 0.8 0.0 2.9 0.1
84. Vaatteet 1.3 0.0 1.1 0.0 1.7 0.0 1.5 0.0 2.7 0.1
85. Jalkineet 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 180.8 2.9 175.10 4.2 166.0 3.5 175.2 2.7 183.1 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 366.1 5.8 361.8 8.6 355.9 7.5 426.9 6.6 403.3 8.7
89. Muut valmiit tavarat 485.4 7.7 468.9 11.2 499.9 10.5 873.7 13.5 420.5 9.1
9. Muut tavarat 1,463.4 23.4 556.1 13.3 819.1 17.2 2,124.6 32.8 1,177.9 25.4
93. Erittelemätön 1,349.8 21.5 416.9 9.9 530.7 11.1 832.1 12.8 619.8 13.4
97. Kulta, ei monetaarinen 82.5 1.3 98.1 2.3 253.6 5.3 1,256.6 19.4 523.4 11.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 25.4 0.4 24.2 0.6 25.1 0.5 26.2 0.4 27.4 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6,266.6 100.0 4,190.6 100.0 4,764.5 100.0 6,479.6 100.0 4,640.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu