Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Sveitsin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä1,4 1,3 1,3 1,0 1,2
Tuonnista2,1 1,6 2,2 3,6 1,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,8 1,5 1,8 2,6 1,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Sveitsin kanssa, vienti Sveitsiin ja tuonti Sveitsistä vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Sveitsi oli Yhdysvaltain 16. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 8 sijaa. Kauppa Sveitsin kanssa edusti vuoden 2022 huhtikuussa 1,6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1,2 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 1,8 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 7,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Sveitsin kanssa oli Yhdysvalloille 2,9 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Sveitsistä oli 18,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 5,0 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Sveitsistä olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 19,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 16,6 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 11,1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Sveitsiin supistui 23,5 prosentilla edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2,1 miljardia dollaria huhtikuussa 2022. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 20,2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 19,0 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 13,2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Sveitsin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 32,5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 12,3 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 24,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7,7 miljardia dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 21,2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 6,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 2,1 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 9,2 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 17,0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 11,9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Sveitsiin (CH) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,5 0,4 9,5 0,5 8,8 0,5 9,8 0,5 13,5 0,6
01. Liha ja lihatuotteet 0,7 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,9 0,1 1,2 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,2 0,1 2,1 0,1 1,1 0,1 2,4 0,1 2,7 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 2,4 0,1 2,0 0,1 2,2 0,1 3,0 0,2 2,1 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,2 0,1 3,5 0,2 3,8 0,2 2,8 0,2 7,1 0,3
1. Juomat ja tupakka 5,1 0,2 18,6 1,0 11,4 0,6 22,0 1,2 31,7 1,5
11. Juomat 2,5 0,1 4,1 0,2 1,5 0,1 2,5 0,1 1,6 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2,6 0,1 14,5 0,7 9,9 0,5 19,6 1,1 30,1 1,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8,1 0,4 64,7 3,3 9,8 0,5 26,8 1,5 8,7 0,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,2 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
25. Paperimassa 2,6 0,1 3,2 0,2 4,1 0,2 2,5 0,1 1,8 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,5 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0
28. Malmit ja metalliromu 3,3 0,1 59,5 3,0 3,6 0,2 22,1 1,2 5,4 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 228,6 10,1 183,1 9,4 67,7 3,6 40,4 2,2 91,8 4,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 175,1 7,8 112,2 5,7 35,4 1,9 40,4 2,2 38,0 1,8
34. Kaasut 53,5 2,4 70,9 3,6 32,3 1,7 00 53,8 2,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 254,3 11,3 299,1 15,3 420,3 22,3 368,5 20,5 348,6 16,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 66,7 3,0 79,9 4,1 56,2 3,0 82,2 4,6 81,7 3,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,3 0,1 4,3 0,2 2,1 0,1 1,6 0,1 1,2 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 6,4 0,3 7,2 0,4 8,0 0,4 7,8 0,4 14,4 0,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 131,1 5,8 157,8 8,1 303,0 16,1 207,8 11,6 199,5 9,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 30,7 1,4 27,5 1,4 31,2 1,7 49,5 2,8 32,9 1,6
57. Muovit, valmistamattomat 3,2 0,1 4,9 0,3 4,9 0,3 5,0 0,3 4,6 0,2
58. Muovit, valmistetut 3,8 0,2 6,4 0,3 4,2 0,2 5,9 0,3 4,0 0,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11,0 0,5 11,0 0,6 10,6 0,6 8,7 0,5 10,3 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 237,2 10,5 82,6 4,2 178,9 9,5 146,1 8,1 465,1 22,3
62. Kumituotteet 0,6 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,2 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,7 0,1 0,7 0,0 1,2 0,1 1,5 0,1 0,8 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 11,1 0,5 1,6 0,1 2,3 0,1 2,3 0,1 2,0 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 70,6 3,1 50,2 2,6 103,6 5,5 105,7 5,9 401,0 19,2
67. Rauta ja teräs 1,7 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 2,1 0,1 2,3 0,1
68. Muut metallit 142,0 6,3 20,1 1,0 60,0 3,2 21,5 1,2 48,8 2,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,2 0,4 7,5 0,4 9,0 0,5 11,8 0,7 9,3 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 207,9 9,2 202,9 10,4 144,3 7,6 175,8 9,8 184,1 8,8
71. Voimakoneet ja moottorit 6,6 0,3 5,0 0,3 9,2 0,5 12,4 0,7 11,9 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10,2 0,5 6,2 0,3 5,6 0,3 10,8 0,6 8,3 0,4
73. Metalliteollisuuskoneet 1,4 0,1 2,7 0,1 1,2 0,1 2,2 0,1 2,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18,3 0,8 22,5 1,2 17,5 0,9 17,1 0,9 19,2 0,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7,8 0,3 7,9 0,4 6,5 0,3 5,9 0,3 10,6 0,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9,6 0,4 7,7 0,4 7,4 0,4 16,1 0,9 12,4 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 49,8 2,2 35,6 1,8 34,5 1,8 41,2 2,3 35,9 1,7
78. Moottoriajoneuvot 14,4 0,6 3,3 0,2 7,6 0,4 8,4 0,5 9,2 0,4
79. Muut kuljetusvälineet 90,0 4,0 112,0 5,7 54,6 2,9 61,7 3,4 74,5 3,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 254,1 11,3 465,5 23,8 299,2 15,9 519,3 28,9 460,9 22,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,6 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0
82. Huonekalut 0,9 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,0 0,0 1,1 0,1 1,9 0,1 1,4 0,1 1,5 0,1
84. Vaatteet 1,8 0,1 1,2 0,1 1,3 0,1 2,1 0,1 1,0 0,0
85. Jalkineet 0,5 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 35,4 1,6 31,8 1,6 30,5 1,6 44,4 2,5 37,8 1,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 20,6 0,9 27,7 1,4 28,6 1,5 33,2 1,8 31,0 1,5
89. Muut valmiit tavarat 193,4 8,6 402,5 20,6 235,1 12,5 436,5 24,3 388,4 18,6
9. Muut tavarat 1.048,8 46,6 627,0 32,1 746,2 39,6 489,0 27,2 482,6 23,1
93. Erittelemätön 5,3 0,2 3,5 0,2 6,2 0,3 2,4 0,1 6,5 0,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,9 0,0 1,3 0,1 1,8 0,1 1,2 0,1 0,6 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 981,1 43,5 567,8 29,1 680,0 36,0 441,2 24,5 422,0 20,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 57,9 2,6 43,6 2,2 46,5 2,5 38,5 2,1 41,2 2,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.252,8 100,0 1.953,1 100,0 1.886,5 100,0 1.797,9 100,0 2.087,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Sveitsistä (CH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 126,9 2,3 126,2 3,2 62,3 1,2 85,5 0,8 89,2 1,8
00. Elävät eläimet 1,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 13,4 0,2 7,1 0,2 7,4 0,1 11,4 0,1 7,5 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 1,4 0,0 1,0 0,0 1,4 0,0 1,6 0,0 1,7 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 1,1 0,0 0,3 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,5 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1 4,1 0,0 5,7 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 99,8 1,8 106,5 2,7 43,7 0,9 57,6 0,5 64,6 1,3
08. Rehuaineet 1,4 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,7 0,1 6,1 0,2 5,3 0,1 9,4 0,1 8,8 0,2
1. Juomat ja tupakka 52,9 1,0 52,8 1,3 43,6 0,8 63,4 0,6 61,7 1,2
11. Juomat 52,9 1,0 52,5 1,3 43,3 0,8 62,5 0,6 61,6 1,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,0 0,1 3,1 0,1 2,0 0,0 11,9 0,1 30,1 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 8,1 0,1 27,8 0,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
28. Malmit ja metalliromu 0,8 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,9 0,0 1,5 0,0 0,6 0,0 2,9 0,0 1,6 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,5 0,0 0,3 0,0 3,5 0,1 0,5 0,0 1,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,5 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0
34. Kaasut 00 00 3,0 0,1 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.344,5 43,1 1.648,9 42,1 2.382,8 46,4 1.926,8 18,0 1.733,8 34,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 344,4 6,3 302,9 7,7 120,2 2,3 461,5 4,3 278,0 5,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,6 0,0 6,8 0,2 3,7 0,1 4,2 0,0 2,0 0,0
53. Väri- ja parkitusaineet 6,4 0,1 4,5 0,1 7,0 0,1 8,7 0,1 5,4 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.932,0 35,5 1.282,2 32,7 2.194,2 42,7 1.380,4 12,9 1.360,1 27,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 21,6 0,4 15,5 0,4 22,2 0,4 32,3 0,3 19,1 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 29,6 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 18,0 0,3 19,6 0,5 15,0 0,3 18,9 0,2 17,5 0,4
58. Muovit, valmistetut 6,8 0,1 4,0 0,1 3,9 0,1 6,5 0,1 6,2 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13,4 0,2 13,2 0,3 16,3 0,3 14,2 0,1 15,9 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 171,4 3,2 98,8 2,5 209,2 4,1 295,0 2,7 123,2 2,5
62. Kumituotteet 3,0 0,1 2,5 0,1 2,5 0,0 2,4 0,0 2,9 0,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 4,6 0,1 4,1 0,1 6,3 0,1 4,6 0,0 4,5 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,3 0,0 2,8 0,1 0,8 0,0 2,5 0,0 2,2 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6,0 0,1 4,5 0,1 5,1 0,1 6,5 0,1 6,4 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 58,2 1,1 23,0 0,6 130,6 2,5 84,6 0,8 44,4 0,9
67. Rauta ja teräs 3,3 0,1 2,3 0,1 3,0 0,1 2,9 0,0 4,3 0,1
68. Muut metallit 50,5 0,9 25,1 0,6 24,4 0,5 153,6 1,4 18,0 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 44,2 0,8 34,5 0,9 36,1 0,7 37,9 0,4 40,5 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 515,1 9,5 416,6 10,6 428,4 8,3 488,2 4,5 446,3 9,0
71. Voimakoneet ja moottorit 45,2 0,8 31,6 0,8 35,0 0,7 42,6 0,4 39,0 0,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 88,7 1,6 78,6 2,0 75,4 1,5 102,8 1,0 76,4 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 64,3 1,2 50,3 1,3 35,9 0,7 52,2 0,5 42,9 0,9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 130,6 2,4 135,4 3,5 106,3 2,1 115,5 1,1 124,8 2,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 14,4 0,3 5,8 0,1 8,0 0,2 10,8 0,1 7,9 0,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11,2 0,2 5,6 0,1 5,6 0,1 7,6 0,1 12,7 0,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 98,0 1,8 80,1 2,0 98,4 1,9 111,5 1,0 94,3 1,9
78. Moottoriajoneuvot 2,2 0,0 2,5 0,1 3,5 0,1 4,1 0,0 5,2 0,1
79. Muut kuljetusvälineet 60,5 1,1 26,7 0,7 60,3 1,2 41,1 0,4 43,1 0,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.470,7 27,0 996,4 25,4 1.118,9 21,8 6.006,0 56,0 1.796,2 36,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3,1 0,1 1,8 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,3 0,0
82. Huonekalut 1,3 0,0 2,0 0,1 1,4 0,0 3,3 0,0 3,9 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,9 0,0 0,6 0,0 1,9 0,0 6,6 0,1 0,5 0,0
84. Vaatteet 2,1 0,0 1,6 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,6 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 182,1 3,3 144,7 3,7 155,2 3,0 188,9 1,8 181,0 3,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 435,6 8,0 369,4 9,4 411,0 8,0 467,1 4,4 414,1 8,3
89. Muut valmiit tavarat 844,2 15,5 476,1 12,2 545,1 10,6 5.335,8 49,7 1.192,5 23,9
9. Muut tavarat 754,2 13,9 572,3 14,6 887,7 17,3 1.854,8 17,3 698,0 14,0
93. Erittelemätön 607,7 11,2 468,6 12,0 764,6 14,9 1.503,7 14,0 552,4 11,1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,1 0,0 00 0,6 0,0 00 0,0 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 103,9 1,9 59,2 1,5 88,6 1,7 314,4 2,9 110,5 2,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 30,7 0,6 25,6 0,7 27,6 0,5 28,3 0,3 29,3 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.439,1 100,0 3.915,5 100,0 5.138,4 100,0 10.732,1 100,0 4.979,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu