Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Brunei

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Osuus Yhdysvaltain2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
Viennistä Bruneihin39,8 87,3 14,2 56,6 56,8 12,2
Tuonnista Bruneista0,7 1,9 1,6 0,3 0,2 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta Brunein34,8 85,4 12,2 41,4 49,7 7,3

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bruneihin (BN)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,1 00,0 13,0 00,2 00,2 00,5
02. Elämäntieteet (Life Science) 59,8 10,2 17,2 21,3 10,7 17,4
03. Optoelektroniikka 00,0 00,0 00,2 00,0 00,0 00,1
04. Tietoviestintä 917,8 122,3 422,1 53,4 42,6 215,8
05. Elektroniikka 00,5 10,2 14,1 31,8 10,4 01,5
06. Joustava valmistus 11,2 10,2 02,7 00,2 10,5 00,3
07. Edistyneet materiaalit 00,4 00 00,0 00,2 00,1 00,0
08. Ilmailu 3770,2 52097,0 1060,1 13992,4 15695,4 1173,7
09. Aseet 00 00,0 00,0 00,0 00 00,1
10. Ydinteknologia 00,1 00,0 00,5 10,4 00,2 00,6
Yhteensä 53 100 536 100 17 100 150 100 163 100 15 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Bruneista (BN)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
02. Elämäntieteet (Life Science) 00 00 00 012,4 00 00
04. Tietoviestintä 014,5 073,4 099,3 080,3 046,5 077,4
08. Ilmailu 085,5 026,6 00,7 07,3 053,5 022,6
Yhteensä 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu