Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Intian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä2,3 2,4 2,4 2,3 2,3
Tuonnista2,6 2,7 2,6 2,8 2,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,5 2,6 2,5 2,6 2,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Intian kanssa, vienti Intiaan ja tuonti Intiasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Intia oli Yhdysvaltain yhdeksänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kauppa Intian kanssa edusti vuoden 2021 marraskuussa 2,4 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 2,3 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 2,5 prosenttia tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 10,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 32,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Intian kanssa oli Yhdysvalloille 3,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Intiasta oli 32,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 6,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Intiasta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 16,6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 12,1 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 5,5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Intiaan oli 32,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 3,5 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 20,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 12,7 % sekä Sitc343 (luonnonkaasu) 4,7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Intian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 45,0 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 102,4 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 66,2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 36,2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 42,9 prosentilla ja viennin arvo 49,0 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 11,2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 8,1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 30,0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 22,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Intiaan (IN) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 71,9 2,2 104,2 3,0 163,0 4,8 152,9 4,1 115,3 3,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,2 0,0 1,2 0,0 2,6 0,1 2,8 0,1 2,6 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,3 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 60,8 1,8 91,3 2,6 150,5 4,4 139,0 3,7 103,3 2,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,1 0,0 0,9 0,0 1,4 0,0 2,2 0,1 0,9 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,7 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
08. Rehuaineet 2,8 0,1 5,0 0,1 2,9 0,1 2,8 0,1 3,8 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,1 0,1 4,3 0,1 3,8 0,1 5,0 0,1 3,5 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,6 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0
11. Juomat 0,6 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 242,9 7,3 260,9 7,4 254,2 7,4 313,8 8,5 306,2 8,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 00 1,1 0,0 1,3 0,0 00
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5,3 0,2 6,2 0,2 3,8 0,1 5,5 0,1 7,0 0,2
24. Puutavara ja korkki 2,2 0,1 6,0 0,2 4,3 0,1 4,4 0,1 5,2 0,1
25. Paperimassa 89,5 2,7 77,5 2,2 73,8 2,2 84,9 2,3 92,6 2,6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 22,6 0,7 12,2 0,3 16,3 0,5 24,8 0,7 17,1 0,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6,0 0,2 4,6 0,1 4,3 0,1 6,4 0,2 4,8 0,1
28. Malmit ja metalliromu 114,9 3,5 151,8 4,3 145,8 4,3 183,3 4,9 176,7 5,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,4 0,1 2,6 0,1 4,6 0,1 3,3 0,1 2,6 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.063,8 32,0 1.296,4 36,8 1.146,7 33,5 960,2 25,9 1.223,5 34,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 51,4 1,5 100,0 2,8 79,7 2,3 83,2 2,2 155,7 4,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 888,6 26,7 1.046,3 29,7 849,1 24,8 734,3 19,8 866,7 24,5
34. Kaasut 123,8 3,7 150,1 4,3 217,8 6,4 142,7 3,8 201,1 5,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 56,1 1,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 56,0 1,6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 398,5 12,0 388,0 11,0 448,2 13,1 543,6 14,6 547,9 15,5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 154,1 4,6 162,3 4,6 181,1 5,3 267,8 7,2 249,5 7,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 43,7 1,3 15,3 0,4 34,1 1,0 18,2 0,5 38,7 1,1
53. Väri- ja parkitusaineet 9,4 0,3 12,4 0,4 12,4 0,4 11,2 0,3 8,5 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 51,5 1,5 40,9 1,2 45,3 1,3 51,2 1,4 68,0 1,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11,3 0,3 10,5 0,3 12,2 0,4 14,8 0,4 12,8 0,4
57. Muovit, valmistamattomat 46,1 1,4 54,6 1,5 61,9 1,8 74,8 2,0 73,1 2,1
58. Muovit, valmistetut 13,8 0,4 13,9 0,4 15,1 0,4 16,0 0,4 12,3 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 68,3 2,1 78,0 2,2 85,9 2,5 89,5 2,4 84,8 2,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 684,2 20,6 658,9 18,7 601,1 17,6 574,7 15,5 535,1 15,2
62. Kumituotteet 8,3 0,2 9,2 0,3 10,3 0,3 10,9 0,3 9,1 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,5 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7,7 0,2 10,3 0,3 10,3 0,3 13,7 0,4 11,6 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17,2 0,5 7,0 0,2 38,2 1,1 7,2 0,2 5,3 0,1
66. Kivennäisainetuotteet 579,4 17,4 554,4 15,7 472,1 13,8 489,1 13,2 458,1 13,0
67. Rauta ja teräs 6,1 0,2 8,7 0,2 8,1 0,2 9,3 0,3 7,9 0,2
68. Muut metallit 40,7 1,2 46,0 1,3 37,4 1,1 18,9 0,5 11,6 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 24,1 0,7 23,0 0,7 23,9 0,7 25,1 0,7 30,7 0,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 578,6 17,4 499,1 14,2 514,4 15,0 753,0 20,3 467,6 13,2
71. Voimakoneet ja moottorit 34,6 1,0 57,3 1,6 33,4 1,0 37,4 1,0 34,1 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 29,8 0,9 19,2 0,5 21,6 0,6 21,8 0,6 27,4 0,8
73. Metalliteollisuuskoneet 11,1 0,3 9,4 0,3 26,2 0,8 11,8 0,3 12,5 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 69,1 2,1 65,1 1,8 67,3 2,0 81,3 2,2 85,4 2,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 33,9 1,0 46,7 1,3 53,8 1,6 41,6 1,1 50,1 1,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 37,7 1,1 76,1 2,2 47,5 1,4 34,3 0,9 41,2 1,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 99,0 3,0 90,2 2,6 111,5 3,3 106,5 2,9 91,5 2,6
78. Moottoriajoneuvot 22,8 0,7 22,8 0,6 27,9 0,8 24,0 0,6 28,1 0,8
79. Muut kuljetusvälineet 240,6 7,2 112,4 3,2 125,3 3,7 394,3 10,6 97,4 2,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 157,6 4,7 151,7 4,3 218,2 6,4 173,0 4,7 146,3 4,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
82. Huonekalut 1,5 0,0 2,5 0,1 2,6 0,1 3,2 0,1 2,0 0,1
84. Vaatteet 0,6 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 85,4 2,6 78,1 2,2 102,0 3,0 92,1 2,5 79,8 2,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,6 0,1 4,6 0,1 3,6 0,1 5,2 0,1 8,7 0,2
89. Muut valmiit tavarat 65,0 2,0 65,5 1,9 108,4 3,2 71,0 1,9 54,5 1,5
9. Muut tavarat 130,1 3,9 164,9 4,7 75,2 2,2 240,7 6,5 132,8 3,8
93. Erittelemätön 10,7 0,3 44,8 1,3 12,5 0,4 34,1 0,9 12,4 0,4
97. Kulta, ei monetaarinen 73,4 2,2 67,1 1,9 8,9 0,3 151,8 4,1 62,9 1,8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 46,1 1,4 53,0 1,5 53,8 1,6 54,8 1,5 57,5 1,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.328,3 100,0 3.525,2 100,0 3.421,8 100,0 3.713,1 100,0 3.531,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Intiasta (IN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 411,6 6,7 503,2 7,6 438,6 7,0 495,6 7,0 404,5 6,2
01. Liha ja lihatuotteet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,7 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0 1,3 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 261,4 4,3 337,8 5,1 312,1 5,0 352,2 5,0 291,9 4,5
04. Vilja ja viljatuotteet 39,9 0,7 37,0 0,6 34,0 0,5 37,5 0,5 34,6 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 23,1 0,4 29,1 0,4 22,9 0,4 25,5 0,4 21,5 0,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 19,1 0,3 20,8 0,3 13,8 0,2 13,2 0,2 4,3 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 38,7 0,6 47,2 0,7 38,5 0,6 44,5 0,6 39,4 0,6
08. Rehuaineet 20,9 0,3 19,7 0,3 7,4 0,1 12,5 0,2 4,1 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,7 0,1 10,4 0,2 8,4 0,1 8,6 0,1 7,2 0,1
1. Juomat ja tupakka 3,0 0,0 4,1 0,1 4,7 0,1 5,2 0,1 3,4 0,1
11. Juomat 1,2 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0 1,4 0,0 1,2 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,8 0,0 2,8 0,0 3,2 0,1 3,7 0,1 2,3 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 102,1 1,7 94,6 1,4 74,7 1,2 86,3 1,2 99,2 1,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5,5 0,1 5,0 0,1 5,1 0,1 4,5 0,1 5,9 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,8 0,0 3,3 0,0 1,8 0,0 2,1 0,0 2,8 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 16,6 0,3 13,2 0,2 14,1 0,2 15,4 0,2 16,6 0,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 8,4 0,1 8,7 0,1 4,8 0,1 7,8 0,1 8,8 0,1
28. Malmit ja metalliromu 10,8 0,2 1,2 0,0 0,4 0,0 1,2 0,0 0,4 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 57,7 0,9 63,1 1,0 48,3 0,8 55,3 0,8 64,2 1,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 245,0 4,0 342,7 5,2 341,9 5,4 345,9 4,9 181,5 2,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 245,0 4,0 342,7 5,2 341,9 5,4 345,9 4,9 181,5 2,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 19,1 0,3 28,6 0,4 18,8 0,3 15,4 0,2 21,2 0,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 16,8 0,3 26,4 0,4 17,4 0,3 12,7 0,2 19,5 0,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,9 0,0 2,0 0,0 1,3 0,0 2,0 0,0 1,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.156,8 18,9 1.114,7 16,9 1.149,2 18,3 1.341,2 18,9 1.640,5 25,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 306,0 5,0 283,4 4,3 323,7 5,1 464,5 6,5 323,6 5,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 15,4 0,3 13,3 0,2 15,0 0,2 20,4 0,3 16,2 0,2
53. Väri- ja parkitusaineet 34,3 0,6 26,9 0,4 27,5 0,4 30,0 0,4 29,4 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 667,8 10,9 657,3 10,0 649,4 10,3 677,2 9,5 1.117,6 17,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 37,1 0,6 39,8 0,6 37,4 0,6 45,9 0,6 38,6 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 0,7 0,0 1,2 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 18,2 0,3 23,5 0,4 22,0 0,3 21,4 0,3 19,9 0,3
58. Muovit, valmistetut 42,3 0,7 39,9 0,6 39,9 0,6 43,9 0,6 39,5 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 34,8 0,6 29,3 0,4 34,2 0,5 37,6 0,5 55,4 0,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.213,1 36,2 2.306,5 35,0 2.048,9 32,6 2.508,9 35,3 1.981,7 30,4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 9,0 0,1 9,1 0,1 8,1 0,1 11,6 0,2 9,7 0,1
62. Kumituotteet 74,7 1,2 72,8 1,1 70,3 1,1 72,0 1,0 76,4 1,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 19,8 0,3 18,3 0,3 21,0 0,3 26,3 0,4 25,0 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23,9 0,4 21,1 0,3 24,5 0,4 27,5 0,4 26,9 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 475,8 7,8 505,6 7,7 476,7 7,6 578,6 8,1 528,2 8,1
66. Kivennäisainetuotteet 1.298,5 21,2 1.309,3 19,9 1.062,3 16,9 1.393,4 19,6 907,4 13,9
67. Rauta ja teräs 78,3 1,3 137,1 2,1 151,3 2,4 107,6 1,5 127,9 2,0
68. Muut metallit 32,1 0,5 39,8 0,6 31,6 0,5 49,2 0,7 41,7 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 201,0 3,3 193,3 2,9 203,1 3,2 242,7 3,4 238,5 3,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 914,1 14,9 987,2 15,0 954,9 15,2 937,2 13,2 1.001,7 15,3
71. Voimakoneet ja moottorit 131,5 2,1 129,4 2,0 153,3 2,4 109,3 1,5 116,4 1,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 88,3 1,4 92,1 1,4 86,7 1,4 106,4 1,5 89,2 1,4
73. Metalliteollisuuskoneet 8,6 0,1 7,1 0,1 11,6 0,2 12,6 0,2 10,9 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 184,4 3,0 216,4 3,3 210,8 3,3 224,8 3,2 230,9 3,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 12,2 0,2 26,3 0,4 19,2 0,3 15,0 0,2 20,9 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 92,4 1,5 101,2 1,5 75,0 1,2 69,4 1,0 96,2 1,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 197,5 3,2 206,9 3,1 222,8 3,5 208,2 2,9 211,0 3,2
78. Moottoriajoneuvot 183,4 3,0 190,4 2,9 155,7 2,5 176,7 2,5 208,1 3,2
79. Muut kuljetusvälineet 15,9 0,3 17,4 0,3 19,8 0,3 15,0 0,2 18,0 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 979,8 16,0 1.122,9 17,0 1.145,7 18,2 1.287,1 18,1 1.105,3 16,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 16,3 0,3 17,5 0,3 15,9 0,3 18,5 0,3 17,0 0,3
82. Huonekalut 106,1 1,7 114,9 1,7 113,2 1,8 123,5 1,7 121,1 1,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 27,9 0,5 31,3 0,5 33,5 0,5 41,6 0,6 38,4 0,6
84. Vaatteet 303,0 5,0 358,6 5,4 393,0 6,2 461,6 6,5 384,8 5,9
85. Jalkineet 31,8 0,5 36,5 0,6 49,0 0,8 50,1 0,7 42,5 0,7
87. Kojeet,mittarit yms. 25,1 0,4 27,1 0,4 27,4 0,4 29,5 0,4 25,8 0,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,7 0,1 3,3 0,0 3,3 0,1 2,2 0,0 2,4 0,0
89. Muut valmiit tavarat 465,8 7,6 533,8 8,1 510,5 8,1 560,0 7,9 473,3 7,3
9. Muut tavarat 73,8 1,2 83,1 1,3 115,1 1,8 84,5 1,2 88,3 1,4
93. Erittelemätön 42,4 0,7 52,5 0,8 85,4 1,4 52,0 0,7 57,7 0,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 31,1 0,5 30,6 0,5 29,6 0,5 31,9 0,4 30,2 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6.118,3 100,0 6.587,7 100,0 6.292,6 100,0 7.107,2 100,0 6.527,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu