Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Intian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/6 - 2022/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/6
%
2022/7
%
2022/8
%
2022/9
%
2022/10
%
Viennistä2,1 2,2 2,1 2,4 2,4
Tuonnista2,9 2,8 2,5 2,6 2,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,6 2,6 2,3 2,6 2,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Intian kanssa, vienti Intiaan ja tuonti Intiasta vuoden 2022 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Lokakuussa Intia oli Yhdysvaltain yhdeksänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Intian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta lokakuussa 2022 oli 2,6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2,4 %:a ja 2,7 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 11,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 8,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Lokakuussa kauppatase Intian kanssa oli Yhdysvalloille 3,2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Intiasta oli 5,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 7,5 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Intiasta olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), joka edusti 16,0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 9,2 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 4,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Intiaan oli 13,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa, ollen suuruudeltaan 4,3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 32,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 7,4 % sekä Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 5,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-lokakuun aikana

Tammi-lokakuun aikana tavarakauppa Intian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-lokakuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-lokakuussa. Kasvua oli peräti 22,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 113,1 miljardiin dollariin. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 73,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 39,7 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 23,3 prosentilla ja viennin arvo 21,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 11,1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 8,2 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-lokakuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 33,8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 27,0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Intiaan (IN) jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 140,5 3,6 65,2 1,7 77,9 2,1 108,4 2,5 115,6 2,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,3 0,1 2,1 0,1 2,7 0,1 2,9 0,1 3,4 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 129,5 3,3 52,8 1,4 65,8 1,8 99,6 2,3 104,1 2,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,0 0,1 1,7 0,0 1,3 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,4 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0
08. Rehuaineet 2,7 0,1 2,5 0,1 3,6 0,1 1,7 0,0 3,4 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,0 0,1 4,3 0,1 3,1 0,1 2,2 0,1 3,2 0,1
1. Juomat ja tupakka 0,9 0,0 1,2 0,0 1,8 0,0 2,2 0,1 2,4 0,1
11. Juomat 0,9 0,0 1,2 0,0 1,7 0,0 2,2 0,1 2,4 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 366,1 9,4 363,9 9,5 381,7 10,3 338,1 7,8 354,1 8,2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,5 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,2 0,2 6,1 0,2 6,7 0,2 7,0 0,2 3,9 0,1
24. Puutavara ja korkki 4,5 0,1 8,0 0,2 8,0 0,2 5,0 0,1 7,1 0,2
25. Paperimassa 69,9 1,8 66,1 1,7 68,6 1,8 79,6 1,8 82,2 1,9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 109,6 2,8 100,5 2,6 41,9 1,1 15,5 0,4 8,2 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,3 0,1 7,3 0,2 5,8 0,2 7,4 0,2 5,9 0,1
28. Malmit ja metalliromu 166,1 4,3 172,7 4,5 247,0 6,6 220,3 5,1 242,7 5,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,8 0,1 2,7 0,1 3,5 0,1 2,7 0,1 4,0 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.311,3 33,8 1.159,0 30,1 768,1 20,6 1.594,0 37,0 1.829,8 42,4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 429,5 11,1 278,9 7,3 172,6 4,6 169,7 3,9 241,1 5,6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 703,5 18,1 725,9 18,9 462,0 12,4 1.282,6 29,8 1.479,0 34,2
34. Kaasut 178,3 4,6 154,2 4,0 133,5 3,6 141,6 3,3 109,6 2,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0,0 0,3 0,0 1,5 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,3 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 491,5 12,7 540,8 14,1 543,1 14,6 548,4 12,7 486,3 11,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 210,6 5,4 169,0 4,4 124,5 3,3 189,9 4,4 148,7 3,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16,5 0,4 43,8 1,1 25,3 0,7 49,6 1,2 21,9 0,5
53. Väri- ja parkitusaineet 14,2 0,4 14,3 0,4 13,3 0,4 10,0 0,2 11,8 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 54,4 1,4 95,1 2,5 140,9 3,8 37,1 0,9 62,2 1,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16,0 0,4 15,6 0,4 14,4 0,4 15,0 0,3 19,1 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 3,0 0,1 3,3 0,1 45,8 1,2 47,7 1,1 1,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 73,6 1,9 87,1 2,3 88,9 2,4 100,9 2,3 108,5 2,5
58. Muovit, valmistetut 16,2 0,4 16,0 0,4 15,6 0,4 12,6 0,3 19,2 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 87,0 2,2 96,7 2,5 74,4 2,0 85,6 2,0 93,7 2,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 523,9 13,5 598,8 15,6 564,5 15,2 509,2 11,8 422,7 9,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,7 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0
62. Kumituotteet 10,6 0,3 11,1 0,3 11,4 0,3 12,1 0,3 11,0 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,4 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11,3 0,3 12,2 0,3 13,0 0,3 15,5 0,4 13,6 0,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,2 0,2 7,7 0,2 8,4 0,2 8,4 0,2 9,4 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 442,7 11,4 491,1 12,8 472,0 12,7 383,6 8,9 331,9 7,7
67. Rauta ja teräs 8,7 0,2 9,8 0,3 10,4 0,3 12,2 0,3 9,2 0,2
68. Muut metallit 14,0 0,4 29,7 0,8 22,6 0,6 49,2 1,1 18,2 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 28,3 0,7 35,8 0,9 25,7 0,7 27,1 0,6 27,5 0,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 511,7 13,2 689,0 17,9 681,4 18,3 700,4 16,3 635,6 14,7
71. Voimakoneet ja moottorit 34,3 0,9 45,2 1,2 32,4 0,9 33,5 0,8 27,6 0,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26,3 0,7 28,8 0,7 30,5 0,8 22,2 0,5 28,7 0,7
73. Metalliteollisuuskoneet 18,8 0,5 6,5 0,2 11,3 0,3 16,7 0,4 8,7 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 93,4 2,4 86,0 2,2 89,1 2,4 85,8 2,0 82,0 1,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 43,7 1,1 57,4 1,5 57,9 1,6 48,4 1,1 56,1 1,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 33,3 0,9 45,5 1,2 45,0 1,2 46,5 1,1 52,7 1,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 109,5 2,8 127,3 3,3 115,4 3,1 126,3 2,9 119,5 2,8
78. Moottoriajoneuvot 33,4 0,9 56,3 1,5 42,5 1,1 45,8 1,1 32,8 0,8
79. Muut kuljetusvälineet 119,1 3,1 236,0 6,1 257,4 6,9 275,2 6,4 227,6 5,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 204,0 5,3 212,6 5,5 244,0 6,6 196,4 4,6 206,6 4,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 1,2 0,0
82. Huonekalut 4,2 0,1 5,9 0,2 8,1 0,2 8,0 0,2 3,2 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0
84. Vaatteet 0,7 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 1,2 0,0 0,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 97,2 2,5 108,9 2,8 148,1 4,0 115,2 2,7 109,4 2,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6,6 0,2 6,5 0,2 4,6 0,1 3,6 0,1 4,8 0,1
89. Muut valmiit tavarat 93,8 2,4 88,2 2,3 80,4 2,2 66,7 1,5 86,6 2,0
9. Muut tavarat 328,3 8,5 213,3 5,5 457,1 12,3 311,7 7,2 265,3 6,1
93. Erittelemätön 21,6 0,6 11,6 0,3 9,2 0,2 13,3 0,3 17,0 0,4
97. Kulta, ei monetaarinen 242,0 6,2 141,4 3,7 387,2 10,4 219,7 5,1 173,9 4,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 64,7 1,7 60,3 1,6 60,7 1,6 78,7 1,8 74,5 1,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.878,5 100,0 3.844,1 100,0 3.721,0 100,0 4.308,9 100,0 4.319,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Intiasta (IN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/6 - 2022/10

2022 / 62022 / 72022 / 82022 / 92022 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 458,5 5,6 389,0 5,1 428,9 6,1 453,0 6,3 425,7 5,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,2 0,0 2,1 0,0 1,9 0,0 3,0 0,0 2,1 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 311,2 3,8 230,3 3,0 276,1 3,9 254,2 3,5 251,5 3,4
04. Vilja ja viljatuotteet 42,3 0,5 53,4 0,7 50,6 0,7 54,5 0,8 44,4 0,6
05. Hedelmät ja kasvikset 25,6 0,3 22,3 0,3 22,6 0,3 34,3 0,5 33,6 0,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 15,9 0,2 24,3 0,3 20,3 0,3 27,0 0,4 31,7 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 39,6 0,5 39,1 0,5 40,7 0,6 41,6 0,6 40,9 0,5
08. Rehuaineet 13,2 0,2 3,7 0,0 8,4 0,1 26,4 0,4 8,5 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 8,5 0,1 13,7 0,2 8,3 0,1 11,9 0,2 12,8 0,2
1. Juomat ja tupakka 4,6 0,1 6,4 0,1 6,5 0,1 4,4 0,1 4,2 0,1
11. Juomat 1,2 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,4 0,0 5,2 0,1 5,3 0,1 3,6 0,1 3,1 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 100,5 1,2 122,0 1,6 97,5 1,4 112,4 1,6 95,5 1,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4,3 0,1 8,0 0,1 6,4 0,1 7,5 0,1 5,5 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,8 0,0 4,9 0,1 3,6 0,1 4,2 0,1 4,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 0,3 0,0 1,2 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 1,3 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 18,0 0,2 15,4 0,2 14,4 0,2 15,9 0,2 10,6 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 11,0 0,1 12,2 0,2 9,6 0,1 12,6 0,2 8,7 0,1
28. Malmit ja metalliromu 2,6 0,0 1,3 0,0 2,2 0,0 3,0 0,0 1,3 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 61,6 0,8 79,1 1,0 60,2 0,9 69,0 1,0 63,2 0,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 651,1 8,0 447,9 5,9 299,2 4,3 168,1 2,3 322,3 4,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 651,1 8,0 447,9 5,9 299,2 4,3 168,1 2,3 322,2 4,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 18,2 0,2 33,5 0,4 11,9 0,2 17,0 0,2 25,2 0,3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 15,4 0,2 30,5 0,4 9,6 0,1 14,5 0,2 23,1 0,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2,8 0,0 3,0 0,0 1,9 0,0 2,2 0,0 1,9 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.536,8 18,8 1.350,6 17,9 1.420,2 20,2 1.323,6 18,3 1.424,0 19,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 355,2 4,4 425,0 5,6 373,5 5,3 386,7 5,4 450,7 6,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 24,6 0,3 29,6 0,4 29,8 0,4 23,9 0,3 29,1 0,4
53. Väri- ja parkitusaineet 39,0 0,5 39,4 0,5 38,4 0,5 36,7 0,5 34,8 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 943,4 11,6 694,1 9,2 843,4 12,0 705,0 9,8 716,5 9,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 40,3 0,5 41,4 0,5 30,3 0,4 42,4 0,6 42,5 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 2,8 0,0 1,7 0,0 2,0 0,0 1,6 0,0 2,2 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 16,6 0,2 24,9 0,3 17,4 0,2 28,4 0,4 22,0 0,3
58. Muovit, valmistetut 45,5 0,6 47,2 0,6 38,4 0,5 48,3 0,7 48,1 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 69,3 0,8 47,3 0,6 46,9 0,7 50,4 0,7 78,1 1,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.807,7 34,4 2.494,3 33,0 2.164,4 30,8 2.298,4 31,8 2.508,3 33,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10,3 0,1 10,6 0,1 9,9 0,1 10,5 0,1 10,9 0,1
62. Kumituotteet 99,6 1,2 101,2 1,3 106,3 1,5 110,2 1,5 115,4 1,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 18,7 0,2 21,8 0,3 18,4 0,3 17,4 0,2 13,4 0,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 37,3 0,5 40,7 0,5 35,5 0,5 47,6 0,7 43,4 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 481,0 5,9 514,8 6,8 419,3 6,0 479,5 6,6 416,0 5,6
66. Kivennäisainetuotteet 1.403,7 17,2 1.233,0 16,3 1.137,9 16,2 1.099,5 15,2 1.356,7 18,1
67. Rauta ja teräs 389,1 4,8 133,1 1,8 128,7 1,8 183,4 2,5 175,4 2,3
68. Muut metallit 78,0 1,0 169,9 2,2 56,6 0,8 60,3 0,8 84,2 1,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 290,1 3,6 269,3 3,6 251,7 3,6 290,0 4,0 292,8 3,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.315,7 16,1 1.405,4 18,6 1.296,3 18,4 1.445,6 20,0 1.431,3 19,1
71. Voimakoneet ja moottorit 178,1 2,2 198,6 2,6 216,2 3,1 136,7 1,9 175,5 2,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 151,1 1,9 151,9 2,0 146,2 2,1 177,8 2,5 146,2 2,0
73. Metalliteollisuuskoneet 18,8 0,2 11,4 0,2 11,5 0,2 9,9 0,1 10,0 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 266,5 3,3 283,1 3,7 303,2 4,3 328,8 4,6 336,7 4,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 21,5 0,3 17,4 0,2 22,4 0,3 33,0 0,5 28,7 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 153,7 1,9 166,3 2,2 121,8 1,7 197,6 2,7 225,5 3,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 275,0 3,4 289,9 3,8 250,5 3,6 322,5 4,5 307,8 4,1
78. Moottoriajoneuvot 225,9 2,8 264,9 3,5 205,3 2,9 216,6 3,0 182,0 2,4
79. Muut kuljetusvälineet 25,1 0,3 21,8 0,3 19,2 0,3 22,6 0,3 18,9 0,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.176,1 14,4 1.204,6 15,9 1.202,5 17,1 1.293,1 17,9 1.160,9 15,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 17,8 0,2 18,6 0,2 14,6 0,2 19,3 0,3 14,7 0,2
82. Huonekalut 107,8 1,3 121,3 1,6 96,1 1,4 109,6 1,5 99,6 1,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 41,8 0,5 43,2 0,6 45,3 0,6 44,2 0,6 47,8 0,6
84. Vaatteet 535,2 6,6 526,8 7,0 497,3 7,1 503,3 7,0 401,7 5,4
85. Jalkineet 68,1 0,8 60,3 0,8 70,0 1,0 77,9 1,1 69,5 0,9
87. Kojeet,mittarit yms. 35,0 0,4 32,8 0,4 33,9 0,5 35,2 0,5 35,7 0,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,1 0,0 2,4 0,0 2,6 0,0 3,7 0,1 2,9 0,0
89. Muut valmiit tavarat 368,4 4,5 399,2 5,3 442,7 6,3 499,7 6,9 489,1 6,5
9. Muut tavarat 95,7 1,2 102,1 1,4 101,6 1,4 105,8 1,5 98,3 1,3
93. Erittelemätön 62,8 0,8 69,7 0,9 68,1 1,0 67,3 0,9 60,3 0,8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 1,1 0,0 0,6 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 32,9 0,4 32,3 0,4 33,2 0,5 37,3 0,5 37,3 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8.164,9 100,0 7.555,8 100,0 7.029,1 100,0 7.221,4 100,0 7.495,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu