Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Intian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä2,5 2,6 2,6 2,2 2,2
Tuonnista2,7 2,7 2,5 2,4 2,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,6 2,7 2,6 2,4 2,6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Intian kanssa, vienti Intiaan ja tuonti Intiasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Intia oli Yhdysvaltain yhdeksänneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Intian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta huhtikuussa 2022 oli 2,6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2,2 %:a ja 2,8 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 11,5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 27,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Intian kanssa oli Yhdysvalloille 3,8 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Intiasta oli 28,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 7,7 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Intiasta olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), joka edusti 14,2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8,9 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 5,8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Intiaan oli 27,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 3,9 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 16,3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 15,1 % sekä Sitc321 (kivihiili, ei agglomeroitu) 12,5 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-huhtikuun aikana

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Intian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 27,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 43,1 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 27,5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 15,6 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 27,3 prosentilla ja viennin arvo 27,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 4,5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3,4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 12,0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 9,5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Intiaan (IN) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 82,2 2,1 83,6 2,2 82,6 2,1 87,2 2,2 95,4 2,5
00. Elävät eläimet 0,1 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,0 0,1 2,6 0,1 2,2 0,1 3,4 0,1 2,0 0,1
05. Hedelmät ja kasvikset 70,8 1,8 71,9 1,9 71,8 1,9 74,2 1,9 80,6 2,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,6 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,8 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 1,4 0,0
08. Rehuaineet 2,8 0,1 4,1 0,1 3,6 0,1 3,6 0,1 6,1 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,8 0,1 2,6 0,1 3,5 0,1 4,3 0,1 3,4 0,1
1. Juomat ja tupakka 1,1 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 1,7 0,0 2,4 0,1
11. Juomat 1,1 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 1,7 0,0 2,4 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 283,6 7,1 257,6 6,7 277,2 7,2 338,6 8,5 337,8 8,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,1 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1,9 0,0 1,9 0,0 2,1 0,1 1,8 0,0 0,6 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,7 0,1 4,2 0,1 3,7 0,1 6,3 0,2 5,5 0,1
24. Puutavara ja korkki 5,6 0,1 3,9 0,1 5,1 0,1 5,8 0,1 12,8 0,3
25. Paperimassa 84,9 2,1 85,8 2,2 99,6 2,6 105,3 2,6 105,5 2,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 27,8 0,7 26,1 0,7 35,1 0,9 57,7 1,4 51,3 1,3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,6 0,1 6,6 0,2 4,0 0,1 5,0 0,1 5,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 150,7 3,8 127,0 3,3 125,0 3,2 152,9 3,8 152,5 4,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,3 0,1 1,9 0,0 2,3 0,1 3,1 0,1 4,0 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.794,7 45,0 1.557,3 40,4 1.444,8 37,4 1.142,5 28,7 1.344,9 34,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 199,9 5,0 149,3 3,9 325,5 8,4 284,5 7,1 481,5 12,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.537,8 38,6 1.358,8 35,2 1.046,7 27,1 776,1 19,5 757,6 19,7
34. Kaasut 57,0 1,4 49,3 1,3 72,6 1,9 81,9 2,1 105,8 2,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 42,5 1,1 51,0 1,3 29,5 0,8 121,2 3,0 7,6 0,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 00 1,0 0,0 00 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 42,4 1,1 50,7 1,3 28,3 0,7 121,1 3,0 7,4 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 511,7 12,8 456,1 11,8 462,6 12,0 647,4 16,3 516,8 13,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 274,9 6,9 226,7 5,9 212,0 5,5 271,8 6,8 218,6 5,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 15,6 0,4 33,7 0,9 13,9 0,4 15,0 0,4 43,2 1,1
53. Väri- ja parkitusaineet 12,0 0,3 11,7 0,3 14,7 0,4 14,5 0,4 16,9 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 43,4 1,1 36,3 0,9 73,5 1,9 166,5 4,2 52,0 1,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13,6 0,3 17,0 0,4 12,8 0,3 16,4 0,4 15,7 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 11,6 0,3 1,3 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 59,1 1,5 50,8 1,3 60,6 1,6 66,7 1,7 71,6 1,9
58. Muovit, valmistetut 12,6 0,3 13,9 0,4 14,0 0,4 15,3 0,4 15,1 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 80,1 2,0 65,7 1,7 60,7 1,6 69,5 1,7 82,4 2,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 414,2 10,4 520,3 13,5 632,6 16,4 693,9 17,4 687,1 17,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0
62. Kumituotteet 6,8 0,2 8,7 0,2 8,9 0,2 8,7 0,2 11,6 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12,4 0,3 11,7 0,3 13,5 0,3 14,7 0,4 14,5 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6,1 0,2 5,4 0,1 8,9 0,2 9,3 0,2 6,9 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 337,3 8,5 442,9 11,5 545,1 14,1 596,9 15,0 594,0 15,4
67. Rauta ja teräs 8,7 0,2 8,1 0,2 8,4 0,2 10,2 0,3 9,8 0,3
68. Muut metallit 15,4 0,4 15,1 0,4 17,7 0,5 21,2 0,5 19,6 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 26,8 0,7 27,7 0,7 29,3 0,8 32,2 0,8 29,2 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 561,7 14,1 619,2 16,1 651,6 16,9 658,0 16,5 580,1 15,1
71. Voimakoneet ja moottorit 36,4 0,9 63,5 1,6 36,8 1,0 43,2 1,1 35,5 0,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 30,7 0,8 25,5 0,7 16,3 0,4 26,4 0,7 36,7 1,0
73. Metalliteollisuuskoneet 14,7 0,4 7,6 0,2 17,4 0,4 21,8 0,5 11,1 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 70,2 1,8 126,2 3,3 69,4 1,8 127,1 3,2 90,0 2,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 39,7 1,0 41,8 1,1 43,3 1,1 57,7 1,4 43,5 1,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 46,2 1,2 54,9 1,4 54,0 1,4 50,6 1,3 62,6 1,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 143,1 3,6 112,1 2,9 102,7 2,7 148,8 3,7 132,0 3,4
78. Moottoriajoneuvot 24,2 0,6 20,8 0,5 21,1 0,5 39,2 1,0 41,8 1,1
79. Muut kuljetusvälineet 156,5 3,9 167,0 4,3 290,8 7,5 143,2 3,6 126,9 3,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 193,9 4,9 165,9 4,3 178,7 4,6 205,9 5,2 202,3 5,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,0 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0
82. Huonekalut 2,6 0,1 1,4 0,0 2,6 0,1 2,9 0,1 3,7 0,1
84. Vaatteet 0,7 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 95,1 2,4 100,9 2,6 95,8 2,5 109,5 2,8 104,1 2,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,6 0,1 4,6 0,1 6,5 0,2 6,5 0,2 7,4 0,2
89. Muut valmiit tavarat 89,5 2,2 57,2 1,5 71,9 1,9 84,5 2,1 84,7 2,2
9. Muut tavarat 99,4 2,5 143,0 3,7 105,5 2,7 86,4 2,2 79,2 2,1
93. Erittelemätön 28,5 0,7 21,5 0,6 10,4 0,3 20,9 0,5 10,5 0,3
97. Kulta, ei monetaarinen 6,5 0,2 64,6 1,7 36,9 1,0 5,1 0,1 7,1 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 64,4 1,6 56,8 1,5 58,1 1,5 60,4 1,5 61,6 1,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.985,0 100,0 3.854,8 100,0 3.865,8 100,0 3.982,8 100,0 3.853,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Intiasta (IN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 438,0 6,2 416,4 6,3 346,1 5,8 418,6 5,8 389,8 5,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,2 0,0 1,9 0,0 0,7 0,0 2,1 0,0 3,4 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 312,2 4,4 298,1 4,5 239,8 4,0 257,5 3,6 221,3 2,9
04. Vilja ja viljatuotteet 38,6 0,5 36,3 0,5 36,3 0,6 45,4 0,6 40,8 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 21,8 0,3 24,0 0,4 20,8 0,3 33,4 0,5 29,3 0,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5,1 0,1 4,2 0,1 8,1 0,1 16,9 0,2 26,3 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 43,8 0,6 39,7 0,6 27,0 0,5 40,8 0,6 40,2 0,5
08. Rehuaineet 5,6 0,1 5,6 0,1 5,2 0,1 12,3 0,2 19,1 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 9,8 0,1 6,7 0,1 8,2 0,1 10,1 0,1 9,5 0,1
1. Juomat ja tupakka 4,3 0,1 4,5 0,1 3,0 0,1 5,5 0,1 4,8 0,1
11. Juomat 0,9 0,0 1,2 0,0 0,9 0,0 1,2 0,0 1,4 0,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3,4 0,0 3,3 0,0 2,1 0,0 4,3 0,1 3,4 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 104,6 1,5 104,7 1,6 83,5 1,4 122,0 1,7 123,7 1,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4,6 0,1 5,8 0,1 4,7 0,1 9,7 0,1 8,5 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,1 0,0 2,7 0,0 2,1 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
24. Puutavara ja korkki 0,5 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 17,2 0,2 12,1 0,2 15,0 0,3 15,5 0,2 15,4 0,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10,2 0,1 13,7 0,2 6,3 0,1 12,2 0,2 11,2 0,1
28. Malmit ja metalliromu 1,2 0,0 2,6 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 1,2 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 68,8 1,0 67,5 1,0 52,7 0,9 79,1 1,1 84,0 1,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 246,4 3,5 156,6 2,4 155,0 2,6 269,1 3,7 444,5 5,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 246,4 3,5 156,6 2,4 154,9 2,6 269,0 3,7 444,5 5,8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 20,0 0,3 13,6 0,2 7,1 0,1 18,0 0,2 32,3 0,4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 18,7 0,3 11,3 0,2 4,6 0,1 15,4 0,2 30,4 0,4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,1 0,0 1,7 0,0 2,2 0,0 2,3 0,0 1,6 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.906,7 27,0 1.519,7 22,9 1.102,7 18,5 1.247,8 17,2 1.410,7 18,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 427,4 6,1 362,6 5,5 305,6 5,1 332,9 4,6 387,9 5,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16,3 0,2 17,2 0,3 13,8 0,2 20,8 0,3 23,0 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 33,9 0,5 29,5 0,4 30,4 0,5 32,4 0,4 45,6 0,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.263,8 17,9 957,0 14,4 610,8 10,2 667,7 9,2 715,7 9,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 43,3 0,6 35,7 0,5 30,5 0,5 48,0 0,7 44,5 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 1,3 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 1,7 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 18,9 0,3 18,7 0,3 16,4 0,3 20,9 0,3 24,7 0,3
58. Muovit, valmistetut 40,4 0,6 41,9 0,6 36,4 0,6 54,2 0,7 47,2 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 61,5 0,9 56,2 0,8 58,0 1,0 70,0 1,0 120,4 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.094,2 29,7 2.269,2 34,1 2.160,6 36,2 2.519,6 34,8 2.497,4 32,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 9,5 0,1 9,0 0,1 8,8 0,1 10,4 0,1 9,5 0,1
62. Kumituotteet 90,0 1,3 78,3 1,2 72,0 1,2 93,0 1,3 94,1 1,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 24,0 0,3 20,5 0,3 20,1 0,3 23,0 0,3 26,4 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 22,6 0,3 24,3 0,4 20,5 0,3 30,7 0,4 32,2 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 564,4 8,0 464,5 7,0 478,1 8,0 527,2 7,3 579,4 7,6
66. Kivennäisainetuotteet 933,4 13,2 1.277,8 19,2 1.149,0 19,2 1.364,0 18,8 1.225,7 16,0
67. Rauta ja teräs 153,8 2,2 113,3 1,7 136,6 2,3 142,6 2,0 141,6 1,8
68. Muut metallit 47,0 0,7 48,9 0,7 49,2 0,8 53,0 0,7 98,6 1,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 249,5 3,5 232,5 3,5 226,5 3,8 275,8 3,8 289,8 3,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.039,3 14,7 1.019,8 15,3 944,2 15,8 1.203,8 16,6 1.266,3 16,5
71. Voimakoneet ja moottorit 130,1 1,8 119,8 1,8 102,7 1,7 142,3 2,0 161,2 2,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 100,6 1,4 105,2 1,6 90,7 1,5 121,1 1,7 158,1 2,1
73. Metalliteollisuuskoneet 10,0 0,1 10,6 0,2 10,3 0,2 12,6 0,2 14,7 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 239,6 3,4 227,5 3,4 231,3 3,9 284,0 3,9 286,2 3,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16,1 0,2 14,3 0,2 17,9 0,3 29,8 0,4 21,9 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 105,8 1,5 103,7 1,6 92,2 1,5 105,6 1,5 153,1 2,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 215,8 3,1 229,6 3,5 195,7 3,3 252,4 3,5 245,1 3,2
78. Moottoriajoneuvot 196,5 2,8 181,1 2,7 187,3 3,1 237,4 3,3 211,0 2,8
79. Muut kuljetusvälineet 24,8 0,4 27,9 0,4 16,2 0,3 18,7 0,3 15,0 0,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.112,3 15,8 1.057,6 15,9 1.088,0 18,2 1.349,0 18,6 1.394,6 18,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 18,9 0,3 15,2 0,2 17,9 0,3 18,9 0,3 24,8 0,3
82. Huonekalut 144,1 2,0 112,9 1,7 118,9 2,0 135,9 1,9 149,2 1,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 37,6 0,5 37,4 0,6 32,8 0,5 48,4 0,7 49,2 0,6
84. Vaatteet 399,4 5,7 462,8 7,0 455,3 7,6 648,3 8,9 626,3 8,2
85. Jalkineet 49,9 0,7 48,8 0,7 63,2 1,1 67,9 0,9 69,3 0,9
87. Kojeet,mittarit yms. 33,2 0,5 29,3 0,4 31,7 0,5 34,6 0,5 44,0 0,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,0 0,0 2,2 0,0 4,8 0,1 1,8 0,0 3,8 0,0
89. Muut valmiit tavarat 427,2 6,1 349,1 5,3 363,5 6,1 393,3 5,4 428,1 5,6
9. Muut tavarat 94,6 1,3 83,6 1,3 83,9 1,4 92,5 1,3 101,4 1,3
93. Erittelemätön 62,7 0,9 51,1 0,8 55,7 0,9 58,9 0,8 68,6 0,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 31,6 0,4 32,3 0,5 28,2 0,5 33,5 0,5 32,7 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 7.060,4 100,0 6.645,5 100,0 5.974,1 100,0 7.245,8 100,0 7.665,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu