Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Afganistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Afganistanin kanssa, vienti Afganistaniin ja tuonti Afganistanista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Afganistan oli Yhdysvaltain 187. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kaupan arvo oli 2,7 miljoonaa dollaria ja pudotusta 92,7 prosenttia. Marraskuussa kauppatase Afganistanin kanssa oli Yhdysvalloille 254,1 tuhannen dollariln verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Afganistanista supistui 8,0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1,5 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Afganistanista olivat Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät), joka edusti 45,1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc659 (lattianpäällysteet yms.) 37,2 % sekä Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 6,7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Afganistaniin supistui rajusti (96,5 prosentilla) edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1,2 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), mikä edusti 30,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc098 (muut ravintovalmisteet) 21,2 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 20,4 prosenttia viennin arvosta.

Jyrkkä pudodus tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-59,9 %) vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 265 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 20 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 245 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 33,3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), arvon ollessa 6,9 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 128 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 62,1 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Afganistanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 224 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Afganistaniin (AF) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,6 30,1 0,4 14,0 0,2 33,6 0,4 69,4 0,7 58,3
01. Liha ja lihatuotteet 2,3 26,8 0,3 9,4 0,0 9,2 0,1 16,1 0,4 30,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,0 23,2 1,8 62,8 0,0 10,0 0,1 12,4 0,3 27,4
79. Muut kuljetusvälineet 1,3 15,6 1,2 42,0 00 00 0,1 4,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,0 34,9 0,0 0,5 00 00 0,1 4,1
87. Kojeet,mittarit yms. 0,9 10,5 00 00 00 0,0 2,7
89. Muut valmiit tavarat 2,1 24,0 00 00 00 0,0 1,4
9. Muut tavarat 0,6 7,2 0,4 12,7 0,0 2,0 0,0 3,4 0,0 1,7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,6 7,1 0,1 2,1 0,0 2,0 0,0 1,9 0,0 1,7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8,7 100,0 2,8 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 1,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Afganistanista (AF) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,5 26,3 0,6 40,8 0,2 36,7 0,7 40,9 0,8 50,8
05. Hedelmät ja kasvikset 0,4 20,5 0,5 37,1 0,2 28,5 0,6 32,0 0,7 49,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,0 50,6 0,2 13,4 0,3 49,7 1,0 55,9 0,6 37,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,9 46,3 0,1 9,8 0,2 36,9 1,0 54,9 0,6 37,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,0 0,2 0,6 40,1 0,1 9,3 00 00
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,9 100,0 1,4 100,0 0,7 100,0 1,8 100,0 1,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu