Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Afganistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.10.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Afganistanin kanssa, vienti Afganistaniin ja tuonti Afganistanista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Afganistan oli USAn 136. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 28 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Afganistaniin. Kuukauden 20 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 68.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Afganistanin kanssa oli 14 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Afganistanista oli 158.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 2.9 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Afganistanista olivat Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), joka edusti 38.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 16.0 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 14.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Afganistaniin supistui rajusti (72.2 prosentilla) edellisen vuoden huhtikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 17 miljoonaa dollaria huhtikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 14.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc931 (erittelemätön) 12.7 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8.9 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-huhtikuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 220 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 11.7 %. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 8.3 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 212 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 25.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), arvon ollessa 2.5 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 125 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 12.7 % . Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Afganistanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 203 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Afganistaniin (AF) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 2.2 1.1 7.1 13.0 10.0 1.7 3.4 1.4 8.3
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 1.6 1.1 7.0 1.2 0.9 0.10 1.8 0.7 4.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0 0.0 0 0.0 11.4 8.8 0 0.0 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.1 0.4 0 0.0 0.4 0.3 0.8 1.5 0.7 3.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 2.4 0.9 5.7 0.6 0.4 2.7 5.2 0.9 5.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.0 0.6 3.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 1.9 0.2 0.9 0.4 0.3 2.4 4.7 0.5 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.4 1.5 0.3 1.7 0.4 0.2 4.3 8.5 1.0 5.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8 1.5 0.1 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 1.0 0.2 1.1 0.2 0.1 2.9 5.6 0.4 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 21.0 81.8 10.0 64.6 111.2 86.1 31.4 62.2 8.9 52.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 1.1 0.3 1.4 0.3 0.2 1.6 3.0 0.4 2.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.1 0.3 0.1 0.3 0.10 0.7 0.3 0.4 1.3 7.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 2.5 1.1 6.6 0.8 0.6 4.2 8.2 0.10 5.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 1.3 0.6 3.5 0.3 0.2 0.5 0.8 0.4 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 3.1 2.4 15.4 1.6 1.2 4.0 7.9 1.6 9.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.6 10.1 1.10 12.5 2.4 1.8 4.4 8.6 1.5 8.4
78. Moottoriajoneuvot 10.10 42.6 0.1 0.5 0.4 0.3 2.9 5.7 0.5 2.6
79. Muut kuljetusvälineet 5.4 20.8 3.8 24.3 104.7 81.1 13.10 27.6 2.5 14.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.3 8.6 2.6 16.5 2.2 1.7 8.4 16.5 2.3 13.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.7 2.5 0.8 5.0 1.7 1.2 3.7 7.3 0.8 4.4
89. Muut valmiit tavarat 0.10 3.6 1.3 8.4 0.4 0.3 3.4 6.6 0.5 2.8
9. Muut tavarat 0.8 3.0 0.6 3.8 2.0 1.5 2.1 4.1 2.6 14.9
93. Erittelemätön 0.1 0.3 0.1 0.5 1.6 1.2 1.3 2.5 2.2 12.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.7 2.7 0.6 3.2 0.5 0.3 0.8 1.6 0.4 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 25.7 100.0 15.5 100.0 129.2 100.0 50.4 100.0 16.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Afganistanista (AF) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 33.6 1.0 51.6 0.9 64.2 0.7 29.8 0.7 21.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 26.5 0.9 45.7 0.8 52.4 0.6 25.3 0.6 18.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.6 34.8 0.6 29.3 0.4 25.8 0.6 25.5 1.7 59.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 34.5 0.6 27.3 0.4 25.8 0.6 25.4 1.1 38.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.4 21.4 0.2 6.2 0.1 2.8 0.9 40.0 0.1 1.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 40.0 0 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.7 100.0 1.10 100.0 1.4 100.0 2.3 100.0 2.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu