Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Afganistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Afganistanin kanssa, vienti Afganistaniin ja tuonti Afganistanista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Afganistan oli Yhdysvaltain 161. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 11 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Afganistaniin. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaupan arvo oli 11 miljoonaa dollaria ja pudotusta 77.2 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Afganistanin kanssa oli 6.8 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Afganistanista oli 135.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.9 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Afganistanista olivat Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), joka edusti 45.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) 18.0 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 16.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Afganistaniin supistui rajusti (81.0 prosentilla) edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 8.7 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc012 (muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty), mikä edusti 26.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 23.6 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 15.6 prosenttia viennin arvosta.

Jyrkkä pudodus tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-40.1 %) vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 255 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 15 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 240 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 59.0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), arvon ollessa 5.0 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 127 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 42.3 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Afganistanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 225 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Afganistaniin (AF) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.7 3.4 1.4 8.3 2.0 13.8 2.3 44.4 2.7 30.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.10 1.8 0.7 4.1 1.3 9.0 2.3 44.4 2.4 26.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 1.5 0.7 3.8 0.5 3.2 0 0.0 0.1 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.7 5.2 0.9 5.1 0.3 1.6 0.4 6.1 0.1 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.4 4.7 0.5 2.5 0.2 0.8 0.2 2.0 0.1 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.3 8.5 1.0 5.7 0.7 4.4 0.2 3.9 0.4 3.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 1.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0 0.0 0.2 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.9 5.6 0.4 2.3 0.5 2.9 0.2 2.7 0.1 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 31.4 62.2 8.9 52.2 8.7 61.1 1.6 31.5 2.1 23.2
71. Voimakoneet ja moottorit 1.6 3.0 0.4 2.2 0.3 1.9 0.8 15.5 0.1 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.3 0.4 1.3 7.7 0.3 1.6 0.1 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.2 8.2 0.10 5.5 1.5 10.4 0.3 4.4 0.3 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.0 7.9 1.6 9.3 1.3 9.0 0.1 1.9 0.1 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.4 8.6 1.5 8.4 2.7 18.8 0.2 3.4 0.3 2.7
78. Moottoriajoneuvot 2.9 5.7 0.5 2.6 1.8 12.5 0.1 0.3 0.1 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 13.10 27.6 2.5 14.3 0.9 6.0 0.3 4.8 1.4 15.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.4 16.5 2.3 13.3 2.4 16.9 0.6 9.9 3.1 34.9
87. Kojeet,mittarit yms. 3.7 7.3 0.8 4.4 1.0 6.9 0.3 5.1 0.10 10.5
89. Muut valmiit tavarat 3.4 6.6 0.5 2.8 1.2 7.8 0.1 1.8 2.1 24.0
9. Muut tavarat 2.1 4.1 2.6 14.9 0.4 2.1 0.2 3.0 0.7 7.2
93. Erittelemätön 1.3 2.5 2.2 12.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.8 1.6 0.4 2.2 0.3 1.6 0.2 2.8 0.7 7.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 50.4 100.0 16.9 100.0 14.2 100.0 5.1 100.0 8.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Afganistanista (AF) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 29.8 0.7 21.8 0.7 21.3 0.7 34.8 0.6 26.3
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 25.3 0.6 18.6 0.6 17.5 0.5 25.7 0.4 20.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.6 25.5 1.7 59.2 2.2 68.6 0.10 51.9 1.0 50.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 25.4 1.1 38.4 0.8 24.7 0.9 49.5 0.9 46.3
66. Kivennäisainetuotteet 0 0.0 0.5 16.0 1.4 43.5 0 0.0 0.1 4.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.9 40.0 0.1 1.5 0.1 1.0 0.1 3.8 0.1 0.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.9 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.3 100.0 2.9 100.0 3.1 100.0 1.8 100.0 1.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu