Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irakin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Irakiin (IQ) 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet11,6 26,2 -56.0
00. Elävät eläimet0,2 0..
01. Liha ja lihatuotteet2,7 18,5 -85.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,4 0,3 14.8
04. Vilja ja viljatuotteet0,7 0,6 18.1
05. Hedelmät ja kasvikset1,9 3,8 -50.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,2 0,1 880.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,3 0,1 679.0
08. Rehuaineet0,2 0,4 -70.6
09. Erinäiset elintarvikkeet5,4 2,8 94.9
1. Juomat ja tupakka0,2 1,3 -85.1
11. Juomat0,2 0,7 -80.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,1 0,7 -90.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3,6 4,7 -24.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,2 0,1 ..
24. Puutavara ja korkki0,2 0,2 -4.6
25. Paperimassa0,1 1,8 -99.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,2 0,1 102.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0,6 0,7 -10.2
28. Malmit ja metalliromu00,1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2,6 2,1 26.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta8,9 3,9 129.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet8,9 3,9 129.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,1 0,1 -72.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat00,1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,1 0,1 -32.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet48,6 43,2 12.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet1,7 0,8 117.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0,1 0,2 -47.4
53. Väri- ja parkitusaineet2,5 4,2 -41.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet28,0 21,10 27.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3,5 3,9 -12.3
56. Lannoitteet, valmistetut0,1 0,1 -22.5
57. Muovit, valmistamattomat1,3 3,4 -61.5
58. Muovit, valmistetut0,10 0,2 453.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet10,8 8,7 23.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan14,8 16,9 -12.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat00,1 ..
62. Kumituotteet1,4 1,4 5.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,5 0,2 138.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0,2 0,2 -12.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0,8 1,3 -43.8
66. Kivennäisainetuotteet1,6 0,4 290.7
67. Rauta ja teräs1,7 4,3 -60.0
68. Muut metallit0,3 0,2 89.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista8,6 9,1 -5.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet286,5 262,8 9.0
71. Voimakoneet ja moottorit54,10 56,9 -3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet34,0 45,6 -25.4
73. Metalliteollisuuskoneet0,3 2,7 -89.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet44,8 41,2 8.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet17,4 7,5 134.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet11,8 16,9 -30.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet23,4 29,1 -19.6
78. Moottoriajoneuvot76,8 40,3 90.6
79. Muut kuljetusvälineet23,3 23,0 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat53,5 76,8 -30.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,1 0,3 -75.5
82. Huonekalut0,5 0,7 -27.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,2 0,2 33.3
84. Vaatteet2,7 0,8 252.3
85. Jalkineet1,1 0,3 327.4
87. Kojeet,mittarit yms.36,1 54,1 -33.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,5 0,4 27.4
89. Muut valmiit tavarat12,6 20,3 -38.0
9. Muut tavarat5,9 7,4 -20.5
93. Erittelemätön0,2 1,7 -89.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain5,7 5,8 -1.3
Kaikki ryhmät yhteensä433,2 442,9 -2.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irakista (IQ) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-heinäkuu

2021 1-7
milj. $
2020 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0,5 0,3 70.1
04. Vilja ja viljatuotteet0,2 0,1 131.0
05. Hedelmät ja kasvikset0,2 0,1 194.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,1 0,1 -59.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0,1 0,1 37.0
1. Juomat ja tupakka0,5 0,2 329.8
11. Juomat0,5 0,2 329.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat0,1 0,2 -97.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0,1 0,2 -97.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.098,10 2.348,7 -10.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2.098,10 2.348,7 -10.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0,1 0,1 -52.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat0,1 0,1 -52.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet00,1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet00,1 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0,1 0,1 109.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,1 0..
62. Kumituotteet00,1 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0,1 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0,1 0,1 24.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet0,2 0,7 -80.5
71. Voimakoneet ja moottorit0,2 0,1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0,1 0,1 -88.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,1 0,6 -98.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet00,1 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat2,4 6,5 -63.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.00,1 ..
84. Vaatteet0,1 0,1 -32.0
87. Kojeet,mittarit yms.0,1 0,1 200.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00,1 ..
89. Muut valmiit tavarat2,4 6,5 -64.0
9. Muut tavarat0,3 0,1 297.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0,3 0,1 297.7
Kaikki ryhmät yhteensä2.102,7 2.356,4 -10.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu