Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Romanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/12 - 2022/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
Viennistä0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Romanian kanssa, vienti Romaniaan ja tuonti Romaniasta vuoden 2022 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Romania oli Yhdysvaltain 70. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 382 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 25,3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Romanian kanssa oli Yhdysvalloille 216 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Romaniasta oli 23,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 299 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Romaniasta olivat Sitc672 (rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä), joka edusti 12,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc248 (sahattu ja höylätty puutavara) 9,4 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 6,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Romaniaan oli 33,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 83 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 11,1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5,8 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 5,7 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2022 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Romanian kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 1,4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 1,5 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1,0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 345 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 23,3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc672 (rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä), arvon ollessa 126 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 52 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 33,9 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 702 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 328 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Romaniaan (RO) jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,3 0,9 1,3 2,0 1,8 2,7 1,8 1,4 2,2 2,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,7 0,8
05. Hedelmät ja kasvikset 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,6 0,4 1,1 1,7 0,9 1,3 0,8 0,6 0,9 1,1
1. Juomat ja tupakka 1,2 0,8 0,8 1,3 1,3 2,0 3,2 2,4 0,7 0,8
11. Juomat 0,2 0,1 0,6 0,9 1,1 1,7 1,1 0,8 0,1 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,0 0,7 0,2 0,4 0,2 0,3 2,1 1,6 0,6 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24,0 16,1 4,4 6,7 1,8 2,6 2,3 1,8 1,9 2,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 22,4 15,0 2,2 3,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,4 0,9 1,6 2,5 1,5 2,2 1,8 1,4 1,2 1,5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4,5 3,0 1,2 1,8 8,3 12,5 24,4 18,8 0,2 0,2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 4,4 2,9 00 3,0 4,5 24,2 18,6 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,2 0,1 1,2 1,8 5,3 8,0 0,3 0,2 0,2 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5,0 3,4 6,1 9,2 6,3 9,5 7,8 6,0 7,4 8,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,4 1,0 2,2 3,3 1,0 1,5 3,2 2,4 0,8 0,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,6 0,4 0,3 0,5 0,9 1,4 0,3 0,2 1,0 1,2
57. Muovit, valmistamattomat 0,7 0,5 0,5 0,8 1,3 2,0 0,9 0,7 3,1 3,8
58. Muovit, valmistetut 0,4 0,2 0,9 1,4 0,3 0,5 1,6 1,2 1,1 1,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,6 1,1 1,8 2,8 2,4 3,6 1,3 1,0 1,1 1,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,1 2,8 3,7 5,7 5,7 8,5 7,3 5,6 7,8 9,4
62. Kumituotteet 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,3 0,2 0,7 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 0,8 0,5 1,0 1,5 0,8 1,2 1,3 1,0 0,9 1,0
67. Rauta ja teräs 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 1,1 0,7 0,5 1,0 1,2
68. Muut metallit 1,0 0,7 0,6 0,9 1,1 1,7 1,1 0,9 2,5 3,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,3 0,9 1,4 2,1 1,9 2,8 3,3 2,5 2,2 2,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 94,3 63,3 39,6 60,4 33,5 50,1 69,8 53,7 52,5 63,3
71. Voimakoneet ja moottorit 0,8 0,5 2,7 4,1 2,0 3,0 1,2 0,9 2,2 2,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,7 1,2 1,8 2,8 2,1 3,1 9,0 7,0 11,0 13,3
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,9 1,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9,3 6,3 6,2 9,4 8,6 12,9 7,6 5,8 5,5 6,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,7 1,1 1,3 1,9 2,7 4,1 1,9 1,5 1,3 1,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,0 2,0 15,7 23,9 3,2 4,8 28,5 21,9 4,8 5,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10,4 7,0 7,5 11,4 8,1 12,2 11,8 9,1 20,9 25,2
78. Moottoriajoneuvot 4,3 2,9 2,3 3,4 4,6 6,9 6,9 5,3 3,8 4,6
79. Muut kuljetusvälineet 63,0 42,3 2,0 3,0 2,0 3,0 2,5 1,9 2,0 2,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 13,8 9,3 8,1 12,3 7,3 10,9 12,1 9,3 9,6 11,6
84. Vaatteet 0,6 0,4 0,5 0,7 0,6 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6
87. Kojeet,mittarit yms. 10,2 6,8 3,6 5,5 3,7 5,5 7,4 5,7 6,3 7,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,5 1,0 1,2 1,8 0,4 0,6 0,3 0,2 0,4 0,5
89. Muut valmiit tavarat 1,3 0,8 2,3 3,5 2,2 3,3 3,5 2,7 2,0 2,4
9. Muut tavarat 0,6 0,4 0,4 0,7 0,8 1,2 1,3 1,0 0,7 0,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,9 0,7 0,5 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 149,0 100,0 65,6 100,0 66,8 100,0 129,9 100,0 83,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Romaniasta (RO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/12 - 2022/4

2021 / 122022 / 12022 / 22022 / 32022 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,4 0,5 1,0 0,4 11,0 5,6 1,1 0,3 1,2 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 0,1 0,1 0,2 0,1 10,4 5,3 0,2 0,1 0,2 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7,6 2,8 7,1 3,1 3,3 1,7 10,5 3,3 28,8 9,6
24. Puutavara ja korkki 6,8 2,6 6,9 3,0 3,1 1,6 10,1 3,2 28,2 9,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,6 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,1 00 0,6 0,3 00 0,4 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0,1 00 0,6 0,3 00 0,4 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7,4 2,8 5,2 2,2 11,8 6,0 24,7 7,7 5,7 1,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,2 0,8 3,4 1,5 9,8 5,0 21,7 6,8 2,6 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 3,5 1,3 1,0 0,4 0,8 0,4 1,6 0,5 1,7 0,6
58. Muovit, valmistetut 0,7 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,4 0,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,7 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 67,8 25,5 70,3 30,2 30,3 15,4 108,0 33,9 91,9 30,8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,4 0,2 0,5 0,2 0,8 0,4 0,6 0,2 0,6 0,2
62. Kumituotteet 16,0 6,0 13,7 5,9 17,2 8,7 21,3 6,7 9,8 3,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 10,5 3,9 4,9 2,1 3,3 1,7 4,6 1,4 17,0 5,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,8 1,1 2,3 1,0 2,8 1,4 2,7 0,8 3,7 1,2
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3 0,6 0,2 0,4 0,1
67. Rauta ja teräs 29,2 11,0 42,4 18,2 1,2 0,6 71,1 22,3 54,0 18,1
68. Muut metallit 1,7 0,7 0,7 0,3 1,3 0,6 0,6 0,2 0,7 0,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,5 2,4 5,2 2,2 3,1 1,6 6,5 2,0 5,4 1,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 117,9 44,4 100,2 43,1 92,1 46,7 121,2 38,0 116,8 39,1
71. Voimakoneet ja moottorit 10,9 4,1 7,3 3,2 10,6 5,4 11,6 3,6 10,6 3,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1,5 0,6 1,6 0,7 1,3 0,7 2,1 0,6 1,5 0,5
73. Metalliteollisuuskoneet 0,2 0,1 0,9 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 1,0 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 34,3 12,9 24,5 10,5 17,8 9,0 28,8 9,0 27,1 9,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,2 0,8 0,8 0,3 0,9 0,5 1,4 0,4 1,9 0,6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17,4 6,5 11,9 5,1 9,3 4,7 16,4 5,1 12,0 4,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 39,0 14,7 38,5 16,6 38,5 19,5 47,2 14,8 46,0 15,4
78. Moottoriajoneuvot 10,0 3,7 11,6 5,0 11,1 5,6 9,9 3,1 14,1 4,7
79. Muut kuljetusvälineet 2,5 0,9 3,2 1,4 2,3 1,2 3,6 1,1 2,8 1,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 53,7 20,2 40,7 17,5 39,0 19,8 44,0 13,8 43,9 14,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,8 0,3
82. Huonekalut 10,3 3,9 7,5 3,2 6,4 3,2 11,5 3,6 10,9 3,6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,3 0,5 1,4 0,6 1,3 0,7 1,4 0,4 1,5 0,5
84. Vaatteet 17,6 6,6 12,0 5,2 13,7 6,9 13,5 4,2 12,2 4,1
85. Jalkineet 4,0 1,5 3,2 1,4 3,4 1,7 2,9 0,9 3,9 1,3
87. Kojeet,mittarit yms. 12,2 4,6 10,1 4,3 7,6 3,9 8,9 2,8 8,9 3,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1
89. Muut valmiit tavarat 7,3 2,7 5,9 2,5 6,1 3,1 5,1 1,6 5,4 1,8
9. Muut tavarat 9,2 3,5 7,7 3,3 8,7 4,4 9,1 2,9 9,7 3,2
93. Erittelemätön 3,4 1,3 1,6 0,7 3,5 1,8 2,9 0,9 3,7 1,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5,8 2,2 6,1 2,6 5,2 2,7 6,1 1,9 6,0 2,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 265,8 100,0 232,5 100,0 197,1 100,0 319,0 100,0 298,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu