Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Romanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.20.10.10.0
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Romanian kanssa, vienti Romaniaan ja tuonti Romaniasta vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Romania oli USAn 66. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 305 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 74.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Romanian kanssa oli Yhdysvalloille 181 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Romaniasta oli 91.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 243 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Romaniasta olivat Sitc672 (rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä), joka edusti 12.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 11.7 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 6.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Romaniaan oli 29.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 62 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc722 (traktorit (muut kuin nimikkeisiin 74414 ja 74415 kuuluvat)), mikä edusti 10.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7.4 % sekä Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 7.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Romanian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 42.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1.4 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 853 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 522 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 28.0 prosentilla ja viennin arvo 74.3630193734575. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 117 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), arvon ollessa 207 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 332 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 367 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Romaniaan (RO) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.7 3.0 1.5 0.6 1.5 1.9 2.6 1.8 1.9 3.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.6 0.2 0.1 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 1.6 1.3 0.5 0.10 1.2 1.6 1.1 0.8 1.2
1. Juomat ja tupakka 2.2 3.8 3.5 1.4 3.3 4.1 2.9 2.0 2.1 3.3
11. Juomat 0.1 0.1 0.6 0.2 1.2 1.4 0.4 0.3 0.3 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.1 3.7 2.9 1.2 2.1 2.7 2.5 1.8 1.8 2.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.9 8.7 4.10 2.1 0.7 0.9 0.7 0.4 0.4 0.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.1 7.3 4.4 1.8 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.7 1.1 0.2 0.1 0.4 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.4 2.9 1.2 0.1 0.1 2.9 2.0 0.4 0.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 2.7 1.1 0 0.0 1.8 1.2 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 1.2 0.8 0.4 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.9 10.5 4.7 1.9 4.10 6.3 5.5 3.9 5.4 8.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.8 3.2 1.7 0.7 1.2 1.5 1.6 1.1 1.4 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.7 0.7 0.3 0.5 0.6 0.8 0.6 0.5 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.8 0.9 0.3 1.2 1.4 0.3 0.2 1.1 1.7
58. Muovit, valmistetut 1.3 2.2 0.2 0.1 0.4 0.5 0.6 0.4 0.7 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.6 2.7 0.8 0.3 1.4 1.7 1.7 1.2 1.2 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.10 8.8 4.5 1.9 4.9 6.2 6.2 4.4 5.1 8.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.2 2.1 0.4 0.1 1.1 1.3 0.9 0.6 0.7 1.1
67. Rauta ja teräs 0.6 1.0 0.10 0.4 0.6 0.7 0.7 0.4 0.7 1.0
68. Muut metallit 1.1 1.9 0.5 0.2 1.3 1.6 0.10 0.7 0.9 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 2.4 1.9 0.8 1.4 1.7 3.0 2.1 1.9 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 27.7 49.5 26.2 10.8 43.8 56.1 106.8 76.2 35.5 56.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.8 3.2 1.3 0.5 0.9 1.1 2.0 1.4 0.9 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 1.4 1.10 0.8 4.5 5.7 8.9 6.3 7.7 12.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.8 0.2 0.1 0.8 1.0 0.10 0.7 1.0 1.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.8 10.4 5.6 2.3 6.1 7.8 6.7 4.7 4.6 7.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.5 4.3 2.5 1.0 2.4 3.1 2.2 1.5 1.4 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.8 8.6 3.1 1.3 4.4 5.6 5.2 3.7 4.7 7.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.2 14.5 8.8 3.6 19.5 24.9 12.6 8.9 11.5 18.4
78. Moottoriajoneuvot 2.4 4.2 2.5 1.0 2.9 3.6 6.5 4.6 2.2 3.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 2.0 0.8 0.3 2.8 3.5 62.1 44.3 1.8 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.9 14.0 191.4 79.3 18.3 23.3 12.2 8.7 11.1 17.8
84. Vaatteet 0.4 0.5 0.3 0.1 0.4 0.4 0.5 0.3 0.8 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 5.8 10.3 2.3 0.9 5.4 6.9 3.9 2.8 3.7 5.8
89. Muut valmiit tavarat 1.4 2.5 188.3 78.0 11.9 15.2 7.5 5.3 5.10 9.5
9. Muut tavarat 0.7 1.2 1.10 0.8 0.9 1.1 0.8 0.5 0.9 1.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.4 0.6 1.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 55.9 100.0 241.3 100.0 78.1 100.0 140.1 100.0 62.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Romaniasta (RO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 0.5 0.7 0.4 1.3 0.7 1.2 0.5 1.3 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.1 0 0.0 0.7 0.3 0 0.0 0.3 0.1
08. Rehuaineet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.4 8.6 9.4 5.5 8.0 4.0 7.6 3.1 5.2 2.1
24. Puutavara ja korkki 17.9 8.4 9.2 5.3 7.9 4.0 7.3 3.0 4.9 2.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.10 3.3 4.3 2.5 2.4 1.2 3.7 1.5 6.10 2.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.1 1.9 1.8 1.0 0.10 0.5 1.0 0.4 2.4 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.4 0.6 0.9 0.5 0.1 0.0 0.10 0.4 1.9 0.8
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.3 1.2 0.7 1.0 0.5 1.0 0.4 1.0 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 28.5 13.4 34.6 20.2 32.6 16.4 49.3 20.4 66.4 27.3
62. Kumituotteet 15.8 7.4 14.0 8.2 9.5 4.7 14.5 6.0 14.3 5.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.6 1.7 4.5 2.6 5.3 2.6 6.9 2.8 8.1 3.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.7 1.2 2.3 1.3 2.2 1.1 2.5 1.0 2.7 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.2 0.3 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3 0.6 0.2
67. Rauta ja teräs 1.2 0.6 8.5 4.9 10.9 5.5 20.2 8.3 32.7 13.5
68. Muut metallit 1.3 0.6 1.9 1.1 1.2 0.6 1.4 0.5 1.9 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.4 1.6 3.0 1.7 2.7 1.4 2.9 1.2 5.9 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 110.3 51.8 88.7 51.8 109.2 55.1 139.5 57.7 115.6 47.6
71. Voimakoneet ja moottorit 6.1 2.9 5.4 3.1 6.8 3.4 10.9 4.5 7.0 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.0 1.4 2.6 1.5 2.2 1.1 2.3 0.9 1.9 0.7
73. Metalliteollisuuskoneet 3.0 1.4 0.1 0.1 2.2 1.1 0.1 0.0 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26.1 12.2 18.9 11.0 22.5 11.3 26.7 11.0 24.0 9.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.5 0.7 0.9 0.5 0.6 0.3 0.8 0.3 1.6 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 30.4 14.3 19.0 11.1 31.1 15.7 38.4 15.9 28.5 11.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 28.1 13.2 29.3 17.1 31.8 16.0 42.5 17.6 38.5 15.9
78. Moottoriajoneuvot 10.9 5.1 11.9 6.9 11.3 5.7 16.2 6.7 13.2 5.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.6 0.7 0.10 0.5 1.1 0.6 1.9 0.8 1.1 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 39.1 18.4 28.1 16.4 30.5 15.4 33.5 13.9 38.4 15.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 0.7 0.3
82. Huonekalut 6.6 3.1 6.2 3.6 6.1 3.0 8.2 3.4 9.1 3.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.10 0.4 0.7 0.4 0.8 0.4 1.0 0.4 1.1 0.4
84. Vaatteet 12.3 5.8 9.8 5.7 9.1 4.6 8.1 3.4 9.6 3.9
85. Jalkineet 3.7 1.7 1.10 1.1 1.9 0.9 1.9 0.8 2.7 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 9.9 4.6 6.9 4.0 8.3 4.2 9.3 3.8 10.9 4.5
89. Muut valmiit tavarat 5.1 2.4 2.3 1.3 4.2 2.1 4.4 1.8 4.3 1.8
9. Muut tavarat 6.1 2.8 5.5 3.2 14.2 7.1 6.9 2.8 8.9 3.6
93. Erittelemätön 1.1 0.5 0.8 0.4 9.4 4.7 1.4 0.6 3.4 1.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.10 2.3 4.8 2.8 4.8 2.4 5.5 2.3 5.5 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 212.8 100.0 171.1 100.0 198.1 100.0 241.6 100.0 242.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu