Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Romanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.10.00.00.10.0
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Romanian kanssa, vienti Romaniaan ja tuonti Romaniasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Romania oli Yhdysvaltain 63. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 377 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 38.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Romanian kanssa oli Yhdysvalloille 251 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Romaniasta oli 81.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 314 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Romaniasta olivat Sitc248 (sahattu ja höylätty puutavara), joka edusti 10.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc672 (rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä) 10.3 % sekä Sitc634 (viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu) 9.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Romaniaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 63 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 9.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc773 (eristetty sähkölanka,kaapeli,eristimet yms.) 6.1 % sekä Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 5.9 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Romanian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 48.4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 2.5 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 837 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 44.1 prosentilla ja viennin arvo 58.1600754404243. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 178 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), arvon ollessa 239 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 871 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 656 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Romaniaan (RO) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.6 1.8 1.9 3.0 1.6 2.4 1.5 0.8 0.10 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 1.1 0.8 1.2 1.1 1.6 0.9 0.5 0.8 1.2
1. Juomat ja tupakka 2.9 2.0 2.1 3.3 1.7 2.5 0.2 0.1 1.4 2.1
11. Juomat 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.2 0.1 1.4 2.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.5 1.8 1.8 2.9 1.2 1.7 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 0.4 0.4 0.5 0.2 0.2 0.4 0.2 0.5 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.9 2.0 0.4 0.5 3.7 5.5 9.7 5.2 1.1 1.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.8 1.2 0 0.0 3.5 5.3 5.8 3.1 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.2 0.8 0.4 0.5 0.2 0.2 3.9 2.1 1.1 1.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.5 3.9 5.4 8.6 6.9 10.4 12.5 6.7 6.1 9.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.2 0.4 0.6 0.3 0.3 5.9 3.1 0.3 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.6 1.1 1.4 2.2 3.1 4.6 2.1 1.1 1.4 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.6 0.5 0.7 0.9 1.2 0.7 0.3 0.9 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.2 1.1 1.7 0.9 1.3 0.6 0.3 0.7 1.0
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.4 0.7 1.1 0.8 1.2 1.6 0.9 1.6 2.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.7 1.2 1.2 1.9 1.0 1.5 1.8 0.9 1.4 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.2 4.4 5.1 8.1 6.3 9.6 5.3 2.8 5.6 8.8
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.4 0.6 0.9 1.3 0.3 0.1 0.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.2 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4 0.2 0.8 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.6 0.7 1.1 0.9 1.3 1.3 0.6 1.2 1.8
67. Rauta ja teräs 0.7 0.4 0.7 1.0 1.3 1.9 0.6 0.3 0.5 0.8
68. Muut metallit 0.10 0.7 0.9 1.4 0.6 0.8 0.8 0.4 0.7 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.0 2.1 1.9 2.9 2.0 3.1 1.9 1.0 2.2 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 106.8 76.2 35.5 56.9 33.0 50.5 101.6 54.3 39.3 62.4
71. Voimakoneet ja moottorit 2.0 1.4 0.9 1.4 1.9 2.8 0.8 0.4 2.3 3.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.9 6.3 7.7 12.4 3.0 4.5 3.4 1.8 5.2 8.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.7 1.0 1.6 0.6 0.9 0.2 0.1 0.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.7 4.7 4.6 7.3 6.1 9.3 6.3 3.3 6.0 9.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2 1.5 1.4 2.1 1.4 2.0 0.9 0.5 0.9 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.2 3.7 4.7 7.5 5.4 8.2 3.8 2.0 6.4 10.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 12.6 8.9 11.5 18.4 10.3 15.7 10.2 5.4 11.7 18.6
78. Moottoriajoneuvot 6.5 4.6 2.2 3.4 3.3 4.9 9.9 5.3 3.6 5.7
79. Muut kuljetusvälineet 62.1 44.3 1.8 2.8 1.5 2.2 66.6 35.6 3.3 5.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 12.2 8.7 11.1 17.8 11.7 17.8 55.0 29.4 7.7 12.1
84. Vaatteet 0.5 0.3 0.8 1.1 0.5 0.8 0.5 0.3 0.7 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 3.9 2.8 3.7 5.8 4.6 7.0 22.10 12.3 4.8 7.5
89. Muut valmiit tavarat 7.5 5.3 5.10 9.5 6.2 9.4 31.1 16.6 1.8 2.7
9. Muut tavarat 0.8 0.5 0.9 1.3 0.7 1.1 1.1 0.6 0.8 1.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.6 0.9 0.5 0.4 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 140.1 100.0 62.3 100.0 65.4 100.0 186.9 100.0 62.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Romaniasta (RO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.2 0.5 1.3 0.5 2.5 0.9 2.1 0.8 2.0 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0 0.0 0.3 0.1 0.8 0.3 1.1 0.4 0.3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.0 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2
08. Rehuaineet 0.6 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.6 3.1 5.2 2.1 41.5 15.4 9.3 3.4 34.4 10.9
24. Puutavara ja korkki 7.3 3.0 4.9 2.0 41.1 15.2 9.1 3.3 33.9 10.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 1.1 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 1.1 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.7 1.5 6.10 2.9 7.3 2.7 12.3 4.5 7.6 2.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.8 0.3 0 0.0 0.8 0.3 0 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.0 0.4 2.4 1.0 3.0 1.1 8.3 3.0 2.7 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.10 0.4 1.9 0.8 2.8 1.0 1.3 0.5 2.8 0.9
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.0 0.4 1.0 0.4 0.8 0.3 1.4 0.5 1.1 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 49.3 20.4 66.4 27.3 59.10 22.3 63.2 23.3 106.2 33.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.8 0.3 0.8 0.2
62. Kumituotteet 14.5 6.0 14.3 5.9 12.5 4.6 14.10 5.5 20.3 6.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6.9 2.8 8.1 3.3 13.3 4.9 17.5 6.4 33.4 10.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.5 1.0 2.7 1.1 2.8 1.0 2.9 1.1 3.6 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.3 0.6 0.2 0.5 0.2 0.7 0.2 1.1 0.3
67. Rauta ja teräs 20.2 8.3 32.7 13.5 25.3 9.4 19.0 7.0 38.5 12.3
68. Muut metallit 1.4 0.5 1.9 0.8 0.6 0.2 1.6 0.6 1.10 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.9 1.2 5.9 2.4 4.6 1.7 5.9 2.2 6.8 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 139.5 57.7 115.6 47.6 110.7 41.1 112.4 41.5 102.3 32.6
71. Voimakoneet ja moottorit 10.9 4.5 7.0 2.9 5.9 2.2 7.8 2.9 7.9 2.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.3 0.9 1.9 0.7 2.4 0.9 2.2 0.8 3.7 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.10 0.3 1.3 0.5 0.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26.7 11.0 24.0 9.9 21.9 8.1 25.6 9.4 25.5 8.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.8 0.3 1.6 0.7 2.0 0.7 1.9 0.7 1.7 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 38.4 15.9 28.5 11.7 23.4 8.7 24.6 9.1 13.9 4.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 42.5 17.6 38.5 15.9 38.10 14.5 34.6 12.7 36.10 11.8
78. Moottoriajoneuvot 16.2 6.7 13.2 5.4 14.5 5.3 13.1 4.8 10.8 3.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.9 0.8 1.1 0.4 1.2 0.4 1.6 0.6 1.5 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 33.5 13.9 38.4 15.8 35.10 13.3 56.8 21.0 52.6 16.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.2 0.7 0.3 0.6 0.2 1.3 0.5 0.5 0.2
82. Huonekalut 8.2 3.4 9.1 3.7 7.6 2.8 9.3 3.4 10.1 3.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.0 0.4 1.1 0.4 1.1 0.4 1.1 0.4 1.2 0.4
84. Vaatteet 8.1 3.4 9.6 3.9 9.8 3.6 12.1 4.4 14.7 4.7
85. Jalkineet 1.9 0.8 2.7 1.1 3.5 1.3 6.7 2.5 8.2 2.6
87. Kojeet,mittarit yms. 9.3 3.8 10.9 4.5 10.0 3.7 12.8 4.7 9.4 3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 4.4 1.8 4.3 1.8 3.3 1.2 13.3 4.9 8.3 2.6
9. Muut tavarat 6.9 2.8 8.9 3.6 11.4 4.2 14.6 5.4 7.8 2.5
93. Erittelemätön 1.4 0.6 3.4 1.4 6.0 2.2 8.7 3.2 1.9 0.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5.5 2.3 5.5 2.2 5.4 2.0 5.9 2.2 5.9 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 241.6 100.0 242.8 100.0 269.3 100.0 271.0 100.0 313.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu