Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Romanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Romanian kanssa, vienti Romaniaan ja tuonti Romaniasta vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Romania oli Yhdysvaltain 73. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 299 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Romanian kanssa oli Yhdysvalloille 181 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Romaniasta oli 32,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 240 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Romaniasta olivat Sitc672 (rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä), joka edusti 13,4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 5,6 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Romaniaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 59 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 11,0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc774 (sähkölääkintä- ja röntgenlaitteet) 10,4 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 9,7 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Romanian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 40,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 3,9 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 38,3 prosentilla ja viennin arvo 46,1 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 228 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 264 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1,4 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Romaniaan (RO) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,9 1,5 0,7 1,3 0,8 0,4 1,6 1,2 0,8 1,3
08. Rehuaineet 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,6 0,5 0,1 0,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,8 1,2 0,5 0,9 0,5 0,3 1,0 0,7 0,4 0,7
1. Juomat ja tupakka 1,3 2,1 0,4 0,8 1,3 0,7 1,4 1,0 0,4 0,7
11. Juomat 1,3 2,1 0,4 0,7 1,3 0,7 1,1 0,8 0,4 0,7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,4 0,6 0,5 0,9 0,1 0,1 20,3 14,8 0,3 0,5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00 00 00 20,1 14,7 0,2 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,0 1,6 0,1 0,1 0,1 0,0 36,8 26,9 0,2 0,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 00 00 00 7,8 5,7 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,0 1,6 0,1 0,1 0,1 0,0 29,0 21,2 0,2 0,3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6,0 9,6 6,1 11,3 7,4 4,2 5,4 3,9 3,6 6,1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,2 0,4 0,3 0,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,4 0,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,4 2,2 2,4 4,5 2,2 1,2 1,6 1,1 1,1 1,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,8 1,3 1,0 1,9 0,8 0,5 0,8 0,6 0,5 0,8
57. Muovit, valmistamattomat 0,6 1,0 0,3 0,5 1,3 0,7 1,5 1,1 0,1 0,2
58. Muovit, valmistetut 1,6 2,5 0,9 1,6 0,7 0,4 0,4 0,3 0,6 1,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,4 2,2 1,2 2,2 1,6 0,9 0,8 0,6 0,8 1,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,6 8,8 6,0 11,0 6,3 3,5 5,3 3,9 5,8 9,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,7 1,2 0,6 1,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 1,1 1,8 0,8 1,4 1,2 0,7 0,6 0,4 0,6 1,0
67. Rauta ja teräs 0,5 0,8 1,1 2,1 0,9 0,5 1,0 0,8 0,7 1,1
68. Muut metallit 0,7 1,1 1,1 2,0 1,5 0,8 1,2 0,9 1,7 3,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,2 3,5 2,0 3,8 1,8 1,0 1,9 1,4 2,1 3,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 39,3 62,4 31,2 57,3 150,4 83,9 53,4 39,0 37,5 63,8
71. Voimakoneet ja moottorit 2,3 3,6 0,7 1,4 2,2 1,2 5,8 4,2 0,7 1,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,2 8,3 1,7 3,1 3,0 1,7 3,7 2,7 1,4 2,4
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9 0,5 0,8 0,6 0,1 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6,0 9,5 6,1 11,1 6,5 3,7 8,4 6,1 7,4 12,6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,8 1,3 1,0 1,8 1,0 0,5 1,5 1,1 1,0 1,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,3 10,1 3,7 6,8 3,0 1,7 16,4 12,0 6,7 11,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11,7 18,6 11,3 20,7 10,7 5,9 13,6 10,0 14,7 25,0
78. Moottoriajoneuvot 3,6 5,7 3,8 7,0 2,8 1,6 1,6 1,1 3,9 6,6
79. Muut kuljetusvälineet 3,2 5,2 2,5 4,6 120,3 67,1 1,6 1,1 1,6 2,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 7,6 12,1 8,7 15,9 12,2 6,8 11,1 8,1 9,6 16,4
84. Vaatteet 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 0,3 0,6 0,5 0,6 1,0
87. Kojeet,mittarit yms. 4,7 7,5 4,4 8,0 4,3 2,4 8,0 5,8 7,1 12,0
89. Muut valmiit tavarat 1,7 2,7 3,1 5,7 6,7 3,7 1,8 1,3 1,5 2,5
9. Muut tavarat 0,7 1,1 0,7 1,3 0,7 0,4 1,4 1,0 0,7 1,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,4 0,6 0,3 0,6 0,4 0,2 0,9 0,7 0,4 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 62,9 100,0 54,5 100,0 179,3 100,0 136,7 100,0 58,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Romaniasta (RO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2,0 0,6 1,0 0,4 2,4 0,9 1,3 0,6 2,1 0,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,2 0,1 0,3 0,1 1,0 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,6 0,3
08. Rehuaineet 0,7 0,2 0,1 0,0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 34,3 10,9 11,1 4,9 14,8 5,6 10,9 5,0 2,1 0,9
24. Puutavara ja korkki 33,8 10,8 10,7 4,8 14,7 5,6 10,2 4,7 1,3 0,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3 0,8 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1,0 0,3 00 00 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,0 0,3 00 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7,6 2,4 6,9 3,1 6,4 2,4 3,7 1,7 5,9 2,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,6 0,8 3,9 1,7 2,6 1,0 0,9 0,4 1,9 0,8
57. Muovit, valmistamattomat 2,8 0,9 1,5 0,7 1,7 0,6 1,1 0,5 2,2 0,9
58. Muovit, valmistetut 0,6 0,2 0,2 0,1 0,9 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,1 0,3 0,9 0,4 0,8 0,3 0,5 0,2 0,8 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 106,1 33,8 36,9 16,4 84,1 31,9 43,7 20,1 67,6 28,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,7 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2 0,8 0,4 0,9 0,4
62. Kumituotteet 20,3 6,5 17,1 7,6 16,2 6,1 15,5 7,1 12,9 5,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 33,4 10,6 6,4 2,8 14,4 5,5 8,1 3,7 3,6 1,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,6 1,1 3,7 1,6 2,0 0,8 1,4 0,6 2,2 0,9
66. Kivennäisainetuotteet 1,0 0,3 0,7 0,3 0,9 0,3 0,5 0,2 0,7 0,3
67. Rauta ja teräs 38,5 12,3 3,5 1,5 44,2 16,8 7,2 3,3 40,8 17,0
68. Muut metallit 1,9 0,6 1,8 0,8 1,6 0,6 1,3 0,6 1,4 0,6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,7 2,1 3,2 1,4 4,2 1,6 8,8 4,1 5,1 2,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 102,3 32,6 106,7 47,3 96,7 36,7 91,4 42,1 98,0 40,8
71. Voimakoneet ja moottorit 7,8 2,5 7,9 3,5 7,4 2,8 8,3 3,8 10,1 4,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,7 1,2 3,2 1,4 1,4 0,5 1,5 0,7 1,4 0,6
73. Metalliteollisuuskoneet 0,7 0,2 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 25,4 8,1 23,6 10,5 26,6 10,1 21,8 10,0 30,4 12,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,6 0,5 1,4 0,6 1,5 0,6 0,8 0,4 1,0 0,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 13,9 4,4 15,9 7,0 13,0 4,9 13,0 6,0 8,1 3,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36,9 11,8 36,7 16,3 33,3 12,7 34,5 15,9 32,7 13,6
78. Moottoriajoneuvot 10,7 3,4 15,3 6,8 11,4 4,3 8,9 4,1 11,7 4,9
79. Muut kuljetusvälineet 1,5 0,5 2,1 1,0 1,9 0,7 2,4 1,1 2,5 1,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 52,6 16,8 54,2 24,0 51,1 19,4 55,9 25,7 56,1 23,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0,2 0,9 0,4 1,0 0,4 0,5 0,2 0,3 0,1
82. Huonekalut 10,1 3,2 8,6 3,8 8,3 3,2 6,6 3,0 10,5 4,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,1 0,4 1,6 0,7 0,8 0,3 1,5 0,7 1,2 0,5
84. Vaatteet 14,7 4,7 17,7 7,8 13,1 5,0 19,0 8,8 18,1 7,6
85. Jalkineet 8,2 2,6 7,2 3,2 9,1 3,5 6,2 2,9 7,5 3,1
87. Kojeet,mittarit yms. 9,3 3,0 11,4 5,0 10,7 4,1 9,7 4,5 9,2 3,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,4 0,1 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1
89. Muut valmiit tavarat 8,2 2,6 6,7 3,0 7,6 2,9 12,0 5,5 9,0 3,7
9. Muut tavarat 7,8 2,5 8,5 3,8 7,7 2,9 10,1 4,6 7,7 3,2
93. Erittelemätön 1,9 0,6 2,7 1,2 2,0 0,8 4,1 1,9 1,9 0,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5,9 1,9 5,8 2,6 5,7 2,2 5,9 2,7 5,8 2,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 313,8 100,0 225,6 100,0 263,5 100,0 217,4 100,0 240,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu