Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Azerbaidzanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Azerbaidzanin kanssa, vienti Azerbaidzaniin ja tuonti Azerbaidzanista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Azerbaidzan oli USAn 121. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Azerbaidzaniin. Kuukauden suuruudeltaan 27 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 131.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Azerbaidzanin kanssa oli 19 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Azerbaidzanista oli 850.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 4.0 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc684 (alumiini) edustaen 69.2 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc685 (lyijy), 12.4 prosenttia tuonnista ja Sitc931 (erittelemätön) 12.1 %.

Vienti Azerbaidzaniin yli kaksinkertaistui edellisen vuoden huhtikuusta. Viennin arvo oli 23 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 61.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc679 (putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä) 5.3 % sekä Sitc747 (hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit) 5.0 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Azerbaidzanin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 85 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 2.8 prosenttia. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 20 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 65 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 18.0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 14 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 16 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 1.0 % . Tammi-huhtikuun välinen Yhdysvaltain ja Azerbaidzanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 46 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Azerbaidzaniin (AZ) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.7 29.1 0.5 8.8 0.5 4.4 0.6 2.0 0.9 3.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.7 28.7 0.2 3.3 0.2 1.7 0.3 1.1 0.5 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.6 4.2 0.6 9.3 0.7 6.1 3.9 14.7 1.6 7.0
67. Rauta ja teräs 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 1.1 0.4 1.4 1.2 5.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 2.8 0.5 8.1 0.5 4.4 3.3 12.2 0.4 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.5 43.2 2.10 52.8 8.8 82.3 19.3 73.3 19.9 86.8
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 1.3 0.1 0.5 3.3 31.1 0.2 0.7 0.9 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 9.2 0.9 15.9 0.8 7.4 8.6 32.4 1.5 6.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.4 10.4 0.7 12.4 1.1 9.7 7.3 27.7 1.4 6.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.9 0.2 1.9 0.3 2.8 1.1 4.0 0.7 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 5.5 0.2 3.5 0.1 0.7 0.6 1.9 0.3 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.6 4.7 0.4 5.9 0.8 6.8 0.7 2.5 0.8 3.2
78. Moottoriajoneuvot 0.7 5.2 0.2 3.5 0.4 3.4 0.4 1.4 0.4 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 5.7 0.6 9.1 2.2 20.0 0.7 2.6 14.1 61.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.7 21.2 0.7 11.7 0.6 5.3 2.6 9.8 0.5 1.9
87. Kojeet,mittarit yms. 1.10 15.3 0.5 8.8 0.4 3.6 2.3 8.5 0.3 1.3
89. Muut valmiit tavarat 0.6 4.4 0.2 2.5 0.2 1.5 0.3 0.9 0.2 0.5
9. Muut tavarat 0.2 1.5 0.9 14.9 0.1 0.9 0.1 0.2 0.1 0.2
93. Erittelemätön 0.2 1.4 0.9 14.7 0.1 0.8 0.1 0.0 0.1 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 12.7 100.0 5.6 100.0 10.6 100.0 26.4 100.0 22.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Azerbaidzanista (AZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.2 75.6 4.4 79.6 3.2 69.7 3.10 71.7 3.3 81.7
68. Muut metallit 1.1 72.7 4.4 79.5 3.2 69.6 3.10 71.0 3.3 81.7
9. Muut tavarat 0.2 13.1 0.5 8.3 0.9 18.8 1.3 23.6 0.6 12.7
93. Erittelemätön 0.2 12.7 0.5 8.0 0.9 18.6 1.3 23.4 0.5 12.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.5 100.0 5.5 100.0 4.6 100.0 5.5 100.0 4.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu