Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Azerbaidzanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Azerbaidzanin kanssa, vienti Azerbaidzaniin ja tuonti Azerbaidzanista vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Azerbaidzan oli Yhdysvaltain 138. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 22 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 49,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Azerbaidzanin kanssa oli Yhdysvalloille 12 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Azerbaidzanista oli 398,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 17 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) edustaen 55,5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc684 (alumiini) vastaten 39,3 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Azerbaidzaniin supistui rajusti (56,5 prosentilla) edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 5,0 miljoonaa dollaria marraskuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc742 (nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit; näiden laitteiden osat), mikä edusti 17,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc745 (muut koneet ja laitteet, pl.sähkökoneet) 7,4 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7,4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Azerbaidzanin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 219 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 18,2 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 96 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 123 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 164,2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 41 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 29 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 17,3 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Azerbaidzanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 27 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Azerbaidzaniin (AZ) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,5 5,6 1,0 11,1 0,5 3,4 0,4 5,9 0,1 2,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,5 16,7 0,4 4,3 0,4 3,0 0,3 4,5 0,3 6,7
67. Rauta ja teräs 1,0 10,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,4 57,8 5,3 60,7 9,5 70,7 3,9 59,7 3,4 68,0
71. Voimakoneet ja moottorit 0,9 9,7 0,0 0,3 0,2 1,5 0,0 0,4 0,2 3,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 5,6 0,7 7,5 0,2 1,3 0,4 6,5 0,2 3,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,1 23,1 1,7 19,8 0,5 3,7 1,2 18,9 1,8 35,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,2 2,5 0,2 2,2 0,6 4,2 0,2 3,0 0,2 3,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,6 6,1 0,2 2,7 0,5 3,7 0,5 7,9 0,2 4,8
78. Moottoriajoneuvot 0,2 2,1 0,7 7,5 0,6 4,2 0,3 5,3 0,4 8,0
79. Muut kuljetusvälineet 0,7 7,7 1,7 19,1 6,7 50,2 0,8 12,3 0,4 7,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,6 17,8 1,7 19,2 3,0 22,1 1,8 28,0 1,0 19,4
87. Kojeet,mittarit yms. 1,6 17,0 1,6 18,6 2,9 21,8 1,1 17,1 0,6 12,8
89. Muut valmiit tavarat 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,2 0,7 10,2 0,3 5,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 9,3 100,0 8,7 100,0 13,4 100,0 6,6 100,0 5,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Azerbaidzanista (AZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 8,8 60,2 00 00 00 00
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 8,8 60,2 00 00 00 00
5. Kemian teollisuuden tuotteet 00 7,9 56,8 0,1 1,7 6,5 52,9 9,7 55,7
56. Lannoitteet, valmistetut 00 7,9 56,8 00 6,5 52,9 9,6 55,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,1 7,7 1,2 8,7 4,3 85,0 4,3 34,5 7,4 42,4
68. Muut metallit 1,1 7,5 0,8 5,6 4,0 78,6 4,0 32,0 7,4 42,4
9. Muut tavarat 4,5 30,7 4,2 29,7 0,3 6,0 1,2 9,4 0,2 1,1
93. Erittelemätön 4,5 30,6 4,1 29,6 0,3 5,8 1,1 9,2 0,2 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 14,6 100,0 14,0 100,0 5,0 100,0 12,4 100,0 17,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu