Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Azerbaidzanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Azerbaidzanin kanssa, vienti Azerbaidzaniin ja tuonti Azerbaidzanista vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Azerbaidzan oli Yhdysvaltain 133. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 24 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 24 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 51.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Azerbaidzanin kanssa oli Yhdysvalloille 5.3 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Azerbaidzanista oli 804.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 15 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 60.2 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc931 (erittelemätön), 30.6 prosenttia tuonnista ja Sitc684 (alumiini) 7.5 %.

Viennin arvo Azerbaidzaniin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 9.3 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet), mikä edusti 15.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc747 (hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit) 11.1 % sekä Sitc679 (putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä) 10.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Azerbaidzanin kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 137 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 0.5 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 47 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 90 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 59.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 26 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 20 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 15.9 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Azerbaidzanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 42 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Azerbaidzaniin (AZ) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.6 2.0 0.9 3.5 0.3 3.2 0.5 6.4 0.6 5.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.9 14.7 1.6 7.0 0.8 9.1 0.7 8.9 1.6 16.7
67. Rauta ja teräs 0.4 1.4 1.2 5.3 0.2 2.1 0.1 0.1 1.0 10.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.3 12.2 0.4 1.5 0.4 4.2 0.4 4.3 0.5 4.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19.3 73.3 19.9 86.8 5.9 76.0 5.1 68.1 5.4 57.8
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.7 0.9 3.8 0.3 3.2 0.2 2.2 0.9 9.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.6 32.4 1.5 6.4 0.6 6.7 1.0 13.3 0.6 5.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.3 27.7 1.4 6.0 1.4 17.2 0.6 7.9 2.2 23.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.1 4.0 0.7 3.0 0.3 2.8 0.2 1.8 0.1 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 1.9 0.3 1.1 0.3 3.0 0.1 0.2 0.3 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 2.5 0.8 3.2 0.7 8.6 1.1 13.8 0.6 6.1
78. Moottoriajoneuvot 0.4 1.4 0.4 1.6 1.2 15.3 1.2 14.9 0.2 2.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 2.6 14.1 61.7 1.5 19.3 1.1 14.0 0.8 7.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.6 9.8 0.5 1.9 0.9 11.2 1.0 13.0 1.7 17.8
87. Kojeet,mittarit yms. 2.3 8.5 0.3 1.3 0.7 8.9 0.7 8.5 1.6 17.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 26.4 100.0 22.9 100.0 7.8 100.0 7.5 100.0 9.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Azerbaidzanista (AZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.8 60.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8.8 60.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.10 71.7 3.3 81.7 6.3 79.7 4.7 87.4 1.2 7.7
68. Muut metallit 3.10 71.0 3.3 81.7 6.3 79.7 4.6 87.0 1.1 7.5
9. Muut tavarat 1.3 23.6 0.6 12.7 1.2 15.1 0.4 6.5 4.5 30.7
93. Erittelemätön 1.3 23.4 0.5 12.1 1.2 14.7 0.4 6.1 4.5 30.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.5 100.0 4.1 100.0 7.9 100.0 5.3 100.0 14.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu