Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Azerbaidzanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2022/2 - 2022/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2022/2
%
2022/3
%
2022/4
%
2022/5
%
2022/6
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Azerbaidzanin kanssa, vienti Azerbaidzaniin ja tuonti Azerbaidzanista vuoden 2022 kesäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kesäkuussa Azerbaidzan oli Yhdysvaltain 125. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 31 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 143,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa kauppatase Azerbaidzanin kanssa oli Yhdysvalloille 6,1 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Azerbaidzanista oli 244,6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa, ollen suuruudeltaan 19 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet) edustaen 50,9 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc684 (alumiini) vastaten 44,0 prosentin osuutta tuonnista.

Vienti Azerbaidzaniin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden kesäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 13 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 16,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc747 (hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit) 12,8 % sekä Sitc723 (maansiirto-, kaivuu- yms. koneet) 12,1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-kesäkuun aikana

Tammi-kesäkuun aikana tavarakauppa Azerbaidzanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-kesäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Kasvua oli peräti 36,7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 154 miljoonaan dollariin. Tammi-kesäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 90 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 64 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 177,0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 35 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 11 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 20,2 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-kesäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 26 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Azerbaidzaniin (AZ) jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,6 5,4 0,0 0,1 00 0,0 0,2 0,0 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,5 4,8 0,9 8,2 0,5 4,7 0,2 2,0 0,9 6,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,3 3,0 0,4 3,4 0,8 7,7 0,3 3,0 0,8 6,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,2 1,9 0,2 2,3 0,7 6,7 0,2 1,8 0,3 2,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6,4 62,5 6,3 60,2 7,0 67,5 8,7 82,7 10,0 78,7
71. Voimakoneet ja moottorit 0,3 2,5 0,7 6,5 0,2 2,0 0,1 1,1 0,2 1,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,3 2,9 0,6 6,0 0,2 1,9 0,6 5,4 2,5 20,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,5 24,7 2,0 19,5 2,4 23,2 3,6 34,5 2,4 19,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,7 6,8 0,5 4,9 0,7 6,3 0,5 5,1 0,7 5,7
78. Moottoriajoneuvot 0,4 3,4 0,4 3,9 0,5 4,5 1,3 12,6 2,2 17,2
79. Muut kuljetusvälineet 2,1 20,0 1,7 16,0 2,6 25,0 2,2 21,3 1,4 10,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,5 24,2 2,8 26,6 1,8 17,5 1,2 11,1 0,8 6,6
87. Kojeet,mittarit yms. 2,2 21,1 1,7 16,2 1,7 16,5 1,0 9,2 0,5 4,1
89. Muut valmiit tavarat 0,2 2,1 0,8 7,7 0,0 0,2 0,2 1,5 0,2 1,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 10,3 100,0 10,5 100,0 10,4 100,0 10,5 100,0 12,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Azerbaidzanista (AZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2022/2 - 2022/6

2022 / 22022 / 32022 / 42022 / 52022 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 00 00 1,0 14,6 0,4 1,1 0,2 1,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 00 00 1,0 14,6 0,4 1,1 0,2 1,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 12,5 74,8 00 00 9,5 50,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 12,5 74,8 00 00 9,5 50,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 00 00 00 25,5 63,4 00
56. Lannoitteet, valmistetut 00 00 00 25,5 63,4 00
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,5 91,9 2,8 16,5 5,2 79,7 12,6 31,4 8,3 44,4
67. Rauta ja teräs 00 00 0,5 7,7 00 00
68. Muut metallit 3,5 91,9 2,8 16,5 4,7 71,9 12,6 31,3 8,3 44,0
9. Muut tavarat 0,2 4,8 1,1 6,3 0,2 3,7 1,4 3,6 0,1 0,7
93. Erittelemätön 0,2 4,5 1,0 6,2 0,2 3,7 1,4 3,6 0,1 0,5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,8 100,0 16,7 100,0 6,5 100,0 40,1 100,0 18,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2022 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu