Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Valko-Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Valko-Venäjän kanssa, vienti Valko-Venäjälle ja tuonti Valko-Venäjältä vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Valko-Venäjä oli Yhdysvaltain 104. merkittävin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 13 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 64 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 175.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Valko-Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 37 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Valko-Venäjältä oli 207.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 51 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Valko-Venäjältä olivat Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), joka edusti 45.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc634 (viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu) 27.6 % sekä Sitc774 (sähkölääkintä- ja röntgenlaitteet) 5.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Valko-Venäjälle kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 13 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 29.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc731 (työstökoneet, jotka irrottavat metallia tai muuta ainetta) 14.1 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 10.1 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Valko-Venäjän kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 37.6 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 370 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 222 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 148 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 17.6 prosentilla ja viennin arvo 84.6315164978972. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), arvon ollessa 114 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 55 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 74 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 108 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Valko-Venäjälle (BY) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 2.8 1.3 1.8 0.6 2.9 0.6 3.4 0.2 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 1.8 0.6 0.7 0.3 1.3 0.4 2.1 0.1 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.8 6.0 3.0 4.3 3.1 17.4 0.8 4.7 0.5 3.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 3.9 0.6 0.8 0.4 2.1 0.1 0.4 0.2 1.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.3 2.2 3.1 2.4 13.2 0.1 0.4 0.1 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.9 7.4 0.7 1.0 1.1 5.7 0.5 3.0 0.4 2.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 5.1 0.6 0.9 0.5 2.7 0.4 2.5 0.4 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.8 75.0 64.3 91.6 12.4 69.6 12.9 82.3 10.3 76.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.9 0.10 1.3 0.9 4.8 2.6 16.1 0.4 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.7 5.3 0.5 0.6 0.4 1.9 0.3 1.9 0.4 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 10.9 2.2 3.0 2.3 12.8 0.4 2.3 2.2 15.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.1 9.2 1.7 2.3 0.6 3.4 1.7 10.4 1.2 8.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 5.6 0.7 0.9 0.8 4.5 1.5 9.6 0.6 3.9
78. Moottoriajoneuvot 4.8 40.4 4.8 6.8 7.1 39.5 6.3 39.9 5.5 40.6
79. Muut kuljetusvälineet 0.2 1.0 53.5 76.2 0.5 2.4 0.3 1.6 0.3 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.9 7.1 0.7 1.0 0.6 3.3 0.7 4.1 2.1 15.6
87. Kojeet,mittarit yms. 0.5 3.9 0.3 0.4 0.4 2.1 0.6 3.5 1.9 14.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 11.8 100.0 70.2 100.0 17.8 100.0 15.6 100.0 13.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Valko-Venäjältä (BY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 1.4 0.6 1.5 0.8 4.0 0.3 1.4 0.5 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 1.1 0.9 2.0 0.1 0.2 0.4 2.1 0.7 1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.5 0.7 1.6 0 0.0 0.3 1.6 0.6 1.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 2.5 6.1 2.9 15.8 0 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 2.5 6.1 2.9 15.8 0 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 38.4 78.7 28.7 71.7 0.5 2.5 0.4 2.2 23.6 46.6
56. Lannoitteet, valmistetut 38.1 78.0 28.3 70.9 0 0.0 0 0.0 23.2 45.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.1 10.4 2.2 5.4 9.10 55.3 10.7 64.2 19.2 37.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 1.3 0.8 1.8 4.6 25.6 6.3 37.4 14.5 28.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.0 2.0 0.2 0.3 0.6 3.0 0.6 3.0 1.3 2.5
67. Rauta ja teräs 2.6 5.2 0.4 1.0 3.8 20.6 2.5 15.0 2.1 4.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 1.6 0.8 1.9 0.10 5.1 1.2 6.9 1.0 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.8 3.7 2.3 5.5 1.5 8.0 2.8 16.6 2.8 5.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.5 0.7 1.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.5 3.0 1.6 3.9 1.4 7.6 2.5 14.8 2.6 5.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.10 4.0 2.8 6.8 2.1 11.6 1.10 11.7 3.7 7.3
82. Huonekalut 1.0 2.0 1.2 3.0 0.9 4.6 1.3 7.3 1.7 3.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.4 0.8 0.7 1.6 0.5 2.7 0.4 1.8 0.6 1.1
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.9 0.8 1.8 0.6 3.0 0.3 1.4 1.1 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 48.8 100.0 39.9 100.0 18.0 100.0 16.7 100.0 50.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu