Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Valko-Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/7 - 2021/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
2021/10
%
2021/11
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Valko-Venäjän kanssa, vienti Valko-Venäjälle ja tuonti Valko-Venäjältä vuoden 2021 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Valko-Venäjä oli Yhdysvaltain 97. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 108 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 162,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Valko-Venäjän kanssa oli Yhdysvalloille 82 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Valko-Venäjältä oli 177,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 95 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) edustaen 90,6 prosentin osuutta.

Vienti Valko-Venäjälle kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Viennin arvo oli 13 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 42,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 17,2 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 5,3 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-marraskuun aikana

Tammi-marraskuun aikana tavarakauppa Valko-Venäjän kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-marraskuussa. Kasvua oli peräti 58,5 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 665 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 461 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 204 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 49,4 prosentilla ja viennin arvo 83,8 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), arvon ollessa 292 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 55 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 257 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 198 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Valko-Venäjälle (BY) jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,1 1,1 0,3 2,5 0,6 3,8 0,6 3,9 0,1 0,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,4 3,1 0,7 5,9 0,4 2,5 0,5 3,3 0,4 3,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,3 2,5 0,4 3,2 0,2 1,1 0,7 4,7 0,2 1,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10,3 76,3 10,5 84,1 12,2 77,0 11,4 78,4 11,0 86,2
71. Voimakoneet ja moottorit 0,4 2,7 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 1,3 0,8 6,3
73. Metalliteollisuuskoneet 2,1 15,8 0,7 5,5 3,4 21,6 1,3 9,0 0,4 2,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,1 8,4 0,7 5,3 0,4 2,4 0,3 2,3 0,3 2,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,1 0,5 0,0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,9 0,5 4,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,5 3,9 1,1 8,9 0,7 4,2 0,9 6,3 0,8 6,2
78. Moottoriajoneuvot 5,5 40,6 7,4 59,3 7,2 45,5 8,0 54,9 7,9 62,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,1 15,6 0,5 3,7 0,9 5,9 0,6 3,8 1,1 8,4
87. Kojeet,mittarit yms. 1,9 14,0 0,4 2,9 0,8 4,8 0,4 2,8 0,9 7,2
9. Muut tavarat 0,1 0,4 0,0 0,2 1,5 9,5 0,6 4,4 0,0 0,2
93. Erittelemätön 0,0 0,3 00 1,5 9,3 0,6 4,2 00
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 13,5 100,0 12,4 100,0 15,8 100,0 14,5 100,0 12,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Valko-Venäjältä (BY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/7 - 2021/11

2021 / 72021 / 82021 / 92021 / 102021 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,4 0,9 0,3 0,7 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,6 1,3 0,2 0,5 0,5 1,1 0,3 0,5 0,3 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,6 1,1 00 0,3 0,7 0,3 0,5 0,2 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 23,6 46,6 25,5 73,1 18,1 37,4 49,4 80,4 86,3 91,1
56. Lannoitteet, valmistetut 23,1 45,7 25,1 71,9 17,7 36,6 49,0 79,8 85,8 90,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 19,1 37,8 2,9 8,4 25,1 51,8 6,3 10,3 3,4 3,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 14,4 28,6 0,8 2,2 18,7 38,7 1,1 1,8 1,0 1,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,3 2,5 0,3 0,9 0,7 1,5 0,8 1,3 0,6 0,6
67. Rauta ja teräs 2,1 4,1 0,8 2,4 4,5 9,2 3,3 5,4 0,3 0,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,0 2,0 1,0 2,9 1,0 2,1 1,0 1,6 1,2 1,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,7 5,4 3,0 8,5 0,7 1,5 2,7 4,4 2,0 2,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,6 5,1 2,6 7,3 0,5 1,1 2,6 4,2 1,7 1,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,7 7,3 2,7 7,8 3,5 7,2 2,1 3,5 1,9 2,0
82. Huonekalut 1,7 3,3 1,9 5,5 2,3 4,7 1,2 1,9 1,1 1,2
87. Kojeet,mittarit yms. 0,6 1,1 0,2 0,6 0,3 0,6 0,2 0,4 0,1 0,1
89. Muut valmiit tavarat 1,1 2,1 0,5 1,4 0,7 1,5 0,5 0,8 0,5 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 50,6 100,0 34,9 100,0 48,4 100,0 61,4 100,0 94,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-marraskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-marraskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu