Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Valko-Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2023/5 - 2023/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2023/5
%
2023/6
%
2023/7
%
2023/8
%
2023/9
%
Viennistä0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuonnista0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Valko-Venäjän kanssa, vienti Valko-Venäjälle ja tuonti Valko-Venäjältä vuoden 2023 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Syyskuussa Valko-Venäjä oli Yhdysvaltain 170. merkittävin ulkomaankauppakumppani, nousua edellisestä kuukaudesta 19 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 5,6 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 61,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Valko-Venäjän kanssa oli 1,4 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Valko-Venäjältä supistui voimakkasti eli 38,9 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 2,1 miljoonaa dollaria syyskuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Valko-Venäjältä olivat Sitc679 (putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä), joka edusti 37,8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc695 (käsityövälineet ja vaihdettavat työterät) 10,7 % sekä Sitc892 (painotuotteet) 9,9 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Valko-Venäjälle kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden syyskuuhun nähden. Viennin arvo oli 3,5 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), mikä edusti 96,4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 2,1 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 0,8 prosenttia viennin arvosta.

Jyrkkä pudotus tavarakaupassa vuoden 2023 tammi-syyskuun aikana

Tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-77,1 %) vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 52 miljoonaan dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 39 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 14 miljoonaa dollaria. Vuoden 2022 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 79,9 % ja viennin arvon osalla 61,9 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc679 (putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä), arvon ollessa 7,5 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc774 (sähkölääkintä- ja röntgenlaitteet), arvon ollessa 4,9 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 25 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2022 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 158 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Valko-Venäjälle (BY) jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,0 1,6 0,0 17,5 0,0 49,5 0,0 14,7 3,4 96,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,0 1,1 00 00 0,0 14,7 3,4 96,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,1 91,0 0,0 14,7 00 00 0,1 2,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,1 90,6 0,0 14,7 00 00 00
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,3 100,0 0,1 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 3,5 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Valko-Venäjältä (BY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,6 39,5 0,8 20,0 1,0 30,3 0,3 14,0 0,2 8,8
05. Hedelmät ja kasvikset 1,2 29,0 0,5 14,4 0,7 22,6 0,0 0,2 0,0 0,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,3 7,2 0,6 16,1 0,6 19,6 00 0,0 1,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,3 6,8 0,6 16,1 0,6 19,6 00 0,0 1,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,4 11,1 1,2 31,8 0,8 26,0 1,0 43,5 1,1 51,7
67. Rauta ja teräs 00 0,4 10,5 0,4 13,2 0,3 12,7 0,8 37,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,9 21,8 0,2 5,4 0,2 6,7 0,1 6,6 0,2 9,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,6 14,2 0,1 3,0 0,2 4,6 0,1 5,0 0,1 6,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,6 15,2 0,8 20,9 0,3 9,9 0,6 28,5 0,5 22,4
89. Muut valmiit tavarat 0,4 9,7 0,4 10,8 0,2 5,8 0,5 22,6 0,3 15,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,1 100,0 3,8 100,0 3,2 100,0 2,3 100,0 2,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)


Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu