Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Valko-Venäjän ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Valko-Venäjän kanssa, vienti Valko-Venäjälle ja tuonti Valko-Venäjältä vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Valko-Venäjä oli Yhdysvaltain 90. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 12 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 110 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 688.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Valko-Venäjän kanssa oli 30 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Valko-Venäjältä oli 421.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 40 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) edustaen 70.9 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 6.1 prosentin osuutta tuonnista.

Vienti Valko-Venäjälle kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden huhtikuussa nähden. Viennin arvo oli 70 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 76.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 4.6 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 3.1 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana tavarakauppa Valko-Venäjän kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Kasvua oli peräti 40.7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 238 miljoonaan dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 137 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 101 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 0.9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), arvon ollessa 91 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 54 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 224.2 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 35 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 107 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Valko-Venäjälle (BY) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 5.1 0.4 4.0 0.1 0.4 0.4 2.8 1.3 1.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 2.9 0.3 2.5 0.1 0.0 0.3 1.8 0.6 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.8 25.2 0.6 5.7 2.6 24.0 0.8 6.0 3.0 4.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.2 1.5 0.3 2.6 0.3 2.1 0.5 3.9 0.6 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 19.9 0.2 1.9 2.2 20.4 0.1 0.3 2.2 3.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.3 11.6 0.4 3.8 0.4 3.7 0.9 7.4 0.7 1.0
67. Rauta ja teräs 0.8 7.1 0 0.0 0 0.0 0.2 1.0 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 3.2 0.3 3.2 0.3 2.6 0.6 5.1 0.6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.7 52.1 7.1 78.3 6.1 57.4 8.8 75.0 64.3 91.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1.4 0.2 0.9 0.10 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 5.1 0.6 6.1 0.9 8.3 0.7 5.3 0.5 0.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.5 0.7 7.7 1.2 11.2 1.3 10.9 2.2 3.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 5.6 1.3 14.3 0.2 1.9 1.1 9.2 1.7 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 6.1 0.6 6.4 0.6 5.1 0.7 5.6 0.7 0.9
78. Moottoriajoneuvot 3.1 28.3 3.5 38.8 2.9 26.6 4.8 40.4 4.8 6.8
79. Muut kuljetusvälineet 0.2 1.7 0.2 1.1 0.1 0.7 0.2 1.0 53.5 76.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.6 5.2 0.8 8.0 0.5 4.0 0.9 7.1 0.7 1.0
9. Muut tavarat 0.1 0.4 0.1 0.2 0.9 8.5 0.1 0.2 0.1 0.1
93. Erittelemätön 0.1 0.2 0 0.0 0.9 8.3 0.1 0.0 0.1 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 10.9 100.0 9.0 100.0 10.6 100.0 11.8 100.0 70.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Valko-Venäjältä (BY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.5 1.9 0.5 1.7 1.1 4.1 0.7 1.4 0.6 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.1 0.3 0.2 0.4 0.7 2.8 0.2 0.3 0.2 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 2.3 0.8 3.1 0.6 2.3 0.6 1.1 0.9 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 1.1 0.4 1.6 0.3 1.1 0.3 0.5 0.7 1.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.6 2.1 4.8 20.2 0 0.0 0.1 0.0 2.5 6.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 2.1 4.8 20.2 0 0.0 0.1 0.0 2.5 6.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.7 11.0 9.6 40.3 15.9 65.1 38.4 78.7 28.7 71.7
56. Lannoitteet, valmistetut 2.4 9.8 9.4 39.5 15.6 63.8 38.1 78.0 28.3 70.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.2 17.2 4.2 17.4 2.9 11.7 5.1 10.4 2.2 5.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 3.0 0.6 2.4 0.6 2.3 0.7 1.3 0.8 1.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 3.3 0.10 3.9 0.7 2.9 1.0 2.0 0.2 0.3
67. Rauta ja teräs 1.7 6.6 1.5 6.1 1.1 4.2 2.6 5.2 0.4 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 3.1 1.1 4.4 0.3 0.9 0.8 1.6 0.8 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.7 2.6 1.8 7.4 1.7 6.6 1.8 3.7 2.3 5.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0 0.0 0.4 1.5 0.3 0.5 0.7 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.6 2.4 1.7 6.9 1.2 4.7 1.5 3.0 1.6 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.5 6.0 2.2 9.1 2.2 8.9 1.10 4.0 2.8 6.8
82. Huonekalut 0.8 2.9 1.1 4.2 1.2 4.6 1.0 2.0 1.2 3.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.4 1.4 0.4 1.4 0.5 1.7 0.4 0.8 0.7 1.6
89. Muut valmiit tavarat 0.3 0.9 0.6 2.4 0.5 1.9 0.5 0.9 0.8 1.8
9. Muut tavarat 13.6 55.8 0.2 0.8 0.3 1.1 0.4 0.7 0.4 0.8
93. Erittelemätön 13.5 55.1 0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 24.4 100.0 23.8 100.0 24.4 100.0 48.8 100.0 39.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu