Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen
In English
Indeksikuva

Suomen vienti ja tuonti maittain vuosittain, vuosineljänneksittäin ja kuukausittain

Maat aakkosjärjestyksessä raporttivaihtoehtoineen
Taulukot niistä eri luokitusten tuoteryhmistä, joista on tehty oma taulukko

maanosat

Suomen vienti ja tuonti eri maantieteellisille ja talouspoliittisille alueille

Euroopan unionin (EU) luvut koostuvat sen nykyisten jäsenten Suomen tavaraviennistä niihin ja niiden tavaroiden tuonnista Suomeen. Iso-Britannian (GB) luvut siis eivät enää sisälly EUn vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausitason aikasarjoihin.

Maaryhmät aakkosjärjestyksessä raporttivaihtoehtoineen

Alkuun