Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Uganda (UG) 2023 toinen vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Uganda

Uganda

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Ugandaan (UG)

Q2 / 2023Q2 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.65896,9 1.147
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00,0 0..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.65896,9 1.14744,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 392,3 37
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 372,1 2926,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 20,1 8-73,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 130,7 11
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 130,7 1114,3
6. Kulutustavarat 20,1 8
62. Puolikestokulutustavarat 20,1 7-73,7
63. Kertakulutustavarat 00,0 1-94,5
Kaikki ryhmät 1.711100,0 1.20242,3

Lähde: Tulli

Uganda

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Ugandasta (UG)

Q2 / 2023Q2 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 4.46098,6 2.179
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 4.46098,6 2.178104,8
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 4.42297,7 2.158104,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 380,8 2094,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00,0 1-99,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00 1..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 230,5 45
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 220,5 43-48,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10,0 2-49,1
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 410,9 0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 410,9 0..
6. Kulutustavarat 00,0 1
62. Puolikestokulutustavarat 00,0 0305,0
63. Kertakulutustavarat 00,0 1-82,6
7. Muut tavarat 00,0 3
Kaikki ryhmät 4.526100,0 2.228103,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ugandasta Suomeen ja Suomen vientiä Ugandaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot