Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Thaimaa (TH) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Thaimaa

Thaimaa

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Thaimaahan (TH)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 4881,0 2.360
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1910,4 0..
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 00,0 00
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1900,4 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2970,6 2.360-87,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1030,2 2.229-95,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1950,4 13148,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 29.12458,5 34.159
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 5.17210,4 7.511-31,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 23.95148,1 26.647-10,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 50,0 19
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 17..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 50,0 2151,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 50,0 2151,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 13.95528,0 14.773
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 9.14618,4 10.075-9,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 4.8109,7 4.6982,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 4.9449,9 40
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 4.9449,9 40..
6. Kulutustavarat 1.3072,6 1.781
61. Kestokulutustavarat 130,0 17-21,3
62. Puolikestokulutustavarat 8881,8 57554,5
63. Kertakulutustavarat 4060,8 1.189-65,9
7. Muut tavarat 00 0
Kaikki ryhmät 49.823100,0 53.132-6,2

Lähde: Tulli

Thaimaa

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Thaimaasta (TH)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 14.5269,5 18.392
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 3200,2 370-13,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 810,1 6230,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2380,2 308-22,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 14.2079,2 18.022-21,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 300,0 1956,8
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 14.1779,2 18.003-21,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10.2856,7 11.678
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2270,1 67238,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10.0586,5 11.611-13,4
3. Poltto- ja voiteluaineet 20,0 2
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 20,0 2-7,1
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 20,0 2-7,1
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 113.82474,1 83.504
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 109.69871,4 60.77480,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 4.1262,7 22.730-81,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 4.8223,1 5.054
51. Henkilöautot 710,0 246-71,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.9831,9 1.90256,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 2.3531,5 1.116110,9
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 6300,4 786-19,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1.7671,2 2.906-39,2
6. Kulutustavarat 10.0476,5 15.098
61. Kestokulutustavarat 1.0350,7 1.443-28,3
62. Puolikestokulutustavarat 5.9343,9 10.418-43,0
63. Kertakulutustavarat 3.0772,0 3.237-4,9
7. Muut tavarat 920,1 94
Kaikki ryhmät 153.597100,0 133.82114,8

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Thaimaasta Suomeen ja Suomen vientiä Thaimaahan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot