Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen Kauppatase
in English

Tuonti Merellä olevat laitokset ulkokaupassasta, vienti Merellä olevat laitokset ulkokaupassaan, tavaroiden ulkomaankauppa ja kauppatase vuosina 2002 - 2023

Merellä olevat laitokset ulkokaupassa
vuosiTuonti
1000 €
Vienti
1000 €
Kauppa
1000 €
Kauppatase
1000 €
20020000
20030000
20040000
20050000
20060000
20070000
20080000
20090000
20100000
20110000
20120000
20130000
20140000
20150000
20160000
2017000-0
20180000
20190000
20200000
20210000
20220000
20230000

Lähde: Tulli

*) SITC = Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)

Taulukko: Suomen vienti Merellä olevat laitokset ulkokaupassaan (QW) tuoteryhmittäin (SITC 2)

Ei vientiä Merellä olevat laitokset ulkokaupassaan ajanjaksolla 2019 - 2023.

Taulukko: Tuonti Merellä olevat laitokset ulkokaupassasta (QW) Suomeen SITC 2

Ei tuontia Merellä olevat laitokset ulkokaupassasta vuosina 2019 - 2023

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Merellä olevat laitokset ulkokaupassasta Suomeen ja Suomen vientiä Merellä olevat laitokset ulkokaupassaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot