Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Portugalista ja Suomen vienti Portugaliin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1020,1 1550,1 30,0 1890,1 40,0 1120,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut15230,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu10212910,0 108
A 03 Kalastus ja vesiviljely20,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2320,1 3290,2 10,0 2870,1 350,0 2250,1
B 07 Metallimalmien louhinta
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta232329287350,0
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta10,0
C TEOLLISUUS49.51115,5 131.64578,3 58.40412,4 150.82377,7 80.43515,0 194.96280,4 57.69114,4 208.15780,2
C 10 Elintarvikkeiden valmistus5.0701,6 3.3104.8581,0 4.2945.0520,9 7.6746.5951,6 5.334
C 11 Juomien valmistus5410,2 2438400,2 3318390,2 3671.1820,3 492
C 13 Tekstiilien valmistus1.0840,3 1.3242.0000,4 1.4851.6120,3 1.8471.0470,3 1.801
C 14 Vaatteiden valmistus11.5713,6 1716.5503,5 3615.9293,0 2311.4772,9 18
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus820,0 19920,0 40700,0 721210,0 22
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)3520,1 6.4771750,0 11.0891380,0 14.6951270,0 11.562
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus2150,1 26.9773090,1 30.4982.6530,5 55.0585240,1 45.469
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1920,1 32110,0 61.1130,2 161.1980,3 26
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus4.0301,3 20.6366.3721,4 23.4439.1501,7 34.2834.3831,1 29.206
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus1.0470,3 3.9851.8870,4 4.2502.1950,4 4.7721.4860,4 2.625
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus3.1341,0 1.0592840,1 6001.3290,2 1.2244600,1 1.516
C 24 Metallien jalostus230,0 9.13515.1355.60960,0 6.309
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)1.3370,4 1.8303.6030,8 2.39612.1042,3 1.6969680,2 1.201
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus740,0 2.7762150,0 2.2786030,1 2.3179050,2 10.727
C 27 Sähkölaitteiden valmistus4.3611,4 6.6223.5490,8 8.5105.1491,0 10.1244.3311,1 20.176
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus4.8731,5 41.8854.8871,0 40.9056.8241,3 47.1638.5112,1 60.638
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus12.4662,3 21310.6012,7 843
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus370,0 1.8794490,1 1.874
C 31 Huonekalujen valmistus710,0 266680,0 505670,0 8991670,0 2.177
C 32 Muu valmistus560,0 458930,0 7141190,0 7611660,0 1.249
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus2150,1 1.9561530,0 1.314240,0 1.6613050,1 2.153
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1150,0 6840,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1150,0 6840,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO450,0 9640,6 2750,1 3.5991,9 2950,1 1.5940,7 2350,1 3.7191,4
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu90,0 50,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto100,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys180,0 9632570,1 3.5992850,1 1.6032350,1 3.719
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut40,0
F RAKENTAMINEN8550,3 1.4680,3 1.8330,3 1030,0 1.2240,3 180,0
F 41 Talonrakentaminen2560,1 6670,1 10
F 42 Maa- ja vesirakentaminen1730,1 2520,1 10
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta4260,1 5490,1 5660,1 4940,1 5
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS258.55581,2 26.84316,0 401.47885,3 30.31815,6 440.85982,1 40.38816,7 332.99783,3 38.87915,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus30.0289,4 16022.3874,8 53727.5395,1 19917.9304,5 268
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)193.32360,7 26.127345.16573,4 25.163382.31071,2 32.198291.62273,0 35.781
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)35.20411,1 55633.8997,2 4.61231.0095,8 7.99123.4455,9 2.829
H KULJETUS JA VARASTOINTI6500,2 600,0 2610,1 1040,0 280,0 150,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus2270,0 12
H 50 Vesiliikenne5610,2 1450,0
H 51 Ilmaliikenne2250,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta890,0 451830,0 511080,0 1680,0 8
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA2030,1 40,0 4010,1 60,0 7500,1 100,0 4810,1 20,0
I 55 Majoitus1660,1 2330,0 310,0 3
I 56 Ravitsemistoiminta370,0 24010,1 37470,1 74800,1 2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ2260,1 2.6871,6 5310,1 2.5361,3 1810,0 2550,1 120,0 2560,1
J 58 Kustannustoiminta10,0 172520,0 7
J 60 Radio- ja televisiotoiminta1
J 61 Televiestintä10,0 42
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1270,0 2.6695000,1 2.4941780,0 24190,0 215
J 63 Tietopalvelutoiminta310,0 20,0 40,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA1610,1 860,0 920,0 970,0 90,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1380,0 580,0 680,0 970,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA30,0 30,0 20,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta30,0 30,0 2
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA2.8920,9 4.1252,5 2.6220,6 3.8942,0 2.0640,4 2.0820,9 2.8150,7 2.0660,8
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut220,0 230,0 240,0 1
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi4670,1 4750,1 4530,1 14750,1 6
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1.1400,4 6759000,2 6233570,1 5401.6430,4 1.581
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen30,0 3.360730,0 3.220780,0 1.492790,0 450
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus340,0 11350,0 1050,0 3
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1.2440,4 801.0940,2 331.1490,2 386170,2 27
M 75 Eläinlääkintäpalvelut150,0 190,0 170,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA2980,1 100,0 2230,0 3570,2 2250,0 1.4720,6 1870,0 3.6461,4
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta20,0 10,0 149
N 78 Työllistämistoiminta1220,0 10,0 1
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut11230,0 710,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut520,0 400,0 1000,0 1250,0 1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito1850,1 920,0 10,0 730,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle360,0 620,0 340850,0 610,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS1360,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus1730,0
P KOULUTUS380,0 80,0 240,0 40,0 370,0 50,0 1220,0 20,0
P 85 Koulutus380,0 8250,0 4370,0 51220,0 2
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT2360,1 20,0 1090,0 1190,0 20,0 390,0 30,0
Q 86 Terveyspalvelut2160,1 930,0 1050,0 390,0 3
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut110,0 110,0 100,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut100,0 130,0 280,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1350,0 5340,1 4490,1 970,0 2540,1 720,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta5740,0 5410,0 2
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut1350,0 4600,1 3900,1 2540,1
S MUU PALVELUTOIMINTA2950,1 100,0 2780,1 120,0 8310,2 50,0 1740,0
S 94 Järjestöjen toiminta1230,0 110,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus910,0 1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut2590,1 8130,2 1750,0
X Toimiala tuntematon3.0250,9 1.2190,7 3.7100,8 1.7280,9 8.7941,6 1.0610,4 2.6540,7 2.2400,9
A-X KAIKKI RYHMÄT 318.403100,0 168.032 470.490100,0 194.004 537.182100,0 242.520 399.693100,0 259.421

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Portugalista Suomeen ja Suomen vientiä Portugaliin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot