Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Omanin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Oman

Oman

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Omaniin (OM) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 13110,6 1.287-89,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1038,3 402-74,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 282,2 885-96,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.08487,6 453139,4
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 61649,7 36966,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 46837,8 84459,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 00 2..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00 2..
6. Kulutustavarat 231,8 53-56,8
61. Kestokulutustavarat 10,1 0136,2
62. Puolikestokulutustavarat 221,7 4396,0
63. Kertakulutustavarat 00,0 48-99,8
Kaikki ryhmät 1.238100,0 1.795-31,0

Lähde: Tulli

Oman

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Omanista (OM) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00 0..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 99198,2 2..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 99198,2 2..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 40,4 6-33,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 40,4 5-18,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 00 1..
6. Kulutustavarat 141,4 2593,2
62. Puolikestokulutustavarat 00,0 0..
63. Kertakulutustavarat 141,4 2588,0
7. Muut tavarat 00,0 0..
Kaikki ryhmät 1.010100,0 10..

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Omanista Suomeen ja Suomen vientiä Omaniin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot