Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen vienti ja tuonti: Mali (ML) 2023 kolmas vuosineljännes

Mali

Mali

Taulukko: Suomen vienti Maliin (ML)

Q3 / 2023Q3 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 00 0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 00 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.17414,0 740
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 00 0..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.17414,0 70965,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 00 0..
58. Muovit, valmistetut 00 4..
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 00,0 27-99,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 180,2 18
62. Kumituotteet 00 1..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 170,2 0..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 00 17..
66. Kivennäisainetuotteet 00 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,0 1106,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7.04984,0 1.632
71. Voimakoneet ja moottorit 340,4 5565,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.97235,4 200..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 760,9 148-48,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 00 4..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 00,0 4-98,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2533,0 93171,4
78. Moottoriajoneuvot 3.71344,2 1.177215,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1521,8 43
84. Vaatteet 00,0 0..
87. Kojeet,mittarit yms. 1491,8 41265,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 00 0..
89. Muut valmiit tavarat 30,0 256,6
Kaikki ryhmät yhteensä 8.393100,0 2.433245,0

Lähde: Tulli

Mali

Taulukko: Tuonti Malista (ML)

Q3 / 2023Q3 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 00,2 0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 00,2 0..
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 290,3 40
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 00 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 00 1..
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 05,9 0..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 018,4 37-98,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 266,0 131,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 09,5 1
84. Vaatteet 00 1..
89. Muut valmiit tavarat 09,5 0..
9. Muut tavarat 00 1
93. Erittelemätön 00 1..
Kaikki ryhmät yhteensä 3100,0 41-93,4

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Malista Suomeen ja Suomen vientiä Maliin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot