Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Mercosur maat: Argentiina, Brasilia, Paraguay, Uruguay, Venezuela
in English

Mercosur maiden ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Mercosur maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Mercosur maihin (G-MERCOSUR) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat2.258465385,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1095,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön00..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön0010,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2.257465385,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön2.245368509,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1296-87,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty202.194335.610-39,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty828176371,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty201.365335.434-40,0
3. Poltto- ja voiteluaineet37316.801-100,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 37316.801-100,0
321. Moottoripolttoaineet0316.752..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet3748-22,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet469.711513.586-8,5
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)249.146312.646-20,3
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)220.565200.9409,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet66.74869.924-4,5
51. Henkilöautot3609..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot48.23853.345-9,6
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö48.19652.790-8,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö42555-92,4
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet18.15016.5699,5
6. Kulutustavarat15.69212.33627,2
61. Kestokulutustavarat89981810,0
62. Puolikestokulutustavarat1.5791.780-11,3
63. Kertakulutustavarat13.2149.73735,7
7. Muut tavarat1431-54,9
Kaikki ryhmät756.6541.248.751-39,4

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Mercosur maista (G-MERCOSUR) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat138.062148.580-7,1
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 94.088118.217-20,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön80.831105.935-23,7
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön13.25712.2827,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 43.97430.36344,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön16.8012.981463,6
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön27.17327.383-0,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty523.147654.390-20,1
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty315.165438.323-28,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty207.982216.067-3,7
3. Poltto- ja voiteluaineet44.749271..
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 44.5910..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 158271-41,6
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet158271-41,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet13.53317.485-22,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)7.13411.870-39,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)6.3995.61514,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet14.20914.1570,4
51. Henkilöautot029..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot72212..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö7090..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö131210,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet13.48714.116-4,5
6. Kulutustavarat5.0483.33151,5
61. Kestokulutustavarat127222-42,9
62. Puolikestokulutustavarat2.8171.95444,1
63. Kertakulutustavarat2.1051.15582,2
7. Muut tavarat5991.012-40,9
Kaikki ryhmät739.347839.226-11,9

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Mercosur maista Suomeen ja Suomen vientiä Mercosur maihin
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot