Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Keski-Amerikka: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
in English

Keski-Amerikan ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Keski-Amerikka

Keski-Amerikka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Keski-Amerikkaan tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00,0 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 4.48062,6 3.69721,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 4.48062,6 3.69721,2
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.37419,2 1.586-13,4
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.07515,0 93614,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 2994,2 651-54,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 440,6 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 440,6 0..
6. Kulutustavarat 1341,9 7872,4
61. Kestokulutustavarat 00,0 0..
62. Puolikestokulutustavarat 380,5 61-37,9
63. Kertakulutustavarat 951,3 16491,6
7. Muut tavarat 1.12815,8 0..
Kaikki ryhmät 7.159100,0 5.36133,5

Lähde: Tulli

Keski-Amerikka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Keski-Amerikasta (G-CAM) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 4.03577,1 7.441-45,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 3.91374,7 6.951-43,7
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 2.74452,4 3.962-30,7
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.16922,3 2.989-60,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1222,3 490-75,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1222,3 490-75,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 951,8 7134,4
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 290,6 31-6,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 661,3 4065,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 00,0 01.000,0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00,0 01.000,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 69813,3 60515,3
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 66312,7 53424,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 350,7 71-51,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 30,1 1287,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 30,1 1287,8
6. Kulutustavarat 4057,7 25459,3
61. Kestokulutustavarat 2023,9 10591,5
62. Puolikestokulutustavarat 1352,6 8069,5
63. Kertakulutustavarat 681,3 69-1,6
7. Muut tavarat 00,0 0-81,5
Kaikki ryhmät 5.237100,0 8.372-37,5

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Keski-Amerikasta Suomeen ja Suomen vientiä Keski-Amerikkaan
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot