Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

CAFTA Central America Free Trade Agreement: Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen CAFTA Central America Free Trade Agreementista ja Suomen vienti CAFTA Central America Free Trade Agreementiin tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
CAFTA Central America Free Trade Agreement: Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Yhdysvallat
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET3.4821,0 720,0 3.5481,2 140,0 3.7400,9 2020,0 3.4581,0 970,0 4.1391,2 910,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut3.4280,9 723.5141,1 143.7020,9 1833.4081,0 954.1021,2 83
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet370,0 340,0 380,0 19500,0 2350,0 8
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut170,0 10,0 20,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA145.36239,8 2780,0 76.95525,0 6.3151,0 140.53134,9 1630,0 66.90420,1 1810,0 89.13025,7 1.5010,3
B 05 Kivihiili ja ruskohiili11.0213,0 7.2802,4 11.7782,9 11.2363,4 17.4465,0
B 06 Raakaöljy ja maakaasu130.87935,8 69.43822,6 111.51027,7 50.67715,2 66.63819,2
B 07 Metallimalmit6.03613.0953,3 3.8571,2 84.2421,2
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet3.4630,9 2782370,1 2794.1481,0 1631.1340,3 1738040,2 1.501
C TEOLLISUUSTUOTTEET209.64157,3 691.54899,8 210.94768,6 638.66498,9 254.71363,2 2.469.090100,0 260.79178,2 524.08299,8 250.70872,3 551.85199,6
C 10 Elintarvikkeet3.3080,9 1.5222.9821,0 2.5132.8000,7 1.6422.7710,8 2.0832.2430,6 2.471
C 11 Juomat1.3810,4 2551.2930,4 3021.0540,3 2037410,2 3736090,2 197
C 12 Tupakkatuotteet90,0 170,0 120,0 10,0
C 13 Tekstiilit7210,2 2.5518290,3 2.4621.0400,3 3.6998640,3 1.9825920,2 2.262
C 14 Vaatteet4490,1 1.1914550,1 6393440,1 7933330,1 7334070,1 836
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2140,1 4902490,1 4692330,1 4722580,1 5303020,1 545
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet5440,1 9.6931180,0 7.8651390,0 9.616610,0 5.2141280,0 7.599
C 17 Paperi ja paperituotteet6760,2 72.0378870,3 96.8919010,2 54.0196380,2 67.4306280,2 111.464
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut10,0 10,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus9.5682,6 131.1989.9473,2 153.00014.5763,6 83.69330.2539,1 101.99835.50310,2 72.948
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet50.21813,7 18.04933.94811,0 25.49658.78614,6 35.50443.90513,2 22.80651.36414,8 30.040
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet13.5853,7 42.70816.3495,3 44.54515.6183,9 57.26034.15910,2 51.70711.1333,2 46.327
C 22 Kumi- ja muovituotteet6.6831,8 9.1197.5922,5 7.8716.6091,6 8.6945.1091,5 5.9785.2901,5 6.719
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1.3390,4 3.4021.6190,5 4.7621.3710,3 4.0767530,2 5.0751.9610,6 4.739
C 24 Perusmetallit9.0582,5 31.5372.5770,8 27.34820.2705,0 26.0209.0612,7 33.6912.1760,6 24.873
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet4.5311,2 10.9043.4391,1 13.4146.4261,6 10.5743.6741,1 9.3713.1970,9 16.463
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet41.80411,4 58.35961.04819,9 54.68648.72312,1 58.84554.37816,3 59.23447.87813,8 36.861
C 27 Sähkölaitteet8.1922,2 77.69913.0824,3 39.3948.6082,1 39.9039.2072,8 34.3329.9312,9 43.411
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat19.2375,3 87.29419.7816,4 92.42020.0375,0 101.67417.5115,2 63.51221.5196,2 79.811
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut11.1513,1 1.7867.4412,4 10.7567.5991,9 10.2008.9022,7 4.22610.2072,9 4.304
C 30 Muut kulkuneuvot8.6582,4 27.6828.3492,7 15.5367.7141,9 1.901.87621.0086,3 10.07524.1977,0 4.215
C 31 Huonekalut710,0 2.7851680,1 2.417870,0 2.5471160,0 2.455380,0 2.391
C 32 Muut tehdasvalmisteet18.2445,0 101.28818.7756,1 35.87831.7777,9 57.77917.0765,1 41.27521.4026,2 53.375
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT4.1201,1 890,0 13.8864,5 40,0 1.2350,3 4050,1 1440,0 1190,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut4.1201,1 8913.8864,5 41.2350,3 4050,1 144119
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT8120,2 6300,1 6570,2 5550,1 6960,2 4800,0 4370,1 5750,1 8250,2 7050,1
J 58 Kustannuspalvelut2930,1 4483660,1 4142590,1 2931910,1 3633250,1 598
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut5190,1 1832910,1 1414370,1 1872460,1 2125000,1 107
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT80,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut70,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT6200,2 1570,0 700,0 990,0 3310,1 1380,0 750,0 530,0 1220,0 300,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut5590,2 155280,0 773030,1 136510,0 45420,0 29
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut610,0 3420,0 22280,0 2240,0 9800,0 2
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ365.572100692.776100307.459100645.651100402.8611002.470.074100333.664100525.133100346.697100554.297100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CAFTA Central America Free Trade Agreementista Suomeen ja Suomen vientiä CAFTA Central America Free Trade Agreementiin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot