Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

CAFTA Central America Free Trade Agreement: Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen CAFTA Central America Free Trade Agreementista ja Suomen vienti CAFTA Central America Free Trade Agreementiin toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
CAFTA Central America Free Trade Agreement: Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Yhdysvallat
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS6090,1 550,0 3630,0 210,0 2150,0 200,0 1330,0 1860,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut5620,1 2430,0 1570,0 550,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu160,0 1150,0 19510,0 19100,0 32
A 03 Kalastus ja vesiviljely310,0 1150,0 70,0 690,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA10.9981,2 2180,0 4.7020,4 1.2740,1 7.6030,7 2030,0 8.1370,8 3150,0
B 07 Metallimalmien louhinta812
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta360,0 150,0 20,0 460,0
C TEOLLISUUS448.34747,3 1.222.12479,6 624.71349,9 1.194.12276,3 530.99052,0 1.359.45175,8 347.84833,3 3.266.28889,7
C 10 Elintarvikkeiden valmistus15.4791,6 4.54535.9672,9 4.15412.4111,2 5.3517.4290,7 5.136
C 11 Juomien valmistus1.0700,1 3911.8160,1 3871.1890,1 2631.4740,1 486
C 13 Tekstiilien valmistus3160,0 4.3681660,0 4.0362030,0 2.5741530,0 1.517
C 14 Vaatteiden valmistus170,0 786170,0 1.435190,0 1.468170,0 1.578
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus60,0 15710,0 9010,0 17710,0 61
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)4350,0 16.3091280,0 25.4281070,0 7.3734380,0 8.346
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus10.5521,1 241.90319.1071,5 195.69473.6187,2 244.50523.1702,2 214.288
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen8880,1 1787690,1 2079530,1 4398800,1 408
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus31.3623,3 61.01726.8942,1 49.03016.4631,6 42.37116.7531,6 60.799
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus10.7231,1 28.3398.9910,7 35.9617.1200,7 27.3338.1760,8 23.402
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1.7140,2 9.8921.5260,1 12.4561.1000,1 8.9048460,1 12.991
C 24 Metallien jalostus56.1305,9 88.41886.1816,9 76.99143.5344,3 68.68669.9186,7 86.784
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)3.0260,3 23.7842.9090,2 27.5452.3360,2 21.8162.2080,2 27.249
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus38.7674,1 128.80236.5082,9 127.78039.8413,9 129.95834.0283,3 141.321
C 27 Sähkölaitteiden valmistus8.3660,9 120.5997.0300,6 104.6195.9940,6 98.7137.0430,7 87.632
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus24.3652,6 248.38126.1932,1 280.63922.4212,2 257.12221.1532,0 283.440
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus3.4740,4 11.0446.7380,5 10.0988.4870,8 6.5878.4760,8 8.171
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus4.7340,5 3.7192.8240,2 6.6723.3120,3 6.0464.8850,5 1.900.737
C 31 Huonekalujen valmistus420,0 5.912350,0 6.536230,0 9.076590,0 6.604
C 32 Muu valmistus2.5470,3 7.8893.5950,3 13.6393.0350,3 17.7894.1320,4 18.882
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus37.9134,0 23.86550.3114,0 30.21949.5224,9 32.61637.0173,5 30.713
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO23.5252,5 2250,0 1.3990,1 33.0013,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto23.5252,5 2250,0 1.3990,1 33.0013,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO3.6650,4 1.7990,1 4.2810,3 3.4300,2 3.3610,3 5.0570,3 2.7800,3 5.3670,1
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu10,0 10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys3.6650,4 1.7994.2810,3 3.4303.3600,3 5.0572.7790,3 5.367
F RAKENTAMINEN1.5430,2 2330,0 1.3580,1 2800,0 1.7020,2 4260,0 2.0500,2 7190,0
F 41 Talonrakentaminen326
F 42 Maa- ja vesirakentaminen1.3251.714
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta8700,1 2111.0840,1 2489540,1 4261.3230,1 713
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS364.29138,5 22.7401,5 557.38944,5 25.8681,7 322.71031,6 170.1659,5 414.32039,7 149.9734,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus31.8623,4 18057.8064,6 36542.3164,1 42523.5682,3 241
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)321.83834,0 18.925488.92939,0 22.442270.52026,5 166.651377.83036,2 145.822
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)10.5911,1 3.63510.6540,9 3.0619.8741,0 3.08912.9221,2 3.911
H KULJETUS JA VARASTOINTI42.8024,5 1.9450,1 1.1240,1 4.4410,3 2.3200,2 5.2200,3 8.3710,8 4.0210,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus240,0 300,0 170,0 30520,0 1
H 51 Ilmaliikenne42.2274,5 1213180,0 3.0191.0410,1 1037.7840,7 1.125
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta5120,1 1.8147580,1 1.4101.2570,1 5.0795290,1 2.877
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA2080,0 3210,0 2200,0 290,0 3540,0 70,0 5820,1 50,0
I 55 Majoitus60,0 11130,0 26320,0 670,0 5
I 56 Ravitsemistoiminta2030,0 3102070,0 33220,0 15750,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ14.2541,5 13.1630,9 14.9101,2 8.1700,5 36.5403,6 11.3880,6 90.7348,7 12.9000,4
J 58 Kustannustoiminta3.6520,4 6.8411.3610,1 2.6593860,0 3.4154100,0 3.858
J 61 Televiestintä3100,0 27370,0 291360,0 661120,0 32
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta2.8120,3 6.1433.4750,3 5.3237.2730,7 7.7382.0190,2 8.547
J 63 Tietopalvelutoiminta7.3650,8 9.9530,8 28.7272,8 88.1338,4
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA1470,0 280,0 6190,0 2110,0 1240,0 40,0 3920,0 1110,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1400,0 6110,0 950,0 3890,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA750,0 1940,0 1080,0 2050,0 750,0 990,0 1090,0 960,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta750,0 1941080,0 205750,0 991090,0 96
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA9.9541,1 25.5151,7 10.9360,9 25.3531,6 10.0101,0 40.9972,3 13.5691,3 30.2860,8
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut40,0 30,0 130,0 20,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2580,0 2131030,0 2321590,0 2591570,0 155
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi3.1830,3 10.1683.9640,3 20.2023.6270,4 19.6986.0380,6 16.158
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen5.1310,5 14.7735.7020,5 4.4685.2070,5 20.5676.1000,6 13.417
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1.0770,1 89110,1 177510,1 109450,1 23
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle2300,0 3511940,0 4592220,0 4632500,0 531
M 75 Eläinlääkintäpalvelut710,0 1590,0 310,0 780,0 2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA9810,1 2.4080,2 7710,1 1080,0 8540,1 590,0 8690,1 400,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta3530,0 1111900,0 171430,0 14290,0 5
N 78 Työllistämistoiminta180,0 3
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut30,0 270,0 1210,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut3370,0 312810,0 863140,0 285630,1 27
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito2420,0 2660,0 3630,0 2150,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle280,0 330,0 260,0 410,0
P KOULUTUS1.3090,1 510,0 1.8980,2 40,0 2.4230,2 40,0 2.2130,2 530,0
P 85 Koulutus1.3090,1 511.8980,2 42.4230,2 42.2130,2 53
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT9580,1 2090,0 1.1420,1 2180,0 7830,1 240,0 5600,1 290,0
Q 86 Terveyspalvelut9540,1 2091.1380,1 2187780,1 245560,1 29
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut10,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut30,0 30,0 50,0 40,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS3690,0 3490,0 9710,1 1.1680,1 7860,1 6420,0 6220,1 1.0540,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta280,0 67270,0 37660,0 69500,0 76
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut3270,0 3100,0 5510,1 2340,0
S MUU PALVELUTOIMINTA4130,0 5820,0 8870,1 5660,1
S 94 Järjestöjen toiminta970,0 2220,0 65670,1 51250,0 5
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus700,0 161660,0 22960,0 9690,0 31
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut2460,0 3940,0 2240,0 4720,0
X Toimiala tuntematon11.3621,2 243.84115,9 13.0061,0 299.31519,1 83.6828,2 200.04111,2 97.7429,4 169.3194,7
A-X KAIKKI RYHMÄT 947.233100,0 1.535.285 1.252.680100,0 1.564.303 1.020.719100,0 1.793.897 1.043.984100,0 3.640.858

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CAFTA Central America Free Trade Agreementista Suomeen ja Suomen vientiä CAFTA Central America Free Trade Agreementiin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot