Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

CAFTA Central America Free Trade Agreement: Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen CAFTA Central America Free Trade Agreementista ja Suomen vienti CAFTA Central America Free Trade Agreementiin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/9 - 2024/1


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
CAFTA Central America Free Trade Agreement: Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Yhdysvallat
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1070,0 5350,0 112620,0 32360,0 43790,0 8
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 620,0 150,0 140,0 250,0 360,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 380,0 5 40,0 40,0 31 10,0 8
A 03 Kalastus ja vesiviljely 70,0 160,0 430,0 100,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1.1000,3 1413.1101,0 1724.8571,2 1251700,1 183.0850,9 1.266
B 07 Metallimalmien louhinta 1.266
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 10,0 110,0 350,0
C TEOLLISUUS179.89749,2 508.58089.22029,0 535.185153.36038,1 2.320.701105.26731,5 410.403125.11336,1 419.474
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 2.0930,6 1.352 1.9370,6 2.155 2.5280,6 1.096 2.9630,9 1.885 3.5151,0 1.971
C 11 Juomien valmistus 4130,1 116 6410,2 139 5510,1 104 2820,1 243 3130,1 182
C 13 Tekstiilien valmistus 560,0 565 20,0 368 930,0 677 580,0 472 30,0 271
C 14 Vaatteiden valmistus 70,0 550 30,0 345 50,0 624 80,0 609 20,0 551
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 86 25 20 16 10,0 75
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 970,0 1.990 1650,1 2.995 1920,0 3.306 810,0 2.045 130,0 4.264
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 27.4897,5 71.341 2.7120,9 94.981 1.6040,4 54.242 18.8535,7 65.065 27.4067,9 108.838
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 4040,1 25 3690,1 144 2710,1 115 2400,1 149 2140,1 148
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4.0461,1 10.427 6.4932,1 18.409 6.4371,6 24.985 3.8221,1 17.405 4.7731,4 14.619
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2.8040,8 9.449 2.6640,9 8.426 2.8600,7 8.561 2.6520,8 6.414 2.8410,8 6.965
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2900,1 3.318 3250,1 4.639 2340,1 3.785 2870,1 4.567 5120,1 4.598
C 24 Metallien jalostus 20.7145,7 31.312 20.9676,8 27.549 30.2697,5 25.712 18.6825,6 33.524 20.0115,8 25.257
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7690,2 9.877 9980,3 10.873 6860,2 8.722 5240,2 7.655 1.3830,4 13.981
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 12.7003,5 52.690 12.1133,9 43.691 11.9413,0 45.220 9.9743,0 52.411 9.6252,8 29.842
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 1.8400,5 28.655 2.1290,7 31.596 3.3500,8 34.850 1.5640,5 21.186 2.5860,7 26.311
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 7.7852,1 120.449 8.0522,6 103.363 7.3501,8 109.794 5.7521,7 70.282 7.4312,1 89.785
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 3.1810,9 2.223 3.7491,2 2.253 2.8870,7 2.471 1.8400,6 3.447 1.4900,4
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1.6220,4 1.255 1.2730,4 2.169 5310,1 1.895.283 3.0810,9 3.286 1.0570,3
C 31 Huonekalujen valmistus 40,0 2.581 280,0 2.162 20,0 2.207 290,0 2.235 640,0 2.133
C 32 Muu valmistus 1.1750,3 5.886 2.3780,8 7.825 9890,2 6.513 7650,2 4.545 1.8790,5 5.667
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 10.8193,0 20.253 11.3883,7 15.770 10.2412,5 6.011 15.3874,6 8.932 23.4656,8 3.381
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1.1010,3 770,0 32.9128,2 130,0 1300,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 1.1010,3 770,0 32.9128,2 130,0 1300,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1.2750,3 1.8608840,3 1.7891.4880,4 1.7864090,1 1.7922650,1 1.754
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 10,0 10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 1.2750,3 1.860 8830,3 1.789 1.4880,4 1.786 4090,1 1.792 2650,1 1.754
F RAKENTAMINEN3810,1 1808560,3 454600,1 1797340,2 4963630,1 175
F 41 Talonrakentaminen 6 80,0 28
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 2640,1
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 1270,0 180 3890,1 39 2920,1 179 6430,2 496 910,0 147
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS112.34230,7 111.253121.33839,5 32.932151.43737,6 70.389141.54542,4 46.652167.73948,4 67.707
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 9.3712,6 146 7.4782,4 157 6.7711,7 58 9.3192,8 26 10.8863,1 65
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 99.63427,3 110.197 110.30535,9 31.477 139.81234,7 68.818 127.71338,3 45.527 152.54644,0 66.724
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 3.3370,9 910 3.5551,2 1.298 4.8531,2 1.513 4.5131,4 1.099 4.3071,2 918
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.2640,3 3794060,1 2.2165000,1 4027.4652,2 1.4033570,1 152
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 40,0 130,0 40,0 1 350,0 20,0
H 51 Ilmaliikenne 7340,2 53 1920,1 66 2520,1 30 7.3402,2 1.029 38
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 5250,1 323 1980,1 2.146 2430,1 361 880,0 370 2430,1 107
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta 6
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA800,0 63310,1 1220,0 21290,0 31330,0 4
I 55 Majoitus 90,0 5 20,0 30,0 1 20,0 3 30,0 4
I 56 Ravitsemistoiminta 720,0 1 3290,1 1190,0 1270,0 1300,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ12.3523,4 3.27135.67911,6 2.46025.1956,3 6.05429.8608,9 4.38623.7506,9 3.834
J 58 Kustannustoiminta 1570,0 939 1280,0 369 1530,0 2.744 1290,0 744 1050,0 1.600
J 61 Televiestintä 270,0 5 40,0 4 790,0 16 280,0 13 130,0 3
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 5.0831,4 2.237 8740,3 1.846 3460,1 3.102 7990,2 3.599 6300,2 2.098
J 63 Tietopalvelutoiminta 7.0821,9 34.64111,3 24.6116,1 28.8808,7
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA290,0 80,0 113600,1 92240,0 750,0 1
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 290,0 80,0 3600,1 210,0 50,0 1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA90,0 19410,0 45420,0 22260,0 2920,0 30
L 68 Kiinteistöalan toiminta 90,0 19 410,0 45 420,0 22 260,0 29 20,0 30
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA3.9071,1 16.8465.6571,8 6.5053.4630,9 21.2944.4501,3 2.4885.2471,5 5.923
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 10,0 10,0 10,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 380,0 50 160,0 60 330,0 51 1070,0 44 150,0 61
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 1.6370,4 15.080 3.0841,0 4.726 1.0820,3 10.390 1.8720,6 1.043 2.8190,8 3.688
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 1.8450,5 1.574 2.2130,7 1.633 1.8690,5 10.698 2.0190,6 1.086 1.9620,6 2.055
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 3240,1 2 2410,1 5 3920,1 2 3110,1 16 3380,1 2
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 570,0 139 420,0 78 740,0 154 1340,0 299 1120,0 117
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 40,0 610,0 2 110,0 70,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA3960,1 121970,1 171650,0 35060,2 201850,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 270,0 6 60,0 4 150,0 80,0 150,0 4
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 70,0 10,0 190,0 10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 1370,0 900,0 7 1140,0 1 3590,1 20 1040,0 9
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 2240,1 790,0 80,0 1280,0 550,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 10,0 210,0 90,0 110,0 110,0
P KOULUTUS1.2690,3 24480,1 196670,2 301.0980,3 44960,1 35
P 85 Koulutus 1.2690,3 2 4480,1 19 6670,2 30 1.0980,3 4 4960,1 35
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT3390,1 52010,1 41370,0 62220,1 204010,1
Q 86 Terveyspalvelut 3350,1 5 2000,1 4 1360,0 6 2200,1 20 3980,1
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 40,0 10,0 10,0 30,0 30,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS910,0 4731540,1 4464220,1 553460,0 551390,0 61
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 200,0 14 170,0 3 210,0 58 120,0 15 620,0 6
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 600,0 870,0 1140,0 330,0 750,0
S MUU PALVELUTOIMINTA6400,2 2460,1 1450,0 1750,1 1590,0
S 94 Järjestöjen toiminta 5560,2 34 100,0 70,0 90,0 5 50,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 210,0 6 200,0 9 180,0 6 310,0 17 40,0 7
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 630,0 2160,1 1210,0 1350,0 1500,0
X Toimiala tuntematon43.28811,8 49.68945.18714,7 63.67524.6446,1 48.39527.9118,4 57.25016.1624,7 53.808
A-X KAIKKI RYHMÄT 365.572100,0 692.776100,0 307.459100,0 645.651100,0 402.861100,0 2.470.074100,0 333.664100,0 525.133100,0 346.697100,0 554.297100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CAFTA Central America Free Trade Agreementista Suomeen ja Suomen vientiä CAFTA Central America Free Trade Agreementiin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot