Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

Mustanmeren talousjärjestö (BSEC): Albania, Armenia, Azerbaidzan, Bulgaria, Georgia, Moldova, Romania, Serbia, Turkki, Ukraina, Venäjä
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Mustanmeren talousjärjestöstä (BSEC) ja Suomen vienti Mustanmeren talousjärjestöön (BSEC) tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-marraskuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
Mustanmeren talousjärjestö (BSEC): Albania, Armenia, Azerbaidzan, Bulgaria, Georgia, Moldova, Romania, Serbia, Turkki, Ukraina, Venäjä
2023 tammi-marraskuu2022 tammi-marraskuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET21.7750,8 16.3010,7 51.0230,7 50.5561,4
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut21.5230,8 14.34325.8320,3 48.926
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet630,0 23925.0670,3 211
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut1890,0 1.7181240,0 1.419
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA100.7433,6 6.1890,3 1.893.52625,1 8.8490,2
B 05 Kivihiili ja ruskohiili4.1100,1 147.4732,0 1
B 06 Raakaöljy ja maakaasu49.3751,8 1.591.12521,1
B 07 Metallimalmit47.2581,7 150142.1051,9 204
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet4.1090,1 6.03912.8240,2 8.643
C TEOLLISUUSTUOTTEET2.631.05095,2 2.280.58793,9 5.177.23868,7 3.381.78395,4
C 10 Elintarvikkeet48.3141,7 69.03681.3651,1 89.516
C 11 Juomat1.3790,0 10.1431.3280,0 13.773
C 12 Tupakkatuotteet3340,0 1743800,0 325
C 13 Tekstiilit47.0541,7 17.39860.3780,8 27.007
C 14 Vaatteet109.0983,9 9.760109.4271,5 11.898
C 15 Nahka ja nahkatuotteet8.3910,3 3.4809.0560,1 6.100
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet8.4460,3 31.400141.0221,9 38.478
C 17 Paperi ja paperituotteet7.8490,3 394.59125.6110,3 618.783
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut20,0 2485
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus57.4332,1 28.752982.66013,0 124.794
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet134.4184,9 160.703693.7199,2 367.805
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet11.0250,4 37.53410.4900,1 34.961
C 22 Kumi- ja muovituotteet50.2211,8 45.606137.5211,8 75.033
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet23.4590,8 17.27759.5280,8 32.253
C 24 Perusmetallit1.222.95944,2 384.3031.922.40925,5 703.752
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet227.6218,2 63.368172.3122,3 119.742
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet43.0241,6 118.18250.6600,7 167.006
C 27 Sähkölaitteet171.2276,2 209.236170.6572,3 172.248
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat201.3827,3 548.552228.0123,0 629.050
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut177.5016,4 49.369242.6073,2 69.047
C 30 Muut kulkuneuvot46.7641,7 36.32639.0500,5 19.654
C 31 Huonekalut18.7790,7 3.47021.9640,3 5.934
C 32 Muut tehdasvalmisteet14.3730,5 41.90219.2770,3 55.380
D SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA ILMASTOINTI331.9204,4 40,0
D 35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi331.9204,4 4
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT9.3980,3 121.5715,0 41.3070,5 91.9792,6
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut9.3980,3 121.57141.3070,5 91.979
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT6420,0 2.9200,1 1.6200,0 2.7300,1
J 58 Kustannuspalvelut5810,0 2.0421.5530,0 2.251
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut610,0 878680,0 479
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT10,0 20,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut2
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut10,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT190,0 170,0 700,0 1070,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut150,0 570,0 81
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut40,0 17120,0 27
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ2.764.899100,0 2.428.3157.531.469100,0 3.543.898

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Mustanmeren talousjärjestöstä (BSEC) Suomeen ja Suomen vientiä Mustanmeren talousjärjestöön (BSEC)
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot