Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Etiopian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Etiopia

Etiopia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Etiopiaan (ET) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty2753,0 92836,4 1822,3 3.16320,2 1.21241,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty2753,0 92836,4 1822,3 3.16320,2 1.21241,0
3. Poltto- ja voiteluaineet110,1 80,1 190,1 220,8
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 110,1 80,1 190,1 220,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet3944,3 1927,5 95711,9 8.76655,9 73825,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)2823,1 873,4 88811,0 8.63055,0 69323,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)1111,2 1064,1 690,9 1360,9 461,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet3.78441,1 1.19146,7 6708,3 3.02219,3 30910,5
51. Henkilöautot3.60839,2 1.08042,4 6317,8 3.00719,2 30210,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot1761,9 1054,1 120,1
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö1761,9 1054,1 120,1
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet60,2 390,5 30,0 70,2
6. Kulutustavarat4.73751,5 2389,4 6.23077,4 7114,5 67322,8
61. Kestokulutustavarat410,4 210,8 931,2 760,5 341,1
62. Puolikestokulutustavarat20,0 10,0 30,0 40,0 10,0
63. Kertakulutustavarat4.69551,0 2178,5 6.13476,2 6314,0 63821,6
Kaikki ryhmät9.202100,0 2.550100,0 8.048100,0 15.680100,0 2.954100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Etiopiasta (ET) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 4.70191,1 4.51468,9 4.01765,1 4.26165,7 2.77757,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 4.62889,7 4.48368,4 3.98564,6 4.22465,1 2.72456,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 4.62089,6 4.47768,3 3.98464,6 4.22365,1 2.72156,5
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 70,1 60,1 10,0 10,0 30,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 731,4 310,5 310,5 360,6 531,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 10,0 10,0 60,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 721,4 310,5 310,5 360,6 471,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 360,6 50,1
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 170,3 30,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 190,3 10,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 360,7 330,5 961,6 30,0 10,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 360,7 330,5 30,0 10,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 951,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 120,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 120,2
6. Kulutustavarat 3306,4 2.00730,6 1.82629,6 2.04131,5 2.02742,1
61. Kestokulutustavarat 410,8 210,3 380,6 460,7 130,3
62. Puolikestokulutustavarat 1001,9 1822,8 350,6 1312,0 511,1
63. Kertakulutustavarat 1903,7 1.80427,5 1.75428,4 1.86328,7 1.96340,8
7. Muut tavarat 811,6 20,0 2293,7 1452,2 30,1
Kaikki ryhmät 5.159100,0 6.555100,0 6.168100,0 6.485100,0 4.813100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Etiopiasta Suomeen ja Suomen vientiä Etiopiaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot