Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Etiopiasta ja Suomen vienti Etiopiaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2019 - 2022


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2019202020212022
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS610,7 80,1 100,2
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut100,2
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu5
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA110,1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta11
C TEOLLISUUS4.60589,2 6356,9 4.68968,7 1.13544,5 4.07866,1 1.10913,8 4.17364,3 9.81362,6
C 10 Elintarvikkeiden valmistus4.58988,9 4.68868,7 3.98264,6 4.16564,2
C 13 Tekstiilien valmistus1
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)48
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus24679884256
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen629
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus271213134
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus3819
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)150,1 1
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus150,3 3110,0 130,0 8.650
C 27 Sähkölaitteiden valmistus13615719961
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus16440951,5 74586
C 31 Huonekalujen valmistus27
C 32 Muu valmistus1
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus301339
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS4578,8 3.64939,7 2.13031,2 1.15045,1 1.85830,1 6628,2 2.05431,7 3.02819,3
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus3.4621.1456313.008
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2835,5 6499,5 12293,7 224396,8 10
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1733,4 1871.48221,7 41.62926,4 101.61524,9 10
H KULJETUS JA VARASTOINTI
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta2
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
I 55 Majoitus
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA
L 68 Kiinteistöalan toiminta
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA40,1 220,2 20,1 60,1 320,2
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi40,1
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi18
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen213
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA120,2 230,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta120,2
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
S MUU PALVELUTOIMINTA450,5 160,6 10,0
S 94 Järjestöjen toiminta1
X Toimiala tuntematon821,6 4.75551,7 30,0 2489,7 2313,7 6.19477,0 2473,8 2.80617,9
A-X KAIKKI RYHMÄT 5.160100,0 9.202 6.823100,0 2.550 6.168100,0 8.048 6.485100,0 15.680

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Etiopiasta Suomeen ja Suomen vientiä Etiopiaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot