Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Tšekin tasavallasta ja Suomen vienti Tšekin tasavaltaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET5480,1 5630,1 1.1730,1 1.6230,3 1.1800,1 3.3590,6
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut5230,1 4111.1540,1 1.0321.1680,1 2.633
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet90,0 152190,0 190120,0 652
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut150,0 40274
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1300,0 1.6630,4 2120,0 2.0100,4 4990,0 2.1730,4
B 05 Kivihiili ja ruskohiili2600,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1300,0 1.6632120,0 2.0102400,0 2.173
C TEOLLISUUSTUOTTEET930.78191,2 386.89188,7 995.85790,7 507.37990,5 1.083.11595,9 542.96497,5
C 10 Elintarvikkeet35.2443,5 9.13437.9743,5 10.63037.7243,3 11.814
C 11 Juomat5.3010,5 3.7935.2930,5 4.3265.5120,5 4.329
C 12 Tupakkatuotteet2.1230,2 3.5070,3 1.2860,1
C 13 Tekstiilit14.1971,4 2.98417.0991,6 3.04612.8761,1 2.753
C 14 Vaatteet1.4330,1 4.9333.4230,3 4.6693.9110,3 9.897
C 15 Nahka ja nahkatuotteet3480,0 1.5075060,0 1.4606800,1 3.379
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet1.2610,1 14.3261.7630,2 18.3431.1020,1 13.898
C 17 Paperi ja paperituotteet11.0281,1 41.36114.8841,4 56.31417.4671,5 47.892
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut1920,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus1040,0 548990,0 5301.2890,1 104
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet22.9392,2 62.19723.5752,1 64.20521.7801,9 49.362
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet5.2120,5 4.5595.4400,5 5.0869.3090,8 15.817
C 22 Kumi- ja muovituotteet24.6552,4 25.70332.0472,9 28.22038.4693,4 22.700
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet15.2521,5 6.47314.8071,3 7.64913.9911,2 11.314
C 24 Perusmetallit47.3064,6 53.55369.7836,4 95.39358.2605,2 67.872
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet41.7094,1 8.43951.5034,7 14.86150.4124,5 13.603
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet86.4018,5 31.09349.6534,5 37.33046.0064,1 57.740
C 27 Sähkölaitteet90.7798,9 45.364108.8759,9 65.46799.8648,8 75.853
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat131.43012,9 52.948146.16013,3 69.151164.66014,6 99.247
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut324.51331,8 6.527348.54031,7 7.570431.35838,2 20.104
C 30 Muut kulkuneuvot21.6542,1 1.29320.3251,9 1.40125.3062,2 2.633
C 31 Huonekalut4.0990,4 1.6773.4170,3 2.2603.4050,3 3.161
C 32 Muut tehdasvalmisteet43.7944,3 8.47937.2063,4 9.50938.2573,4 9.492
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT13.1481,3 27.1846,2 42.2923,9 26.8584,8 30.5642,7 7.0691,3
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut13.1481,3 27.18442.2923,9 26.85830.5642,7 7.069
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT3.3990,3 1320,0 2.7410,2 1700,0 4.1870,4 1170,0
J 58 Kustannuspalvelut9860,1 702170,0 1453180,0 89
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut2.4120,2 622.5240,2 253.8680,3 28
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT10,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut10,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ1.020.293100436.3991001.098.269100560.8281001.129.996100557.081100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Tšekin tasavallasta Suomeen ja Suomen vientiä Tšekin tasavaltaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot