Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen Kauppatase
in English

Tuonti Keski-Afrikan tasavallasta, vienti Keski-Afrikan tasavaltaan, tavaroiden ulkomaankauppa ja kauppatase vuosina 2002 - 2023

Keski-Afrikan tasavalta
vuosiTuonti
1000 €
Vienti
1000 €
Kauppa
1000 €
Kauppatase
1000 €
20028156137-25
20032122124119
2004178141319-37
20052283025
20060141414
20070616161
20088055135-25
2009531321852-210
20105430543-543
201129734331-263
2012384234617-150
2013177108284-69
2014168410068
20150161616
201634173207139
20170121312
20180404040
20190292929
20200404404404
202123257280233
20220811811811
20230250251250

Lähde: Tulli

*) SITC = Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)

Taulukko: Suomen vienti Keski-Afrikan tasavaltaan (CF) tuoteryhmittäin (SITC 2)

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
5. Kemian teollisuuden tuotteet33382,3 257100,0 80899,7 24095,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet33382,3 257100,0 80899,7 24095,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1034,1 112,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1034,1
66. Kivennäisainetuotteet112,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet82,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet82,0
8. Erinäiset valmiit tavarat1965,9 5212,9 30,3 114,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.15,0 20,4
84. Vaatteet286,9
87. Kojeet,mittarit yms.1860,5 225,5 30,3 114,3
Kaikki ryhmät yhteensä29100,0 404100,0 257100,0 811100,0 250100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Keski-Afrikan tasavallasta (CF) tuoteryhmittäin (SITC 2)

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2396,7
24. Puutavara ja korkki 2396,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13,0
66. Kivennäisainetuotteet 13,0
Kaikki ryhmät yhteensä 23100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Keski-Afrikan tasavallasta Suomeen ja Suomen vientiä Keski-Afrikan tasavaltaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot