Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bahamasta ja Suomen vienti Bahamaan toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
C TEOLLISUUS237,2 37.29399,3 14732,7 2.05991,7
C 10 Elintarvikkeiden valmistus92,1
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)78
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus2
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus408,9
C 24 Metallien jalostus30,6
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)2822
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus30,7 136
C 27 Sähkölaitteiden valmistus20,5 7.2334510,1 444
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus30,8 9730,6 1.378
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus2
C 31 Huonekalujen valmistus13051,2
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus195,9 388,5
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS29892,5 2690,7 30267,2 1536,8
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)29792,3 26930267,1 146
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
I 56 Ravitsemistoiminta
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA341,5
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi34
X Toimiala tuntematon10,2
*A-X KAIKKI RYHMÄT322100,0 37.541450100,0 2.246

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bahamasta Suomeen ja Suomen vientiä Bahamaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot